| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Tina Klenovšek: Variabilnost lobanje dinarske voluharice Dinaromys bogdanovi (Rodentia: Cricetidae): spolni dimorfizem, alometrija in filogenija

MSc theses (5)

 1. Tina Flis: Selektivnost evropskega bobra (Castor fiber) pri podiranju dreves v zimskem obdobju na Dravograjskem jezeru
 2. Ana Jurjec: Morfometrična variabilnost poletuš (rod pteromys): pristop z geometrijsko morfometrijo
 3. Marko Pšajd: Ontogenetski razvoj spodnje čeljustnice pri vrtni voluharici (Microtus subterraneus) pristop z geometrijsko morfometrijo
 4. Dominik Bombek: Prezimovalna ekologija velikega srakoperja, Lanius excubitor (Aves: Laniidae)
 5. Klara Kozoderc: Analiza kovin v ptičjem perju: pilotna vpeljava metode v Talum Inštitutu, d. o. o.

BSc theses (40)

 1. Tina Zajc: Anatomske in morfometrične lastnosti skeleta sive čaplje, Ardea cinerea (Linaeus, 1758)
 2. Maruša Fabčič: Morfometrična variabilnost lobanje volka (Canis lupus)
 3. Maja Hozjan: Geografska variabilnost mandibule črne podgane, Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
 4. David Horvat: Morfometrična variabilnost meljakov bandikot - rodov Bandicota in Nesokia
 5. Luka Husu: Morfometrična variabilnost lobanje rodov Nesokia in Bandicota
 6. Polona Bitenc: Časovna in prostorska variabilnost oblike in velikosti mandibule velikega voluharja, Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
 7. Ivana Perhoč: Morfometrična analiza mandibul pri skakačih, rod Allactaga (Rodentia: Dipodidae)
 8. Ines Prapertnik Drnovšek: PREVERJANJE ASIMETRIJE MELJAKOV PRI BANDIKOTAH (RODU NESOKIA IN BANDICOTA)
 9. Urška Martinc: Izbira habitata pri izbranih vrstah vodnih ptičev na Račkih ribnikih
 10. Dejan Rumež: Morfometrična variabilnost spodnje čeljustnice rodov Nesokia in Bandicota
 11. Marko Grilanc: MORFOMETRIČNA ANALIZA MANDIBUL PRI RODU PODGAN, RATTUS (FISCHER, 1803)
 12. Petra Krošel: Anatomske in morfometrične lastnosti skeleta pegaste sove, Tyto alba (Scopoli, 1769)
 13. Janja Toernar: Časovna dinamika prehranjevanja male uharice (Asio otus) na območju Črenšovec in Melinec, v zimskem obdobju 2013/14
 14. Marko Kolarič: Prispevek k favni in izbiri habitata kačjih pastirjev (Odonata) na območju Dravskega polja z okolico
 15. Petra Marinšek: Phylogeny and phylogeography of the genus Barbus Cuvier, 1817 (Cyprinidae, Osteichthyes) in Slovenia and in a part of northern Italy
 16. Mišela Zorec: Indeksi tveganja pri trkih letal in ptičev
 17. Vahida Puškar Šupuk: Primerjava dveh metod izolacije DNK pri mrenah (Barbus Cuvier, 1817)
 18. Vesna Germošek: Morfometrična variabilnost spodnje čeljustnice pri dinarski voluharici, Dinaromys Bogdanovi, (Martino in Martino, 1922)
 19. Jasna Potisk: ANATOMSKE IN MORFOMETRIČNE LASTNOSTI SKELETA CIKOVTA, TURDUS PHILOMELOS (BREHM, 1831)
 20. Mojca Dajčman: Tetrapodi v dolini potoka Rogoznica
 21. Daniela Slijepčević: ANATOMSKE IN MORFOMETRIČNE LASTNOSTI SKELETA LESNE SOVE, STRIX ALUCO (LINNAEUS, 1758)
 22. Matejka Kolar: ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ZAVETIŠČA ZA MALE ŽIVALI MALA HIŠA d.o.o.
 23. Jasna Cafuta: PTIČI SKADARSKEGA JEZERA, PRILOŽNOST ZA OBMOČJE NATURA 2000
 24. Saša Orlač: ANALIZA PREHAJANJA ŽIVALI POD VIADUKTOM MRTVICA NA ODSEKU AVTOCESTE KRŠKA VAS–OBREŽJE
 25. Nataša Kos: Okuženost otrok s črevesnim parazitom podančico, Enterobius vermicularis (Linne, 1758), na območju občine Celje
 26. Katja Bostič: BIOLOGIJA DALMATINSKE ŽELVE, TESTUDO HERMANNI HERCEGOVINENSIS (WERNER, 1899), NA OTOKU PAGU
 27. Ana Gartnar: ČRNA TOČKA ZA DVOŽIVKE NA CESTNEM ODSEKU RAČEVA - SMREČJE PRI ŽIREH
 28. Jelica Ilić: VREDNOTENJE ZNANJA, STALIŠČ IN SPOSOBNOSTI PREPOZNAVANJA VRST MALIH SESALCEV MED ŠTUDENTI BIOLOGIJE
 29. Metka Prohart: Gozdna učna pot Pistrov grad
 30. Simona Štrucl: Učna pot po Mariborskem otoku
 31. Saša Frece: GEOGRAFSKA VARIABILNOST LOBANJE DINARSKE VOLUHARICE DINAROMYS BOGDANOVI (V. IN E. MARTINO, 1922), (RODENTIA MAMMALIA)
 32. Sabina Muminović: SIMETRIJA OBRAZA IN INTELIGENCA
 33. Mojca Sedlašek: PREHRANA PEGASTE SOVE, TYTO ALBA (SCOPOLI, 1769), NA OTOKU KORČULA
 34. Maja Ropič: GEOGRAFSKA VARIABILNOST LOBANJE HIŠNE MIŠI,MUS MUSCULUS,1758(RODENTIA,MAMMALIA)
 35. Maja Marinček: Močvirski krešič (Carabus variolosus Fabricius, 1787) (Coleoptera: Carabidae) na območju Slovenskih goric
 36. Nika Hauptman: VARSTVENA BIOLOGIJA GALAPAŠKE ŽELVE GEOCHELONE ELEPHANTOPUS
 37. Nina Čuček: VARIABILNOST SPODNJIH MELJAKOV DINARSKE VOLUHARICE, DINAROMYS BOGDANOVI (V. in E. Martino, 1922), (Rodentia, Mammalia)
 38. Nina Korošec: PEDAGOŠKI PRISTOPI, NAČINI TRENINGA IN TEHNIKE POUČEVANJA JAHAČEV
 39. Danijela Satler: Geografska variabilnost prvega spodnjega meljaka dinarske voluharice, Dinaromys bogdanovi (Martino in Martino, 1922) (Rodentia, Mammalia).
 40. Miša Biro: Določanje starosti in morfometrija meljaka m1 pri dinarski voluharici, Dinaromys bogdanovi (Martino in Martino, 1922)(Rodentia, Mammalia) : diplomsko delo

Other documents (28)

 1. Boris Kryštufek, Franc Janžekovič, Rainer Hutterer, Tina Klenovšek: Morphological evolution of the skull in closely related bandicoot rats
 2. Marijan Govedič, Milan Vogrin, Dejan Bordjan, Dominik Bombek, Damijan Denac, Tatjana Gregorc, Franc Janžekovič, Nino Kirbiš, Melita Vamberger: New data on distribution of the European pond turtle Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) in the Podravje region (NE Slovenia)
 3. Tone Novak, Matjaž Perc, Saška Lipovšek Delakorda, Franc Janžekovič: Duality of terrestrial subterranean fauna
 4. Tone Novak, Nina Šajna, Estera Antolinc, Saška Lipovšek Delakorda, Dušan Devetak, Franc Janžekovič: Cold tolerance in terrestrial invertebrates inhabiting subterranean habitats
 5. Saška Lipovšek Delakorda, Tone Novak, Franc Janžekovič, Nina Weiland, Gerd Leitinger: Malpighian tubule cells in overwintering cave crickets Troglophilus cavicola (Kollar, 1833) and T. neglectus Krauss, 1879 (Rhaphidophoridae, Ensifera)
 6. Dušan Devetak, Franc Janžekovič: First record of Deleproctophylla australis (Fabricius, 1787) (Insecta: Neuroptera: Ascalaphidae) in Albania
 7. Tone Novak, Csaba Csuzdi, Franc Janžekovič, Tanja Pipan, Dušan Devetak, Saša Lipovšek: Survival of the epigean dendrodrilus rubidus tenuis (oligochaeta: lumbricidae) in a subterranean environment
 8. Tone Novak, Franc Janžekovič, Saška Lipovšek Delakorda: Contribution of non-troglobiotic terrestrial invertebrates to carbon input in hypogean habitats
 9. Andrej Bibič, Franc Janžekovič: Ptiči Veržeja in okolice
 10. Franc Janžekovič: Prehrana pegaste sove Tyto alba na Murskem polju
 11. Milan Vogrin, Andrej Šorgo, Franc Janžekovič: Veliki kormorani Phalacrocorax carbo v krajinskem parku Rački ribniki - Požeg (Slovenija)
 12. Franc Bračko, Franc Janžekovič: Jesensko-zimska gnezditev krokarja Corvus corax v Mariboru
 13. Franc Janžekovič: Merjenje geografske razširjenosti ptic
 14. Franc Janžekovič, Melita Ficko: Prehrana pegaste sove Tyto alba na Goričkem
 15. Marijan Govedič, Franc Janžekovič, Ivan Kos: Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na območju reke Save od Ljubljane do Zagorja (Slovenija)
 16. Franc Janžekovič: Odnosi med telesno velikostjo, razširjenostjo in gostoto gnezdečih ptic v Sloveniji
 17. Marijan Govedič, Franc Janžekovič: Prispevek k poznavanju razširjenosti močvirske sklednice (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)) ob reki Dravi v Sloveniji
 18. Franc Janžekovič, Borut Štumberger, Damijan Denac: Velikost legla, velikost jajc in fenologija prihoda na gnezdišče pri navadni čigri Sterna hirundo v SV Sloveniji
 19. Marijan Govedič, Franc Janžekovič: Prehrana kormorana Phalacrocorax carbo na reki Dravi v zimi 1995/96 (Slovenija)
 20. Franc Janžekovič: Redke vrste gnezdečih ptic v Sloveniji
 21. Branka Mirt, Gregor Kalan, Franc Janžekovič: Prehrana lesne sove Strix aluco na Kozjanskem (V Slovenija)
 22. Dušan Devetak, Jan Podlesnik, Franc Janžekovič: Antlion Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae) in Slovenia
 23. Dušan Devetak, Tone Novak, Branka Čagran, Majda Pšunder, Franc Janžekovič: Navodila in priporočila za izdelavo pisnih izdelkov na Oddelku za biologijo FNM UM
 24. Saška Lipovšek Delakorda, Franc Janžekovič, Gerd Leitinger, Marjan Rupnik: Rab3a ablation related changes in morphology of secretory vesicles in major endocrine pancreatic cells, pituitary melanotroph cells and adrenal gland chromaffin cells in mice
 25. Franc Janžekovič, Vesna Malez, Anton Velušček: Najdbe ptičjih kosti s koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju
 26. Tone Novak, Andreja Alatič, Jasna Poterč, Barbara Bertoncelj, Franc Janžekovič: Regenerational leg asymmetry in damaged Trogulus nepaeformis (Scopoli 1763) (Opiliones, Trogulidae)
 27. Boris Kryštufek, Franc Janžekovič, Nataša Režek Donev: Elevational diversity of reptiles on two Dinaric mountains
 28. Franc Janžekovič, Tone Novak: PCA - a powerful method for analyze ecological niches
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica