| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (4)

 1. Tina Sladič: PRIMERI SODELOVALNEGA UČENJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 2. Maja Podkrižnik: PROJEKTNO DELO PRI PREDMETU DRUŽBA
 3. Doroteja Majcen: DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA ZUNAJ UČILNICE
 4. Jasmina Matjašič: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU

Diplomska dela (49)

 1. Anja Gradišnik: PRIMERJAVA IZBRANEGA TEMATSKEGA SKLOPA V SLOVENSKEM UČNEM NAČRTU ZA PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA IN AVSTRIJSKEM UČNEM NAČRTU ZA PREDMET STVARNI POUK
 2. Jasmin Džambić: OKOLJSKA OZAVEŠČENOST UČENCEV V 3., 4. IN 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 3. Ana Skok: RAZVIJANJE SPRETNOSTI IN POSTOPKOV PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V DRUGEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
 4. Maruša Hribernik: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 5. Teja Oblak Miklavčič: MOTIVIRANJE UČENCEV V UVODNI ETAPI UČNEGA PROCESA PRI POUKU DRUŽBA
 6. Urška Krošelj: PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV
 7. Katja Alauf: NAČINI MOTIVIRANJA PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA IN DRUŽBE
 8. Renata Bovha: ZDRAVSTVENA VZGOJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
 9. Nina Markuš: RAZISKOVALNO DELO PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 10. Bernarda Skrbiš: UČENJE Z METODO IGRE IN USTVARJALNEGA GIBA PRI SPOZNAVANJU OKOLJA V PRVEM TRILETJU OŠ
 11. Maja Gutsmandl: IZKUSTVENO UČENJE PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V TRETJEM RAZREDU
 12. Nastja Hribernik: MNENJA UČITELJEV O UČBENIKIH PRI POUKU DRUŽBA V 4. RAZREDU V OSNOVNI ŠOLI
 13. Tjaša Marinič: VPRAŠANJA PRI POUKU DRUŽBE V 4. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
 14. Nataša Pušenjak: UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
 15. Jana Godec: PROJEKTNO DELO PRI OBRAVNAVI TEME KULTURNA DEDIŠČINA PTUJA
 16. Katja Petauer Vizjak: DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 17. Špela Prah: PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA PRI RAZLIČNIH GENERACIJAH OSNOVNOŠOLCEV
 18. Tadeja Pevec: OZAVEŠČANJE UČENCEV O ZDRAVI PREHRANI NA RAZREDNI STOPNJI
 19. Andreja Švajger: NARAVOSLOVNI DAN RIBNIK V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 20. Mateja Venek: AKTIVNOSTI UČENCEV IZVEN UČILNICE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V 2. RAZREDU
 21. Ines Purgaj: UČINKOVITOST PAUKOVE STRATEGIJE PRI POUKU DRUŽBA
 22. Martina Kosaber: RAZISKOVALNO USMERJENI POUK SPOZNAVANJA OKOLJA
 23. Tanja Skale: PRIMERI SODELOVALNEGA UČENJA PRI ZGODOVINSKIH TEMAH V 5. RAZREDU
 24. Katja Vaupotič: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
 25. Mojca Pečovnik: ZANIMIVI MOTIVACIJSKI NAČINI OZAVEŠČANJA UČENCEV O ZDRAVI PREHRANI V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
 26. Tjaša Zabukovšek: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE S PRIMERI V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 27. Lea Senica: NOTRANJA DIFERENCIACIJA NA RAZREDNI STOPNJI S POUDARKOM NA NARAVOSLOVJU IN TEHNIKI
 28. Monika Zupanc: RAZVIJANJE NARAVOSLOVNE PISMENOSTI PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU
 29. Jasmina Romanić: DIDAKTIČNE STRATEGIJE PRI POUKU ZAČETNEGA DRUŽBOSLOVNEGA POUKA
 30. Monika Vodišek: ALTERNATIVNI NAČINI PREHRANJEVANJA IN OTROCI
 31. Tina Kušar: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PREDMETA DRUŽBA Z OSTALIMI PREDMETI V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 32. Marija Preglav: POUČEVANJE IN UČENJE SOCIOLOŠKIH POJMOV PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 33. Sandra Šavel: INOVACIJE PRI POUKU DRUŽBOSLOVJA NA RAZREDNI STOPNJI
 34. Katja Štern: PREVERJANJE IN OCENJEVANJE PRI POUKU DRUŽBE V PETEM RAZREDU
 35. Katja Gracar: SODELOVALNO UČENJE PRI PREDMETU DRUŽBA V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 36. Renata Mlakar: MOTIVIRANOST UČENCEV PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
 37. Katja Mihelin: POUK PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA ZUNAJ UČILNICE
 38. Mojca Maričnik: PRILJUBLJENOST PREDMETA DRUŽBA MED UČENCI 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
 39. Urška Fijačko: EKSKURZIJA V STRAŽUNSKI GOZD
 40. Nina Krt: PRIMER TERENSKEGA DELA PRI POUKU SPOZNAVANJE OKOLJA V DRUGEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
 41. Anja Špoljar: PRIMERI TERENSKEGA DELA PRI PREDMETU DRUŽBA V ČETRTEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
 42. Tina Strnišnik: OZAVEŠČENOST UČITELJEV PRVE TRIADE OSNOVNIH ŠOL V ZASAVJU O GLOBALNEM SEGREVANJU
 43. Alja Radanovič: TERENSKO DELO PRI POUKU DRUŽBE
 44. Tanja Žiberna: NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA EKSKURZIJE V DOMAČEM KRAJU NOVEM MESTU
 45. Urška Slomšek: PRIMERI KONSTRUKTIVISTIČNEGA POUČEVANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
 46. Adrijana Tertinek: UPORABA E-GRADIV PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA
 47. Urška Jeznik, Melita Koležnik: EKSKURZIJE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA IN DRUŽBI
 48. Andreja Lipičnik: Razvijanje socioloških pojmov pri pouku spoznavanja okolja in družbe : diplomsko delo
 49. Maja Balažic: Okoljska vzgoja v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo

Druga dela (30)

 1. Vlasta Hus: The integration of the subject environmental studies with other subjects
 2. Metka Kordigel Aberšek, Marija Ropič, Vlasta Hus: Children's literature, teachers and integrative education
 3. Viktorija Fartelj, Vlasta Hus: Primerjava slovenskega učbeniškega kompleta za učni predmet družba z avstrijskim učbeniškim kompletom za učni predmet geografija in gospodarstvo
 4. Milena Ivanuš-Grmek, Vlasta Hus: Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja
 5. Sonja Plazar, Vlasta Hus: Zastopanost družboslovnih vsebin na primarni stopnji izobraževanja v nekaterih evropskih državah
 6. Urška Korošec, Jana Ambrožič-Dolinšek, Vlasta Hus: Pomen terenskega dela za bodoče učitelje razrednega pouka
 7. Maja Korban Črnjavič, Vlasta Hus: Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta spoznavanje okolja
 8. Jasmina Matjašič, Ksenija Seršen, Vlasta Hus: Analiza inovacijskih projektov z vidika zastopanosti družboslovnih vsebin
 9. Tina Hojnik, Vlasta Hus: Analiza kartografskega opismenjevanja v slovenskih in angleških osnovnih šolah
 10. Delo na terenu
 11. Vlasta Hus, Marija Javornik Krečič, Eva Konečnik Kotnik, Milena Ivanuš-Grmek: The role of ICT in the subject Environmental Education
 12. Vlasta Hus: Lessons of the environmental studies in the primary school reform
 13. Vlasta Hus: Comparison of some didactic dimensions in the subjects of environmental studies and natural and social sciences
 14. Vlasta Hus: The pupils' activities defined by the curricular reform relating to the subject environmental education and their realisation in practice
 15. Vlasta Hus: Open class at the environmental studies subject : ECER-2006
 16. Vlasta Hus: The subject environmental studies in an integrated concept of classroom work : ECER-2007
 17. Meta Budnar: Predlog posodobljenega učnega načrta : osnovna šola
 18. Jana Ambrožič-Dolinšek, Matjaž Duh, Samo Fošnarič, Nika Golob, Vladimir Grubelnik, Vlasta Hus, Marjan Krašna, Marko Marhl, Andreja Nekrep, Martina Rajšp, Robert Repnik, Andrej Šorgo: E-učna gradiva za predmet Spoznavanje okolja v 3. razredu : projekti
 19. Vlasta Hus, Milena Ivanuš-Grmek, Branka Čagran: The teachers' opinions on the integration of the subject environmental studies with other subjects
 20. Vlasta Hus: Aktivnejša vloga učencev pri pouku spoznavanja okolja
 21. Milena Ivanuš-Grmek, Branka Čagran, Marija Javornik Krečič, Vlasta Hus: Project work in Environmental studies subject
 22. Vlasta Hus, Branka Čagran, Milena Ivanuš-Grmek, Marija Javornik Krečič: Constructivism and textbook sets at Environmental studies subject
 23. Marko Marhl, Andreja Nekrep, Robert Repnik, Jana Ambrožič-Dolinšek, Nika Golob, Vlasta Hus, Martina Rajšp, Samo Fošnarič: Spoznavanje okolja
 24. Vlasta Hus: Učitelji o izkustvenem učenju in poučevanju pri predmetu spoznavanja okolja
 25. Meta Budnar, Mihaela Kerin, Maja Umek, Marjeta Zabukovec: Učni načrt
 26. Vlasta Hus: Development of ICT competences in the environmental studies subject in Slovenia
 27. Marija Javornik Krečič, Vlasta Hus, Eva Konečnik Kotnik, Milena Ivanuš-Grmek: Interculturality based on the empirical research on Slovenian techers [!]
 28. Marija Javornik Krečič, Vlasta Hus, Eva Konečnik Kotnik, Milena Ivanuš-Grmek: Team culture in schools: characteristic of urban education
 29. Vlasta Hus: The enforcement of constructivistically based lessons at the environmental studies subject
 30. Ivan Gerlič, Robert Repnik, Nataša Bukovec: Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011)
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici