| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (8)

 1. Asja Pehar: POTENCIAL POVRATNIH MIGRANTOV Z VIDIKA SLOVENSKIH PODJETIJ
 2. Petra Kmetič: PREGLED IN ANALIZA DAVČNIH UKREPOV IN ZAKONODAJE V IZBRANIH DRŽAVAH
 3. Rok Krivonog: ALI JE EVROOBMOČJE OPTIMALNO VALUTNO OBMOČJE?
 4. Manica Novak: MAKROEKONOMSKA NERAVNOVESJA V EVROOBMOČJU
 5. Maja Škerget: EKONOMSKA SVOBODA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA: EMPIRIČNA ANALIZA EVROPSKIH DRŽAV
 6. Jasmina Hudernik: NEKATERI VIDIKI INVESTICIJ V INFORMACIJSKE STORITVE NACIONALNEGA POŠTNEGA OPERATERJA
 7. Marija Palko: POVEZAVA MED DELOVNIM DOHODKOM, GOSPODARSKO RAZVITOSTJO IN DOBRIM POČUTJEM
 8. Mateja Kežman: VPLIV DOHODKA IZ DELA NA UPRAVLJANJE OSEBNIH FINANC IN SUBJEKTIVNI OBČUTEK BLAGOSTANJA

Diplomska dela (80)

 1. Ines Fras: EKONOMETRIČNA ANALIZA POTROŠNE FUNKCIJE V FRANCIJI
 2. Jani Jovan: GOSPODARSKA RAST IN RAZVOJ KITAJSKE
 3. Marko Senekovič: EMPIRIČNA ANALIZA IZVOZNE FUNKCIJE ZA AVSTRIJO IN SLOVENIJO
 4. Rebeka Kos: ZAGOTAVLJANJE JAVNE INFRASTRUKTURE V SLOVENIJI: PRIMER JKP D.O.O. SLOVENSKE KONJICE
 5. Tadeja Vindiš: UČINKOVITOST JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA
 6. Benja Bele: MOŽNOSTI RAZVOJA IN FINANCIRANJA TURIZMA V OBČINI GORNJI GRAD
 7. Katja Babič: VZORCI POTROŠNEGA OBNAŠANJA IN ZADOLŽEVANJA GOSPODINJSTEV V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE S POUDARKOM NA SLOVENIJI
 8. Martina Zavec: Primerjalna analiza cestnega prometa v Franciji in Španiji
 9. Klavdija Kolarič: IZPOLNJEVANJE MAASTRICHTSKIH KRITERIJEV V GRČIJI IN NA IRSKEM
 10. Matej Jarc: Primerjalna ekonomska analiza vodnega prometa v Sloveniji in na Poljskem
 11. Maja Levc: ZAGOTAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE: PRIMERJAVA SLOVENSKIH IN TUJIH IZKUŠENJ JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
 12. Mateja Pavlin: ZNAČILNOSTI JAVNIH NAROČIL V SLOVENIJI: PRIMER OŠ PRAGERSKO
 13. Natalija Žerjav: ZUNANJA TRGOVINA NEMČIJE
 14. Sergeja Matijec: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO: PRIMER UVEDBE ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA OBČINE VITANJE
 15. Barbara Ugeršek: DAVEK OD DOHODKA FIZIČNIH OSEB V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 16. Mojca Petek: DEJAVNIKI POVPRAŠEVANJA PO DELU V SLOVENIJI
 17. Tanja Karlovčec: Primerjalna analiza zračnega prometa v Španiji in Veliki Britaniji
 18. Simon Bukanovsky: Logistične in ekonomske značilnosti pomorstva Velike Britanije
 19. Jure Filipčič: Značilnosti železniškega prometa v Nemčiji
 20. Nuša Majcenovič: POKOJNINSKA REFORMA V SLOVENIJI
 21. Blaž Tomc: Ekonomska analiza letalskega sektorja v Zdrzuženih državah Amerike
 22. Tomaž Hriberšek: MEDNARODNA TRGOVINA TURČIJE, KITAJSKE IN POLJSKE Z EVROPSKO UNIJO
 23. Jernej Demšar: ANALIZA DEVIZNEGA TEČAJA NA ŠVEDSKEM IN V SLOVENIJI
 24. Nina Beber: IZPOLNJEVANJE KONVERGENČNIH KRITERIJEV: MADŽARSKA, ROMUNIJA, BOLGARIJA
 25. Matic Prezelj: NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN REPUBLIKI ČEŠKI
 26. Mateja Robin: DEVIZNI TEČAJ IN TEKOČI RAČUN NA DANSKEM
 27. Katja Šelekar: Primerjalna ekonomska analiza cestnega prometa na Nizozemskem in na Švedskem
 28. Simona Tadina: ZNAČILNOSTI NEPOSREDNIH TUJIH INVESTICIJ V SLOVENIJI
 29. Asja Pehar: VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA BREZPOSELNOST: PRIMERJALNA ANALIZA ŠPANIJE IN NEMČIJE
 30. Blaž Kramberger: FINANCIRANJE NOVE OBČINSKE STAVBE V ROGATCU
 31. Urška Šeruga: UČINKOVITOST IN REFORMA SLOVENSKEGA ZDRAVSTVA
 32. Nina Varžič: PRORAČUN OBČINE MAJŠPERK
 33. Marjeta Nedelko: SLOVENSKI DAVČNI SISTEM S POUDARKOM NA DDV
 34. Marjana Hlebič: SLOVENSKI IN AVSTRIJSKI ZDRAVSTVENI SISTEM
 35. Ines Hržica: AKTUALNI PROJEKTI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA V SLOVENIJI
 36. Sanja Ivankovič: Primerjalna analiza zračnega prometa Slovenije in Avstrije
 37. Anita Sotošek: Logistika denarja in ponudniki denarnih logističnih storitev
 38. Jerneja Mašera: Železniški sektor Japonske
 39. Sergej Vajsbaher: Primerjalna ekonomska analiza zračnega prometa v Združenem kraljestvu in Nemčiji
 40. Alenka Prešern: ZAPOSLOVANJE MLADIH IN SLOVENSKI TRG DELOVNE SILE
 41. Barbara Fideršek: OCENJEVANJE FUNKCIJE POVPRAŠEVANJA PO DENARJU ZA KANADO V OBDOBJU 2003-2010
 42. Damir Čontala: SLOVENSKE NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE V DRŽAVAH ZAHODNEGA BALKANA
 43. Lucija Blaznik: POSLOVNE BANKE IN VARČEVANJE PREBIVALSTVA
 44. Iva Pipenbaher: ANALIZA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI
 45. Tadej Henzel: ZNOTRAJPANOŽNA TRGOVINA V SLOVENIJI
 46. Matjaž Vidovič: PRIČAKOVANJA NOVE ORGANIZIRANOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC NA PODLAGI PREDVIDENIH ORGANIZACIJSKIH IN PRAVNIH SPREMEMB
 47. Barbara Šuler: ZNAČILNOSTI PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
 48. Jan Tratnik: IZPOLNJEVANJE KONVERGENČNIH KRITERIJEV V PRIDRUŽENIH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE
 49. Sabina Naglič: PRORAČUN OBČINE DRAVOGRAD
 50. Lucija Lipovnik: DEVIZNI TEČAJ IN TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE NA MADŽARSKEM
 51. Rosanda Verglez: ANALIZA TUJIH NEPOSREDNIH NALOŽB V ŠVICI IN NA ŠVEDSKEM ZA OBDOBJE 2005 -2009
 52. Vesna Horvat: VPLIV INVESTICIJSKE KLIME NA NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE V DRŽAVAH BENELUKS
 53. Tamara Belak: ZNAČILNOSTI ŠVICARSKE DEVIZNOTEČAJNE POLITIKE IN EKONOMSKEGA SISTEMA
 54. Nives Mohar: NAČINI OMEJEVANJA SIVE EKONOMIJE
 55. Matjaž Brumen: DEVIZNI TEČAJ IN MEDNARODNA TRGOVINA ŠVICE
 56. Ana Vrečer: ZUNANJA TRGOVINA V JUGOVZHODNI EVROPI
 57. Sandra Ošlaj: BILATERALNI IN EFEKTIVNI DEVIZNI TEČAJ NA NORVEŠKEM
 58. Petra Mak: PRIMERJALNA EKONOMSKA ANALIZA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
 59. Mitja Vogrin: EKONOMSKA ANALIZA SEKTORJA "SKLADIŠČENJE" V SLOVENIJI
 60. Sara Navotnik: PRIMERJALNA EKONOMSKA ANALIZA CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI IN ZDRUŽENEM KRALJESTVU
 61. Petra Kvar: PRIMERJALNA EKONOMSKA ANALIZA ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V SLOVENIJI IN ZDRUŽENEM KRALJESTVU
 62. Maja Polanec: REGULACIJA TRGA ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI
 63. Maršenka Marksel: VPLIV SVETOVNE FINANČNE KRIZE NA GRADBENIŠTVO S POUDARKOM NA SLOVENIJI
 64. Mitja Kozelj: ZNAČILNOSTI JAVNEGA DOLGA V SLOVENIJI
 65. Olga Borovšek: KREDITIRANJE KORPORACIJ IN GOSPODARSKIH DRUŽB
 66. Vlasta Mak: PRIMERJALNA ANALIZA KAZALNIKOV ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA V SLOVENIJI IN EU
 67. Luka Đurasević: IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA USPEŠNO DELOVANJE EKONOMSKE IN MONETARNE UNIJE V EVROPI
 68. Dragan Puvalić: POMEN IN VRSTE KREDITOV V NARODNEM GOSPODARSTVU
 69. Silvija Gajšek: REGIONALNI RAZVOJ SLOVENIJE
 70. Irena Ratković: DEVIZNI TEČAJ DINARJA IN KONKURENČNOST SRBSKEGA GOSPODARSTVA
 71. Manica Novak: VPLIV BALASSA-SAMUELSONOVEGA UČINKA NA DEVIZNI TEČAJ NA POLJSKEM
 72. Sabina Lebar: JAVNI SEKTOR IN JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO NA PORTUGALSKEM
 73. Ordan Tembeleski: JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO V SLOVENIJI IN AVSTRIJI NA PODROČJU ZDRAVSTVA
 74. Rok Krivonog: REALNI DEVIZNI TEČAJ IN POGOJI MENJAVE NA ČEŠKEM
 75. Nataša Biadov: 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE IN FINANČNE SPODBUDE ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
 76. Lea Tušek: SPREMINJANJE JAVNE UPRAVE
 77. Dražen Jankovič: KONKURENČNOST AMERIŠKEGA IN EVROPSKEGA GOSPODARSTVA NA OSNOVI GIBANJA DEVIZNEGA TEČAJA
 78. Anja Čobec: ENDOGENE TEORIJE RASTI IN VLOGA DRŽAVE PRI POSPEŠEVANJU RASTI
 79. Martina Pavše: PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
 80. Dalibor Mitić: VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ IZDELAVE NA RAZVOJ IN CILJE PODJETIJ
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici