| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Viktor Tajnšek: MODEL NAPREDNEGA LOGISTIČNEGA SISTEMA VZDRŽEVANJA DISTRIBUCIJSKIH SREDNJE NAPETOSTNIH NADZEMNIH VODOV
 2. Matjaž Maletič: Influence of Sustainable Quality Management on Organizational Performance
 3. Karmen Kern Pipan: VPLIV STALNIH IZBOLJŠAV IN ČLOVEŠKEGA KAPITALA NA POSLOVNO ODLIČNOST ORGANIZACIJE

Magistrska dela (18)

 1. Alenka Terbovc: ZMANJŠEVANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA ZA NASTANEK SRČNO – ŽILNIH BOLEZNI PRI PACIENTIH, VODENIH V REFERENČNI AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE – VLOGA DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE
 2. Marta Kavšek: Razvoj smernic kakovosti storitev dolgotrajne oskrbe starejših
 3. Hana Dema: ANALIZA ODNOSA DO KAKOVOSTI KOT GRADNIKA ORGANIZACIJSKE KLIME, ZADOVOLJSTVA IN OSEBNE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU
 4. Alenka Zidar Zupan: SMERNICE ANTIBIOTIČNE ZAŠČITE PRED OPERATIVNIM POSEGOM V UKC LJUBLJANA
 5. Andreja Kompan: ANALIZA UPRAVLJANJA IN OBVLADOVANJA INTEGRIRANIH SISTEMOV MANAGEMENTA GLEDE NA DOSEGANJE CILJEV POSLOVANJA ORGANIZACIJ
 6. Brigita Lipovac: UVAJANJE KROŽKOV KAKOVOSTI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
 7. Andreja Černoga: ANALIZA VARNOSTI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI S PODROČJA MENTALNEGA ZDRAVJA PRI OBRAVNAVI NASILNEGA VEDENJA PACIENTA
 8. Cvetko Stane: Model reševanja ugotovitev v procesu plovnostnega pregleda zrakoplovov
 9. Polona Knific, Tanja Sovulj: POMEN KAKOVOSTI PARTNERSKEGA SODELOVANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV TER ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV STORITEV LJUDSKE UNIVERZE JESENICE
 10. Natalija Galinec: Raziskave vpliva glavne medicinske sestre na zagotavljanje kakovosti v zdravstvu
 11. Marta Kavšek: RAZVOJ SMERNIC KAKOVOSTI STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE STAREJŠIH
 12. Katja Podlipnik: Celovito obvladovanje tveganj v slovenski kemični industriji : magistrsko delo
 13. Maja Gabor: OVREDNOTENJE UČINKOV UREDBE O RAVNANJU Z ODPADNIMI ZDRAVILI V PODRAVSKI REGIJI
 14. Mirjana Bušljeta: ORGANIZACIJSKI MODEL ZA OBVLADOVANJE KOLONIZACIJ/OKUŽB Z VEČKRATNO ODPORNIMI MIKROORGANIZMI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
 15. Mihael Pauko: Izdelava modela notranjih institucionalnih evalvacij na Univerzi v Mariboru
 16. Mohor Markelj: IZBOLJŠEVANJE PROCESA IZBORA, OCENJEVANJA IN RAZVOJA DOBAVITELJEV V PODJETJU DOMEL, D.D.
 17. Anton Petrič: RAZVOJ VODSTVENEGA PREGLEDA NA PODLAGI MODELA ODLIČNOSTI
 18. Matej Zelnik: SISTEM MANAGEMENTA KAKOVOSTI SKOZI PRIZMO ODNOSOV VODSTVO-ZAPOSLENI,ŠTUDIJA PRIMERA:PERFETECH D.O.O., BLED

Diplomska dela (95)

 1. Milena Jazbinšek: Izboljševanje kakovosti izdelka z uvajanjem talilnega lepila v hladilno-zamrzovalnih aparatih v Gorenju d.d.
 2. Nina Begelj: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZVESTOBO KUPCA
 3. Tomaž Dolžan: IZBOLJŠAVA STATISTIČNEGA NADZORA PROCESA V PODJETJU VIP - VIRANT D.O.O.
 4. Alen Hasanbegović: IZBOLJŠAVA STATISTIČNEGA NADZORA PROCESA PROIZVODNJE NA EMAG STROJIH V PODJETJU GKN DRIVELINE D.O.O.
 5. Lea Pučnik: KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA POSADK V PODJETJU ADRIA AIRWAYS
 6. Tugomir Tršelič: PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVEDBO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI
 7. Katja Potočnik: ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV TURISTIČNE AGENCIJE
 8. Metka Špilak: ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV PRIREDITVE NOČ ČAROVNIC PRI GRADU NA GORIČKEM
 9. Romano Mulec: IZBOLJŠAVA ORGANIZACIJSKEGA PREDPISA ZA POSLOVANJE VHODNE KONTROLE
 10. Kristjan Dobnikar: PRIPRAVA LETNEGA PLANA VZDRŽEVANJA
 11. Barbara Pavlović: SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001 V SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH
 12. Katja Mali: VPLIV KAKOVOSTI NAVODIL ZA PREISKAVO NA POČUTJE PACIENTA
 13. Samo Podobnik: ZADOVOLJSTVO OBISKOVALCEV BLEJSKEGA GRADU S KAKOVOSTJO STORITEV
 14. Željka Miklavčič: IZBOLJŠAVA KAKOVOSTI PROCESOV BANČNIH STORITEV Z RAZVOJEM INFORMACIJSKE REŠITVE
 15. Simona Spruk: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE V GASILSTVU
 16. Milena Jazbinšek: IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IZDELKA Z UVAJANJEM TALILNEGA LEPILA V HLADILNO-ZAMRZOVALNIH APARATIH V GORENJU D.D.
 17. Nina Trebec: VPLIV NAČEL PRISTOPOV MANAGEMENTA KAKOVOSTI NA ZAPOSLENE V ORGANIZACIJI
 18. Hana Furlan: PRIMERJAVA MED STANDARDOM SIST EN ISO 9001:2008 IN STANDARDOM SIST EN ISO/IEC 17025:2005- ŠTUDIJA PRIMERA V PODJETJU SIQ ITALIA
 19. Karmen Balantič: ANALIZA PROCESOV Z VIDIKA KONTROLE KAKOVOSTI V TEKSTILNEM PODJETJU SVILANIT D.D.
 20. Igor Pipuš: ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA IN VARNOSTI V MNZ
 21. Dijana Šobota: KAKOVOST IZDELKOV IN STORITEV PONUDNIKOV MONTAŽNIH HIŠ IN STAVBNEGA POHIŠTVA SKOZI OČI KUPCEV
 22. Tanja Jerman: HACCP SISTEM V PEKARNI POSTOJNA D.O.O.
 23. Aleksandra Jerič: KULTURA VARNOSTI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU LJUBLJANA
 24. Damir Ejup: IZGRADNJA SISTEMA MANAGEMENTA KAKOVOSTI PO ISO 9001:2008 IN NJEGOV VPLIV NA KLJUČNE PROCESE V PODJETJU DAMA.TECH D.O.O.
 25. Dragan Kržovski: KONCEPT PROGRAMA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V PODJETJU ATOTECH SLOVENIJA D.D.
 26. Manja Podpečan: UPORABA FMEA NA PRIMERU IZGRADNJE ZBIRNEGA BAZENA ODPADNIH VODA
 27. Tom Žumer: ANALIZA PROCESOV SKOZI OČI PRISTOPA KAIZEN
 28. Alenka Kodrič Voda: Preventivni pregledi naprav med proizvodnim procesom v proizvodnji anod
 29. Dina Ćosić: VPELJAVA SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PODJETJU STIL SI
 30. Žaklina Ilić: UPORABA METODE FMEA PRI OBVLADOVANJU STROŠKOV KAKOVOSTI V POGODBENI PROIZVODNJI FARMACEVTSKE INDUSTRIJE
 31. Aleš Meh: ANALIZA DELOVANJA DELOVNIH SKUPIN V PROGRAMU HLADILNO ZAMRZOVALNIH APARATOV, GORENJE D.D.
 32. Vlasta Zupančič: Dvig kakovosti zdravstvenih storitev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 33. Borut Roudi: Zadovoljstvo gostov in ocenjevanje kakovosti storitev v Termah Vivat : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 34. Matej Tušar: Zadovoljstvo strank s kakovostjo storitev zavarovalnic : diplomsko delo univerzitetnega študija
 35. Anja Pibernik: Ključne dejavnosti na poti do priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost : diplomsko delo univerzitetnega študija
 36. Damjan Tomažin: Smernice za nadgradnjo sistema kakovosti ISO 9001:2000 v ISO/TS 16949:2002 : diplomsko delo univerzitetnega študija
 37. Petra Hribernik: UVEDBA METODE TPM NA LINIJO KAVNIH APARATOV EQ7 V PODJETJU BSH NAZARJE
 38. Zdenko Garašević: PRIPRAVA NA UVEDBO STANDARDA ISO 9001 NA KLINIČNI ODDELEK ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA, UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
 39. Danijela Vukobrad: ANALIZA VPLIVNIH PARAMETROV NA IZMET C-JEKEL V OBRATU JEKLARNA, ACRONI D.O.O.
 40. Gašper Gorjup: VPLIV KAKOVOSTI BANČNIH STORITEV NA ZADOVOLJSTVO STRANK V IZBRANI BANKI
 41. Kristýna Martincová: VPLIV ISO STANDARDOV NA POSLOVANJE PODJETJA WALER S.R.O.
 42. Suzana Sečnik: IZBOLJŠAVA PROCESA KARTIČNEGA POSLOVANJA V PODJETJU ABANKA VIPA
 43. Ivanka Molnar: VPLIV NEUSTREZNE KAKOVOSTI DOBAVITELJEV NA STROŠKE KAKOVOSTI V GORENJU, d. d.
 44. Anže Ovijač: OCENA PRIMERNOSTI NAKUPA ORODJA ZA DVIG LETALA V PODJETJU ADRIA AIRWAYS TEHNIKA D.D.
 45. Valentina Pavlin: KAKOVOST OTROŠKIH AVTOSEDEŽEV
 46. Ana Žmavc: OBVLADOVANJE PROCESA REKLAMACIJ V MLEKARNI CELEIA, D.O.O.
 47. Nina Rahne: UVAJANJE KAMPANJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ''VARNA KIRURGIJA REŠUJE ŽIVLJENJA'' V UKC LJUBLJANA
 48. Aleš Uranič: Smernice za izboljšanje kakovosti storitev Slovenske veteranske avto-moto zveze
 49. Nejc Klement: VPLIV ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA NA KAKOVOST STORITEV V AVTERA D.O.O.
 50. Cvetka Govejšek: OVREDNOTENJE KAKOVOSTI MATEMATIČNIH ZNANJ V III. TRIADI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
 51. Davor Kiraly: VPLIV ISO 9001 NA KAKOVOST STORITEV V PODJETJU INTEGRAL LENDAVA D.D.
 52. Vito Kekec: ANALIZA DEJAVNIKOV KAKOVOSTI SLOVENSKE IZHODNE STRATEGIJE 2010-2013
 53. Blanka Novak: VPLIV IZOBRAŽEVANJA AGENTOV NA KAKOVOST STORITEV KLICNEGA CENTRA V PODJETJU TELEKOM SLOVENIJE D.D.
 54. Mojca Cehner: ANALIZA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH TER UPORABNIKOV NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO ŽALEC
 55. Maja Zajc: UVEDBA METODOLOGIJE DMAIC V PODJETJU HELLA SATURNUS SLOVENIJA D.O.O.
 56. Suzana Šuklar: VPLIV MOTIVACIJE NA KAKOVOST STORITEV V ZDRAVSTVU
 57. Jožica Pušaver: PRIMERJAVA MED STANDARDOM ISO 9001:2008 IN STANDARDOM SIST EN 45011:1998
 58. Branimir Kolednik: ANALIZA UČINKOV PO VPELJAVI STANDARDA MANAGEMENTA KAKOVOSTI ISO 9001:2000 V PODJETJU MULTIMEDIA D.O.O.
 59. Lea Anžlovar: ANALIZA STROŠKOV KAKOVOSTI V PODJETJU ADRIA MOBIL, D.O.O.
 60. Aleš Škerlak: VPLIV USPOSABLJANJA NA KAKOVOST DELA V ZASEBNEM VAROVANJU , PODJETJU VARNOST MARIBOR D.D.
 61. Zorica Sedlarević: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKOV V TEKSTILNEM PODJETJU
 62. Maja Purgar: ANALIZA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA KUPCEV PODJETJA ZU-JA D.O.O.
 63. Katja Peršin: OBVLADOVANJE REKLAMACIJ V PAKIRNICI TRDNIH IZDELKOV FARMACEVTSKEGA PODJETJA LEK D.D.
 64. Nataša Mravlje: REŠEVANJE REKLAMACIJ V IKA D.O.O.
 65. Eva Kokalj: ANALIZA KARAKTERISTIK KAKOVOSTI PROMOTORKE
 66. Rok Seršen: ANALIZA KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA IN VOŽNJE ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI
 67. Simon Bizjan: IZBOLJŠAVA PROCESA KOVANJA KONTAKTOV V CABLEX d.o.o.
 68. Sanela Svrtan: KAKOVOST DELA ZDRAVNIKOV ZAPOSLENIH V JAVNEM ZAVODU IN ZDRAVNIKOV S KONCESIJO
 69. Zoran Sever: VPLIV KAKOVOSTI STORITEV NA ZADOVOLJSTVO STRANK PRI PRODAJI IN SERVISU AVTOMOBILOV
 70. Esmira Delić: ANALIZA KAKOVOSTI IZVEDBE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ACRONI D.O.O.
 71. Sanja Mešinović: Analiza dejavnikov kakovosti storitev javnih uradnikov
 72. Slavica Klobčar: IZBOLJŠAVA SISTEMA PROCESNE KONTROLE POLNJENJA INJEKCIJ
 73. Matej Grabner: REŠEVANJE PROBLEMOV NA PODROČJU KAKOVOSTI S PRISTOPOM ŠEST SIGMA V GORENJU D.D.
 74. Tea Zver: Kakovostno reševanje reklamacij : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 75. Zdenko Zupančič: Prenova procesa avtokontrole v programu odkovki v podjetju Unior d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 76. Katarina Gašperšič: Vključevanje varovanja okolja pri načrtovanju kakovosti v procesu razvoja novega proizvoda : diplomsko delo univerzitetnega študija
 77. Miha Soršak: Prikaz vrednosti preventivnega pristopa k vzdrževanju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 78. Nenad Ljubanić: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami avto-servisov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 79. Tomaž Arh: Izboljšanje skupne učinkovitosti na linearnem spajkalnem stroju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 80. Branka Milošević: Nadgradnja sistema managementa kakovosti po ISO/TS 16949 v Prevent Mežica d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 81. Boštjan Gajšek: Vrednotenje izvajanja presoje sistema managementa kakovosti po ISO 9001 : diplomsko delo univerzitetnega študija
 82. Slobodan Marčeta: Izboljšanje procesa kontrole kakovosti v podjetju TCG UNITECH Lth-ol d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 83. Romana Kugler: Management kakovosti v procesu vzdrževanja v GVO, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 84. Milan Radak: Motivacija zaposlenih kot dejavnik kakovosti storitev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 85. Sabina Bricelj Čelan: Smernice za dvig kakovosti zdravstvene nege v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 86. Marta Kavšek: Smernice kategorizacije za izboljšanje kakovosti zdravstvene nege in oskrbe v domovih starejših občanov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 87. Damjan Maletič: Socialno ekonomski dejavniki termične obdelave odpadkov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 88. Matjaž Maletič: Okoljski vidiki termične obdelave odpadkov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 89. Andreja Bračun: Vpliv standarda ISO 9001:2000 na konkurenčno prednost organizacij : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 90. Branko Baš: Planiranje in izvajanje vzdrževanja strojne opreme v Predilnici Litija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 91. Daliborka Tešić: Analiza stanja na področju kakovosti in certificiranja v Sloveniji, Srbiji in Črni gori ter na Hrvaškem. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 92. Blanka Dečman: Ocena primernoti uvedbe ISO 9001 v podjetje Avto Celje d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 93. Franc Kerenc: Izboljšanje procesov vzdrževanja v Pošti Slovenije, PE Maribor : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 94. Darko Ermenc: Vključevanje načrtovanja kakovosti v proces razvoja izdelka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 95. Nadja Žvab: Reklamacija kot dejavnik izboljševanja kakovosti storitev v turizmu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Druga dela (15)

 1. Mateja Karničar Šenk, Peter Metlikovič, Matjaž Maletič, Boštjan Gomišček: Development of new product/process development procedure for SMEs
 2. Matjaž Maletič, Damjan Maletič, Boštjan Gomišček: Ecodesign in the context of customer's and producer's point of view
 3. Damjan Maletič, Matjaž Maletič, Basim Al-Najjar, Katerina Gotzamani, Maria Gianni, Kalinowski, Boštjan Gomišček: Contingency factors influencing implementation of physical asset management practices
 4. Matjaž Maletič, Damjan Maletič, Jens Dahlgaard, Su Mi Dahlgaard-Park, Boštjan Gomišček: The relationship between sustainability-oriented innovation practices and organizational performance
 5. Damjan Maletič, Matjaž Maletič, Viktor Lovrenčič, Basim Al-Najjar, Boštjan Gomišček: An application of analytic hierarchy process (AHP) and sensitivity analysis for maintenance policy selection
 6. Manja Podpečan, Matjaž Maletič, Boštjan Gomišček: Analiza možnih napak in posledic (FMEA) kot orodje menedžmenta kakovosti v gradbeništvu
 7. Katja Podlipnik, Boštjan Gomišček: Celovito obvladovanje tveganj v slovenski kemični industriji
 8. Anton Petrič, Boštjan Gomišček: Upgrading of the management review on the basis of the EFQM excellence model
 9. Boštjan Gomišček, Anja Pibernik: The steps of Slovenian organisations on the way to business excellence
 10. Damjan Maletič, Matjaž Maletič, Basim Al-Najjar, Boštjan Gomišček: The role of maintenance regarding improving product quality and company's profitability
 11. Matjaž Maletič, Damjan Maletič, Boštjan Gomišček: Green product development - customers and producers reflection
 12. Karmen Kern-Pipan, Boštjan Gomišček, Miroljub Kljajić, Manca Jesenko: An empirical study on comparing total quality management (TQM) items of national quality award applicants in Slovenia
 13. Matjaž Maletič, Damjan Maletič, Boštjan Gomišček: Can sustainable quality management contribute to the organizational performance?
 14. Slavko Ažman, Boštjan Gomišček: Asymmetric and nonlinear impact of attribute-level performance on overall customer satisfaction in the context of car servicing of four European automotive brands in Slovenia
 15. Hanns Moshammer, Boštjan Gomišček, Silke Stopper, Manfred Neuberger: Latenzzeiten zwischen Exposition und Wirkung am Beispiel von Luftschadstoffen und Lungenfunktionsdaten von Linzer Schulkindern im Verlauf des Schuljahres 2000/2001
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici