| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Bojan Kukec: Vloga delovnega prava pri razvoju kadrovske funkcije skozi prizmo reševanja kolektivnih delovnih sporov : doktorska disertacija
 2. Marjan Tkalčič: VPLIV MANAGEMENTA V TURISTIČNEM GOSPODARSTVU NA IZOBRAŽEVANJE ZA TURIZEM - PRIMER SLOVENIJE

Magistrska dela (13)

 1. Maja Tuškej: Vloga kadrovskih služb pri obvladovanju mobbinga : magistrsko delo
 2. Dušan Črnigoj: Kadrovski in operativni management v podjetju "Primorje d.d." Ajdovščina : magistrsko delo
 3. Jožef Brankovič: Strateške odločitve v slovenskih trgovskih podjetjih : magistrsko delo
 4. Matej Kuharič: Informacijska podpora odločanju pri ravnanju z ljudmi : magistrska naloga
 5. Mirjam Toporiš-Božnik: Pridobivanje kadrov v malih in srednjih podjetjih v Republiki Sloveniji : magistrsko delo
 6. Polonca Petrica Ponikvar: ODVISNOST KAKOVOSTI VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA V OSNOVNI ŠOLI OD KOMPETENC OPERATIVNEGA MANAGEMENTA ŠOLE
 7. Urška Hirci Zadel: Organizacijska klima, zadovoljstvo in spremljanje zaposlenih v organizaciji
 8. Dolores Pirjevec: ORGANIZACIJSKE SPREMEMBE IN IZBOLJŠANJE KADROVSKE STRUKTURE
 9. Sabina Dolenc: Vpliv operativnega managementa na razvoj podjetja Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
 10. Bojan Miklavčič: Uspešnost operativnega managementa v upravnih enotah
 11. Dejan Bogataj: Vloga operativnega managementa v Cestnem podjetju Kranj, družbi za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
 12. Mitja Eržen: VPLIV OPERATIVNEGA MANAGEMENTA NA RAZVOJ PODJETJA EBATT D.O.O.
 13. Zdenka Vrbinc: Operativni management v srednjem šolstvu s poudarkom na Gimnaziji Kranj : magistrsko delo

Diplomska dela (281)

 1. Sandra Oražem: VLOGA KADROV PRI RAZVOJU TRGOVSKEGA PODJETJA
 2. Aleš Franetič: MANAGEMENT V IGRALNIŠKI DEJAVNOSTI IN ODGOVORNO IGRALNIŠTVO - CASINO GOLD CLUB CASINO
 3. Maruša Šuša Zavolovšek: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PLANIRANJE KADROV V PODJETJU KNAUF INSULATION
 4. Lara Sever: RAZVOJ KADROV IN KADROVSKE FUNKCIJE V PODJETJU XY
 5. Nataša Goševac: SISTEM NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV
 6. Mojca Novak: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU TERME MARIBOR D.D.
 7. Tanja Pinterič: RAZVOJ KADROV V JAVNI UPRAVI
 8. Lucija Gašperlin: RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V MARKETINŠKEM PODJETJU
 9. Matjaž Verdnik: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X
 10. Gregor Srdarev: ZAPOSLOVANJE IN POKLICNA REHABILITACIJA INVALIDOV
 11. Nina Pinterič: NAČINI PRIDOBIVANJA IN POSREDOVANJE KADROV V AGENCIJI ZA ZAPOSLOVANJE
 12. Gregor Drevenšek: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA IN VLOGA KADROV V PERUTNINI PTUJ D.D.
 13. Alenka Bogataj: MOBING - POJAV, KI ŠKODUJE DELODAJALCU IN DELAVCU
 14. Aleksandar Trnjak: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V NEPREMIČNINSKIH AGENCIJAH
 15. Lara Mušič: OPERATIVNI MANAGEMENT IN KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU L D.O.O.
 16. Barbara Valant: VLOGA KADROVSKEGA MANAGEMENTA PRI PREPREČEVANJU MOBINGA
 17. Martina Podlesnik: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
 18. Mateja Mulc: Komuniciranje v podjetju Jana Jože Jakšič s.p. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 19. Rosana Pavšek: Planiranje in izbor kadrov v prehrambenem podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 20. Špela Šter: Vloga operativnega managementa pri razvoju podjetja BSC Kranj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 21. Andrej Rojs: Vloga operativnega managementa pri razvoju v podjetju Alupak d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 22. Sabina Osmićević: Razvoj managementa v turizmu - občina Bled : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 23. Borut Zatler: Načrtovanje in izbira kadrov v podjetju "X" ter presojanje njihove učinkovitosti in uspešnosti : diplomsko delo univerzitetnega študija
 24. Urška Zupan: Razvoj kadrov v podjetju Knauf Insulation d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 25. Karmen Porenta: Politika zaposlovanja in iskanja primernih kadrov v Republiki Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 26. Martina Primožič: Vodenje in problematika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 27. Zlatko Rizvić: Management v turizmu - Turistična agencija Supra Travel : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 28. Dejan Knežević: Vzroki odhodov kadrov iz Slovenske vojske : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 29. Tanja Alič: Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov v trgovinskem podjetju xy : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 30. Maja Bratkovič: Uveljavljanje kadrovske funkcije v podjetjih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 31. Maja Knez: Model kadrovske funkcije v podjetju x : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 32. Nataša Kukovec: Učinkovitost na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 33. Robert Pogačar: Kadrovska politika v podjetju Kalcer d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 34. Irma Kušter: Ženska - managerka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 35. Tanja Kajfež: Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih procesov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 36. Lea Sebunk: Management v turizmu - razvoj Unior turizma : diplomsko delo univerzitetnega študija
 37. Martina Palnec: Problemi realizacije kadrovske funkcije v obrtnem podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 38. Nataša Lovrečić: Management v turizmu na Gorenjskem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 39. Janez Liponik: Vloga operativnega managementa pri razvoju prostovoljnega gasilstva : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 40. Jure Fišer: Upravljanje človeških virov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 41. Franjo Dolenc: Fleksibilnost kadrov in trga dela : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 42. Jana Primožič: Vloga operativnega managementa pri razvoju Ortopedske bolnišnice Valdoltra : diplomsko delo univerzitetnega študija
 43. Tanja Kališek: Zadovoljstvo in napredovanje v podjetju X : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 44. Sandi Prevejšek: Kadrovska funkcija v podjetju Moda Intima d.o.o. Krško : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 45. Vesna Stevanović: Poslovno komuniciranje v podjetju Petrol d.d., Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 46. Sandi Staklenac: Absentizem v podjetju Lesnina d.d. PE Hoče : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 47. Dušanka Černčič: Organizacijska kultura v podjetju Paloma d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 48. Danijel Brumec: Vloga operativnega managementa v podjetju Bigrad d.o.o. Slovenska Bistrica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 49. Kostja Židan: Fluktuacija v organizaciji TE-TOL d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 50. Matej Žigon: Redni letni razgovori v podjetju LPKF d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 51. Brigita Vidačković: Planiranje kadrovskih potreb in dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov v podjetju Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 52. Anton Figek: Vloga kadrov pri razvoju trgovine v podjetju Petrol d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 53. Stanka Vrtek: Planiranje potreb po zdravstveni negi na Institutu RS za rehabilitacijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 54. Danijela Kotnik: Kadrovska funkcija in njena strateška vloga : diplomsko delo univerzitetnega študija
 55. Roman Tori: Operativni kadrovski viri v zavarovalništvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 56. Monika Novak: Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 57. Renatka Juršič: Odsotnost z dela v družbi Snežnik Sinpo, d.o.o. Kočevska Reka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 58. Jana Ilc: Operativni management in razvoj Hotela Paka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 59. Marjan Faganel: Reševanje presežnih delavcev v dejavnosti špedicije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 60. Nataša Marn: Organizacija kadrovske službe v podjetju Polycom d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 61. Kristina Horvatič: Organizacija kadrovske službe v podjetju Mladinska knjiga Založba d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 62. Irena Sirk Slapničar: SVETOVALNI PROCES PRI IZDELAVI ZAPOSLITVENEGA NAČRTA
 63. Maruša Bebar: ANALIZA ŠTIPENDIRANJA V PREDILNICI LITIJA
 64. Andreja Črnič: VPLIV VPELJAVE NOVIH PROGRAMSKIH REŠITEV V POSLOVNE PROCESE NA ZAPOSLENE
 65. Nataša Miškulin: MOTIVACIJA IN VODENJE KOT KLJUČNA DEJAVNIKA USPEŠNEGA PODJETJA
 66. Emina Budimlić: BREZPOSELNOST V OBČINI KOČEVJE
 67. Tjaša Perko: DIREKTOR IN KADROVSKA FUNKCIJA V X PODJETJU
 68. Emir Čatak: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU IGRALNICE CASINO KORONA
 69. Tadeja Cirnski: VLOGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
 70. Matej Kovačič: SODOBNA DAVČNA UPRAVA IN KADRI
 71. Andrej Jarc: REŠEVANJE KONFLIKTOV MED ZAPOSLENIMI V PODJETJU HERVIS D.O.O.
 72. Nataša Perme: KADROVSKA FUNKCIJA NA UPRAVNEM SODIŠČU REPUBLIKE SLOVENIJE
 73. Manojla Gavrić: USPEŠNOST KOMUNIKACIJSKIH PROCESOV MED ODDELKI V ORGANIZACIJI X
 74. Andreja Ferčec: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V PODJETJU REGIUS D.O.O.
 75. Nataša Patafta: MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V KOSTELU
 76. Štefan Maček: REŠEVANJE KONFLIKTOV V PODJETJU X
 77. Borut Planinc: GIBANJE STOPNJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI PO VSTOPU V EVROPSKO UNIJO
 78. Blaž Krašovec: FLUKTUACIJA IN ABSENTIZEM V PODJETJU X
 79. Sonita Kljajić: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.
 80. Andreja Hanjže: BREZPOSELNOST V KOROŠKI REGIJI
 81. Maja Pelko: VPLIV OPERATIVNEGA MANAGEMENTA NA RAZVOJ PODJETJA MARIBORSKA LIVARNA D.D.
 82. Jožica Fabjan: VPLIV VODJE NA RAZVOJ SODELAVCEV
 83. Tatjana Miškulin: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU PODJETJA LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D
 84. Ciril Hočevar: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH NA ZEMLJIŠKI KNJIGI V LJUBLJANI
 85. Andreja Vlašič: KADROVSKA FUNKCIJA IN BREZPOSELNOST MLADIH NA KOČEVSKEM
 86. Nina Zver: DIREKTOR V KADROVSKI FUNKCIJI
 87. Borut Vozelj: MANAGERSKI PRISTOP PRI VODENJU SLOVENSKE POLICIJE
 88. Ana Umnik: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU REGAL G.H.
 89. Zorica Vujčić: Organizacija kadrovske službe v podjetju Trijona, Nevenka Kamenik s.p.
 90. Asja Seidl: MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI IN RAZVOJ KARIERE VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK
 91. Rok Girandon: RAZVOJ KADROV V PODJETJU BANKART D.O.O.
 92. Gabrijela Bernot: Sistem spremljanja razvoja kadrov v Slovenskem mladinskem gledališču
 93. Silva Rogelj: KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU X
 94. Lidija Petrič: KADROVSKI MANAGEMENT V PODJETJU ISOKON D.O.O.
 95. Selima Peternel: ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA GINEKOLOŠKI KLINIKI
 96. Siniša Žižak: PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV V POŠTNEM LOGISTIČNEM CENTRU LJUBLJANA
 97. Snežana Ovijač: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V PODJETJU PORSCHE INTER AUTO D.O.O., PODRUŽNICA PORSCHE VEROVŠKOVA
 98. Marko Pšeničnik: DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PLANIRANJE KADROV
 99. Mateja Močnik: BREZPOSELNOST V OBČINI TRŽIČ
 100. Janez Štravs: ZAPOSLOVANJE TUJCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI
 101. Anja Pajer: KARIERA USLUŽBENCA V JAVNI UPRAVI
 102. Mitja Mešl: ORGANIZIRANJE IN PROMOVIRANJE TURIZMA NA PTUJSKEM
 103. Tamara Macura: VPLIV INTERNETA NA PRIDOBIVANJE KADROV
 104. Jernej Pirc: MANAGEMENT KADROV V ŠTUDENTSKEM SERVISU
 105. Ines Smrke Štepec: OPERATIVNI MANAGEMENT IN KADROVSKA FUNKCIJA V IZVRŠNEM PODROČJU TEHNIKA PODJETJA MERCATOR, D.D.
 106. Anica Martič: OBVLADOVANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI V PODJETJU SNEŽNIK, D.D. KOČEVSKA REKA
 107. Zvonko Plohl: VLOGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU USPEŠNEGA ŠPORTNEGA KLUBA
 108. Jana Simeunović: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA NA DAVČNEM URADU KRANJ
 109. Dejan Đukić: KADROVSKA FUNKCIJA IN BREZPOSELNOST V OBČINI RIBNICA
 110. Bernarda Košnik: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V RAZVOJU PODJETJA LPKF D.O.O.
 111. Marjan Sevčnikar: VPLIV ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE NA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI
 112. Metod Horvat: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UNICREDIT BANKE SLOVENIJE D.D.
 113. Edvard Banović: DIREKTOR IN KADROVSKA FUNKCIJA
 114. Matej Beranič: VPLIV KOMUNICIRANJA NA ODNOSE MED ZAPOSLENIMI V ORGANIZACIJSKI ENOTI
 115. Andreja Očko: UVEDBA UČINKOVITEGA IN PREGLEDNEGA KADROVANJA V PODJETJU UNIOR D.D. TER SPREMLJANJE KADRA
 116. Mateja Progar: ORGANIZACIJA KADROVSKE SLUŽBE NA UNIVERZI V LJUBLJANI FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
 117. Ivo Rauš: VPLIV VODENJA NA RAZVOJ ORGANIZACIJE
 118. Vesna Nemanič: KADROVSKA FUNKCIJA IN NJENA VLOGA PRI ODPRAVLJANJU STRESA NA DELOVNEM MESTU
 119. Katja Pelko: KADROVSKA FUNKCIJA IN SPREMLJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME V PODJETJU KRKA D.D.
 120. Anita Brovč: INTERNA KOMUNIKACIJA V PODJETJU X
 121. Petra Levinger: RAZVOJ KADROV IN KADROVSKE DEJAVNOSTI V ZAVODU XY
 122. Vanja Simonič: KADROVSKA POLITIKA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.
 123. Petra Žnidarič: OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI IN NAPREDOVANJE V SLOVENSKI VOJSKI
 124. Simona Vodovnik: BREZPOSELNOST V GORENJSKI REGIJI MED LETI 2005 - 2009
 125. Žiga Skvarča: RAZVOJ KADROV IN KADROVSKE DEJAVNOSTI V SLOVENSKIH ŽELEZNICAH D.D.
 126. Metka Redek: LETNI RAZGOVORI IN KOMUNICIRANJE MED VODJO IN SODELAVCI
 127. Jana Podlogar: VODENJE IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH NA OSNOVNI ŠOLI X
 128. Nataša Leimsner: OPERATIVNI MANAGEMENT IN RAZVOJ V ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.
 129. Damijan Gorjup: STALIŠČA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA K RAZVOJU THERMANE D.D.
 130. Terezija Šuklje: MEDDRŽAVNE MIGRACIJE VISOKO IZOBRAŽENIH OSEB V EU
 131. Sandra Renčelj: OPERATIVNI MANAGEMENT IN KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU X D.O.O.
 132. Nataša Cafuta: VPLIV OPERATIVNEGA MANAGEMENTA NA RAZVOJ PODJETJA STAVBAR GRADNJE D.O.O.
 133. Zlatka Pejašinović: MOBBING V PODJETJU AUTOCOMMERCE D. O. O.
 134. Anja Božič: ANALIZA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI KAMPA ŠOBEC
 135. Luka Mežan: PLANIRANJE IN RAZVOJ KADROV V ŠPORTNO - TURISTIČNI AGENCIJI TRIGLAV ADVENTURES
 136. Mateja Sever: KADROVSKA FUNKCIJA IN VPLIV RECESIJE NA BREZPOSELNOST V OBČINI ŠKOFJA LOKA
 137. Slađana Vujičić: DIREKTOR IN KADROVSKA FUNKCIJA
 138. Majda Sršen: SISTEM SPREMLJANJA RAZVOJA KADROV V NLB D.D.
 139. Špela Pravhar: RAZVOJ KADROV V PODJETJU AERODROM LJUBLJANA, D.D.
 140. Anže Pintar: MANAGEMENT V ZDRAVSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI
 141. Slađana Brajić: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V BOLNIŠNICI GOLNIK - KOPA
 142. Anica Repolusk: PROMOCIJA ZDRAVJA V DELOVNEM OKOLJU IN OBVLADOVANJE ZDRAVSTVENEGA ABSENTIZMA
 143. Vojko Žagar: DIREKTOR IN KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU VON D.O.O.
 144. Maja Štorman: PLANIRANJE KADROVSKIH POTREB IN NJIHOV RAZVOJ NA PRIMERU PODJETJA X
 145. Nataša Uršič: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Tuš Telekom d.d.
 146. Jernej Stipanič: PRIMERJAVA IZVAJANJA KADROVSKE FUNKCIJE V VELIKIH, MALIH IN SREDNJIH PODJETJIH
 147. Katarina Brodnik: RAZVOJ KADROV V TESNILA GK D.O.O.
 148. Breda Doblšek: ODZIV SLOVENSKIH MANAGERJEV NA TRG NEPREMIČNIN V SLOVENIJI V ČASU FINANČNE KRIZE
 149. Matej Lesar: OPERATIVNI MANAGEMENT V PODJETJU KOREN SPORTS D.O.O.
 150. Tomaž Ravnjak: MANAGEMENT V TURIZMU - RAZVOJNE MOŽNOSTI OBČINE RADLJE OB DRAVI
 151. Maruša Bizjak: KADROVSKI INFORMACIJSKI SISTEM NA STALNEM PREDSTAVNIŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE PRI EVROPSKI UNIJI
 152. Tanja Žibert: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU TURISTIČNE AGENCIJE ANGELA SHANLEY ASSOCIATES
 153. Bernarda Prosenc: OPERATIVNI MANAGEMENT V ZDRAVSTVENI NEGI
 154. Ana Janež: MANAGEMENT V TURIZMU NA KOČEVSKEM
 155. Vida Sodin Črešnar: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA V GOSTINSTVU - HOTEL LEONARDO SLOVENSKA BISTRICA
 156. Eva Berdajs: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU UROLOŠKEGA ODDELKA V KLINIČNEM CENTRU
 157. Tina Kapelj: RAZVOJ KADROV V NLB D.D., POSLOVALNICA VIČ
 158. Matjaž Trupi: POJAVLJANJE MOBBINGA MED ZAPOSLENIMI V ZDRAVSTVENI NEGI NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU
 159. Katarina Turk: MANAGEMENT KADROVSKIH VIROV V OBČINSKI UPRAVI OBČINE TRŽIČ
 160. Andrej Uranič: VLOGA OPERATIVNEGA MANAGEMENTA PRI RAZVOJU PODJETJA GRATEL D. O. O.
 161. Grega Šterk: Kadrovska funkcija v podjetju Gorenje Tiki d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 162. Sandi Prešeren: Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v podjetju Lip Radomlje d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 163. Sandi Osvald: KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU RAFINERIJA MARIBOR, D.O.O.
 164. Ana Šabić: ABSENTIZEM IN FLUKTUACIJA V PODJETJU PORAVNAVA D.O.O.
 165. Darja Šega: UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V SLUŽBI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKE ZADEVE
 166. Natalija Žunko: Kadrovska funkcija in brezposelnost na območju MO Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 167. Nataša Baš: Proces nove zaposlitve na Upravni enoti Zagorje ob Savi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 168. Albin Rosc: Organizacija kadrovskih dejavnosti v podjetju Sanacije Mernik d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 169. Tina Peteh: Fluktuacija in absentizem v podjetju Delo Revije d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 170. Ana Mraz: Enosmerna in dvosmerna komunikacija managementa s kadri v organizaciji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 171. Tadeja Vodnik: Planiranje in razvoj kadrov v podjetju Marmor Hotavlje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 172. Branko Stančič: Vloga operativnega managementa pri razvoju podjetja Avtoprevoz Gramet-Trade : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 173. Matjaž Pšak: Vpliv izobrazbe pri kadrovanju na Policijski postaji Lendava : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 174. Anita Milanović: Vpliv operativnega managementa pri razvoju podjetja Tosama d.d. Domžale : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 175. Petra Bizjak: Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v podjetju Španovina d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 176. Sebastjan Juhant: Planiranje in razvoj kadrov v Policijski upravi Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 177. Polona Grudnik Lederer: Vloga managementa pri razvoju kadrov v NLB banki Domžale d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 178. Nataša Turšič: Vloga vodstvenih kadrov pri razvoju zaposlenih v poslovalnicah Mercator d.d. (Intersport) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 179. Peter Drakslar: Kadrovska funkcija v podjetju Dana d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 180. Peter Čuček: Interno komuniciranje v Novi KBM d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 181. Katarina Beštek: Management v turizmu - Turistična agencija Kompas : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 182. Urška Tomšič: Perspektivno planiranje in razvoj kadrov v podjetju 2pr d.o.o., inženiring in svetovanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 183. Denis Šabić: Strategija razvoja kadrov v Nama d.d. Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 184. Tina Lesar: Organizacija kadrovske službe v podjetju (v UE Ribnica) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 185. Maja Bergant: Zaposlovanje kadrov na ETI Elektroelement d.d. Izlake : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 186. Tanja Ažman: Upravljanje s kadri v Savatech d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 187. Janja Martinčič: Analiza absentizma in fluktuacije v velikem podjetju : diplomsko delo univerzitetnega študija
 188. Ita Majnik: Razvoj kadrov v podjetju SAP d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 189. Klara Fortuna: Vloga kadrovske funkcije pri zaposlovanju invalidov v CSS-IP v Škofji Loki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 190. Aleksandra Gosar: Direktor in kadrovska funkcija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 191. Barbara Kokalj: Odsotnost iz dela v hotelu in kongresnem centru Mons Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 192. Dejan Švarc: Direktor in kadrovska funkcija v Domu starejših občanov Ljubljana - Bežigrad : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 193. Daniel Zakšek: Razvoj kadrov in kadrovske službe v podjetju Eventus d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 194. Melita Sirk: Management in vodenje v zdravstveni negi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 195. Grega Gašperlin: Absentizem, fluktuacija in napredovanje v podjetju Merkur, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 196. Irena Gerkman: Vloga managementa pri razvoju turizma na Krvavcu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 197. Petra Kajin: Absentizem in fluktuacija v podjetju Sava Tires, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 198. Gregor Omerza: Kadrovsko informacijski sistem na Biotehniški fakulteti : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 199. Mateja Rožnik: Kadrovska dejavnost v podjetju Treves d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 200. Eva Praprotnik: Dejavniki, ki vplivajo na absentizem in fluktuacijo v podjetju Domel d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 201. Janko Pirc: Kadrovska dejavnost, razvoj kadrov in karierni razvoj v Kompas MTS-u : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 202. Marjan Zadnikar: Absentizem in fluktuacija v podjetju za informacijske rešitve in storitve : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 203. Anita Matić: Problem brezposelnosti v gorenjski regiji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 204. Branislava Vukajlović: Management v turizmu na Štajerskem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 205. Simona Koren: Planiranje in organiziranje kadrov v Medobčinski upravi občin Zgornje savinjske in Šaleške doline : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 206. Tanja Ivanež: Planiranje kadrov v Moring d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 207. Lidija Hafner: Razvoj kadrov v podjetju Četrta pot : diplomsko delo univerzitetnega študija
 208. Mateja Delavec: Fleksibilna oblika zaposlovanja - Agencija za zaposlovanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 209. Iztok Baron: Operativni management in kadrovska dejavnost v podjetju Smelt : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 210. Barbara Benčina: Vzroki in vrste absentizma v IP Ribnica, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 211. Klavdija Dušanić Malovrh: Zaposlovanje Romov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 212. Tomaž Špiganovič: Management in vodenje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 213. Damir Ravnikar: Redni letni razgovori v podjetju Merkur d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 214. Urška Kalan: Ravnanje s človeškimi viri v zavarovalnici Adriatic-Slovenica, območna enota Kranj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 215. Aleksander Gungl: Vpliv sprememb v organizaciji dela na strukturo zaposlenih v Zavodu Hrastovec - Trate : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 216. Bojan Urek: Vloga operativnega managementa pri razvoju podjetja Papirservis d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 217. Karno Kirsanov: Kadrovska funkcija in brezposelnost v občini Maribor : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 218. Miha Oblak: Prenova intranetnega portala na primeru podjetja HIT d.d. Nova Gorica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 219. Ana Novak: Obveščanje v Etiketi tiskarni, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 220. Laura Lončarič Rangus: Razvoj vodilnih in vodstvenih kadrov v organizaciji ISD Kranj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 221. Gašper Lesjak: Operativni management v podjetju Litija, predilnica Litija d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 222. Maja Kosi: Vloga pedagoškega kadra pri razvoju OŠ Breg : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 223. Jordan Bevčar: Izobraževanje carinskih delavcev za operativno uporabo tranzitnih postopkov ES : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 224. Anton Butolen: Kadrovska politika v občini Žetale : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 225. Iztok Senica: Problem absentizma v Industriji usnja Vrhnika d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 226. Domen Pirkmajer: Prenova varnostnega sistema v gospodarski družbi Alfa ter vpliv na kadre in izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 227. Anže Marn: Izbira najprimernejšega človeka za delovno mesto : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 228. Vesna Melink: Prestrukturiranje kadrov v podjetju ITAS-CAS d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 229. Stanislav Najžar: Spremljanje razvoja kadrov v zavodu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 230. Boštjan Udovič: Dejavniki, ki vplivajo na absentizem in fluktuacijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 231. Sanja Tkalec: Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v podjetju Spar Ribnica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 232. Barbara Šarlah: Povezava kadrovskega outsourcinga z zasebnimi agencijami za zaposlovanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 233. Aleksandra Rober: Kadrovska funkcija in možnosti zaposlovanja invalidov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 234. Svetlana Babić: Fluktuacija in absentizem na Srednji šoli za gostinstvo in turizem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 235. Simon Sirc: Mesto Bled nekoč, danes in jutri : diplomsko delo univerzitetnega študija
 236. Helena Turčinović: Planiranje in analiziranje absentizma v Ortopedski bolnišnici Valdoltra : diplomsko delo univerzitetnega študija
 237. Žiga Troha: Interno komuniciranje v podjetju Intereuropa : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 238. Ines Zabret: Planiranje in razvoj kadrov na Radiu Gorenc : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 239. Ksenija Mihič: Operativni management in razvoj zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 240. Igor Eržen: Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov (motivacija ter njen vpliv na fluktuacijo) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 241. Jožica Dermastija: Fluktuacija in absentizem v društvu YHD : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 242. Mojca Trček: Management v Svetovalni službi zdravstvene nege : diplomsko delo univerzitetnega študija
 243. Martina Žlebnik: Management kadrov v pogojih globalizacije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 244. Sebastjan Juhant: Korektivni dejavniki pri planiranju kadrov v Policijski upravi Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 245. Andrej Košmrlj: Program šolanja in izbor kadrov za pridobitev pooblastila za tip helikopterja AS 332/532 : diplomsko delo univerzitetnega študija
 246. David Belak: Šolanje in usposabljanje vojaških pilotov v Slovenski vojski : diplomsko delo univerzitetnega študija
 247. Polona Bačnik: Management človeških virov v neprofitnih organizacijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 248. Jožica Alič: Kadrovska funkcija in brezposelnost v usnjarsko predelovalni industriji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 249. Maja Baltič: Kadri in organizacijska klima v Merkurju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 250. Urška Orehovec: Analiza in reševanje flukruacije, absentizma in napredovanja v podjetju Inles d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 251. Sandra Toman: Uvajanje managementa v javnem sektorju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 252. Ksenja Pozderec: Brezposelnost in usmeritve skupne politike zaposlovanja v Evropski uniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 253. Mirko Prosen: Proces odločanja v operativnem managementu zdravstvene nege : diplomsko delo univerzitetnega študija
 254. Petra Torkar: Operativni management in razvoj v podjetju Elan d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 255. Ana Ukmar: Razvoj kadrov in kadrovske dejavnosti v podjetju BBB-gostinstvo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 256. Simona Ahlin: Organizacija kadrovske službe v podjetju Motovoz d.d., Grosuplje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 257. Simon Lužar: Kadrovsko popolnjevanje sodobnih oboroženih sil s poudarkom na Slovensko vojsko : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 258. Janko Plešnik: Uvajanje devetletke v osnovne šole na Koroškem in problem kadrov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 259. Marta Kaiser: Reševanje tehnoloških viškov v podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 260. Hermina Brodarič: Operativni management v zavarovalništvu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 261. Vlasta Čater: Razvoj kadrovske funkcije v Gorenju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 262. Tina Memić: Absentizem v podjetju Recinko d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 263. Goran Tješinski: Samostojni podjetnik in kadrovska funkcija : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 264. Nevenka Škrlj: Absentizem, fluktuacija in napredovanje v OŠ Simona Jenka Kranj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 265. Luka Gorup: Management v zdravstvu Republike Slovenije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 266. Vladimira Kogovšek Volk: Privabljanje računalniških strokovnjakov v organizacijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 267. Tatjana Cej: Brezposelnost na območju Nova Gorica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 268. Simon Cerar: Dejavniki, ki vplivajo na planiranje kadrov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 269. Melitka Plavec: Organizacija in analiza organizacijske kadrovske službe v Davčni upravi Republike Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 270. Alojz Razboršek: Organizacija kadrovske funkcije-management človeških virov v podjetju Aerodrom Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 271. Marija Sajovic: Problem brezposelnosti v Upravni enoti Kranj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 272. Polona Vrečar: Operativni management v državni upravi : diplomsko delo univerzitetnega študija
 273. Jelka Golob: Kadrovska funkcija in odnos do dela v VVZ Antona Medveda Kamnik : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 274. Tatjana Lipovšek: Vpliv dejavnikov na razvoj kadrov v skupini KIK Kamnik d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 275. Nataša Verlič: Proces zaposlovanja v Merkur, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 276. Primož Pintar: Upravljanje z resursi v letalski posadki : diplomsko delo univerzitetnega študija
 277. Tomaž Prevodnik: Planiranje in razvoj kadrov v podjetju Preles d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 278. Helena Troha: Komuniciranje v Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj od izvedbe javnega razpisa do zaključka posojilnih razmerij : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 279. Tanja Avguštin: Zaposlovanje kadrov v igralništvu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 280. Ervin Aubel: Planiranje in razvoj schengenskega kadra na policijski postaji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 281. Marija Šauperl: Vloga kadrov pri razvoju knjižničarske dejavnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija

Druga dela (6)

 1. Bojan Burgar, Jože Florjančič, Mojca Bernik: Medosebna vloga ravnatelja - managerja v procesu dela in funkciji humanistično - antropocentričnega managementa človeških virov
 2. Mojca Bernik, Jože Florjančič: Sistem spremljanja razvoja kadrov kot osnova za osebnostni razvoj posameznika v organizaciji
 3. Darja Penšek: Model organiziranja sestankov : specialistièno delo
 4. Zmago Geršak: Operativni management in razvoj podjetja Gradbinec gip d.o.o. Kranj : specialistièno delo
 5. Tatjana Naglič: Vloga operativnega managementa v podjetju Iskratel, d.o.o. : specialistično delo
 6. Tatjana Lampič: Bolniška odsotnost v organizacijski enoti Logistika v podjetju Poslovni sistemMercator, d.d. : specialistično delo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici