| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Borut Čampelj: MODEL SAMOOCENJEVANJA STOPNJE INFORMATIZACIJE ŠOLE
 2. Robert Brumnik: Družbena sprejemljivost biometrične tehnologije v boju proti terorizmu : doktorska disertacija
 3. Nina Strugar: Povezanost kompetentnosti managerjev z njihovo uspešnostjo v avtomobilski panogi
 4. Igor Karnet: Sistemski pristop k oblikovanju modela razvoja kariere revizorjev informacijskih sistemov

Magistrska dela (28)

 1. Vesna Ahac: ZADOVOLJSTVO Z REDNIMI LETNIMI RAZGOVORI V PODJETJU SNEŽNIK, D.D.
 2. Andreja Ajdovec: TEAM BUILDING V VELIKEM TRGOVSKEM PODJETJU
 3. Anja Urana: Redni letni razgovor in delovna uspešnost v državni upravi
 4. Karmen Mattias Klemen: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z LETNIMI POGOVORI V NEPROFITNI ORGANIZACIJI
 5. Iztok Lovišček: PRENOVA SISTEMA OCENJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI
 6. Sara Kapić: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJE PRO-KLIMA D.O.O.
 7. Snežana Jurić: ZAPOSLOVANJE DIPLOMANTOV FAKULTETE ZA MATEMATIKO IN FIZIKO UNIVERZE V LJUBLJANI
 8. Eva Kalan: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V JGZ BRDO
 9. Darja Kadenšek: REDNI LETNI RAZGOVORI V VOJAŠKI ZDRAVSTVENI ENOTI MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
 10. Miha Rekar: MODEL E-UČENJA JEZIKA JAVASCRIPT
 11. Tomaž Zakrajšek: IZGRADNJA VIDEO PRIROČNIKA ZA PROGRAM COURSELAB
 12. Barbara Egart: Model uvajanja celovitih programskih rešitev za javno upravo
 13. Sonja Jagodic: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V JAVNEM GOSPODARSKEM ZAVODU BRDO
 14. Nataša Krajnc Zakrajšek: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE
 15. Ida Štefe: RAZVOJ KADROV V PODJETJU GENIS D.O.O.
 16. Mateja Belej: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V NOVE STORITVE D.O.O.
 17. Ivanka Oblak: Računalniško podprt večparametrski hierarhični model za podporo ocenjevanja delovne uspešnosti učiteljev : magistrsko delo
 18. Franc Zemljič: Usposabljanje po direktivah Evropske unije v Holdingu Slovenske železnice, d.o.o. : magistrsko delo
 19. Metka Velkavrh: DOPOLNITEV SISTEMIZACIJE DELA S KOMPETENCAMI IN NJIHOVA VPETOST V RAZVOJ KADROV V URI - SOČA
 20. Bogdan Kompari: MODEL RAZVOJA IN IZBIRE KADROV V NOTRANJEM TRANSPORTU PROIZVODNEGA PODJETJA
 21. Tanja Čuk Grdadolnik: VPELJAVA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJE YDRIA MOTORS D.O.O.
 22. Janka Likosar: Izgradnja modela razvoja kadrov v velikem javnem podjetju
 23. Maja Jagodič: E-IZOBRAŽEVANJE NA SLOVENSKIH UNIVERZAH
 24. Vesna Weisseisen: PRENOVA SISTEMA IZVEDBE REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V MALOPRODAJI PS MERCATOR, D.D.
 25. Nives Turk: REDNI LETNI RAZGOVORI NA ZAVODU ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
 26. Slađana Božić: PRENOVA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
 27. Alenka Gortan: MODEL PREHODNOSTI ŠTUDENTOV KLASIČNEGA IN E-ŠTUDIJA
 28. Danica Vuković: Razvoj modela izobraževanja v skladu z Lizbonsko strategijo v javni upravi : magistrsko delo

Diplomska dela (244)

 1. Karmen Ljubič: REDNI LETNI RAZGOVORI V PODJETJU SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
 2. Bernarda Šolar: REDNI LETNI RAZGOVORI V SREDNJE VELIKIH PODJETJIH V GORENJSKI REGIJI
 3. Nataša Stojković: INFORMACIJSKA PODPORA ZA UPRAVLJANJE S KADRI V HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
 4. Natalija Brdnik: REDNI LETNI RAZGOVORI V VZGOJNO VARSTVENEM ZAVODU KRANJSKI VRTCI
 5. Nataša Bučinel: ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV Z IZVEDBO TEČAJA CESTNOPROMETNIH PREDPISOV
 6. Nena Jagodic: MOTIVACIJA ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU PIPISTREL D.O.O.
 7. Maja Mikulin: NADALJEVANJE ŠTUDIJA NA 2. STOPNJI ŠTUDENTOV DRUŽBOSLOVNIH FAKULTET
 8. Maja Modec: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VRTCU MLADI ROD
 9. Mitja Rozman: PRENOVA TEČAJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA UČITELJA ALPSKEGA SMUČANJA
 10. Ana Porenta: PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA ZA KREPITEV VODSTVENIH VEŠČIN
 11. Alenka Pilat: E - SISTEMI ZA PODPORO IZOBRAŽEVANJU
 12. Tajda Fajfar: DODATNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU NA OŠ OREHEK KRANJ
 13. Saša Vesel: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU MEDIS D.O.O.
 14. Katja Žabkar: MOTIVACIJA STROKOVNIH DELAVCEV ZA IZOBRAŽEVANJE V VRTCU ČRNUČE
 15. Vladka Žavrlan: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU X
 16. Urška Umek: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU LOMAS D.O.O.
 17. Barbara Delovec: MOTIVACIJA POLICISTOV ZA IZOBRAŽEVANJE
 18. Matjaž Mohorko: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNI SLUŽBI DOMOV ZA STAROSTNIKE
 19. Polona Košir-Logar: Motivacija za izobraževanje učiteljev na Srednji šoli Domžale
 20. Urša Lanišek: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH NA ZAVODU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
 21. Dalibor Ilić: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU X D.D.
 22. Maja Delopst: PREVERJANJE ZNANJA S KVIZI V OKOLJU MOODLE
 23. Maja Meglič: Izgradnja e-gradiva za predmet Teorija izobraževanja s testi za samo-preverjanje znanja
 24. Kaja Jalen: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V GORENJSKI BANKI D.D., KRANJ
 25. Tjaša Zalaznik: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU DOMEL D.O.O.
 26. Eva Skubic: UČNE NAVADE ŠTUDENTOV V VISOKEM ŠOLSTVU
 27. Matjaž Engel: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z IZVEDBO LETNIH RAZGOVOROV NA MESTNI OBČINI X
 28. Leonora Nardoni Grah: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA NA VETERINARSKI FAKULTETI, UNIVERZE V LJUBLJANI
 29. Suzana Ocepek: PRIPRAVA E-GRADIVA ZA RAZVOJ KADROV
 30. Andrejka Škoberne: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE PRODAJALCEV VOZIL V PODJETJU A2S D.O.O.
 31. Bojana Domadovnik: IZOBRAŽEVANJE STARŠEV S PODROČJA PREDŠOLSKE VZGOJE OTROK
 32. Tanja Škorjanc: UVEDBA REDNEGA LETNEGA RAZGOVORA NA NEVROLOŠKI KLINIKI UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
 33. Urška Gluhak: SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU KONTO D.O.O.
 34. Karmen Mali: PISARNIŠKI PROSTORI V GLAVNI PISARNI MESTNE OBČINE LJUBLJANA
 35. Tomaž Brilej: ORGANIZACIJA ODDELKA ZA INFORMATIKO V JAVNI AGENCIJI
 36. Suzana Đaković: SPREMLJANJE KAKOVOSTI PREDAVANJ IN VAJ NA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU OB UVEDBI KOMBINIRANEGA IZOBRAŽEVANJA
 37. Aleš Domanjko: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM IN DELOM V VRTCU PTUJ
 38. Tjaša Črnič: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH
 39. Mark Kavčič: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VRTCU H.C. ANDERSEN LJUBLJANA
 40. Marjana Mlinarič: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V PODJETJU REFLEX D.O.O. GORNJA RADGONA
 41. Mirjana Vilič-Kurnik: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR
 42. Mirjana Trobec: PRENOVA PROCESA SPREJEMA IN UVAJANJA NOVIH KADROV
 43. Mihael Verbič: REDNI LETNI POGOVORI V PSIHIATRIČNI KLINIKI LJUBLJANA
 44. Tjaša Rejc: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH NA PODROČJU PLINA IN TOPLOTE V PODJETJU PETROL D.D.
 45. Marjetka Celarec: REDNI LETNI RAZGOVORI V OŠ VALENTINA VODNIKA
 46. Nataša Poje Novak: USTREZNOST PISARNIŠKIH PROSTOROV IN PISARNIŠKE OPREME NA OBČINI LOŠKA DOLINA
 47. Jasna Kavčič: E-POSLOVANJE V CARINSKI UPRAVI RS
 48. Jurij Kušar: Standardizacija dokumentacije razvojnih projektov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 49. Irena Benedičič: Prenova postopka izdaje potnega naloga : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 50. Lea Jakoš: Priprava in usposabljanje kadrov za e-izobraževanje na višji strokovni šoli XY : diplomsko delo univerzitetnega študija
 51. Vlasta Medvešek: Izdelava načrta klasifikacijskih znakov za Biotehniško fakulteto : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 52. Danilo Tomažič: Organizacija izobraževanja na Ministrstvu za javno upravo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 53. Nevenka Vretenar: Motivacija za izobraževanje na Kliničnem oddelku za travmatologijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 54. Marija Pšeničnik: Uvedba rednih letnih razgovorov na Oddelku za žilne bolezni v Kliničnem centru Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 55. Mojca Novak: Uvedba e-izobraževanja v Izobraževalni center Združenja bank Slovenije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 56. Romana Mikoletič: Motivacija za izobraževanje v Termoelektrarni Šoštanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 57. Aleš Jereb: Organizacija izobraževanja in usposabljanja v podjetju Aquasava d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 58. Tanja Gorenc: Izobraževanje in usposabljanje v vojašnici Franca Rozmana Staneta v Ljubljani : diplomsko delo univerzitetnega študija
 59. Jasmina Bizjak: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 60. Ana Marija Jamnik Rupar: Uvedba letnih razgovorov v podjetju Čistoča d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 61. Jana Flajs: Poslovanje Slovenskega združenja vestern jahanja preko svetovnega spleta : diplomsko delo univerzitetnega študija
 62. Petra Zabukovec: Vzpostavitev službe za podporo uporabnikom : diplomsko delo univerzitetnega študija
 63. Nataša Kuštrin: Motivacija zaposlenih za izobraževanje v podjetju Eurocom d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 64. Petra Kranjec: Motivacija zaposlenih za delo v podjetju "X" : diplomsko delo univerzitetnega študija
 65. Matej Koglot: Razvoj kadrov in organizacijska klima v podjetju Gostol - T.S.T. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 66. Biljana Kirič: Pomen rednih letnih razgovorov za delavca in njihov vpliv na motivacijo za delo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 67. Darja Kankelj: Organizacija izobraževanja v Embalažno grafičnem podjetju d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 68. Simon Bučan: Avtomatizacija odčitavanja in obdelave podatkov števcev električne energije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 69. Amalija Stiplovšek: Elektronski učbenik za poučevanje Pitagorovega izreka pri pouku matematike v osnovni šoli : diplomsko delo univerzitetnega študija
 70. Damjana Burić: REDNI LETNI RAZGOVORI V DRUŽBAH Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V PODRAVSKI REGIJI
 71. Marina Pintar: Primerjalna analiza dela na osnovni šoli Branik in Waldorfski šoli : diplomsko delo univerzitetnega študija
 72. Jolanda Cerkvenik: Motivacija za izobraževanje strokovnih delavcev na OŠ Jožeta Krajca Rakek : diplomsko delo univerzitetnega študija
 73. Mitja Semen: Razvoj dela na daljavo v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 74. Marija Rahne: Motivacija za izredni študij : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 75. Karmen Nartnik: Letni razgovori zaposlenih v Upravi RS za zaščito in reševanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 76. Suzana Drame: Motivacija za izobraževanje negovalnega kadra v Splošni bolnišnici Celje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 77. Branka Cerkvenik: Motivacija zaposlenih za izobraževanje v Abanki Vipa d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 78. Petra Klemen: Letni razgovori v podjetju Helios Domžale, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 79. Antonija Tomšič: Izdelava elektronskega učbenika za področje celične biologije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 80. Darija Marušič: Razvoj kadrov v podjetju Janus Trade, d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 81. Martina Sešel: Izobraževanje in usposabljanje kadrov v podjetju Gorenje d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 82. Polona Marinšek: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI
 83. Andrej Zupan: ELEKTRONSKI SISTEM ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI NA FAKULTETI ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
 84. Nataša Kozorog Cmiljanič: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V DARS D.D.
 85. Mediha Delić: IZOBRAŽEVANJE VOZNIKOV AVTOBUSOV V LJUBLJANSKEM POTNIŠKEM PROMETU D.O.O.
 86. Aljoša Kavčič: REORGANIZACIJA POSLOVANJA ODVETNIŠKE PISARNE
 87. Darja Pangerc Bratina: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRIMARNEM IN SEKUNDARNEM ZDRAVSTVU
 88. Aleš Zemljič: REDNI LETNI RAZGOVORI NA ODDELKU ZA PSIHIATRIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
 89. Miha Plank: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA RTV SLOVENIJA
 90. Rok Štrtak: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE SODNIH ZAPISNIKARJEV NA OKROŽNEM SODIŠČU V CELJU
 91. Ciril Spruk: MOTIVACIJA ZA UČENJE V GLASBENI ŠOLI
 92. Marjan Kuhar: RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA GENERIRANJE IZPITNIH VPRAŠANJ
 93. Mateja Logar: REDNI LETNI RAZGOVORI V MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO
 94. Brigita Kočnar: PROGRAM USPOSABLJANJA ZA GOOGLE ADWORDS STROKOVNJAKA V PODJETJU INTERNET.SI D.O.O.
 95. Nina Klatzer: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA NA KEMIJSKEM INŠTITUTU V LJUBLJANI
 96. Zoran Gavrić: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V HIPERMARKETU MERCATOR CELJE
 97. Neda Bizjak: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE KADROV V BANKI X. X., D. D.
 98. Robert Podlogar: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V SV
 99. Jožica Brajer: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V DOMU STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
 100. Mateja Raztresen: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV NA OŠ POLJANE
 101. Blanka Rajh: REDNI LETNI RAZGOVORI V UPRAVNI ENOTI LJUTOMER
 102. Andrea Backović Juričan: RAZVOJ KADROV V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
 103. Barbara Lipuš: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU INO D.O.O.
 104. Andrej Primožič: REDNI LETNI RAZGOVORI V PREMOGOVNIKU VELENJE D.D.
 105. Barbka Mahnič: ELEKTRONSKI UČBENIK ZA POUČEVANJE SORAZMERJA IN PODOBNOSTI PRI MATEMATIKI V OSNOVNI ŠOLI
 106. Aleksandra Sedevčič: USPOSABLJANJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU
 107. Jožica Smogavec: PRENOVA KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA 2. OSNOVNI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA
 108. Klaudija Krajnc: REDNI LETNI RAZGOVORI V UPRAVNI ENOTI CELJE
 109. Rajko Kous: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJU GORIČANKA D.O.O.
 110. Primož Jeralič: IZGRADNJA E-GRADIVA ZA REDNE LETNE RAZGOVORE
 111. Mateja Matko: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU MIKROGRAFIJA D. O. O.
 112. Vesna Mumirović: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU KONSTRUKTOR VGR D.O.O.
 113. Linda Radončić: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH NA BENCINSKIH SERVISIH V DRUŽBI PETROL MALOPRODAJA SLOVENIJA, D.O.O.
 114. Barbara Sitar: AVTOMATIZACIJA POSLOVANJA ODVETNIŠKE PISARNE
 115. Boštjan Kotar: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE NA OBMOČJU LJUBLJANE
 116. Manuela Josić: REDNI LETNI RAZGOVORI V DRUŽBI ALEASING D.O.O.
 117. Simona Hočevar: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU TRIMO TREBNJE D.D.
 118. Klemen Mrak: INFORMACIJSKA PODPORA POSLOVANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE DIMNIKARSTVO DOVRTEL, D.O.O.
 119. Natalija Movern: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA CARINSKI IZPOSTAVI METLIKA
 120. Mojca Perše: REDNI LETNI POGOVORI V PODJETJU MOBITEL
 121. Tomaž Juriševič: USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V DRUŽBI INSTALACIJA, D.O.O.
 122. Mojca Žlebir: UVAJANJE E-IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU UPS ADRIA(S) EKSPRESS D.O.O.
 123. Igor Jevšek: AVTOMATIZACIJA PLAČIL ZAVAROVALNIŠKIH STORITEV
 124. Mateja Lamberger: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN DELO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NA ODDELKU ZA ANESTEZIOLOGIJO, INTENZIVNO TERAPIJO IN TERAPIJO BOLEČIN UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
 125. Sabina Grahek: LETNI RAZGOVORI V PODJETJU AVTO TRIGLAV D.O.O.
 126. Nataša Šopinger Vdovič: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V MESTNI OBČINI MARIBOR
 127. Ines Kranjc Pečenko: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH REFERENTOV
 128. Simona Koren: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ
 129. Katja Divjak: UVEDBA REDNIH LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJU NOVA KUVERTA D.O.O.
 130. Jožica Rustja: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UČITELJEV NA OŠ ŠEMPAS
 131. Vanja Ocvirk Karner: IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV V OSNOVNIH ŠOLAH NA PODROČJU SAVINJSKE REGIJE
 132. Živa Primožič: IZGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA PODPORO SISTEMA RAZVOJA KADROV
 133. Slađana Prodanović Puzić: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V TERMAH KRKA D.O.O.
 134. Maja Jurca: ODLOČITVENI MODEL ZA POMOČ PRI IZBIRI PASME PSA
 135. Nataša Novak Vukšinič: UPORABA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V OSNOVNIH ŠOLAH
 136. Danila Gliha: SISTEM RAZVOJA KADROV V SKUPINI JAVOR PIVKA
 137. Katja Klander: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU TELEKOM SLOVENIJE, D. D.
 138. Dunja Jurman Golja: AVTOMATIZACIJA VODENJA DOKUMENTACIJE O DELU NA PROJEKTIH
 139. Tatjana Ilovar: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI PRESERJE PRI RADOMLJAH
 140. Barbara Mavec: PRENOVA PROCESA ''REŠEVANJE REKLAMACIJ OSEBNIH ZAVAROVANJ'' NA ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D.
 141. Andreja Perše: IZOBRAŽEVANJE ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV V ZAVAROVALNICI ADRIATIC SLOVENICA D.D.
 142. Berta Balon: MOTIVACIJA ZA DELO ZAPOSLENIH V PODJETJU ˝X˝
 143. Valentina Pantović: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU SAVATECH, D.O.O. V PROGRAMU PRINT
 144. Karmen Majerič: PRENOVA POSLOVANJA ZAVODA ZA TURIZEM MARIBOR PREKO SVETOVNEGA SPLETA
 145. Vesna Mrazić: UVEDBA LETNIH RAZGOVOROV V PODJETJE BISNODE D.O.O.
 146. Klavdija Prah Oprešnik: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE MED ZAPOSLENIMI NA INTERNIH ODDELKIH SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
 147. Marjetka Smolinger Galun: UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH Z IZOBRAŽEVANJEM IN DELOM V DOMU UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC
 148. Vesna Cerjak: VREDNOTENJE DELOVNE USPEŠNOSTI NA ODDELKU ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE
 149. Marta Lesar: USTREZNOST PISARNIŠKIH PROSTOROV IN OPREME V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH
 150. Alen Olević: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU X, D.O.O.
 151. Simon Šemrl: REDNI LETNI RAZGOVORI NA KLINIČNEM ODDELKU ZA TRAVMATOLOGIJO V UKC LJUBLJANA
 152. Edita Mlakar: USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
 153. Zvonka Fekonja: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VODILNIH MEDICINSKIH SESTER
 154. Mateja Egart: Odločitveni model za pomoč pri izbiri kozmetičnega preparata za zaščito kože : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 155. David Kimovec: Model izbire programske opreme za delo na daljavo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 156. Patricija Pečovnik: Sistem razvoja kadrov v podjetju Prosigma d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 157. Sabina Grišin: Organiazcija izobraževanja zaposlenih v Domu starejših občanov Kočevje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 158. Marta Premk: Motivacija za izobraževanje v podjetju Delo prodaja d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 159. Marijeta Nedović: Motivacija za izobraževanje v podjetju Savatech d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 160. Tilen Vidergar: Prenova klicnega centra za pomoč uporabnikom elektronskega bančništva : diplomsko delo univerzitetnega študija
 161. Anja Gubanec: Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih v podjetju X : diplomsko delo univerzitetnega študija
 162. Dejan Ðogić: Elektronsko arhiviranje in dokumentiranje dokumentov v podjetju Mladinska knjiga Založba d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 163. Gordana Božič: Izgradnja odločitvenega modela za izbiro učbenika : diplomsko delo univerzitetnega študija
 164. Tadeja Antončič: Letni razgovori v podjetju Kovinoplastika Lož d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 165. Tina Lorger: Organizacija izobraževanja učiteljev na Osnovni šoli Griže : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 166. Franc Sitar: Uvedba elektronskega arhiviranja v Upravni enoti Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 167. Damjana Habjan: Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v Svilanit, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 168. Nina Udir: Organizacija izobraževanja v podjetju Merkur d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 169. Zvonka Kastelic: Izobraževanje izvajalcev zdravstvene nege na Onkološkem inštitutu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 170. Štefka Hribar: Raziskava možnosti dela na daljavo v družbi Mobitel, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 171. Maja Stonič: Motivacija zaposlenih za izobraževanje in delo v manjšem podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 172. Marjetka Stanko: Organizacija izobraževanja pedagoškega kadra v OŠ 8 talcev Logatec : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 173. Mihaela Pungartnik: Organizacija izobraževanja v Termoelektrarni Šoštanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 174. Milena Mišič: Motivacija za izobraževanje strokovnih delavcev na OŠ Toneta Šraja Aljoše : diplomsko delo univerzitetnega študija
 175. Branka Jevšnik: Motivacija javnih uslužbencev za izobraževanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 176. Martina Erjavec: Uvedba rednih letnih razgovorov v Centralni kurirski in gospodinjski službi v Kliničnem centru Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 177. Katarina Binder Bistan: Organizacija izobraževanja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 178. Alenka Žos: Primerjalna analiza ponudnikov e-tečajev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 179. Saša Gortnar: Motivacija zaposlenih za izobraževanje v podjetju Alples d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 180. Marija Žerjav Prosen: Organizacija izobraževanja na Statističnem uradu Republike Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 181. Zvezdana Gradišnik: Izobraževanje zaposlenih v Mariborski knjižnici : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 182. Brigita Novak: Računalniška podpora poslovanja podjetja Slovenska industrija jekla d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 183. Denis Lončar: Uporaba večpredstavnosti v mobilni telefoniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 184. Andreja Šteiner: Organizacija izobraževanja na oddelku za medicinsko rehabilitacijo v Splošni bolnišnici Celje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 185. Aleksandra Svilar: Primerjalna analiza elektronskega plačevanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 186. Brigita Repinc: Motivacija zaposlenih za delo in izobraževanje v organu državne uprave : diplomsko delo univerzitetnega študija
 187. Marko Cotič: Mentorsko delo in komuniciranje na primeru študija na daljavo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 188. Damir Ravnikar: Redni letni razgovori v podjetju Merkur d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 189. Polona Teran: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 190. Marko Dečman: Sistem razvoja kadrov v SKB banki d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 191. Maja Miklavžin: Vzpostavitev sistema razvoja kadrov v podjetju Inea d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 192. Linda Leban: Motivacija zaposlenih za izobraževanje na Upravni enoti Tržič : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 193. Klavdija Leskovec: Motivacija za izobraževanje v podjetju Mercator, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 194. Mateja Mošnik: Organizacija izobraževanja v podjetju Alkam d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 195. Branko Plestenjak: E-izobraževanje brezposelnih oseb : diplomsko delo univerzitetnega študija
 196. Anita Gregorc: Računalniška podpora procesa Evidenca študentskega dela : diplomsko delo univerzitetnega študija
 197. Natalija Galinec: Vzpostavitev sistema razporejanja negovalnega kadra glede na kategorijo bolnikov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 198. Karmen Klanfer: Organizacija izobraževanja in usposabljanja stroškovnih delavcev v Osnovni šoli Šoštanj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 199. Tatjana Koščak: Elektronsko arhiviranje v podjetju Debitel d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 200. Tina Voljč: Usposabljanje zaposlenih v podjetju Liko Pris d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 201. Emil Mumel: Sistem razvoja kadrov v CŠOD s poudarkom na izobraževanju : diplomsko delo univerzitetnega študija
 202. Irena Parovel: Motivacija učiteljev za delo in izobraževanje v osnovnih šolah v občinah Koper, Izola in Piran : diplomsko delo univerzitetnega študija
 203. Irena Zupanič Žigart: Primerjalna analiza visokošolskega izobraževanja odraslih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 204. Mirjam Skok: Uvajanje letnega razgovora na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 205. Sabina Kraševec: Uvedba selekcijskega intervjuja na podlagi kompetenc v podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 206. Mateja Bivic: Sistem razvoja kadrov v Sinet d.d. Hrastnik : diplomsko delo univerzitetnega študija
 207. Vanja Černe: Motivacija zaposlenih za delo in izobraževanje v gostinstvu HIT d.d. Nova Gorica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 208. Hana Premrl: Motivacija za izobraževanje v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 209. Nenad Vladić: Prenova pisarniškega poslovanja v študentskem servisu Sigma Team d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 210. Marko Rešetič: Zadovoljstvo pri delu v kiminalistični policiji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 211. Mojca Žlebnik: Izobraževanje delavcev v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 212. Gordana Lokajner: Redni letni razgovori na Onkološkem inštitutu Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 213. Alenka Logar: Organizacija izobraževanja na Mestni občini Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 214. Aleš Kolman: Uspešnost inštrukcij kot metode izobraževanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 215. Zoran Grahovac: Vzpostavitev sistema pridobivanja, izbire in razvoja kadrov v podjetju Tipro Keyboards d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 216. Simona Hočevar: Organizacija izobraževanja na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 217. Marija Lešnik: Motiviranost izvajalcev zdravstvene nege za kakovostno delo in permanentno strokovno izobraževanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 218. Rudolf Sedič: Uvedba letnih razgovorov na OŠ Malečnik : diplomsko delo univerzitetnega študija
 219. Karla Šešerko: Model sistema razvoja kadrov v TIC Šentjur : diplomsko delo univerzitetnega študija
 220. Petra Žun: Organizacija izobraževanja na Okrajnem sodišču v Kranju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 221. Irena Kokol: Izobraževanje izvajalcev zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 222. Davor Narandža-Štanta: Primerjalna analiza spletnega bančništva za fizične osebe : diplomsko delo univerzitetnega študija
 223. Irena Cankar: Motivacija odraslih za izobraževanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 224. Sandra Skutnik: Motivacija fizioterapevtov za izobraževanje in izpopolnjevanje v Splošni bolnišnici Celje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 225. Marjeta Jerše: Računalniška podpora sistema razvoja kadrov v IBT Ljubljana, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 226. Aleksander Dvanajščak: Organizacija izobraževanja v podjetju Savatech, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 227. Peter Ravnik: Organizacija izobraževanja v družbi Golf & Park hoteli Bled d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 228. Milka Vuković: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Olympus Slovenija d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 229. Jasna Žalac: Uvedba elektronskega sistema za upravljanje z dokumenti na Statističnm uradu RS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 230. Mojca Trdin: Uvedba rednih letnih razgovorov v Davčni upravi Republike Slovenije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 231. Miha Dolinar: Prenova sistema razvoja kadrov v poslovni skupini Sava : diplomsko delo univerzitetnega študija
 232. Drago Kopušar: Povezava spletne strani JP LPP d.o.o. z relacijsko podatkovno zbirko Oracle 10g : diplomsko delo univerzitetnega študija
 233. Janez Kvas: Avtomatizacija obdelave računov v poslovnem sistemu Mercator : diplomsko delo univerzitetnega študija
 234. Zdravka Pavlin: Sistem razvoja kadov s poudarkom na napredovanju zaposlenih v Osnovni šoli Branik : diplomsko delo univerzitetnega študija
 235. Maja Pograjc: Raziskava motiviranja izvajalcev zdravstvene nege za izobraževanje in izpooplnjevanje v Splošni bolnišnici Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 236. Domen Grah: Organizacija izobraževanja v slovenskih smučarskih šolah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 237. Nataša Olenik: Izobraževanje učiteljev na OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica ob prehodu na devetletko : diplomsko delo univerzitetnega študija
 238. Marijana Cvetkovič: Izdelava interaktivne spletne strani ženitne posredovalnice Najdime.com : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 239. Mateja Repe: Izobraževanje kadrov v pojetju Elmont Bled d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 240. Mojca Zabukovec: Vpliv vzgoje in izobraževanja na zdravstveno osveščenost ljudi : diplomsko delo univerzitetnega študija
 241. Barbara Švigelj: Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 242. Dušan Krt: Izobraževanje in usposabljanje vodstvenih kadrov v Intereuropi, d.d. Koper : diplomsko delo univerzitetnega študija
 243. Tatjana Jug: Raziskava usposabljanja in izobraževanja v podjetju XY d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 244. Bojana Hladnik: Interno usposabljanje zaposlenih v SKB banki d.d. Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija

Druga dela (18)

 1. Eva Jereb, Marko Ferjan: Social classes and social mobility in Slovenia and Europe
 2. Polona Šprajc, Marko Urh, Janja Jerebic, Dragan Trivan, Eva Jereb: Reasons for plagiarism in higher education
 3. Rok Pintar, Eva Jereb, Mladen Čudanov, Marko Urh: Interest in currency trading learning
 4. Eva Jereb, Igor Bernik: Mnenja študentov o e-preverjanju znanja pred in po e-testiranju
 5. Siniša Drobnjak, Eva Jereb: Ali nas čaka življenje na daljavo?
 6. Alenka Gortan, Eva Jereb: The dropout rate from e-learning courses and the satisfaction of students with e-learning
 7. Eva Jereb, Marko Ferjan: Food at work
 8. Franc Zemljič, Eva Jereb: Uvajanje novosti za doseganje boljše usposobljenosti zaposlenih na železnicah po direktivah Evropske unije in interesih lastnika
 9. Ivanka Oblak, Eva Jereb: Ocenjevanje delovne uspešnosti učiteljev v osnovni šoli
 10. Danica Vuković, Eva Jereb: Izobraževalni model v skladu z Lizbonsko strategijo v javni upravi
 11. Eva Jereb: Elements influencing study success
 12. Jasmina Žnidaršič, Eva Jereb: Innovations and lifelong learning in sustainable organization
 13. Borut Čampelj, Vladislav Rajkovič, Eva Jereb: Model ocenjevanja stopnje informatizacije šole
 14. Eva Jereb, Miro Gradišar: Telework in Slovenia
 15. Igor Karnet, Eva Jereb, Tanja Rajkovič: A computer model for auditor performance evaluation
 16. Marko Ferjan, Mitja Mežnar, Eva Jereb: Ski jumping - talent battle in a learning organization
 17. Miha Marič, Tamara Gerdej, Sandra Penger, Eva Jereb, Jasmina Žnidaršič, Nina Đurica: Human resources annual interview as a part of authentic leadership
 18. Siniša Drobnjak: Pripravljenost študentov Fakultete za organizacijske vede za E - izobraževanje
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici