| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Mitja Gorenak: MODEL POVEZANOSTI ORGANIZACIJSKIH VREDNOT IN KOMPETENC VODIJ V GOSTINSKO NASTANITVENI DEJAVNOSTI
 2. Renata Gabršek: MODEL MANAGERSKE USPEŠNOSTI V VELIKIH DELNIŠKIH DRUŽBAH V SLOVENIJI

Magistrska dela (24)

 1. Andreja Homan Ban: Model organiziranosti terapevtskih aktivnosti v posebnem socialno varstvenem zavodu
 2. Polona Šinigoj: VPLIV IZOBRAŽEVANJA NA RAZVOJ KARIERE MEDICINSKE SESTRE
 3. Ivana Maltar: VPLIV SOCIALNEGA POREKLA NA KARIERO
 4. Anita Štih: Komunikacijska klima v javnem zavodu
 5. Gregor Kok: INTERNO KOMUNICIRANJE V KNJIŽNEM KLUBU SVET KNJIGE
 6. Primož Uranič: PRIMERJAVA STOPNJE ZADOVOLJSTVA IN MOTIVACIJE MED ZAPOSLENIMI PO POGODBI O ZAPOSLITVI IN ZAPOSLENIMI PREKO KADROVSKE AGENCIJE
 7. Vasilij Mate: VPLIV INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ NA ALIENACIJO ČLOVEŠKIH VIROV
 8. Aleksandra Oklješa Lukič: POSTOPEK ZAPOSLITVE RADIOLOŠKEGA INŽENIRJA V RADIOTERAPIJI NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU V LJUBLJANI
 9. Karmen Lemut: IZRAŽANJE POKLICNE KOMPETENČNOSTI IN SPLOŠNE RAZGLEDANOSTI V REZULTATIH POKLICNE MATURE
 10. Tanja Avguštin Čufer: Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju SUZ, d.o.o. : magistrsko delo
 11. Barbara Mulej: Model evalvacije izobraževanja v visokotehnološkem podjetju : magistrsko delo
 12. Mateja Prelc: ORGANIZACIJA IN EVALVACIJA ŠOLE ZA STARŠE
 13. Barbara Kozlevčar: IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ODRASLIH V PODJETJIH
 14. Olga Kobal: EVALVACIJA IZOBRAŽEVANJA V DARS D.D.
 15. Mojca Vene: Mnenje dijakov gorenjskih srednjih šol o ugledu Fakultete za organizacijske vede v Kranju
 16. Polonca Ošlaj: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE DIPLOMIRANEGA INŽENIRJA RADIOLOGIJE
 17. Janja Štiftar: EVALVACIJA PONUDBE ŽIVALSKEGA VRTA LJUBLJANA
 18. Jasna Močnik: ČUSTVENA INTELIGENCA PRI VODENJU LJUDI V PROFITNI IN NEPROFITNI ORGANIZACIJI
 19. Miha Rihtar: KOMUNICIRANJE KAPITALSKE DRUŽBE D.D. V PROCESU ODDAJANJA NEPREMIČNIN V NAJEM
 20. Špela Rihtar: KOMUNICIRANJE KAPITALSKE DRUŽBE D.D. PRI POSTOPKU SKLENITVE DEPOZITNEGA POSLA
 21. Ferdinand Jakša: PROUČEVANJE VPLIVA ČASOVNIH NORMATIVOV NA MOTIVACIJO IN KAKOVOST
 22. Tadeja Keršmanec: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE NA ENOTI INTENZIVNE NEGE IN TERAPIJE NEDONOŠENČKOV V PORODNIŠNICI LJUBLJANA
 23. Urška Šubert: ZUNANJI VIDEZ, KLJUČ DO POSLOVNEGA USPEHA
 24. Tina Baša: Upravljanje znanja, kot intelektualni kapital : magistrsko delo

Diplomska dela (445)

 1. Urška Tomšič: Analiza elementov učeče se organizacije v slovenskih podjetjih
 2. Damjan Poljanšek: KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE PRODUKTA
 3. Adisa Elmasry: MOTIVACIJA TUJCEV ZA IZOBRAŽEVANJE
 4. Matej Lovšin: KAMPANJA PROTI DIABETESU BODI ODLIČNJAK! KOT PROAKTIVNO KREIRANJE ODNOSOV Z JAVNOSTMI, ZA DOSEGANJE BOLJŠE PREVENTIVE PRED DIABETESOM
 5. Vladimirka Mandić: PRIMERJAVA ŠOLSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI S ŠOLSTVOM V REPUBLIKI SRBIJI
 6. Marjetka Kuhar: DEJAVNIKI VPLIVA NA KVALITETO DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA MEDICINSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI
 7. Benita Lihović Mujagić: KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE V PODJETJU TAURUS D.O.O.
 8. Amir Salihović: POSLOVNA KOMUNIKACIJA MED KLICNIMI AGENTI IN VODJI
 9. Fatima Šarić: MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE ZA IZOBRAŽEVANJE NA OKROŽNEM/ OKRAJNEM SODIŠČU V KRANJU
 10. Dražen Koštrun: EVALVACIJA IZVEDBE KURIKULUMA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA PROFESIONALNE VOJAKE
 11. Uroš Valjavec: MODEL UVAJANJA POTNIKOV V PROCES PRODAJE
 12. Nina Jeraj: OGLAŠEVANJE V FUNKCIJI IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU TELEKOM SLOVENIJE D.D.
 13. Saša Ručigaj: SPREMLJANJE RAZVOJA KADROV- IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V VRTCU ČRNUČE
 14. Jasna Čarman: RAZISKAVA UGLEDA RAČUNOVODSKIH SERVISOV
 15. Mateja Klemenčič: KOMUNIKACIJA V PROCESU ORGANIZACIJE IN IZPELJAVE ZDRAVSTVENIH KOLONIJ
 16. Marija Štefe: MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI V DRŽAVNI UPRAVI V PRIMERJAVI Z GOSPODARSTVOM
 17. Sandra Torkar: ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV - PRIMERJAVA DVEH FAKULTET
 18. Boštjan Špacapan: KOMUNIKACIJA IN ZADOVOLJSTVO STARŠEV Z VRTCI OBČINE ŽALEC
 19. Helena-Jelena Kocbek Muslimović: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU
 20. Sara Košir: KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE PRODUKTA V PODJETJU SALINEN PROSOL, D. O. O.
 21. Sabina Podrekar: VPLIV IZOBRAZBE NA KARIERO
 22. Suzana Širec: VPLIV DRUŽBENIH RAZREDOV NA IZOBRAZBO ZAPOSLENIH IN NAČIN ZAPOSLOVANJA
 23. Aleksandra Hribar: VPLIV IZOBRAZBE NA KARIERO LJUDI V STAROSTI OD 30 DO 40 LET
 24. Anita Malovrh: IZPOSTAVLJENOST RAZLIČNIH CILJNIH SKUPIN MOBINGU
 25. Mitja Mežnar: UČEČA SE ORGANIZACIJA V ŠPORTNI EKIPI
 26. Tanja Lavtar: PLAN IZOBRAŽEVANJA KADROV V PODJETJU DOMEL D.D
 27. Janez Slovenc: PRIMER PRENOVE IZOBRAŽEVANJA PREDSEDNIKOV IN PODPREDSEDNIKOV VOLILNIH ODBOROV
 28. Živa Babič: MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE ZA IZOBRAŽEVANJE
 29. Olivera Jovičić: USPOSABLJANJE PRODAJALCEV MOBILNIH APARATOV V PODJETJU X
 30. Eva Arnež: KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE PRODUKTOV
 31. Sandra Pavlič: KOMUNICIRANJE MED OSNOVNO ŠOLO OREHEK KRANJ IN STARŠI
 32. Nives Kavčič: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V LOGISTIČNEM PODJETJU
 33. Petra Dobar: POLITIČNI MARKETING IN NJEGOVA VLOGA NA LOKALNIH VOLITVAH
 34. Sabina Vrhovec: ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA NA SREDNJI ŠOLI DOMŽALE
 35. Luka Harinski: IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE V SLOVENSKI VOJSKI
 36. Andrej Sibila: PRIMERJAVA TEHNIK OGLAŠEVANJA: INTERNETNO OGLAŠEVANJE VS. TISKANI MEDIJI
 37. Boštjan Šifrar: ORGANIZACIJA POLETNEGA KOŠARKARSKEGA TABORA KOŠARKARSKEGA KLUBA STRAŽIŠČE KRANJ
 38. Renata Šolaja: EVALVACIJA PRIPRAVNIŠTVA FARMACEVTSKEGA TEHNIKA
 39. Anita Belančič: IZOBRAŽEVANJE SPLOŠNE JAVNOSTI O PROCEDURAH IN O PRAVNO-FORMALNIH POSTOPKIH V PROCESU PRIPRAVE NA LET NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA
 40. Aleš Sojar: MOBITEL, D.D. - UČEČA SE ORGANIZACIJA
 41. Adriana Brajac: ORGANIZIRANOST SLUŽBE ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU MIELE D.O.O.
 42. Tinkara Dimic: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V DOMU STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK
 43. Marina Vidmar: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA OŠ ANTONA GLOBOČNIKA, POSTOJNA
 44. Barbara Mežnarič: MOTIVACIJA ZA VSEŽIVLJENSKO E-IZOBRAŽEVANJE NA OBMOČJU LJUBLJANE
 45. Nina Pavlič: VPLIV TIPA OGLASA NA PRIKLIC
 46. Elida Jurak: KOMUNICIRANJE NA PODROČJU GOSPODARSKE DIPLOMACIJE
 47. Ana Nedeljković: POSLOVNO POGAJANJE V GLOBALNEM OKOLJU
 48. Lea Bajželj: VPLIV ORGANIZACIJSKE STRUKTURE NA KOMUNICIRANJE V PODJETJU
 49. Anže Kern: Elaborat o ustanovitvi Medpodjetniškega izobraževalnega centra Kranj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 50. Ana Lazović: Vpliv uniform stevardes na podobo podjetja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 51. Darja Puškar: Motivacija za izobraževanje na srednji šoli v Kočevju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 52. Renata Vettorazzi: Uspešnost študentov zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani : diplomsko delo univerzitetnega študija
 53. Blaž Tomažin: Analiza vpliva števila nočitev na izbor strategije promocije destinacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 54. Irena Šenk: Motivacija za izobraževanje v podjetju X : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 55. Katja Senica: Motivacija za izobraževanje v družbi Mobitel : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 56. Nina Jenko: Komunikacija v procesu prodaje avtomobila znamke Škoda : diplomsko delo univerzitetnega študija
 57. Martin Gruzovin: Treniranje kot metoda izobraževanja in usposabljanja v podjetju Mercator, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 58. Irena Debeljak: Razgovori o zaposlitvi : diplomsko delo univerzitetnega študija
 59. Stanislava Colja: Motivacija za izobraževanje izrednih študentov FOV : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 60. Tina Hvastja: Komuniciranje salona navtike v Portorožu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 61. Matjaž Drmaž: Vpliv izobraževanja na kariero posameznika : diplomsko delo univerzitetnega študija
 62. Marija Žakelj: Izobraževanje samozaposlenih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 63. Stanka Nagode: Percepcija etikete s strani kupcev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 64. Simona Kraljič: Analiza korelacij med uspešnostjo v šoli in uspešnostjo v poklicu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 65. Dejan Kiker: Analiza izobraževanja Mehatronike po elementih kurikuluma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 66. Nadja Jug: Model sistematičnega uvajanja kadrov na primeru HIT d.d., Nova Gorica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 67. Renata Praća: Izobraževanje referentov E-VEM : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 68. Boštjan Paveo: Motivacija in motiviranje za izobraževanje špediterjev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 69. Alenka Musi: Izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 70. Marjeta Federl: Prenova srednjega poklicnega izobraževanja tapetnik : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 71. Rok Dolhar: Organizacija izobraževanja v družbi Mobitel : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 72. Valentina Buršić: Organizacija šole potapljanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 73. Mateja Vadnjal: Odnosi z javnostmi v Slovenski vojski : diplomsko delo univerzitetnega študija
 74. Mirta Robnik: Izobraževanje za ISO v podjetju CMC Ekocon d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 75. Barbara Franko: Poslovno komuniciranje preko spleta : diplomsko delo univerzitetnega študija
 76. Tanja Zaplotnik: Organiziranost službe za izobraževanje v Savi Tires d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 77. Davorin Štelcer: Odnos delodajalcev do zaposlenih, ki študirajo izredno : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 78. Katarina Rijavec: Komunikacija prodajalca : diplomsko delo univerzitetnega študija
 79. Irena Mele: Sodelovanje s starši na OŠ Jožeta Krajca Rakek : diplomsko delo univerzitetnega študija
 80. Alenka Makarovič: Planiranje izobraževanja v podjetju Thyssenkrupp DVG d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 81. Barbara Košnjek: Analiza izkoriščenosti delovnega časa referentk z uporabo teorije množične strežbe : diplomsko delo univerzitetnega študija
 82. Roko Jelinčić: Vpliv zunanjega videza managerja na njegov ugled : diplomsko delo univerzitetnega študija
 83. Lea Gregorič: Oglaševanje Merkurja nekoč in danes : diplomsko delo univerzitetnega študija
 84. Nina Gec: Analiza oglaševanja prostih delovnih mest na Primorskem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 85. Borut Vidmar: Podjetje HIT d.d., Nova Gorica in odnosi z dobavitelji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 86. Simona Razboršek: Pomen vseživljenjskega izobraževanja v vrtcih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 87. Maja Lorger: Motivacija in motiviranje zaposlenih za izobraževanje v podjetju Banka Celje d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 88. Martina Klement: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje javnih uslužbencev v občinski upravi Občine Ljutomer : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 89. Brigita Kidrič: Model razgovora s sodelavcem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 90. Marija Judež: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje v Upravni enoti Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 91. Mojca Brezar: Tržno komuniciranje in merjenje ugleda tržnih znamk družbe Petrol d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 92. Špela Likosar Sušnik: Komuniciranje srednjega podjetja s kupci iz tujine : diplomsko delo univerzitetnega študija
 93. Damir Dizdarević: Razsežnosti Machiavellijevega nauka za poslovno komuniciranje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 94. Biljana Bijelić: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju Sava Tires, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 95. Erika Škrabec: Komuniciranje s strankami v Delavski hranilnici d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 96. Damjana Nikovski: Proces planiranja izobraževanja v slovenskih podjetjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 97. Barbara Rupret: Organizacija izobraževanja zaposlenih v Zavarovalnici Maribor d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 98. Tanja Pignar: Motivacija brezposelnih oseb za vključitev v izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 99. Emanuela Opeka: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v cvetličarnah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 100. Denja Križman: Proces usposabljanja za deskanje na snegu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 101. Sašo Jeromel: OBT - ciljno usposabljanje v Savi Tires : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 102. Sebastjan Černak: "Kakovost" izobraževalnega programa Fakultete za organizacijske vede v praksi : diplomsko delo univerzitetnega študija
 103. Katarina Štraus: Pomen videza zaposlenih na obseg prodaje v podjetju Emporium : diplomsko delo univerzitetnega študija
 104. Alenka Skok: PRISOTNOST NLB D.D. NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK
 105. Marjeta Lampret: PRIMERJAVA CEN OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA PRI RAZLIČNIH AGENCIJAH
 106. Gorazd Šulek: SISTEM NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH
 107. Renata Hercog: POMEN JEZIKOVNIH IZOBRAŽEVANJ V SLOVENSKIH PODJETJIH
 108. Dušan Dumić: SAMOEVALVACIJA KOMUNIKACIJSKEGA ZNANJA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V MARIBORU
 109. Lidija Frkat: ANALIZA ZAPOSLITVENIH RAZGOVOROV V GRADBENEM PODJETJU X
 110. Urška Tomšič: ANALIZA ELEMENTOV UČEČE SE ORGANIZACIJE V SLOVENSKIH PODJETJIH
 111. Danica Badovinac: USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE MLADINSKEGA CENTRA
 112. Anita Hribljan: IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH V OBČINI KOČEVJE
 113. Rok Zalar: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE
 114. Simona Bergant: STRATEGIJA RAZVOJA V PODJETJU RESEVO D.O.O.
 115. Anja Mušič: POVEZANOST ZADOVOLJSTVA S KOMUNICIRANJEM IN SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA V ORGANIZACIJI
 116. Špela Šebjanič: IZOBRAŽEVANJE TURISTIČNEGA VODNIKA V TURISTIČNI AGENCIJI RELAX TURIZEM D.O.O.
 117. Emil Sodnik: RAZPOREJANJE PRIPRAVNIKOV NA DELOVNA MESTA
 118. Polona Bauer: ORGANIZIRANOST SLUŽBE ZA IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU HELIOS D.D.
 119. Luka Miklavčič: IZOBRAŽEVANJE KADROV V DRUŽBI MOBITEL D.D.
 120. Urška Plot: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V OSNOVNI ŠOLI ŽUŽEMBERK
 121. Špela Rakuš: VPLIV MANAGERJA NA UGLED ORGANIZACIJE
 122. Polona Franko: UČITELJIŠČA IN PROFESIONALNO USPOSABLJANJE BODOČIH UČITELJEV NA SLOVENSKEM
 123. Jelena Ostojić: KOMUNIKACIJA PRODAJNIH SVETOVALCEV ZA POSLOVNE UPORABNIKE V PODJETJU SI.MOBIL D.D.
 124. Anja Baš: RAZISKAVA CILJNIH SKUPIN GLASBENIH SKUPIN
 125. Helena Uzar: IZOBRAŽEVANJE OSEBNIH BANČNIKOV
 126. Tamara Drmota: ZADOVOLJSTVO S PROCESOM IZOBRAŽEVANJA KADROV V DRUŽBI MOBITEL D.D.
 127. Damijan Gselman: PRIDOBITEV LICENCE ZA ZAPOSLENE V BANČNIŠTVU
 128. Tamara Osredkar: MOTIVACIJSKA VLOGA MENTORJA V MALOPRODAJI P.S. MERKATOR D.D.
 129. Majda Končan: PERCEPCIJA MERJENJA ORGANIZACIJSKE KLIME
 130. Bernard Papež: ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJA MEDICINSKIH SESTER NA SLOVENSKIH TLEH
 131. Urška Krajnc: STALIŠČA DELODJALCEV DO OZDRAVLJENIH ODVISNIKOV, NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA IN NAPREDOVANJA
 132. Vladimira Zalaznik: ANALIZA TRŽNE POZICIJE PRODUKTOV FIX-O-MOLL
 133. Simona Skalar: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI X
 134. Erika Bevk: NOTRANJE KOMUNICIRANJE V PODJETJU POLYCOM ŠKOFJA LOKA D.O.O.
 135. Aljoša Zupančič: ANALIZA POGAJANJ V PODJETJU X
 136. Maja Žniderič: IZOBRAŽEVANJE KOT KLJUČNI DEJAVNIK KARIERE
 137. Maja Zupančič: KOMUNIKACIJSKO UDOBJE V DOMU LIPA
 138. Mirjana Aničić: ANALIZA PONUDBE IZOBRAŽEVANJA ZA RAČUNOVODJE
 139. Robertina Benkovič: ZADOVOLJSTVO PACIENTOV V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
 140. Saša Bučan: PREPOZNAVNOST BLAGOVNE ZNAMKE ZLATA NIT
 141. Samo Matjan: ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM
 142. Ramona Korent: ORGANIZACIJA OGLAŠEVALSKE KAMPANJE V PODJETJU X
 143. Romana Jenko: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH IN POTENCIALNIH VLAGATELJEV ZA RAVNANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
 144. Suzana Hriberšek: IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH V PODJETJU INVEL D.O.O.
 145. Anita Žumer: IZBOR KADROV V ORGANIZACIJI XY
 146. Nika Zupančič: PROCES PLANIRANJA IZOBRAŽEVANJA GLEDE NA VELIKOST PODJETJA
 147. Maja Vodnik: IZOBRAŽEVANJE KMETIJSKIH SVETOVALCEV
 148. Andreja Ajlec: KOMUNIKACIJA IN ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU KOT DEL KAKOVOSTNE ZDRAVSTVENE NEGE
 149. Danijela Zeljković: MERJENJE UGLEDA NEKATERIH SISTEMOV
 150. Silva Vodlan: DEJAVNIKI ISKANJA ZAPOSLITVE
 151. Urška Petrun: IZOBRAŽEVANJE OPERATERJEV V KLICNEM CENTRU
 152. Maja Ramšak: PRIPRAVA PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽARI
 153. David Fleischmann: NORME V SLOVENSKIH PODJETNIŠKIH SUBJEKTIH S TUJIM LASTNIŠKIM KAPITALOM
 154. David Černivec: KOMUNIKACIJA V PROCESU PRODAJE AVTOMOBILA ZNAMKE BMW
 155. Anita Ferš: GOVORICA TELESA PRI KOMUNICIRANJU ZAPOSLENIH NA UNIVERZI V MARIBORU
 156. Nina Zupančič: VPLIV IZOBRAŽEVANJA NA KARIERO POSAMEZNIKA
 157. Mojca Gaber: POVEZANOST MED VELIKOSTJO PODJETJA IN MERLJIVIMI ATRIBUTI ZAPOSLITVENEGA OGLASA
 158. Klara Cofl: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA DNEVNO MOBILNOST
 159. Karmen Habič: IZVAJANJE E-IZOBRAŽEVANJA NA INŠTITUTU ZA RAČUNOVODSTVO
 160. Atena Kričej: VPLIV UPOŠTEVANJA BONTONA NA UGLED VODJE
 161. Zala Dovjak: KOMUNICIRANJE V PROCESU PRODAJE STORITVE V PODJETJU LINEA SNELLA
 162. Tina Avguštin: VPLIV OGLAŠEVANJA NA SEJMU NA PRODAJO IZDELKOV PODJETJA
 163. Verica Krajnc: Uspešnost komuniciranja z uporabniki storitev v Diagnostičnem centru Šentjur : diplomsko delo univerzitetnega študija
 164. Maja Lavrič Urbančnik: ORGANIZACIJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI V GORENJSKIH BOLNIŠNICAH
 165. Nina Klanfar: DIMENZIJE MANAGEMENTA DOGODKA: IBM FORUM
 166. Vladimira Tomšič: ZADOVOLJSTVO S KOMUNICIRANJEM V ZDRAVSTVENEM ZAVODU
 167. Sara Kapić: MANAGEMENT DOGODKOV NA PRIMERU NIKE KONVENCIJE
 168. Jasmina Fanedl: MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU MERKUR D.D.
 169. Peter Černivec: PROJEKT PRIPRAVE SPLETNE STRANI S SISTEMOM ZA UREJANJE VSEBIN (CMS)
 170. Sandra Slijepčević: KOMUNICIRANJE V PROCESU LANSIRANJA KOZMETIČNIH PROIZVODOV NA SLOVENSKI TRG V PODJETJU BOMERX D.O.O.
 171. Marjetka Pavlič: EVALVACIJA STROKOVNEGA ZNANJA IN USPOSOBLJENOSTI TRENERJEV FITNESA NA OBMOČJU DOMŽAL
 172. Maja Nemec: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE NA OBČINI DOMŽALE
 173. Karmen Merčun: IZOBRAŽEVANJE TRŽNIKOV INVESTICIJSKIH SKLADOV
 174. Violeta Mićić: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU SLOWATCH D.O.O.
 175. Mina Triplat: ORGANIZACIJA PROTOKOLARNEGA DOGODKA
 176. Sandra Gladek: KOMPETENCE TRŽNIKA ZA TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA
 177. Daliborka Tešić: VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
 178. Petra Poznajelšek: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU ZVEZA BANK, R.Z.Z O.J.
 179. Jure Kodrič: ORGANIZACIJA OGLAŠEVANJA V ČASOPISNI HIŠI DNEVNIK
 180. Iztok Boroje: NAČRTOVANJE UČNIH VSEBIN - LETNI UČNI NAČRT ZA MATEMATIKO
 181. Mirjana Zupančič: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V CENTRU ZA DIALIZO
 182. Domen Jože Vrtačnik: KOMUNICIRANJE PODJETJA ROTAL Z NJEGOVIMI KUPCI
 183. Tina Šmid Zajc: BOSSING V TEORIJI IN PRAKSI
 184. Janez Pogačnik: NAČRTOVANJE SPLETA TRŽNIH KOMUNIKACIJ NA PODROČJU PRODAJE REZERVNIH DELOV V PODJETJU SIP STROJNA INDUSTRIJA D.D.
 185. Mario Moslavac: IZOBRAZBA IN KARIERA V PODJETJU X
 186. Eva Teropšič: VPLIV VIDEZA PRODAJALCA NA USPEŠNOST PRODAJE V PODJETJU AC TOYOTA LOVŠE KRANJ
 187. Darko Pregelj: POSLOVNO KOMUNICIRANJE V PODJETJU MINICOM D.O.O.
 188. Janko Vačun: VSEBINE DELA ŠPORTNEGA MANAGERJA V 1. SLOVENSKI NOGOMETNI LIGI
 189. Urška Šraj: MANAGEMENT MEDNARODNEGA PROJEKTA S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA - PRIMER PILOTSKIH PROJEKTOV LEONARDA DA VINCI
 190. Robert Bauman: ORGANIZACIJA PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA V OKOLJU KRANJ
 191. Katja Špiclin: IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH PREKO ŠTUDENTSKIH NAPOTNIC
 192. Katarina Podgoršek: IZBIRNI PREDMET PROGRAM OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA FOTOGRAFIJA
 193. Iztok Omejc: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V KONCERNU INTEREUROPA D.D.
 194. Tomislav Mitrović: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE
 195. Danijela Leskovec: IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V PODJETJU
 196. Sebastjan Cilenšek: VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI
 197. Tatjana Ločniškar: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V VZAJEMNI ZDRAVSTVENI ZAVAROVALNICI D.V.Z.
 198. Franka Kulaš: ORGANIZIRANJE ŠTUDENTSKE PRAKSE NA ŠOLI X
 199. Tanja Golob: VPLIV DEJAVNIKOV NA NAKUPU VOZILA V PORSCHE INTERAUTO
 200. Danica Fartek: MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V OKOLJU X
 201. Katja Škrjanc: KOMUNICIRANJE PRI PRODAJI PRODUKTA V PODJETJU LESNINA D.D
 202. Irena Perčič: TELEFONSKO KOMUNICIRANJE
 203. Zvezdan Velić: IZOBRAŽEVANJE GLASBENIH SKUPIN-GLASBENI MANAGEMENT
 204. Teja Pritekelj: KOMUNICIRANJE S TEŽAVNIMI STRANKAMI
 205. Davorin Smodiš: MOTNJE V KOMUNICIRANJU V PROCESU PRODAJE V PETROL D.D.
 206. Ana Sušnik: ZADOVOLJSTVO S KOMUNICIRANJEM V PODJETJU DOMPLAN D.D.
 207. Nuša Lampe: PROJEKT PRIPRAVE PROGRAMA USPOSABLJANJA JUDO ZVEZE SLOVENIJE
 208. Darja Zupančič: POSLOVNO KOMUNICIRANJE PREKO SPLETA V PODJETJU MERKUR, D.D.
 209. Dejan Begović: IZOBRAZBA IN KARIERA
 210. Petra Pevec: MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE KOT USPEŠNO PREMAGOVANJE KONKURENČNOSTI
 211. Špela Hudobivnik: VPLIV NAPREDOVANJA IN MOTIVIRANJA NA ZAPOSLENE V PODJETJU KD FINANČNA TOČKA
 212. Katja Gorenc: ANALIZA CILJNIH SKUPIN PRI KATALOŠKI PRODAJI
 213. Andreja Kunstelj: VPLIV OGLAŠEVANJA NA PRODAJO TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
 214. Ana Kokalj: STALIŠČA ZAPOSLENIH DO PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ V PODJETJU X
 215. Petra Eržen: Organiziranje protokolarnega dogodka v JGZ Brdo
 216. Igor Milić: ANALIZA CILJNIH SKUPIN KUPCEV GORENJKE
 217. Matjaž Bertoncelj: ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V KARATE ZVEZI SLOVENIJE
 218. Helena Krivec: USPOSABLJANJE ZA DELO S PROGRAMI ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE V DRUŽBI MERCATOR D.D.
 219. Bernarda Vodopivc: ORGANIZACIJA PROCESA PRENOVE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 220. Jelica Tement: ODNOS STARŠEV DO IZOBRAZBE IN POKLICA SVOJIH OTROK
 221. Borut Podgoršek: ZUNANJE KOMUNICIRANJE V MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
 222. Sanela Fortuna: IZOBRAŽEVANJE KOMERCIALISTA ZA REŠEVANJE REKLAMACIJ
 223. Miloš Jenko: PROSTOVOLJNO USPOSABLJANJE V SLOVENSKI VOJSKI - ELEMENT PRIDOBIVANJA POKLICNIH VOJAKOV
 224. Franc Toš: KARIERE DIPLOMANTOV FOV-IZREDNI ŠTUDIJ PTUJ
 225. Katarina Živic: Analiza ponudnikov izobraževanj iz varstva pri delu za delavce v trgovini z železom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 226. Adrijana Debelak: Neformalna komunikacija v javnem zavodu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 227. Matjana Koren: Komunikacija med medicinskimi sestrami in starši zdravljenih otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija
 228. Marjanca Lužar Kobelenski: Planiranje izobraževanja za medijsko planiranje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 229. Martina Petrič: Organizacija šol tujih jezikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 230. Vjekoslav Sandić: Poslovno komuniciranje pri prodaji pisarniškega pohištva : diplomsko delo univerzitetnega študija
 231. Uroš Židanek: Pripravljenost za nakup nadomestnega avto dela : diplomsko delo univerzitetnega študija
 232. Renata Červ: Motivacija študentov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 233. Anže Zajec: Oglaševanje spominkov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 234. Anðelka Pranjić: Karierna pot policista : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 235. Monika Klančar: Koleracija med stroški komuniciranja in pričakovano komunikacijsko obremenitvijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 236. Silva Gačić: Neverbalno komuniciranje v kadrovanju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 237. Simona Bukovnik: Uvajanje novozaposlenih v podjetju Aerodrom Ljubljana, d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 238. Karmen Malovrh: Letni razgovori v podjetju Novartis : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 239. Matejka Režek: Notranje komuniciranje v Gasilsko reševalnem centru Novo mesto : diplomsko delo univerzitetnega študija
 240. Eva Valant: Vpliv videza trgovca na uspešnost prodaje
 241. Brigita Bergant: Notranje komuniciranje v podjetju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 242. Rada Djurić: Nacionalne poklicne kvalifikacije (na primeru maser/maserka) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 243. Majda Hribar: Komuniciranje med kupcem in nepremičninskim podjetjem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 244. Irena Lah: Uporaba teoretičnih modelov odnosov z javnostmi v praksi : diplomsko delo univerzitetnega študija
 245. Janez Zajc: Pomembnost govorice telesa pri delu managerjev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 246. Andreja Toplak: Konfliktno komuniciranje med strankami in uradniki : diplomsko delo univerzitetnega študija
 247. Nataša Rehberger: Raziskava korelacije med oglaševanjem blagovnih znamk in odločitvijo za nakup : diplomsko delo univerzitetnega študija
 248. Alenka Podbevšek: Komuniciranje pri vodenju organizacije Hoteli Bernardin d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 249. Žiga Balderman: Marketinško komuniciranje AVK Triglav : diplomsko delo univerzitetnega študija
 250. Anja Modrijan: Izobraževanje zaposlenih v podjetju Storck d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 251. Tina Tomc: Izobraževanje nepremičninskih posrednikov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 252. Danijel Rajič: Model organizacije izobraževanja za radarskega tehnika : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 253. Sebastijan Poberžnik: Odnosi z javnostmi v občini Vuzenica : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 254. Tina Grčar: Stališča zaposlenih do izobraževanja in usposabljanja v vrtcu x : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 255. Polona Šoper: Ali previsoka izobražba lahko škodi? : diplomsko delo univerzitetnega študija
 256. Angelca Čarni: Notranje komuniciranje v ZZZS, OE Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 257. Marjana Žvorc: Komuniciranje na spletnih straneh Acenta, d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 258. Bernarda Trstenjak: Promocija srednješolskega centra : diplomsko delo univerzitetnega študija
 259. Barbara Sitar: Komuniciranje s podrejenimi v bolnišnici Nova Gorica : diplomsko delo univerzitetnega študija
 260. Sabina Ribnikar: Raziskava korelacije med pogostostjo oglaševanja in tržnim deležem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 261. Izidor Rebolj: Pisno komuniciranje v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora : diplomsko delo univerzitetnega študija
 262. Maša Lipovec: Sistem komuniciranja med zaposlenimi v zdravstvu Term Zreč : diplomsko delo univerzitetnega študija
 263. Tadeja Horvat: Komuniciranje vodij v funkciji motiviranja - primer direktne prodaje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 264. Daliborka Stojanovska: Motivacija za izobraževanje zaposlenih v podjetju LIP d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 265. Tina Sigulin: Organizacija oglaševalske kampanije v podjetju Si.mobil - Vodafone d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 266. Uroš Matičič: Stališča odraslih do izobraževanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 267. Mojca Klopčič: Vpliv izobrazbe na absentizem in fluktuacijo v podjetju Lafarge Cement d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 268. Nataša Frbežar: Kampanja za zaposlitev profesionalnih vojakov Slovenske vojske : diplomsko delo univerzitetnega študija
 269. Jernej Tratnik: Komuniciranje v procesu prodaje v podjetju Marmor Hotavlje, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 270. Janja Neža Breceljnik: Analiza zaposlitvenih razgovorov v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 271. Anica Ogrič: Komuniciranje negovalnega tima na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 272. Špela Pungerčar: Komuniciranje ponudnika luksuznih potovanj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 273. Katja Krvina: Organizacija izobraževanja in usposabljanja na oddelku za intenzivno nego nedonošenčkov v Porodnišnici Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 274. Milan Čurin: Prenova osnovnošolskega programa (uvedba 9-letke) : diplomsko delo univerzitetnega študija
 275. Polonca Planovšek: Merjenje ugleda in tržno komuniciranje blagovne znamke Siemens : diplomsko delo univerzitetnega študija
 276. Barbara Kodrin: Korelacija med komuniciranjem in razpoloženjem v organizaciji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 277. Zvonimira Maruša: Komunikacija fizioterapevtov s sodelavci v domovih za starejše občane : diplomsko delo univerzitetnega študija
 278. Petra Šavs: Možnosti za napredovanje in dodatno strokovno izobraževanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 279. Jasmina Plaznik: Organizacijska kultura na Osnovni šoli Polzela : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 280. Ivica Gnezda Šuligoj: Motivacija za izobraževanje v Mercatorju d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 281. Aleš Lenič: Vpliv izobrazbe zaposlenih na dojemanje organizacijske klime : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 282. Martina Rojec: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v Upravni enoti Domžale : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 283. Rosana Klančnik: Izobraževanje zaposlenih v SKB banki d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 284. Aleksander Kozel: Organiziranost službe za izobraževanje na Slovenskih železnicah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 285. Brigita Slapnik: Dogodek kot orodje promocije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 286. Katja Kermelj Ribnikar: Motivacija in izobraževanje odraslih, primerjava Gorenjske regije in Ljubljane : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 287. Tinkara Dečman: Kriteriji za izbiro mentroja pri izdelavi diplomskega dela na Fakulteti za organizacijske vede : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 288. Andreja Šegan: komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 289. Mojca Sikili: Redni letni razgovori v SKB banki d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 290. Metka Samec: Evalvacija izobraževanja o HACCP-u v Fructalu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 291. Robert Cmiljanić: Vloga izobraževalnega središča RTV Slovenija v postopkih nacionalne poklicne kvalifikacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 292. Dora Jerič: Socialno poreklo in študentsko delo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 293. Teja Kranjc: Organiziranje protokolarnega dogodka : diplomsko delo univerzitetnega študija
 294. Marinka Šink: Komuniciranje blagovnih znamk : diplomsko delo univerzitetnega študija
 295. Marko Potočnik: Organizacija službe za odnose z javnostmi v državnem zboru : diplomsko delo univerzitetnega študija
 296. Ana Pintar: Organizacija dogodkov v Mercatorju, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 297. Jana Erman: Analiza zaposlitvenih razgovorov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 298. Tanja Bratina: Komunikacijska obremenitev - primer direktna pošta : diplomsko delo univerzitetnega študija
 299. Vesna Cerar: Medijska pojavnost in ugled organizacij : diplomsko delo univerzitetnega študija
 300. Mateja Berčan: Komuniciranje ponudnikov e-izobraževanja z uporabniki : diplomsko delo univerzitetnega študija
 301. Petra Gračnar: Medijska pojavnost in ugled organizacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 302. Jana Papler Bajželj: Komuniciranje med radijskim voditeljem in poslušalci : diplomsko delo univerzitetnega študija
 303. Karmen Ažman: Stališča staršev najstnikov do poklicne kariere otrok : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 304. Marko Marn: Vpliv življenjskega ciklusa rudnika Zagorje na kraj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 305. Petra Mirtič: Sistem izobraževanja zaposlenih v protokolu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 306. Suzana Šeraj: Proces uvajanja delavcev v manjših podjetjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 307. Tadeja Kunčič: Izobraževanje v podjetju : diplomsko delo univerzitetnega študija
 308. Bojan Šiftar: Promocija Republike Slovenije preko svetovnega spleta : diplomsko delo univerzitetnega študija
 309. Jerneja Kleč: Komuniciranje Republiške volilne komisije z volivci : diplomsko delo univerzitetnega študija
 310. Lidija Brulc Leban: Komunikacijsko zadovoljstvo, udobje in klima na Upravni enoti Nova Gorica : diplomsko delo univerzitetnega študija
 311. Miha Bečan: Kultura in estetika v poslovnem komuniciranju : diplomsko delo univerzitetnega študija
 312. Tina Šarec: Motivacija delavcev Zavoda RS za šolstvo za nadaljnje izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 313. Zoran Savić: Primerjava načinov obveščanja uporabnikov GSM storitev o roamingu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 314. Dalibor Martinović: Katalog znanja komercialista : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 315. Živa Kolarič: Vloga kadrovskega managerja v učeči se organizaciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 316. Dragica Horvat: Usposabljanje brezposelnih in podzaposlenih oseb za pridobitev poklicne kvalifikacije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 317. Klemen Čop: Organizacija usposabljanja policistov za varovanje zunanje meje EU : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 318. Aleksandra Kolednik: Izobraževanje obsojencev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 319. Maša Kregar: Planiranje izobraževanja v podjetju DARS d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 320. Mojca Prestor: Pojavnost lobiranja v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 321. Ana Patricija Košir: Evalvacija komuniciranja srednje šole z okoljem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 322. Smiljan Štefane: Reševanje problematike presežnih delavcev v podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 323. Anita Kunst: Razvoj osnovne šole Bistrica ob Sotli : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 324. Vesna Strle: Komuniciranje s strankami v menjalnici v luči uvedbe Eura : diplomsko delo univerzitetnega študija
 325. Jožica Rihter: Etičnost promocije investicijskih skladov : diplomsko delo univerzitetnega študija
 326. Kristina Krbavčić: Komuniciranje med stranko in uradnikom upravne enote : diplomsko delo univerzitetnega študija
 327. Primož Virant: Samoiniciativno izobraževanje zaposlenih v podjetju Slovenske železnice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 328. Borut Škvarč: Organizacija tečaja in izpita za voditelja čolna do 24 M : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 329. Matjaž Strnad: Vplivni dejavniki napredovanja zaposlenih v mariborskih podjetjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 330. Mitja Senekovič: Ugled posameznih šol pri delodajalcih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 331. Estera Rekelj: Vpliv izobrazbe na zaposlitvene možnosti na Gorenjskem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 332. Melita Kužnik: Izobraževanje zaposlenih v Pošti Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 333. Sanda Jerman: Analiza usposobljenosti managerjev v malih podjetjih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 334. Nives Ilc: E-izobraževanje v Novi Ljubljanski banki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 335. Damjan Brajnik: Vpliv izobrazbe na zaposlitvene možnosti na Koroškem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 336. Tomaž Bochl: Izobraževanje in motivacija zaposlenih : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 337. Maja Camlek: Izobraževanje novozaposlenih kadrov v Novi ljubljanski banki : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 338. Ljubica Kozinc: Poklic ekonomist - povezava med imenom poklica, nazivom delovnega mesta in vsebino dela : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 339. Borut Kralj: Izobraževanje odraslih po metodi projektno učno delo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 340. Darja Majcen: Organizacija izobraževanja iz varstva pri delu po postavkah kurikuluma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 341. Peter Majerič: Usposabljanje poklicnih gasilcev - osnutek programa za permanentno usposabljanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 342. Daniel Naglič: Organizacija izobraževanja v podjetju Rotis d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 343. Katja Pestotnik: Primerjava izobraževalnih vsebin za managerje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 344. Dominik Dimnik: Organizacija protokolarnega dogodka : diplomsko delo univerzitetnega študija
 345. Zorica Ponorac: Izobraževanje v neprofitnih ustanovah : diplomsko delo univerzitetnega študija
 346. Boštjan Virant: Analiza življenjskega cikla vsebin na portalu Planet : diplomsko delo univerzitetnega študija
 347. Urška Modrijan: Znanje o ravnanju z vrednostnimi papirji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 348. Peter Volf: Vpliv neformalnega izobraževanja na kariero : diplomsko delo univerzitetnega študija
 349. Tatjana Tavčar: Komuniciranje družbe Merkur d.d. z delničarji in vlagatelji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 350. Sonja Oven: Problematika štipendiranja Vlade RS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 351. Manca Meglič: Evalvacija ustreznosti osebnostno-strokovnega profila prodajalcev obutve v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 352. Anja Osterman: Tržno komuniciranje Vzajemne, d.v.z. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 353. Snježana Miladinović: Motivacija za izobraževanje v podjetju Komunala Novo mesto, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 354. Derinka Jaušovec: Izobraževanje zaposlenih v delniški družbi Talum : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 355. Boštjan Fabjančič: Interakcije med študentskim delom in študijem : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 356. Mateja Belej: Motivacija za izobraževanje v podjetju Tab d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 357. Aljoša Kirbiš: Stališča pilotov in tehnikov MORS do izobraževanja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 358. Davorin Draginc: Šolanje pilotskega kadra za letenje z očali za nočno gledanje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 359. Martina Kadivec: Planiranje in razvoj kadrov v podjetju Iskraemeco, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 360. Jure Lednik: Izobraževanje prodjalcev v podjetju Bofex d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 361. Erika Kos: Izobraževanje mladih podjetnikov prek PCMG Domžale : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 362. Maja Juhant: Organizacija izobraževanja v poslovnem sistemu Mercator d.d. - Trgovina Intersport : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 363. Maruša Forte: Zgodovina izobraževanja v Zagorju ob Savi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 364. Jure Florjančič: Napredovanje v odvisnosti od izobrazbe v podjetju Iskraemeco d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 365. Simona Žagar: Vpliv formalne izobrazbe na uspešnost prodajalca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 366. Helena Trunk: Funkcionalno izobraževanje in usposabljanje kadrov v Pošti Slovenije d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 367. Saša Trdin: Neverbalno komuniciranje v poslovnem okolju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 368. Dejan Rotovnik: Stališča študentov v Bolonjski deklaraciji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 369. Tanja Perčič: Izobraževanje zaposlenih v ZUIM Kamnik : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 370. Alenka Osredkar: Pri kako velikem delodajalcu iskati zaposlitev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 371. Matejka Pintar Babič: Komunikacijsko udobje in komunikacijska obremenitev vodij tima : diplomsko delo univerzitetnega študija
 372. Miran Bavčar: Machiavelli in slovenski avtorji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 373. Barbara Indof: Vpliv odnosov z vlagatelji na znanje ljudi o vzajemnih skladih : diplomsko delo univerzitetnega študija
 374. Eva Jeršin: Tržno komuniciranje malih storitvenih podjetij : diplomsko delo univerzitetnega študija
 375. Marijana Kastelic: Merjenje ugleda organizacije : diplomsko delo univerzitetnega študija
 376. Renata Konečnik: Komuniciranj Šolskega centra Velenje z okoljem : diplomsko delo univerzitetnega študija
 377. Iztok Odar: Komuniciranje v procesu prodaje : diplomsko delo univerzitetnega študija
 378. Marko Sikur: Integralno komuniciranje v Turistični agenciji Palma : diplomsko delo univerzitetnega študija
 379. Nadja Štefančič: Merjenje ugleda nepremičninskih agncij : diplomsko delo univerzitetnega študija
 380. Maja Triplat: Promocija dojenja v porodnišnici Kranj : diplomsko delo univerzitetnega študija
 381. Nataša Vidnar: Komunikacijska kultura medicinskih sester v Zdravstvenem domu Maribor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 382. Marjan Mikuletič: Pomen neskladij pri komuniciranju carinika : diplomsko delo univerzitetnega študija
 383. Katja Volčič: Poslovna darila kot oblika komuniciranja podjetja : diplomsko delo univerzitetnega študija
 384. Marijana Miložič: Izobraževanje v PPS - Pekarne Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 385. Milena Važić: Model uvajanja kadrov v Iskraemeco : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 386. Vesna Weisseisen: Evalvacija izobraževanja zaposlenih v maloprodaji v PS Mercator : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 387. Bernarda Demšar: Izobraževanje telefonskih anketarjev : diplomsko delo univerzitetnega študija
 388. Irma Fabčič: Komunikacijska obremenitev v TTO : diplomsko delo univerzitetnega študija
 389. Aleš Krapež: Odnosi z vlagatelji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 390. Branko Bjelovuk: Izobraževanje in uvajanje prodajnega predstavnika na Slovenskih železnicah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 391. Milojka Cukjati: Motivacija odraslih za izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 392. Danijel Okilj: Komunikacijsko udobje javnosti Rokometnega kluba Gorenje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 393. Slaðana Petrović: Motivacija in izobraževanje v Hranilnici Lon d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 394. Simona Šrajner: oklicno usmerjanje in analiza odločitve o izboru triletnega poklicnega izobraževanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 395. Alenka Verč: Zgodovina glasbenega izobraževanja na Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 396. Katja Vodopivec: Odnosi z investitorji v Moji delnici BPH, d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 397. Blaž Mustar: Planiranje in proces izobraževanja PPS v podjetju AC-Intercar d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 398. Katja Šivavec: Komuniciranje trgovskih družb s ciljnimi skupinami : diplomsko delo univerzitetnega študija
 399. Sabina Pogačar Traven: Nekatere značilnosti razvoja kadrov v Domu starejših občanov Preddvor : diplomsko delo univerzitetnega študija
 400. Darinka Trček: Organizacija izobraževanja v prostovoljnih neprofitnih študentskih organizacijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 401. Peter Šolar: Komunikacijsko udobje v podjetju Beli Admiral d.o.o., PE Casino Center Igralni salon Koper : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 402. Ana Španinger: Organizacija izobraževanja v materinski šoli : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 403. Jadranka Kočevar: Formalna in neformalna komunikacija med zaposlenimi strokovnimi delavci na Osnovni šoli in Vrtcu Šempas : diplomsko delo univerzitetnega študija
 404. Vanessa Kosanović: Organizacija oglaševanja na Radiu Hit : diplomsko delo univerzitetnega študija
 405. Rok Rožac: Raziskava oglaševalskih storitev v Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
 406. Aleš Žakelj: Tečaj varne vožnje s štirikolesnikom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 407. Polona Štajnar: Poslovna komunikacija v izobraževalnem centru Aventa.si : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 408. Anja Rutar: Virtualni odnosi z mediji: primer spletnega novinarskega središča Gospodarskega razstavišča : diplomsko delo univerzitetnega študija
 409. Rado Orešič: Primerjava različnih sistemov izobraževanja policistov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 410. Doris Orel: Merjenje ugleda srednjih šol : diplomsko delo univerzitetnega študija
 411. Miodrag Krejić: Fenomen samoizobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 412. Mira Kadivec: Organizacija kliničnih vaj na VŠZ-oddelek za radiologijo : diplomsko delo univerzitetnega študija
 413. Petra Dacar: Evalvacija izobraževanj o standardu HACCP : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 414. Katja Lunar: Izobraževanje paznikov v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 415. Siniša Novak: Raziskava potreb po izobraževanju bolnikov s sladkorno boleznijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 416. Klavdija Plevel: Motivacija zaposlenih za nadaljnje izobraževanje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 417. Marjetka Tomazin: Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v upravnih enotah za leto 2004 : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 418. Maja Vuk: Izobraževanje zaposlenih v NLB d.d., Ljubljana : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 419. Tadeja Brankovič: Pregled organizacije izobraževanj v biatlonski reprezentanci Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 420. Miha Pantelič: Sponzorstvo in/ali oglaševanje - primer RK Celje Pivovarna Laško : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 421. Darja Todorovič: Izobraževanje v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 422. Renata Antolovič: Izobraževanje zaposlenih v Davčni upravi Republike Slovenije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 423. Lidija Pirc: Motivacija zaposlenih za izobraževanje v Zavarovalnici Triglav d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 424. Žiga Petrovski: Organizacija in vodenje izobraževanja iz varstva pri delu za upravljalce : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 425. Špela Pogačnik: Izobraževanje kadrov v podjetju Elektro Gorenjska d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 426. Žiga Šubic: Izobraževanje članov Društva AIESEC Ljubljana : diplomsko delo univerzitetnega študija
 427. Martina Cencelj: Oglaševanje Radia Hit : diplomsko delo univerzitetnega študija
 428. Helena Pekošak: Kakovost komunikacije v Termah Zreče : diplomsko delo univerzitetnega študija
 429. Judita Kolenc: Predlog modela komuniciranja s starši hudo bolnih otrok : diplomsko delo univerzitetnega študija
 430. Sandra Pavlin: Raziskava image-a DURS v občini Laško : diplomsko delo univerzitetnega študija
 431. Matjaž Ančik, Matjaž Cerar: Prepoznavnost in odnosi z javnostmi (primer VDC Kranj) : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 432. Mitja Devetak: Komuniciranje v gostinstvu : diplomsko delo univerzitetnega študija
 433. Nina Šijakov: Organizacijske komunikacije v podjetju Federal Express Slovenija : diplomsko delo univerzitetnega študija
 434. Maja Izgoršek: Ugotavljanje potreb po izobraževanju v podjetju Ultra, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 435. Špela Ivančič: Analiza ravni izobrazbe zaposlenih v turističnem gozdu Ptuj : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 436. Alenka Veselica: Organizacija oglaševanja globalne blagovne znamke v lokalnem okolju : diplomsko delo univerzitetnega študija
 437. Ksenija Andrejc: Raziskava odnosa ljudi do reklam : diplomsko delo univerzitetnega študija
 438. Lidija Breznik: Analiza izvedbe internega usposabljanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 439. Katja Skinder Savić: Analiza komunikacijskega udobja med osebjem zdravstvene nege v Kliničnem centru : diplomsko delo univerzitetnega študija
 440. Anita Simičič: Izobraževalna dejavnost v podjetju Melamin d.d. : diplomsko delo univerzitetnega študija
 441. Maja Pirnat: Organizacija promocije novega izdelka prodajalcem na drobno : diplomsko delo univerzitetnega študija
 442. Valerija Ozmec: Delovno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Slovenijales trgovina d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 443. Vanja Golob: Planiranje permanentnega izobraževanja v družbi Cimos Titan, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 444. Špela Ložar: Vloga občine pri upravljanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
 445. Mojca Odar: Poročanje o izobraževanju zaposlenih v letnih poročilih podjetij : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija

Druga dela (20)

 1. Mitja Gorenak: Ljudje v turizmu
 2. Vlado Dimovski, Miha Marič, Jasmina Žnidaršič, Marko Ferjan, Miha Uhan: Unemployment and government's subsidizing
 3. Vlado Dimovski, Miha Marič, Miha Uhan, Nina Đurica, Marko Ferjan: Sun Tzu's "The Art of War" and implications for leadership
 4. Eva Jereb, Marko Ferjan: Social classes and social mobility in Slovenia and Europe
 5. Marko Ferjan: Poslovno komuniciranje
 6. Vlado Dimovski, Marko Ferjan, Miha Marič, Miha Uhan, Marko Jovanović, Matej Janežič: Authentic leadership to the future
 7. Tatjana Kozjek, Marko Ferjan: Organizational flexibility, employee security and organizational efficiency
 8. Urška Binter, Marko Ferjan, João Vasco Neves: Marketing mix and tourism destination image
 9. 36. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti
 10. Eva Jereb, Marko Ferjan: Food at work
 11. Miha Marič, Jasmina Žnidaršič, Marko Ferjan: Educational institution's image
 12. Marko Ferjan, Mitja Mežnar, Eva Jereb: Ski jumping - talent battle in a learning organization
 13. Miha Marič, Jasmina Žnidaršič, Miha Uhan, Vlado Dimovski, Marko Ferjan, Maja Djurica, Mitja Jeraj, Matej Janežič: Country's development as a determinant of early-stage entrepreneurial activity
 14. Mojca Gaber, Miha Marič, Marko Ferjan: Povezanost med velikostjo podjetja in merljivimi atributi zaposlitvenega oglasa
 15. Matija Stegnar: Analiza modela izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov v okviru Smučarske zveze Slovenije - ZSP : specialistièno delo
 16. Barbara Mandelj: Plačilo šolnine - dolžnost ali darilo delodajalca : specialistièno delo
 17. Darja Penšek: Model organiziranja sestankov : specialistièno delo
 18. Borislav Snedec: Upravljanje znanja v Gradbenem podjetju ZRMK d.o.o. : specialistièno delo
 19. Nataša Zvonar: Vpliv komunikacije blagovne znamke na slovenskega potrošnika : specialistično delo
 20. Jana Šteblaj: Model letnega razgovora v malem podjetju
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici