| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Statistics of DKUM

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (8)

 1. Urška Pirnat: Oblike, vzroki in odzivi na kriminaliteto v urbanih lokalnih skupnostih
 2. Andreja Rožnik: Situacijska prevencija nezakonite trgovine z električnimi in elektronskimi odpadki
 3. Rok Hacin: Comparison of self-legitimacy of the prison staff and prisoner's perceptions of prison staff legitimacy
 4. Eva Bertok: Starševski nadzor in prestopništvo najstnikov v urbanem okolju : doktorska disertacija
 5. Maja Modic: Police officers' and citizens' attitudes toward the provision of safety/security in local communities in Slovenia : doctoral dissertation
 6. Katja Eman: Crimes against the environment - comparative criminology and criminal justice perspectives : doctoral dissertation
 7. Ljubo Vošnjak: Strukturalna analiza socio-demografskega, socialnopsihološkega in celostnega modela zaskrbljenosti ljudi glede kriminalitete in sodobnih oblik negotovosti : doktorska disertacija
 8. Elizabeta Mičović: Prepoznavanje nevidnih viktimizacij z vidika zagotavljanja varne hrane in varstva potrošnikov : doktorska disertacija

MSc theses (57)

 1. Sara Pintar: Kriminaliteta v Ljubljani v času pandemije covida-19
 2. Danijel Pranjić: Zakonske nepravilnosti delodajalcev do svojih zaposlenih v gostinski panogi
 3. Teja Črnivec: Kriminalna prevencija na kmetijah v podravski regiji
 4. Nejc Krušnik: Omejevanje ilegalnih prehodov državne meje z Republiko Hrvaško
 5. Grega Obreht: Uporaba Jacksonovega vprašalnika za merjenje strahu pred kriminaliteto pri mladih odraslih
 6. Eva Završnik: Sharenting na družbenem omrežju Facebook z vidika varnosti in zasebnosti otrok
 7. Darko Faflek: Prikrita oblika nasilja - cyberbullying
 8. Mateja Napret: Vrstniško nasilje v zasavskih srednjih šolah
 9. Nastja Zadnik: Strah pred kriminaliteto v Ljubljani
 10. Monja Erhatič: Viktimološki vidik psihičnega in fizičnega nasilja na delovnem mestu
 11. Sandra Samida: Žrtve uživanja prepovedanih drog v nosečnosti
 12. Rade Trivunčević: Arabska pomlad skozi pogled primerjalne kriminologije
 13. Kristina Zorko: Tla, varnost tal in globalni varnostni izzivi
 14. Tanja Črtalič: Kibernetska medvrstniška viktimizacija
 15. Anja Šubic: Analiza primerov dobre prakse na področju preprečevanja kriminalitete v EU
 16. Špela Jagodic: Viktimizacijske raziskovalne študije v Sloveniji
 17. Alin Vetrih: Občutek varnosti in javno mnenje o policiji - rezultati raziskave
 18. Tea Nagode: Policijsko delo in občutek varnosti prebivalcev v Postojni
 19. Robert Furman: Razvoj in uporaba inštrumentov policijskega sodelovanja v Evropski uniji
 20. Petra Žiberna: Izvajanje dela v splošno korist kot alternativna kazenska sankcija v Sloveniji
 21. David Sluga: Ekološka kriminaliteta skozi prizmo kriminoloških teorij
 22. Anja Završnik: Prispevek evropskega foruma za varnost v mestih k zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti
 23. Nuša Cipot: Mladoletniško prestopništvo na območju PU Murska Sobota
 24. Tijana Štumpfl: Varnost v turističnih krajih - študija primera smučarskega centra
 25. Karmen Zadravec: Strah pred kriminaliteto v občini Beltinci
 26. Blaž Zupančič: Varnost in zaupanje v delo policistov na območju Policijske postaje Ljubljana Moste
 27. Vesna Mihalič: Zaznavanje varnosti v občini Hrpelje-Kozina
 28. Sergeja Kos: Delo nevladnih organizacij pri obravnavanju žrtev partnerskega nasilja
 29. Niki Tomović: Nevarnosti uporabe mobilnih naprav med vozniki motornih vozil v cestnem prometu
 30. Mateja Mazgan: Primerjalna analiza povezave med jamarstvom in policijo na Hrvaškem in v Sloveniji
 31. Mateja Vrhar: Ženske v zaporu
 32. Urška Pirnat: Vloga lokalne skupnosti v zagotavljanju varnosti v cestnem prometu - primer Mestne občine Ljubljana
 33. Janja Denžič: Zaznava ogroženosti v realnem in virtualnem svetu
 34. Sara Korpič: Premoženjska kazniva dejanja na bencinskih servisih v Sloveniji
 35. Sven Dekleva: Obveščevalno vodena policijska dejavnost
 36. Marina Aščić: Video surveillance system and its impact on crime : case study of Barcelona
 37. Aleksandra Gradišnik: Gluhi in naglušni v postopkih na sodiščih Republike Slovenije : magistrsko delo
 38. Rok Hacin: Kartiranje varnostnih pojavov in proučevanje strahu pred kriminaliteto v Občini Trbovlje : magistrsko delo
 39. Rebeka Lesjak: Kriminološki aspekti nasilja v istospolnih partnerskih odnosih : magistrsko delo
 40. Barbara Čuvan: Policijsko delo v skupnosti in občinski varnostni sosveti v Sloveniji - partnerstvo pri preprečevanju kriminalitete in zagotavljanju varnosti : magistrsko delo
 41. Mija Polesnik: Moralne vrednote, individualne značilnosti in okoljski dejavniki najstniškega nasilja na zmenkih - analiza podatkov PADS+ (SPMAD) študije v Sloveniji : magistrsko delo
 42. Klemen Lukman: INTERAKTIVNA PREDSTAVITEV INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA O KAZNIVIH DEJANJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI
 43. Gregor Jeram: Policijsko delo v skupnosti v Republiki Sloveniji - analiza procesov od osamosvojitve dalje : magistrsko delo
 44. Sara Poteko: Nestrpnost in politika : magistrsko delo
 45. Jerneja Šifrer: Metode merjenja zanesljivosti in veljavnosti konstrukta "mnenje državljanov o spoštovanju zakonov"
 46. Damir Ivančić: Sodelovanje lokalne skupnosti in policije v Pomurju : magistrsko delo
 47. Špela Jerman: Obravnavanje mladih kot storilcev kaznivih dejanj z elementi nasilja s poudarkom na območju občine Koper : magistrsko delo
 48. Niko Majcenovič: Policijsko delo v skupnosti v mestu Maribor : pomen, implementacija in pripravljenost ljudi za sodelovanje s policijo v mestu Maribor
 49. Karmen Petaci: (Ne)učinkovitost državnega sistema pri uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah : magistrsko delo
 50. Donata Lahajnar: Razvoj slovenske kriminološke misli od začetka dvajsetega stoletja dalje : magistrsko delo
 51. Tina Memić: Zloraba drog v športu - doping : magistrsko delo
 52. Evgen Govekar: Stališča o kriminaliteti, nevarnostih, tveganjih in ogroženosti v sodobni družbi - javnomnenjska raziskava : magistrsko delo
 53. Sonita Kahrimanović: Od cene h kakovosti varovanja ljudi in premoženja : magistrsko delo
 54. Maja Martinuzzi: Analiza spisov domskih otrok OŠ Veržej glede viktimizacije v družinskem okolju in ukrepov pristojnih služb : magistrsko delo
 55. Ljubo Vošnjak: Strah pred kriminaliteto - nova spoznanja : magistrsko delo
 56. Marina Nenezić: Strategije omejevanja nasilja nad ženskami : magistrsko delo
 57. Urša Kos: Zalezovanje z vidika žrtve ali kako neželeno in vztrajno pozornost razumejo in občutijo žrtve : magistrsko delo

BSc theses (193)

 1. Katja Sušnik: Trgovina z ljudmi in tihotapljenje migrantov v Evropi
 2. Tamara Potočnik: Policijsko delo v Sloveniji in v Franciji
 3. Kaja Marčun: Kompetence zaposlenih v zaporu
 4. Kaja Vokić: Strah pred kriminaliteto pri moških in ženskah
 5. Katja Balažic: Vzgojni zavod Veržej in njegova vloga pri obravnavanju mladoletniške delinkvence
 6. Sergeja Pristavec: Vpliv covida-19 na kazniva dejanja splošne kriminalitete v Mariboru
 7. Lara Hočevar: Inovativno policijsko delo z uporabo sodobnih tehnologij
 8. Veronika Makovac: Preprečevanje kriminalitete na podeželju - pregled študij
 9. Gašper Tramte: Izvrševanje kazni zapora v ZPKZ Dob pri Mirni pred in po letu 1991
 10. Monika Kraškovic: Penološka analiza televizijske serije Oz
 11. Goran Marijan: Uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov pri preiskovanju kaznivih dejanj izsiljevanj
 12. Andrejka Drolc: Medvrstniško nasilje na osnovnih šolah v Kamniku
 13. Eva Rom: Trgovina z ljudmi ter vloga vladnih in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji
 14. Patricija Škorjanec: Ozadje dobičkonosne nelegalne trgovine s psi
 15. Estera Zlodej: Avtocesta
 16. Blaž Sever: Ruralna kriminologija
 17. Lina Muhvič: Feministična kriminologija in kriminaliteta
 18. Tara Bertalanič: Odnosi med zaporskim osebjem in obsojenci
 19. Lavra Zajc: Nedovoljeno prirejanje iger na srečo
 20. Rebeka Kumer: Črni trg s pasjimi mladiči ter tovarne psov
 21. Nina Čeh Hrga: Metode prepoznavanja družinskega nasilja v vrtcu
 22. Anže Komac: Z dokazi podprta policijska dejavnost
 23. Alen Halilović: Varnost v ruralnem okolju
 24. Mitja Drekonja: Ropi finančnih ustanov
 25. Petra Potočnik: Ekološka ogroženost prebivalcev občine Šoštanj
 26. Matej Krajnc: Študija primerov terorističnih napadov evropskih držav v obdobju od 2015 do 2018
 27. Ana Lucija Župnek: Občutek in zaznavanje varnosti v lokalni skupnosti občine Vojnik
 28. Aleksandra Hočevar: Pregled študij o zaupanju in legitimnosti policijske dejavnosti
 29. Mateja Pokrivač: Varnost ljubljanskih taksistov
 30. Sara Šivavec: Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja pravosodnih policistov
 31. Eva Metež: Vpliv migracij na občutek varnosti v občini Črnomelj
 32. Adriana Kocjan: Varnost v ruralnih okoljih
 33. Nejc Hribernik: Zaporniška subkultura
 34. Tajda Cuznar: Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec in kriminaliteta mladostnikov občine Logatec
 35. Teja Črnivec: Prostorska problematika in vpliv na prestajanje kazni zapora
 36. Ana Hlebec: Pregled najbolj razširjenih groženj za uporabnike spleta
 37. Minela Smajlović: Resocializacija zapornikov pod nadzorom probacijske službe
 38. Andrej Jordan: Izvajanje preventivnih projektov policije na osnovnih šolah
 39. Meta Majce: Kriminaliteta in zaznavanje varnosti v občini Lukovica
 40. Aljaž Žagar: Problematika pri prevozu nevarnega blaga
 41. Robi Pozderec: Crime prevention in Germany: Relevance of community crime prevention and victim-offender mediation
 42. Aleksander Piškur: Policijsko delo v romskih naseljih
 43. Tamara Zajfrid: Delo sosveta za varnost občine Ruše
 44. Jasna Omerčić: Nasilje v zdravstvenih zavodih nad zaposlenimi
 45. Aleksander Petrič: Kibernetsko nadlegovanje in strah
 46. Ula Kočevar: Povezava stilov vzgoje in deviantnega vedenja mladostnikov v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
 47. Sara Kimovec: Strah pred kibernetsko kriminaliteto
 48. Mateja Bašić: Zavarovalniške goljufije
 49. Ana Plos: Starševski strah pred kriminaliteto in njegov vpliv na vzgojo otrok
 50. Zvezdana Pavčič: Zadovoljstvo občanov Ivančne Gorice z delom policije
 51. Lea Jakič Hiti: Vključevanje prestopnikov v socialno in delovno okolje
 52. Azra Džinić: Pregled črne kronike v nacionalnih in lokalnih časopisih v letu 2014
 53. Aleš Trontelj: Sistemi varnostnega dima - concept smoke screen
 54. Andreja Jordan: Vzroki za nezakonito trgovino z nevarnimi odpadki
 55. Aleš Česenj: Analiza kaznivih dejanj na Policijski postaji Ljubljana Šiška med letom 2008 in 2013
 56. Jure Mihelčič: Varnostni problemi na Bledu v času turistične sezone
 57. Tina Rostohar: Ideologija in kriminologija z roko v roki
 58. Laura Pešak: Nevladne organizacije in njihovo delovanje na področju varovanja okolja
 59. Gregor Potočnik: Družinske tragedije in nasilje v Sloveniji
 60. Marjetka Planinc: Policijsko delo v skupnosti - primer urbanizirane vasi Limbuš
 61. Eva Ovčar: Oblike pomoči žrtvam družinskega nasilja
 62. Tatjana Skube Starešinič: Odpust obsojencev iz zapora po prestani zaporni kazni
 63. Uroš-Dragoš Jurišić: Kultura mešanih borilnih veščin - med nasiljem in etičnim vedenjem
 64. Monika Klun: Pregled študij o strahu pred kriminaliteto pri ženskah
 65. Miran Matasić: Sistemi izvrševanja kazenskih sankcij v Evropi
 66. Tina Jovanović: Varstvo živali v Republiki Sloveniji
 67. Tanja Buhinjak: Nasilje med mladimi v študentskem in dijaškem domu v Mariboru
 68. Boštjan Smolej: Sodelovanje intervencijskih služb na kraju množične prometne nesreče v Senožečah januarja 2016
 69. Igor Đerić: Prepovedane droge in omejevanje njihovih škodljivih posledic
 70. Elvira Žagar: Prestopništvo mladih ljudi na glavni avtobusni postaji Novo mesto
 71. Tatjana Borišek: Nasilje v družini in prepoved približevanja
 72. Maša Vidrih: Družbeno vzdušje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana
 73. Andreja Urbanija: Otroci kot žrtve nasilja
 74. Petra Černivec: Mnenja o prestopništvu priseljencev 2. generacije v Ljubljani
 75. Anja Završnik: Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti - raziskave v Evropi
 76. Valentina Virag: Samokontrola in samonaznanjeno prestopniško vedenje srednješolcev
 77. Tina Senica: Živali kot pomoč pri rehabilitaciji zapornikov
 78. Aleksandar Dončev: Kibernetsko nasilje
 79. Damir Grgić: Navijači in nasilje na nogometnih tekmah
 80. Marko Strajnar: Strah pred kriminaliteto - pregled mednarodnih študij
 81. Sanja Žorž: Policijsko delo v skupnosti v Italiji
 82. Tea Nagode: Izvrševanje kazni zapora - med pravicami obsojencev in javnim mnenjem
 83. Anja Martinčič: Janez Pečar, slovenski kriminolog
 84. Nika Kramberger: Pregled študij o mladoletniškem prestopništvu v Sloveniji po letu 1991
 85. Agata Trobec: Legitimnost policijske dejavnosti - teoretična izhodišča
 86. Sabina Špela Skubic: Goljufije, povezane z računovodstvom
 87. Klara Hribar: Vzroki za konflikte med osebami na prestajanju kazni zapora
 88. Peter Šijanec: Doping v športu - analiza razvpitih primerov iz vrhunskega športa
 89. Nives Bec: Divja odlagališča odpadkov v občini Radeče
 90. Tanja Sladič: Percepcija legitimnosti policije in pravosodja pri zasebnih varnostnikih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 91. Mateja Grilj: Zaznava legitimnosti izvrševanja kazenske sankcije zapora - perspektive zapornic in penoloških delavcev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 92. Rok Salobir: Vključevanje pravosodnih policistov v skupinske oblike dela z obsojenci : diplomsko delo univerzitetnega študija
 93. Vanja Hojs: Delo in legitimnost pravosodnih policistov v zavodu za prestajanje kazni zapora : diplomsko delo univerzitetnega študija
 94. Vesna Mihalič: Pregled najnovejših študij o strahu pred kriminaliteto : diplomsko delo univerzitetnega študija
 95. Polona Pavlič: Odnosi med pravosodnimi policisti in zaporniki : diplomsko delo univerzitetnega študija
 96. Ana Triller: Elektronski nadzor zapornikov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 97. Aleš Matko: Vpliv nasilnih video iger na vedenje igralcev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 98. Marjan Cimprič: Problematika trgovanja z odpadki na območju Ribnice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 99. Deborah Premužič: Mnenja občanov občine Kidričevo o vplivu onesnaženosti okolja na njihovo varnost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 100. Marko Škedelj: Bioplinarne kot dejavnik ogrožanja okolja - študija primera Bioplinarne Lokve : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 101. Domen Škrbec Đogić: Legitimnost pravil v zavodih za prestajanje kazni zapora : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 102. Renata Mlakar: Kriminaliteta v Sloveniji po letu 1991 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 103. Urška Pirnat: Dejavniki zaupanja v institucije formalnega družbenega nadzorstva : diplomsko delo univerzitetnega študija
 104. Karmen Ozmec: Varna pot v šolo in vloga PP Vrhnika pri zagotavljanju varnosti otrok : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 105. Jasmina Urbas: Korupcija in testi integritete : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 106. Katja Simončič: Zaupanje v policijo po demonstracijah v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 107. Andreja Jošar: Onesnaževanje zraka in njegovi vplivi - študija primera Lafarge cement Trbovlje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 108. Nina Gašparut, Katja Eman: Legitimnost policijske dejavnosti in kazenskega pravosodja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 109. Maja Šmid: Slovenski zapori - izziv izvrševanja kazenskih sankcij : diplomsko delo
 110. Janja Denžič: Viktimologija in policijska dejavnost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 111. Laura Krajnc: Nevladne organizacije na področju preprečevanja kriminalitete v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 112. Špela Kadivnik: Viri ogrožanja okolja v Krškem (krški občini) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 113. Meta Čučnik: Smeri slovenskega viktimološkega raziskovanja in njihov položaj v viktimološki teoriji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 114. Bojan Iršič: Slovenija - oaza za narkomafijo? : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 115. Zlatko Pondelak: Uporaba strelnega orožja policistov na območju republik bivše Jugoslavije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 116. Mojca Mikuš: Vloga vrtcev pri zaznavanju viktimizacije otrok : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 117. Ana Grošelj: Obvladovanje konfliktov pri policijskem delu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 118. Lidija Leber: Prometne nesreče tovornih vozil kot posledica neustreznega nalaganja in pritrjevanja tovora v cestnem prometu - na območju Policijske uprave Celje v obdobju 2001 do 2010 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 119. Polona Gorkič: Mladi in nasilje v urbanih okoljih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 120. Anže Grum: Mladi, zabava in uživanje alkohola : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 121. Tanja Brejc: Občutki ogroženosti prebivalcev Občine Gorenja vas - Poljane zaradi bližine Rudnika urana Žirovski vrh : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 122. Domen Hodnik: Varnost motoristov v cestnem prometu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 123. Nea Rotovnik: Legitimnost in postopkovna pravičnost : diplomsko delo univerzitetnega študija
 124. Maša Jarc: Vloga vladnih institucij pri nasilju nad otroki v družini : diplomsko delo univerzitetnega študija Varstvoslovje
 125. Eva Cimbola: Primerjava spletnega poročanja o primeru ptujski Fritzl : diplomsko delo univerzitetnega študija
 126. Ana Gabrijelčič: Odnos med pazniki in obsojenci : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
 127. Žana Dragan: Zaščita živali v Republiki Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 128. Mihael Žnidaršič: Pomori čebel v Sloveniji leta 2011 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
 129. Anja Horvat: Vojna hudodelstva nad ženskami na območju bivše Jugoslavije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 130. Alenka Lapuh: Nasilje med učenci predmetne stopnje v osnovni šoli : diplomsko delo
 131. Karmen Hrastar: Situacijska prevencija : diplomsko delo
 132. Jernej Deržek: Več zakonov, manj reda - odzivanje na kriminaliteto in nered v ZDA in Sloveniji : diplomsko delo
 133. Petra Rebernak: Migracije in kriminaliteta v Italiji : diplomsko delo
 134. Mateja Jereb: Mladoletniško prestopništvo med vzgojnimi ukrepi in kaznimi : diplomsko delo
 135. Tanja Tomšič: Nasilje nad učitelji v srednjih šolah : diplomsko delo
 136. Urška Snedec: Mladi in nasilje v urbanem okolju - Kranj : diplomsko delo
 137. Irena Žagar: Ekološka kriminaliteta : kriminološki in preventivni vidik
 138. Matic Volk: Kriminaliteta in migracije Jugovzhodne Evrope : diplomsko delo
 139. Mateja Zorč: Družbeno vzdušje v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper : diplomsko delo
 140. Andreja Šuštar: Ženske in otroci - žrtve spolnega nasilja - in njihova sekundarna viktimizacija : diplomsko delo
 141. Monika Šajt: Turisti kot žrtve kriminalitete : diplomsko delo
 142. Admir Midžan: Uporaba nedovoljenih snovi v fitnes centrih : diplomsko delo
 143. Martina Šurc: Zloraba drog v športu : od rekreacije do vrhunskega športa
 144. Tina Rev: Zakonodaja in medvrstniško nasilje, primerjava pojava mladoletniškega nasilja na obeh straneh meje med R. Slovenijo in R. Italijo : diplomsko delo
 145. Jana Lenščak: Razmerje med viktimologijo in kriminologijo pri preučevanju posameznih kaznivih dejanj : diplomsko delo
 146. Mateja Dušak: Medijsko poročanje o serijskem morilcu Silvu Plutu - pregled časopisov : diplomsko delo
 147. Uroš Kancler: Oblike viktimizacije in možnosti prevencije v šolskem prostoru : diplomsko delo
 148. Andreja Rožnik: Vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov pri preprečevanju prestopništva : diplomsko delo
 149. Nina Škerl: Problematika kriminogenosti Aboriginov v Avstraliji : diplomsko delo
 150. Blaž Fister: Kriminaliteta tujcev v Sloveniji : diplomsko delo
 151. Erika Bauman: Privatizacija zaporov v Avstraliji : diplomsko delo
 152. Dušan Čahuk: Zlorabe pri zaposlovanju in delu tujcev : diplomsko delo
 153. Petra Dolenc: Pluralna policijska dejavnost in preprečevanje kriminalitete : diplomsko delo
 154. Janja Klančič: Razvoj kriminološke misli v Sloveniji po letu 1991 : diplomsko delo
 155. Gabor Smode: Nasilje v družini - prikaz mreže izvajalcev storitev in programov na področju obravnave nasilja v družini v Republiki Sloveniji : diplomsko delo
 156. Sandra Štefanec: Organizaciji za preprečevanje kriminala EUCPN in ICPC : diplomsko delo
 157. Petra Zorko: Varovanje sodnikov in sodnega osebja na Okrožnem sodišču Maribor : diplomsko delo
 158. Ana Klenovšek: Mednarodna trgovina z odpadki : diplomsko delo
 159. Lija Mihelič: Razmere v slovenskih zaporih : vzroki, posledice in možni ukrepi za izboljšanje obstoječih razmer
 160. Petra Rihtar: Resocializacija obsojenk : diplomsko delo
 161. Ana Zavrl: Razvoj slovenske kriminologije v obdobju od 1950 do 1970 : diplomsko delo
 162. Rastko Macura: Pregled raziskav o delu paznikov v zaporu : diplomsko delo
 163. Mojca Kralj: Problemi slovenske penologije : diplomsko delo
 164. Tjaša Havnik: Sodelovanje skupnosti in policije pri preprečevanju kriminalitete : diplomsko delo
 165. Dominik Kerec: Analiza uspešnosti preiskovanja premoženjskih kaznivih dejanj in kaznovanje storilcev premoženjskih kaznivih dejanj : diplomsko delo
 166. Tanja Magdič: Strah pred kriminaliteto v Mariboru : diplomsko delo
 167. Katja Štingl: Občutki varnosti študentov v Ljubljani : diplomsko delo
 168. Stjepan Glasnović: Označevanje premoženja : diplomsko delo
 169. Bernarda Puhan: Preprečevanje mladoletniškega prestopništva - pomen in iskanje najboljšega pristopa : diplomsko delo
 170. Klemen Bančič: Ukrepi situacijske prevencije na področju ekološke kriminalitete : diplomsko delo
 171. Robert Toman: Javne prireditve in študija primera Gorsko hitrostne dirke Petrol - Ferrari 2009 : diplomsko delo
 172. Nina Buč: Šolsko nasilje v Slovenj Gradcu : diplomsko delo
 173. Erika Rožnik: Kaznovanje mladoletnih prestopnikov : diplomsko delo
 174. Franc Sukič: Raziskovanje kriminologije v Sloveniji od leta 1970 do leta 1990 : diplomsko delo
 175. Jana Pleško: Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete - kritična analiza : diplomsko delo
 176. Tjaša Bombač: Prepovedane droge in kriminaliteta na območju Celja : diplomsko delo
 177. Maja Vrhovnik: Vzgojna kriminalna prevencija : intervencija na kritičnih točkah v življenju otrok
 178. Tina Volčič: V problem usmerjeno policijsko delo, praksa v tujini in doma : diplomsko delo
 179. Barbara Veindorfer: Vloga varne hiše pri preprečevanju nasilja : diplomsko delo
 180. Janja Škofic: Zgodovina Prevzgojnega doma Radeče : diplomsko delo
 181. Robert Berginc: Policija in nasilje v športu : diplomsko delo
 182. Anita Lorber: Različne oblike zasvojenosti mladih : diplomsko delo
 183. Irena Seigner: Droga - problem sodobne družbe : diplomsko delo
 184. Janez Matjan: Preprečevanje nasilja zaprtih oseb v ZPKZ Ljubljana : diplomsko delo
 185. Uroš Školjak: Droge in kriminaliteta : diplomsko delo visokošolskega študija
 186. Rebeka Lesjak: Utemeljitelja kriminologije v Sloveniji : diplomsko delo
 187. Janez Lipovec: Analiza kriminalitete na Postaji letališke policije Brnik : diplomsko delo
 188. Eva Strajnar: Razvoj odklonskega vedenja ter možnosti preprečevanja prestopništva v luči razvojne prevencije mladoletniške kriminalitete : diplomsko delo
 189. Simona Izgoršek: Kriminalne kariere - študiji primera : diplomsko delo
 190. Mojca Ramšak: Zgodovina celjskega "Starega piskra" do leta 1945
 191. Neža Krivec: Teorija anomije : diplomsko delo
 192. Miha Samo Plut: Nasilje med srednješolci : diplomsko delo
 193. Uroš Pećanac: Policijska in vojaška organizacijska kultura - primerjava : diplomsko delo

Other documents (51)

 1. 7. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih
 2. Criminal justice and security in Central and Eastern Europe
 3. Varnost v lokalnih skupnostih - med ruralnimi in urbanimi perspektivami
 4. 6. Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih
 5. Gorazd Meško, Aleksander Koporec: Questionable research practices
 6. Jason Rydberg, Mahesh Nalla, Gorazd Meško: The perceived value of college education and experience to police work in Slovenia
 7. Gorazd Meško, Jerneja Šifrer, Ljubo Vošnjak: Punitivnost, viktimizacija in strah pred kriminaliteto pri študentih varstvoslovja - rezultati spletne ankete
 8. Robert Furman, Gorazd Meško, Andrej Sotlar: Mehanizmi policijskega sodelovanja za zagotavljanje notranje varnosti v Evropski uniji
 9. Gorazd Meško, Rok Hacin, Katja Eman: Trust in police by Slovenian law and criminal justice and security students
 10. Bojan Tičar, Gorazd Meško: Kriminološki in pravni vidiki možnosti za javno-zasebno partnerstvo na področju izvrševanja kazni zapora v Sloveniji
 11. Eva Bertok, Gorazd Meško: Self-control and morality in Slovenian primary and secondary school sample
 12. Andreja Rožnik, Gorazd Meško: Električni in elektronski odpadki - grožnja in izziv za človeka
 13. Barbara Čuvan, Gorazd Meško: Samozaznava legitimnosti policistk in policistov v Sloveniji
 14. Gorazd Meško, Rok Hacin: Profesionalizacija penološke stroke v Sloveniji
 15. Katja Eman, Saša Kuhar, Gorazd Meško: Water crimes and policing
 16. Monika Klun, Gorazd Meško: Pregled študij o strahu pred kriminaliteto pri ženskah
 17. Uvod v razpravo o varnosti v urbanih in ruralnih okoljih
 18. 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih
 19. Criminal justice and security in Central and Eastern Europe
 20. 3. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: Varnost v lokalnih skupnostih – izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji
 21. Gorazd Meško: A reflection on selected fear of crime factors in Ljubljana, Slovenia
 22. Varnost v lokalnih skupnostih
 23. Gorazd Meško, Andrej Sotlar, Bernarda Tominc, Katja Eman: Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti
 24. Slađana Đurić, Branislava Popović Ćitić, Gorazd Meško: Usmerjeni skupinski intervju v pedagoškem raziskovanju
 25. Crime, social control & legitimacy
 26. Jubilejni zbornik znanstvenih razprav
 27. Jack R. Greene, Gorazd Meško: Introduction to a special issue on criminal justice and security in Southeastern Europe
 28. Katja Eman, Gorazd Meško: Magistrski študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru na strokovni ekskurziji v Sarajevu
 29. Eva Bertok, Gorazd Meško: Moralnost mladih glede na njihovo samonaznanjeno prestopništvo - izsledki raziskave SPMAD v Sloveniji
 30. Jerneja Šifrer, Gorazd Meško, Matevž Bren: Zakaj mladi spoštujejo zakone - empirična izhodišča Tylerjeve teorije
 31. Dr. Gorazd Meško, dekan fakultete za varnostne vede
 32. Gorazd Meško: A reflection on selected fear of crime factors in Ljubljana, Slovenia
 33. Gorazd Meško, Jerneja Šifrer, Ljubo Vošnjak: Strah pred kriminaliteto v mestnih in vaških okoljih v Sloveniji
 34. Michael Dean Reisig, Justice Tankebe, Gorazd Meško: Procedural justice, police legitimacy, and public cooperation with the police among young Slovene adults
 35. Gorazd Meško, Darko Maver, Anton Dvoršek: Think globally - solve locally
 36. Gorazd Meško: V skupnost usmerjeno policijsko delo - izziv za slovensko policijo
 37. Kriminaliteta, nered in družbeno nadzorstvo v času ekonomske krize - kriminološke refleksije
 38. Gorazd Meško, Helmut Kury, Matevž Bren, Ljubo Vošnjak: Introduction to the special issue Fear of crime in the capitals of South Eastern Europe
 39. Gorazd Meško, Ljubo Vošnjak, Elmedin Muratbegović, Muhamed Budimlić, Matevž Bren, Helmut Kury: Fear of crime in urban neighbourhoods
 40. Nina Betetto, Marko Iršič, Bećir Kečanović, Mateja Končina Peternel, Biljana Konjević, Ksenija Korenjak Kramar, Bojan Kukec, Martin Lisec, Tanja Metelko Lisec, Gorazd Meško, Simona Mlakar, Janez Novak, Milena Remic, Gordana Ristin, Sonja Sikošek, Primož Šporar, Aleš Zalar: Predlog bele knjige o mediaciji
 41. Social control in contemporary society - practice and research : policing in Central and Eastern Europe
 42. Katja Eman, Gorazd Meško, Damir Ivančić: Ekološka kriminaliteta v Pomurju
 43. Barbara Čuvan, Boštjan Slak, Gorazd Meško, Sanja Gorza-Luk: Raziskovalno delo sodelavcev in analiza diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v obdobju 2005-2010
 44. Gorazd Meško: Editorial
 45. Katja Eman, Gorazd Meško, Charles B. Fields: Crimes against the environment : green criminology and research challenges in Slovenia
 46. Petra Dolinar, Maja Modic, Gorazd Meško: Skrito nasilje na delovnem mestu - med zanikanjem in trpljenjem
 47. Mahesh Nalla, Joseph D. Johnson, Gorazd Meško: Are police and security personnel warming up to each other? : a comparison of officers' attitudes in developed, emerging, and transitional economies
 48. Helmut Kury, Gorazd Meško, Miran Mitar, Charles B. Fields: Slovenian police officers' attitudes towards contemporary security threats and punishment
 49. Mahesh Nalla, Manish Madan, Gorazd Meško: The role of perceived relationships between Slovenian police officers vis-a-vis private security personnel in predicting job satisfaction
 50. Andrej Sotlar, Gorazd Meško: The relationship between the public and private sectors in Slovenia - from coexistence towards partnership?
 51. Gorazd Meško, Branko Lobnikar: Marina Caparini and Otwin Marenin (Eds), Transforming Police in Central and Eastern Europe - Process and Progress, DCAF - Geneva Centre for the DemocraticControl of Armed Forces/ LIT, 2004.
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica