| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Katja Meško Kuralt: Vpliv (ne)uporabe gensko spremenjenih organizmov na pravico do zdravstvenega varstva – primerjalnopravni vidik

MSc theses (40)

 1. Urška Grubač Kaučič: Pravni in etični izzivi robotizacije v medicinski stroki
 2. Eva Žagar: Opredelitev medicinske napake skozi sodno prakso
 3. Urša Plesnik: Pravica do osebne identitete in določitve lastnega izvora pri otrocih spočetih z biomedicinsko pomočjo
 4. Nataša Jakopič: Pravne in etične dileme pri darovanju organov mladoletnih oseb
 5. Nina Gradišnik: Analiza izvajanj načel v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v zdravstvu
 6. Ksenija Vrbnjak: Zdravstvena oskrba zapornikov
 7. Anja Aleksič: Ženske in otroci - najpogostejše žrtve nasilja in zlorab v družini
 8. Nataša Škoberne: Evtanazija in pomoč pri samomoru - primerjalnopravni vidik
 9. Anja Šprah: Zaščita otrokovih koristi v športu
 10. Trisha Pajmon: Pravna ureditev poligamije v primerjalnem pravu in njeno priznanje v Sloveniji
 11. Maja Arlič: Pravna in etična vprašanja reproduktivnega turizma
 12. Tjaša Simonič: Varstvo otrok v oboroženih spopadih
 13. Barbara Ban: Sklenitev zakonske zveze po slovenskem in nemškem pravnem redu
 14. Verena Horvat: Varstvo otrokovih pravic v digitalnem okolju
 15. Tamara Bubnjar: Pravni vidiki paliativne oskrbe
 16. Monika Marn: Otrok priča - žrtev v kazenskem postopku
 17. Matej Leljak: Oblike življenjskih skupnosti raznospolnih in istospolnih partnerjev - ureditev v slovenskem pravnem redu in primerjalnih pravnih sistemih
 18. Vlasta Horvat: Obdavčitev prenosa podjetja samostojnega podjetnika in deležev družbenikov osebnih družb pri dedovanju
 19. Andreja Šavc: PREPOZNAVANJE PRAVIC IN DOLŽNOSTI PACIENTOV V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
 20. Andreja Obrez Mernik: PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI PODAJANJA INFORMACIJ SVOJCEM S STRANI MEDICINSKE SESTRE
 21. Barbara Hutinski: Vpliv stresa na delo medicinskih sester
 22. Violeta Balevska: VPLIV STRUKTURALNEGA NASILJA NA KAKOVOST DELA V TERCIARNEM ZDRAVSTVU
 23. Marjetka Gorjup: PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI ZDRAVSTVENE NEGE V TERMINALNI FAZI ŽIVLJENJA
 24. Andreja Krebs: UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OTROK V VRTCU
 25. Tanja Lorbek: Mobbing in vrste agresij, ki so jim izpostavljeni zaposleni v zdravstveni negi ter ukrepi za preprečevanje
 26. Dorijan Zabukovšek: PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI NUJNE MEDICINSKE POMOČI
 27. Metka Šarfer: Pravni in etični vidiki darovanja spolnih celic
 28. Mojca Pisnik: PRAVNA UREDITEV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE
 29. Mojca Prislan: PRAVICE ZAVAROVANCEV DO DAJATEV IN DOLŽNOSTI DO ZAVAROVALNIC NA PODROČJU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 30. Klavdija Ham Kacin: DOSTOJANSTVO BOLNIKA OB KONCU ŽIVLJENJA: PRAVNI VIDIKI IN ETIČNE DILEME
 31. Marija Breznik: PRAVNA VPRAŠANJA V ZDRAVSTVENI NEGI V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE
 32. Vesna Stipeć: Pravica šolskih otrok do zdravja in zdravstvene nege v Republiki Hrvaški
 33. Darja Arzenšek: Varstvo osebnih podatkov v zdravstveni negi
 34. Tatjana Skoliber: OBRAVNAVA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU V SKUPNOSTI
 35. Marta Jug: PRISTOJNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V LUČI SLOVENSKE ZAKONODAJE
 36. Simona Križ: Pravice zaposlenih v zdravstveni negi s poudarkom na pravicah iz naslova invalidnosti
 37. Suzana Ferkulj: PRAVICA PACIENTA DO ZASEBNOSTI V ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI
 38. Leon Šabjan: POMEN POZNAVANJA VAROVANJA POKLICNE SKRIVNOSTI IN POSLEDICE NJENE KRŠITVE V ZDRAVSTVENI NEGI
 39. Irena Šumak: Pravno varstvo otrok in pravice otrok v bolnišnici
 40. Lidija Fošnarič: ETIČNI IN KAZENSKI VIDIK STROKOVNIH NAPAK V ZDRAVSTVENI NEGI

BSc theses (121)

 1. Iva Polanec: Pravice otrok športnikov v srednji šoli
 2. Patricija Vetrih: Pravice istospolnih partnerjev: primerjava Slovenija - Avstrija
 3. Vesna Drozg: Varstvo otrok v času pandemije COVID-19
 4. Laura Kraner: Kršitev človekovih pravic na temelju prepovedi posvojitve ruskih otrok s strani ameriških državljanov
 5. Anja Gomzi: Pravno priznanje spola v luči primera A.P., Garçon in Nicot proti Franciji
 6. Aleksandra Breg: Nujnost pravne ureditve redkih bolezni
 7. Sara Flis: OBREZOVANJE FANTKOV
 8. Rok Pirc: KRIONIKA
 9. Anja Pernat: ODGOVORNOST STARŠEV ZA DEJANJA OTROK - ANALIZA SODOBNE SODNE PRAKSE
 10. Tamara Gajzer: POSTMORTALNO DAROVANJE ORGANOV
 11. Katarina Vukelić: VARSTVO IN VZGOJA OTROK PO RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE
 12. Ana Vrbnjak: NADOMESTNO MATERINSTVO IN PRIMER TAJSKEGA DEČKA GAMMYJA
 13. Slavica Plevnik: PREŽIVLJANJE OTROK - PRIMERJAVA MED SLOVENSKO IN NEMŠKO PRAVNO UREDITVIJO
 14. Sabina Hovnik: ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC
 15. Ksenija Šalamon: NALOGE IN PRISTOJNOSTI IZVRŠITELJA OPOROKE
 16. Daša Gita Lainšček: SODELOVANJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA IN POLICIJE GLEDE NASILJA V DRUŽINI, V KATEREGA SO VKLJUČENI OTROCI
 17. Sandra Vrbnjak: ISTOSPOLNO STARŠEVSTVO V SLOVENIJI IN NA ŠKOTSKEM
 18. Maja Šešerko: PSIHIČNO NASILJE NAD ŽENSKAMI V DRUŽINI
 19. Nastja Klein: BULLYING MED UČENCI OSNOVNE ŠOLE
 20. Lina Burkelc Juras: PREŽIVLJANJE OTROK, KI SE REDNO ŠOLAJO
 21. Dominika Mendaš: DRUŽINSKA MEDIACIJA, KO SO OGROŽENE OTROKOVE KORISTI
 22. Maja Hostnikar: EKONOMSKO NASILJE V DRUŽINI
 23. Erika Saksida: REJNIŠTVO V GORIŠKI REGIJI
 24. Ana Veber: DOWNOV SINDROM - ZDRAVSTVENI VIDIK S POUDARKOM NA IZOBRAŽEVANJU
 25. Tina Može: RAZVELJAVITEV POSVOJITVE
 26. Urška Špenga: NAČELO ZAUPNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PROCESU DRUŽINSKE MEDIACIJE
 27. Jelena Štajmec: POSVOJITEV OTROK IZ RUSKE FEDERACIJE
 28. Urška Španinger: PRAVICA OTROKA DO ZASEBNOSTI
 29. Maša Jurša: NADOMESTNO MATERINSTVO
 30. Marko Petrič: PRAVNI OKVIR EVTANAZIJE V PRIMERJAVI Z ASISTENCO PRI SAMOMORU
 31. Tiso Cvetković: AVTONOMIJA PACIENTA
 32. Mateja Trinker: PREMOŽENJE ZAKONCEV
 33. Erika Masten Toplak: POLOŽAJ OTROK PRI DRUŽINSKI MEDIACIJI
 34. Ana Vilčnik: ZUNAJTELESNA OPLODITEV Z DAROVANIMI SPOLNIMI CELICAMI
 35. Maja Brajnik: RAZVOJ DRUŽINSKEGA PRAVA - OD ODZ DO DRUŽINSKEGA ZAKONIKA
 36. Ana Marija Fartek: PREKINITEV NOSEČNOSTI
 37. Anja Jelovšek: MEDIACIJA MED VRSTNIKI
 38. Leonida Jazbinšek: SKRBNIŠTVO ZA ODSOTNE IN NEZNANE OSEBE
 39. Urška Starc: EKONOMSKE, DRUŽINSKE IN SOCIALNE PRAVICE V ISTOSPOLNI PARTNERSKI SKUPNOSTI
 40. Ksenja Pertinač: PROBLEMATIKA MEDNARODNIH POSVOJITEV
 41. Urša Deban: Nadomestno materinstvo pri nas in po svetu
 42. Doroteja Podričnik: ZLORABE PRI DAROVANJU ORGANOV
 43. Maja Horvat: OPOROČNO DEDOVANJE IN NOTARSKA OPOROKA
 44. Tamara Kovačič: VARSTVO OTROKOVIH PRAVIC V OGLAŠEVALSKI INDUSTRIJI
 45. Janez Rotman: PRAVICA DO ZASEBNOSTI NA SOCIALNIH OMREŽJIH
 46. Nuša Gorenjak: MEDNARODNOPRAVNO VARSTVO DRUŽINE
 47. Urška Glažar: ODVZEM RODITELJSKE PRAVICE
 48. Anica Hamler: SKLADNOST UREDITVE ISTOSPOLNIH SKUPNOSTI V ZAKONODAJI REPUBLIKE SLOVENIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE
 49. Anja Kralj: PRAVNI UKREPI ZA VARSTVO PROTI NASILJU V DRUŽINI
 50. Sandra Pjanić: "Mobing" med učenci tretje triade v OŠ
 51. Sonja Bigec: Vloga centra za socialno delo pri razvezi zakonske zveze
 52. Simona Oletič: Zagotavljanje varstva osebnih podatkov v zdravstvenih organizacijah
 53. Špela Škorjanc Podkrižnik: PRAVICA DO SVOBODNEGA ODLOČANJA O ROJSTVU OTROK
 54. Ana Javornik: TRGOVANJE Z LJUDMI IN PRISILNO DELO OTROK TER IZKORIŠČANJE OTROK V SPOLNE NAMENE (POJAV NOVODOBNEGA SUŽENJSTVA)
 55. Tjaša Orešek: PRAVICA OTROKA DO IZOBRAZBE
 56. Miran Grom: ZELENA KNJIGA O DEDOVANJU IN OPOROKAH in UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O PRISTOJNOSTI, PRAVU, KI SE UPORABLJA, PRIZNAVANJU IN IZVRŠEVANJU ODLOČB IN SPREJEMLJIVOSTI IN IZVRŠEVANJU JAVNIH LISTIN V DEDNIH ZADEVAH TER UVEDBI EVROPSKEGA POTRDILA O D
 57. Jerneja Stopar: POLOŽAJ OTROK OB RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE IN PRENEHANJU ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI
 58. Tanja Vomer: ZAŠČITA PRED DISKRIMINACIJO IN ZAGOTAVLJANJE ENAKOSTI ROMSKE ETNIČNE SKUPINE V RS - S POUDRAKOM NA VARSTVU OTROK
 59. Tadeja Hari: MOŽNOSTI SODELOVANJA OTROKA PRI ZADEVAH, KI SE NANJ NANAŠAJO
 60. Lea Časar: POSTOPEK POSVOJITVE IN VLOGA CENTRA ZA SOCIALNO DELO PRI POSVOJITVI
 61. Maja Skočir: OTROCI IMAJO TALENT- KJE SO NJIHOVE PRAVICE?
 62. Ivana Čerkezović: PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA IN OBRAVNAVE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI
 63. Lucija Leskovar: OTROK KOT BOLNIK IN NJEGOVE PRAVICE
 64. Rok Šatur: OTROKOVE PRAVICE IN PRAVNI VIDIKI TELESNEGA KAZNOVANJA OTROK SKOZI ZGODOVINO
 65. Manuela Claudia Vidrih: Etičnost in darovanje organov
 66. Vesna Bućan: PRAVICA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV DO UGOVORA VESTI
 67. Staša Grom: PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI TRANSSEKSUALNOSTI IN SPREMEMBE SPOLA
 68. Mojca Marin: OTROK IMA PRAVICO DO ZASEBNOSTI - ALI JO IMA TUDI NA INTERNETU?
 69. Vanja Čeligoj: PRAVICE NOSEČNICE IN NEROJENEGA OTROKA
 70. Mateja Krajnc: NASILJE V DRUŽINI IN POLICIJSKA POOBLASTILA V REPUBLIKI SLOVENIJI
 71. Velibor Dujaković: PRAVNI POLOŽAJ IN VARSTVO OTROK V OBOROŽENIH SPOPADIH
 72. Aleška Ramšak: OTROKOVE PRAVICE V EVROPSKI UNIJI
 73. Simona Balek: MUNCHAUSNOV SINDROM
 74. Lina Leskovec: PRAVICE OTROK DO STIKOV S TRETJIMI OSEBAMI
 75. Sandra Vezonik: PRAVNI IN DEJANSKI POLOŽAJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI
 76. Špela Kotnik: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ZAVAROVANCEV
 77. Bernarda Kovačič: SVETOST ALI KAKOVOST ŽIVLJENJA
 78. Sonja Humek: PREJEMKI V PARTNERSKIH ŽIVLJENJSKIH SKUPNOSTIH
 79. Janja Lipovača: PSIHIČNO NASILJE V DRUŽINI
 80. Andreja Litrop: VPLIV IGER NA SREČO NA DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
 81. Jovita Kovač: DELOVANJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO, KADAR JE OTROK ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI
 82. Vida Žnidarič: ZAKONSKI OKVIRI IZOBRAŽEVANJA ROMSKIH OTROK
 83. Monika Pevec Forštner: PRAVICA OTROKA DO SVOBODE VESTI
 84. Andreja Kozel: RAZVEZA STARŠEV KOT OBLIKA PSIHIČNEGA NASILJA NAD OTROKI
 85. Maja Žalig: ODPRTA VPRAŠANJA BODOČE UREDITVE POGODBE O PREMOŽENJSKOPRAVNIH RAZMERJIH MED ZAKONCEMA
 86. Maja Damiš: UREDITEV STIKOV MED STARŠI IN OTROCI Z VIDIKA VAROVANJA OTROKOVIH KORISTI
 87. Nina Makovec: OSEBE OKUŽENE S HIV IN OBOLELE ZA AIDSOM-pravni in etični vidiki
 88. Katarina Vidić: PRAVICE OTROK V ŠOLI
 89. Staša Račnik: ŠOLA IN OTROKOVA PRAVICA POVEDATI SVOJE MNENJE
 90. Urška Orešnik: PREŽIVNINA IN NJENO UVELJAVLJANJE PO UREDBI O PREŽIVNINAH
 91. Nataša Vrtovec: NUJNI DELEŽ ABSOLUTNIH DEDIČEV
 92. Saša Podbrežnik: VARSTVO KORISTI OTROK/UKREPI ZA VARSTVO KORISTI OTROK
 93. Klementina Riemer: MEDIACIJA-PRIMERJAVA MED SLOVENSKO IN ANGLEŠKO UREDITVIJO
 94. Tim Košak: DUŠEVNO ZDRAVJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE
 95. Katja Fratina: PRAVICE OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI S POUDARKOM NA PRAVICAH V POSTOPKU ZDRAVLJENJA OZIROMA OBRAVNAVE BREZ PRIVOLITVE
 96. Milena Bajec: DOLŽNOSTI POSAMEZNIKA PRI URESNIČEVANJU PRAVIC V ZDRAVSTVU - PACIENT V ZOBOZDRAVSTVU
 97. Adrijana Kumer: PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI TRANSPLANTACIJSKE DEJAVNOSTI
 98. Vanja Rebernik: KOMORIENTI
 99. Suzana Babić: PRAVICA PACIENTA DO SAMOODLOČANJA S POUDARKOM NA VNAPREJ IZRAŽENI VOLJI
 100. Zorica Meško: PRAVICE ŠTUDENTSKIH DRUŽIN V REPUBLIKI SLOVENIJI
 101. Lucija Arzenšek: PRAVNA UREDITEV REJNIŠTVA V SLOVENIJI Z OZIROMA NA REJNIŠTVO MED SORODNIKI
 102. Matjaž Senica: IZRAŽANJE VERSKE SVOBODE JEHOVOVIH PRIČ PRI BREZKRVNEM ZDRAVLJENJU
 103. Nina Šibila: PRAVNI IN ETIČNI VIDIK EVTANAZIJE
 104. Nina Šumatić: PRAVNI, PSIHOLOŠKI IN SOCIOLOŠKI VIDIKI PSIHIČNEGA NASILJA V DRUŽINI
 105. Andrej Janžekovič: REJNIŠTVO KOT OBLIKA DRUŽBENEGA VARSTVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
 106. Ingrid Kozel: RAZVELJAVITEV ZAKONSKE ZVEZE ZARADI TEŽJE DUŠEVNE PRIZADETOSTI ALI NERAZSODNOSTI
 107. Lina Colarič: VLOGA MEDIATORJA V DRUŽINSKOPRAVNIH SPORIH
 108. Marta Jarc: DODELITEV OTROKA V PRIMERU RAZVEZE IZ VERSKIH RAZLOGOV
 109. Saša Zagomilšek: UREJANJE DRUŽINSKOPRAVNIH RAZMERIJ PO SMRTI
 110. Maša Ikovic: PRAVNA UREDITEV POSVOJITEV PRI ISTOSPOLNIH PARTNERJIH V RS IN PRIMERJALNEM PRAVU
 111. Matjaž Vrabec: ESČP - DELOVANJE SODIŠČA IN PRIKAZ PRIMEROV POVEZANIH S 3. ČLENOM EKČP
 112. Ana Lešnik: UVELJAVLJANJE PRAVIC PACIENTOV NA PODROČJU ČEZMEJNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
 113. Teja Godec: PRAVICE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI S POUDARKOM NA SLABOVIDNIH
 114. Maja Durič: INSTITUT RAZDEDINJENJA SKOZI TEORETIČNI IN PRAKTIČNI PRIKAZ
 115. Mojca Horvat: UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI
 116. Petra Šubernik: PRIVOLITEV V MEDICINSKI POSEG OSEB, KI NISO SPOSOBNE ODLOČATI O SEBI
 117. Iva Gajšek: Problematika mednarodnih posvojitev : diplomsko delo
 118. Alenka Kompan: Dedovanje v istospolni partnerski skupnosti : diplomsko delo
 119. Jerneja Pavčnik: Pravice otrok s posebnimi potrebami - zdravstveni vidik : diplomsko delo
 120. Anja Golčer: Priznanje očetovstva : diplomsko delo
 121. Minka Pučnik: Pogodbena avtonomija v dednem pravu : diplomsko delo

Other documents (15)

 1. Medicina, pravo in družba
 2. Selected aspects of human life in civil and criminal law
 3. Petra Cajnko, Suzana Kraljić: Management coaching model and impact of its activities on employee satisfaction
 4. Suzana Kraljić, Blanka Kačer: Community health nursing in Slovenia and Croatia - selected legal aspects
 5. Hrestomatija medicinskega prava
 6. Suzana Kraljić: Nadomestno materinstvo in varstvo otrokovih koristi
 7. Suzana Kraljić: Namestitev otroka v drugo državo članico
 8. 26. posvet Medicina, pravo in družba
 9. 5th traditional law conference of the University of Ljubljana, Faculty of Law, Özyegin University Istanbul, Faculty of Law, and University of Maribor, Faculty of Law: Corruption – a deviation or an inherent part of human society? Some legal considerations
 10. 25. posvet Medicina in pravo: Razmerje med pacientom in zdravnikom
 11. Miroslava Geč-Korošec, Suzana Kraljić: Judicial and Administrative interventions in Legal Relations between Parents and Children (in Parental Rights) with special Intention to Protect Child´s best Interests
 12. Mark David Agrast, Bojko Bučar, Aleš Galič, Erik Kerševan, Rajko Knez, Suzana Kraljić, Grega Strban, Luka Tičar: The world justice project rule of law index
 13. Suzana Kraljić: Emotional Violence Caused to Children by their Parents' Divorce
 14. Suzana Kraljić: Obrezovanje deklic : kršitev pravic ali kulturna raznolikost?
 15. Miroslava Geč-Korošec, Suzana Kraljić: Problems at execution of personal contact between parents and childrenin Slovenian Law
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica