| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Marjan Kulčar: GLAGOLSKI VID, UDELEŽENCI IN GLAGOLSKI POLOŽAJI NA PRIMERU POMENSKE SKUPINE GLAGOLOV MISELNIH AKTIVNOSTI
 2. Ines Horvat: SLOVENSKO-MADŽARSKO SLOVAROPISJE OD LETA 1919 DO 2014
 3. Vesna Peklar: AKTUALIZACIJA SODOBNIH NORMATIVNIH PRAVOPISNIH PRIROČNIKOV ZA SLOVENSKI JEZIK

Diplomska dela (28)

 1. Maja Vargazon: RABA KNJIŽNEGA IN NEKNJIŽNEGA JEZIKA PRI UČENCIH TRETJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
 2. Kaja Kosar: OBLIKOSLOVJE V UMETNOSTNIH BESEDILIH REVIJE CICIBAN V LETU 2012
 3. Barbara Kustec: NEPOLNOPOMENSKE BESEDNE VRSTE V IZBRANIH SLOVENSKIH SLOVNICAH IN PRAVOPISIH 20. IN 21. STOLETJA
 4. Sanja Antolič: JEZIK MLADOSTNIKOV V SMS-IH V ZADNJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
 5. Katja Krapež: Narečno v izbranih besedilih Iztoka Mlakarja
 6. Barbara Skuber: KULTURA GOVORA NA RADIU CENTER
 7. Tjaša Kajtna: E-GRADIVA NA PRIMERU OBRAVNAVE GLAGOLA
 8. Nataša Baznik: GOVOR VASI HRASTJE PRI CERKLJAH OB KRKI (GLASOSLOVNE IN OBLIKOSLOVNE) ZNAČILNOSTI
 9. Sanja Pušnik: PRIMERJAVA PISNIH IZDELKOV UČENCEV 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE PRI PREDMETIH SLOVENŠČINA IN ZEMLJEPIS
 10. Barbara Srnko: JEZIKOVNA ZVRSTNOST UČENCEV TRETJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE V DANIH GOVORNIH POLOŽAJIH
 11. Petra Savnik: NAREČNE ZNAČILNOSTI BIZELJSKEGA GOVORA
 12. Vesna Kos: RABA ZEMLJEPISNIH RAZLIČKOV V 6., 7., 8. IN 9. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 13. Dolores Brodnjak: PRISLOV IN ČLENEK V SLOVENSKO PISANIH SLOVNICAH 19. IN 20. STOLETJA
 14. Cita Konec: ČEVLJARSKO BESEDJE V SEVNICI
 15. Lina Paulič Zupanc: GRADIVO ZA UČENJE IN POUČEVANJE OBLIKOSLOVJA SLOVENSKEGA JEZIKA
 16. Martina Janjić: RABA SOCIALNIH ZVRSTI JEZIKA MED DIJAKI DVOJEZIČNEGA OBMOČJA OB MEJI Z MADŽARSKO
 17. Mirjam Danilović: JEZIKOVNA ZMOŽNOST DIJAKOV VIŠJE ŠOLE ZA GOSPODARSKE POKLICE NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM
 18. Tamara Himelrajh: SLOVENSKI JEZIK KOT DRUGI/TUJI JEZIK V SLOVENSKEM PROSTORU
 19. Mojca Derganc: VINOGRADNIŠKO IZRAZJE Šentjurija na Dolenjskem
 20. Iris Hamler: OBRAVNAVANJE RAZLIČNIH ZVRSTI JEZIKA V NEUMETNOSTNIH BESEDILIH PRI POUKU SLOVENŠČINE V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
 21. Katja Komar: GLASOSLOVNA IN OBLIKOSLOVNA PODOBA BRESTANIŠKEGA GOVORA
 22. Nataša Čavničar: UPORABA RAZLIČNIH SOCIALNIH ZVRSTI JEZIKA UČENCEV V IZBRANIH GOVORNIH POLOŽAJIH
 23. Helena Ferk: UPORABA RAZLIČNIH SOCIALNIH ZVRSTI JEZIKA PRI UČENCIH V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
 24. Anemari Maherl Küssner: Slovenščina - jezikovno-kulturna vez avstrijske Štajerske s Slovenijo
 25. Natalija Sinkovič: Smernice za kulturo radijskega govora (na primeru Radia Slovenija)
 26. Valentina Volavšek: PRIMERJAVA GOVORNIH NASTOPOV V SEDMEM IN DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 27. Janja Kitak: RABA NAREČIJ MED UČENCI ZADNJEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
 28. Andreja Hvauc: Sporazumevanje učencev v različnih govornih položajih
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici