| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Danilo Kosi: Identitetne regije Slovenije

Magistrska dela (1)

 1. Igor Lipovšek: OPTIMIZACIJA TERENSKEGA RAZISKOVANJA PRI POUKU GEOGRAFIJE

Diplomska dela (19)

 1. Polonca Planko: ŽENSKE NA PODEŽELJU
 2. Maja Masilo: KULTURA V MESTU MARIBOR
 3. Barbara Dravec: SIMBOLNI ELEMENTI NA PODEŽELJU
 4. Tina Čukec: Ekološke tržnice v Mariboru
 5. Patricija Kikl: Gasilski dom kot središče socialnega življenja v naseljih Dravskega polja
 6. Ana Lavre: MORFOLOŠKA ANALIZA NASELJA PAMEČE KOT PODLAGA ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE
 7. Tomaž Eržen: Življenjski stili prebivalcev Sebeborcev
 8. Mateja Peterka: Transformacija naselja Cankova
 9. Maja Brdnik: Življenjski stili prebivalcev v blokovni soseski v Žalcu in soseski enodružinskih hiš v Podvinu
 10. Kristijan Adamlje: Kakovost bivalnega okolja v izbranih stanovanjskih soseskah v Zagorju ob Savi
 11. Boris Hranjec: KVALITETA BIVALNEGA OKOLJA V IZBRANIH BLOKOVSKIH STANOVANJSKIH SOSESKAH V MARIBORU
 12. Polona Onič: ŽIVLJENJSKI STILI PREBIVALCEV V ZAPRTI SOSESKI NA PRIMERU ZAPRTE SOSESKE POD PEKRSKO GORCO V OBMESTJU MARIBORA
 13. Branko Krojs: Mestne regije v Sloveniji
 14. Jernej Krečič: Morfološka struktura Ajdovščine
 15. Aleksander Kidrič: SOCIALNI PROSTOR MLADIH V MARIBORU
 16. Vesna Dobnik: Razvoj kulturne pokrajine na območju k.o. Sv. Trije Kralji
 17. Uroš Murko: Grafiti v mestu Maribor - diplomska naloga
 18. Tanja Grum: Grafiti v Velenju : diplomsko delo
 19. Kristjan Šadl: Transformacija mestnega središča v Murski Soboti : diplomsko delo

Druga dela (42)

 1. Vladimir Drozg: Socialna sestava uporabnikov mestnega avtobusnega prometa v Mariboru
 2. Vladimir Drozg: Prispevek k poznavanju socialne zgradbe mesta na primeru naselja Lenart v Slovenskih goricah
 3. Vladimir Drozg: Socialne razmere v Sloveniji po izbranih kazalcih
 4. Stanko Pelc, Vladimir Drozg: Rural geography in Slovenia
 5. Vladimir Drozg: Boštjan Kerbler: Dejavniki nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji
 6. Vladimir Drozg: Dejan Rebernik: Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu
 7. Vladimir Drozg: Uvodnik
 8. Geografije Podravja
 9. Vladimir Drozg: Vinske ceste kot element regionalnega razvoja obmejnih območij
 10. Vladimir Drozg: Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest
 11. Vladimir Drozg: Mesto ponoči
 12. Vladimir Drozg: Nekatere značilnosti ustroja Maribora
 13. Vladimir Drozg: Nekatere značilnosti fizične strukture slovenskih mest
 14. Vladimir Drozg: Značilnosti tlorisa stanovanj iz 20. stoletja (mariborska izkušnja)
 15. Vladimir Drozg: Tlorisi slovenskih mest
 16. Vladimir Drozg: Gluck, A. & Magel, H.: Das Land hat Zukunnft Neue Perspektiven für die Ländlichen Raume
 17. Vladimir Drozg: Stadtregion Maribor
 18. Vladimir Drozg: Prispevek h gospodarski geografiji Slovenije
 19. Vladimir Drozg: Regijsko mesto Maribor
 20. Vladimir Drozg: Tipi novodobne enostanovanjske hiše
 21. Vladimir Drozg, Volker Albrecht: Refleksije urednikov o geografski monografiji Slovenije
 22. Vladimir Drozg: Osvetljevanje kot predmet geografskega spoznavanja mest (na primeru Kopra)
 23. Vladimir Drozg: Forms of social and spatial differentiation in towns (based on the case of Maribor)
 24. Sebastijan Borko, Vladimir Drozg: Merjenje razpršenosti poselitve
 25. Vladimir Drozg: Jernej Zupančič: Kulturna geografija. Raznolikost svetovnega prebivalstva in kulturnih pokrajin
 26. Vladimir Drozg: Nekatere dileme pri pripravi urbanistične zasnove
 27. Vladimir Drozg: Vzgojno-izobraževalne vsebine geografije naselij
 28. Vladimir Drozg: Ohranjanje regionalne raznolikosti stanovanjske hiše v Sloveniji
 29. Vladimir Drozg: Koncepti policentrične ureditve Slovenije
 30. Vladimir Drozg: Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše
 31. Vladimir Drozg: Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše
 32. Vladimir Drozg: Koncepti policentrične ureditve Slovenije
 33. Vladimir Drozg: Spatial development of Slovenian towns in the last decade
 34. Vladimir Drozg, Uroš Horvat, Karmen Kolnik, Eva Konečnik Kotnik, Lučka Lorber, Milena Petauer, Ana Vovk Korže, Igor Žiberna, Jana Goriup, Nataša Vihar: Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje Geografija
 35. Vladimir Drozg: Heinz Heineberg: Grundriss Allgemeine Geographie: Stadtgeographie. Paderborn 2000: UTB, 328 strani, ISBN 3-8252-2166-0
 36. Vladimir Drozg: Stefano Bianca: Urban form in the Arab world, past and present. ORL-Schriften des Instituts für Orts-, Regional_ und Landesplanung 46. Zürich 2000: Hochschulverlag, 347 strani, ISBN 3-7281-1972-5
 37. Vladimir Drozg: Jörg Maier s sodelavci: Bayern, Gotha 1998 ...
 38. Vladimir Drozg: Joseph Franz Kaiser: Litografirane podobe slovenještajerskih mest, trgov in dvorcev, Maribor 1999 ...
 39. Vladimir Drozg, Stanko Pelc: Konceptualne smeri v slovenski geografiji podeželja
 40. Vladimir Drozg: Boštjan Kerbler: Dejavniki nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji : Založba Anales, Koper, 2008, 396 strani, 13 preglednic, 81 slik, 7 prilog, ISBN 978-961-6732-04-8
 41. Vladimir Drozg: Mobility and lifestyle of small town inhabitans
 42. New challenges for sustainable rural development in the 21st century : abstracts
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici