| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Statistika DKUM

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Sabina Koleša: MODEL UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA ZUNANJETRGOVINSKE POLITIKE SLOVENIJE
 2. Dejan Makovšek: Analiza stroškovne učinkovitosti investicij v cestno infrastrukturo v Sloveniji : doktorska disertacija

Magistrska dela (26)

 1. Aleksandra Amon: Analiza tveganj v dobavnih verigah pri uvozu svežega sadja v Sloveniji
 2. Filip Uremovič: Celovita učinkovitost strojev v proizvodnem podjetju Pulko ventili Ruše d.o.o.
 3. Jan Krneža: Optimizacija procesa avtomatskega nanosa 2d kod za sledenje končnim izdelkom v proizvodni liniji podjetja lek d.d.
 4. Jure Lovrec: Tehnologija veriženja blokov v dobavnih verigah
 5. Blaž Hribernik: Razmestitev obdelovalnih strojev v novo proizvodno okolje
 6. Mihael Ambrož: MOŽNOSTI RAZVOJA IN DISTRIBUCIJE IZDELKOV BLAGOVNE ZNAMKE AWOODTURE
 7. Jan Kaučič: VPLIV FINANČNO GOSPODARSKE KRIZE NA MEDNARODNO POSLOVANJE, NA PRIMERU PODJETJA SILKEM D.O.O.
 8. Polona Koprivc: POMEN IN UČINKOVITOST UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA PRI BREZPOSELNOSTI MLADIH NA PRIMERU SLOVENIJE IN BALTSKIH DRŽAV
 9. Urša Orličnik: MOŽNOSTI VSTOPA NA TUJE TRGE NA PRIMERU PODJETJA AWOODTURE
 10. Teja Bone: IZVOZ NEVARNIH ODPADKOV V DRŽAVE V RAZVOJU - PEREČ PROBLEM DANAŠNJE DRUŽBE
 11. Barbara Pušnik: POSLOVANJE PODJETJA TOVARNA MERIL KOVINE NA MEDNARODNEM TRGU
 12. Metka Balaban: POMORSKI KONTEJNERSKI TRANSPORT PRI MEDNARODNI TRGOVINI MED SLOVENIJO IN KITAJSKO
 13. Ivanka Hriberšek: POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ SVETOVNEGA GOSPODARSTVA
 14. Mojca Meško-Vinkovič: Vpliv zalog na logistične stroške : magistrsko delo
 15. Andrej Klobučar: Strategije vstopa na romunsko tržišče za farmacevtska podjetja : magistrsko delo
 16. Brigita Horvat: Problematika izvajanja javnih naročil v šolstvu : magistrsko delo
 17. Julijana Krajnc: Procesni način obvladovanja stroškov logistične dejavnosti v proizvodnem podjetju : magistrsko delo
 18. Matjaž Ključevšek: Vpliv SAP+ Sporazuma na izvoz na trge EU, EFTA, CEFTA 2006 in Turčije : magistrsko delo
 19. Marjan Sternad: Vplivi evropske prometne politike na rast in razvoj prometa v Sloveniji : magistrsko delo
 20. Sebastjan Škerlič: Obvladovanje logističnih stroškov : magistrsko delo
 21. Uroš Jager: Model dolgoročnega planiranja v oskrbni verigi : magistrsko delo
 22. Primož Bauman: OBVLADOVANJE TVEGANJ V DOBAVNI VERIGI V SLOVENSKI ŽIVILSKOPREDELOVALNI INDUSTRIJI
 23. Dijana Štiglic: OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH PODSISTEMOV VZDOLŽ DOBAVNE VERIGE PROIZVODNEGA TEKSTILNEGA PODJETJA
 24. Maja Repas: OPTIMIZACIJA LOGISTIČNIH STROŠKOV Z UVEDBO KONCEPTA
 25. Tina Navodnik: OBVLADOVANJE TVEGAJA ZNOTRAJ DOBAVNE VERIGE
 26. Ina Lejko: POMEN TRANSPORTNIH ZAVAROVANJ IN KLAVZUL INCOTERMS ZA POMORSKI TRANSPORT IN NJIHOVA VLOGA V LOGISTIČNEM SISTEMU

Diplomska dela (274)

 1. Gašper Borut Skrbinšek: Razvoj nuklearnega kontejnerja atom z notranjo svinčeno zaščito
 2. Nace Delopst: Reorganizacija proizvodnih procesov v podjetju Eurel d.o.o.
 3. Tjan Kapitler: Optimizacija oskrbe z elektronskimi komponentami v podjetju Gorenje d. o. o.
 4. Ina Pušaver: Optimiranje skladiščenja materialov v podjetju Eurel d.o.o.
 5. Domen Merc Kunej: POMEN TRANSPORTNIH ZAVAROVANJ PRI KONTEJNERSKEM POMORSKEM TRANSPORTU
 6. Damjan Koštric: KONTEJNERSKI PREVOZI TOVORA LUKE KOPER IN SLOVENSKIH ŽELEZNIC
 7. Tjaša Dolinšek: POMEN PAKIRANJA ZA POTEKANJE LOGISTIČNIH PROCESOV V PODJETJU GORENJE D.D. - PROGRAM SERVIS
 8. Mateja Unterlehner: LOGISTIČNI PODSISTEMI V PODJETJU RONDAL
 9. Aleš Kolar: ZAKONSKA UREDITEV CARINSKE POLITIKE V SLOVENIJI
 10. Duška Pušnik: PROCESI SKLADIŠČENJA V IZBRANEM PODJETJU
 11. Sara Milhberger: STORITVE MEDNARODNEGA PREVOZNIŠTVA V PODJETJU PREVOZNIŠTVO ČREŠNIK S.P.
 12. Sašo Popović: POMEN PAKIRANJA ZA LOGISTIČNE PROCESE PODJETJA
 13. Jasna Čeh: DRUŽBENA ODGOVORNOST IN LOGISTIČNE REŠITVE NA PRIMERU PODJETJA INTEREUROPA, D.D.
 14. Alen Brkić: VPLIV VSTOPA HRVAŠKE V EVROPSKO UNIJO NA LOGISTIČNE PROCESE PODJETJA X
 15. Matej Črešnar: PROTEKCIONISTIČNI UKREPI DRŽAV EVROPSKE UNIJE PRED KONKURENCO IZ AZIJSKIH DRŽAV
 16. Andrej Žibrek: LOGISTIKA SKLADIŠČENJA PODJETJA JÖBSTL HOLDING GMBH
 17. Mojca Potočnik: SKLADIŠČNO POSLOVANJE CENTRALNEGA SKLADIŠČA POŠTE SLOVENIJE D.O.O.
 18. Tina Bajc: POMEN PAKIRANJA ZA POTEKANJE LOGISTIČNIH PROCESOV V PODJETJU PACK SERVICE D.O.O.
 19. Davorin Črešnik: DEJAVNOSTI NABAVNE LOGISTIKE V PODJETJU UNIOR D.D.
 20. Anita Podkrajšek: PROCESI NABAVNE LOGISTIKE PRI POSLOVANJU Z IZBRANO DRŽAVO
 21. Brigita Luzar: TRANSPORTNI SPORI V PODJETJU REVOZ
 22. Dušanka Ačko: KONTEJNERSKI TRANSPORT V SLOVENIJI IN NJEGOV RAZVOJ
 23. Barbara Križovnik: SLOVENSKO VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO ZNOTRAJ EVROPSKEGA VINSKEGA TRGA
 24. Žiga Černčič: GOSPODARSKA DIPLOMACIJA - PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN ŠVICO
 25. Nina Robič: ZNAMKA DRŽAVE KOT PREDMET MEDNARODNEGA TRŽENJA: PRIMERJAVA SLOVENIJE, KANADE IN AVSTRALIJE
 26. Manca Kravina: ENERGETSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE IN NJENA POVEZANOST Z RUSIJO
 27. Jerneja Čuk: RAZVOJ RIBIŠTVA V SLOVENIJI MED LETI 2007-2013 IN PREGLED RIBIŠTVA V EVROPSKI UNIJI
 28. Aleks Berlič: KITAJSKA AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA
 29. Urša Jerala: UPRAVLJANJE Z ZALOGAMI V PODJETJU DOORS D.O.O.
 30. Janja Šeligo: UVEDBA LOGISTIČNE NALEPKE ZA DISTRIBUCIJO TRGOVSKEGA BLAGA V GORENJU D.D.
 31. Romana Turner: SKLADIŠČENJE IN IZDAJA VHODNIH MATERIALOV V PROIZVODNJO V PODJETJU SGA D.O.O., SLOV. KONJICE
 32. Bojana Osrajnik: GOSPODARSKO-TRGOVINSKI POLOŽAJ KITAJSKE V SVETU
 33. Aleksandra Ravnjak: VPLIV OMEJITEV CESTNEGA TRANSPORTA BLAGA NA INTEGRALNO LOGISTIČNO VERIGO
 34. Maja Reiter: SKUPNA ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA EU DO SREDOZEMLJA
 35. Rok Kolar: Ekonomsko sodelovanje med Slovenijo in Latinsko Ameriko : diplomsko delo
 36. Anita Sovič: Logistični proces nabave aparatov dokupnega programa Gorenje d.d. iz LR Kitajske : diplomsko delo
 37. Maja Horvat: Novi računalniško podprti tranzitni postopek - NCTS : diplomsko delo
 38. Brigita Horvat: Nabava v javnem sektorju - primer nabave pisarniškega materiala : diplomsko delo
 39. Natalija Breznik: Logistični vidiki uvajanja novega izdelka na tržišče - primer podjetja Ptujske pekarne in slaščičarne d.d. : diplomsko delo
 40. Janja Hajnžič: Logistika pri organiziranju kongresov : diplomsko delo
 41. Simona Toplak: Prometna politika Slovenije s poudarkom na podsistemu železniškega prometa : diplomsko delo
 42. Barbara Vrtačnik: Zakonska ureditev špedicijske dejavnosti v Evropski uniji in v Sloveniji : diplomsko delo
 43. Albina Lečnik: Logistični procesi v Oddelku laboratorijskih dejavnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec : diplomsko delo
 44. Barbara Doberšek: Nabavna logistika podjetja Granit d.d. : diplomsko delo
 45. Mojca Krajnčič: Outsourcing v logistiki na primeru indijskega gospodarstva : diplomsko delo
 46. Danijela Rojs: Zavarovanje tovora v cestnem transportu v podjetju F.A.-Maik d.o.o. : diplomsko delo
 47. Blanka Gosak: Skupna zunanjetrgovinska politika do držav bivše Jugoslavije : diplomsko delo
 48. Mateja Grace: Organiziranost logistike v podjetju Armature Muta d.o.o. : diplomsko delo
 49. Sebastijan Aram: Mednarodne transportne storitve v podjetju Creo d.o.o. : diplomsko delo
 50. Natalija Juraga: Pomembnost logistične službe kot samostojne službe na primeru podjetja Citroën Slovenija d.o.o. : diplomsko delo
 51. Aleš Jančar: Razbremenilna logistika v podjetju Johnson Controls - NTU, d.o.o. : diplomsko delo
 52. Blanka Jerenko: Upravljanje z zalogami v trgovinskem podjetju Jerenko avto hiša d.o.o. : diplomsko delo
 53. Dijana Halabarec: Dodatna ponudba potniških prevozov Slovenskih železnic : diplomsko delo
 54. Sonja Emeršič: Timsko delo v logističnih procesih : diplomsko delo
 55. Metka Pezdevšek: Primerjava železniškega transporta med Slovenijo in Portugalsko : diplomsko delo
 56. Erika Nadlučnik: Zagotavljanje kakovosti v dobavni verigi podjetja KLS d.d. : diplomsko delo
 57. Renata Šnofl: Logistični procesi na primeru podjetja za domačo in umetno obrt : diplomsko delo
 58. Vesna Poročnik: Nabavna logistika v podjetju Power : diplomsko delo
 59. Mateja Novak: Logistika in zunanje izvajanje dejavnosti : diplomsko delo
 60. Silvija Bašnec: Razvoj letalskega potniškega transporta s poudarkom na nizkocenovnih letalskih prevozih : diplomsko delo
 61. Marko Butinar: Značilnosti zunanje trgovine novih članic pred in po vstopu v Evropsko unijo : diplomsko delo
 62. Nina Felbar: Analiza nabavne logistike v Termah Lendava d.d. : diplomsko delo
 63. Matejka Škrinjar: Arhiviranje dokumentarnega gradiva v Mestni občini Maribor : diplomska naloga
 64. Robert Plevnik: Uredba Evropske unije o trgovinskih ovirah (EC No. 3286/94) s teoretičnega in praktičnega vidika : diplomsko delo
 65. Urška Mastnak: Možnosti in omejitve upravljanja dobavne verige : diplomsko delo
 66. Snežana Jelerčič: Zavarovanje pomorskih agentov pred finančno odgovornostjo : diplomsko delo
 67. Andreja Kuzman: Približevanje držav zahodnega Balkana Evropski uniji : diplomsko delo
 68. Petra Kmetec: Sistem uravnoteženih kazalnikov v podjetju Messer Slovenija d.o.o. : diplomsko delo
 69. Renata Frank: Logistični in trženjski vidiki poslovanja izletniške kmetije Pesniški hram : diplomsko delo
 70. Jasminka Belčić: Upravljanje zalog kot element kakovostnega dobavnega servisa v podjetju Tišma : diplomsko delo
 71. Andrej Dovečar: Subvencije kot oblika nepoštene trgovinske prakse : diplomsko delo
 72. Tatjana Vrbajnščak: Specifičnost in problematika svetovne trgovine s kmetijskimi proizvodi : diplomsko delo
 73. Nataša Medved: Vloga embalaže v logističnih procesih : diplomsko delo
 74. Aleš Brenk: Primerjava transportnih zavarovanj : diplomsko delo
 75. Tamara Žarković: Skupna zunanjetrgovinska politika EU do držav Jugovzhodne Evrope : diplomsko delo
 76. Hrvoje Goreta: Zakonska ureditev prevoza nevarnega blaga v cestnem prometu : (na primeru podjetja Integral Lendava)
 77. Sanda Peternel: Primerjava reševanja trgovinskih sporov v GATT in WTO : diplomsko delo
 78. Polonca Krivec: Optimiranje logistične verige v podjetju EUROTRANSLINE : diplomsko delo
 79. Tomaž Mikec: Proces nabave in skladiščenja embalaže v Krki, Tovarni zdravil, d.d. : diplomsko delo
 80. Sandra Marin: Analiza logističnih, marketinških ter pristaniških storitev v podjetju Luka Koper, d.d. : diplomsko delo
 81. Nataša Damijan: Pomen železniškega prometa v turizmu : diplomsko delo
 82. Mateja Škerget: Upravljanje zalog kot element kakovostnega dobavnega servisa : diplomsko delo
 83. Saška Bauman: Pospeševanje prodaje skladiščnih storitev v podjetju "X" : diplomsko delo
 84. Natalija Flegar: Avtobusni turistični prevozi : diplomsko delo
 85. Mateja Grizold: Logistika v podjetju Messer Slovenija d.o.o. : diplomsko delo
 86. Aleš Plemenitaš: Logistični procesi pri uvajanju novega izdelka na trg : diplomsko delo
 87. Urban Horvat: Problematika prodaje rezervnih delov za gospodarska vozila "MAN" : diplomsko delo
 88. Simona Rozman: Dejavnosti nabave in skladiščenja v podjetju Pivovarna Laško d.d. : diplomsko delo
 89. Tamara Inkret: Upravljanje odnosov s strankami v logistiki : diplomsko delo
 90. Nataša Jesenek: Proces nabave novih vozil v Avtohiši Kolmanič & Co. d.o.o. : diplomsko delo
 91. Renata Petek: Vpliv logistike na trženjski splet v podjetju Wienerberger d.d. : diplomsko delo
 92. Alja Arčan: Carinska politika : diplomsko delo
 93. Adnan Genjac: Gospodarjenje z avtoparkom Holdinga Slovenske železnice d.o.o. : diplomsko delo
 94. Gregor Gonza: Primerjava slovenskega in slovaškega gospodarstva : diplomsko delo
 95. Mateja Zajc: Reforme skupne kmetijske politike Evropske unije in Slovenije : diplomsko delo
 96. Katja Holc: Zunanje oskrbovanje (outsourcing) v logistiki : delo diplomskega seminarja
 97. Kristian Bauerheim: Ekonomski odnosi med NAFTA in EU : delo diplomskega seminarja
 98. Janko Stupan: NOTRANJA LOGISTIKA KOT DEL DOBAVNE VERIGE PODJETJA
 99. Cvetka Vetrih: Itinerar turističnega potovanja po Zahodni Turčiji : diplomsko delo
 100. Simona Zupan: Skladiščno poslovanje distribucijskega centra v Novem Celju : diplomsko delo
 101. Andreja Cintauer: Nabavna logistika podjetja Alumat d.o.o. : diplomsko delo
 102. Maja Kramberger: Priprava poštnih pošiljk za prenos in vročitev : diplomsko delo
 103. Marinka Šuster: Pomen ERP sistemov za učinkovitost logističnih procesov : diplomsko delo
 104. David Harl: Pomen ERP (Enterprise resource planning) sistemov za učinkovitost logističnih procesov ter implementacija le-teh v podjetju Gorenje : diplomsko delo
 105. Sandra Fras: Izvoz vodnih armatur na primeru kontejnerskega transporta iz Mariborske livarne Maribor : diplomsko delo
 106. Dejan Ausec: Luka Koper kot logistično in distributivno središče za Srednjo in Vzhodno Evropo : diplomsko delo
 107. Lea Pogorevc: Ekonomska ocena posledic poplav na vodotokih : diplomsko delo
 108. Klemen Zupan: Umeščanje trgovskega podjetja v mednarodni prostor : diplomsko delo
 109. Veronika Grm: Sprememba sistema cestninjenja v Sloveniji ter primerjava s sistemom cestninjenja v Avstriji, Nemčiji ter Švici : diplomsko delo
 110. Igor Hočevar: Logistika rezervnih delov kot del poslovne politike podjetja : diplomsko delo
 111. Sabina Cokan: Dejavnosti nabavne logistike v podjetju Aero : diplomsko delo
 112. Simona Krajnc: Optimalna struktura kapitala podjetja Pošta Slovenije, d.o.o. : diplomsko delo
 113. Hana Pec: Železniški kontejnerski prevoz blaga v nekdanje države Sovjetske zveze za podjetje Intereuropa d.d. : diplomsko delo
 114. Marko Polak: Liberalizacija trga poštnih storitev in vpliv direktive 97/67/ES : diplomsko delo
 115. Darja Ujčič: Prenova poslovnih procesov s sistemom Eficus : diplomsko delo
 116. Tadeja Ogris: Logistični vidik potovanja : Toskana z Elbo
 117. Nataša Zajfrid: Financiranje obnove železniške infrastrukture iz sredstev sklada ISPA : diplomsko delo
 118. Martina Osojnik: Analiza in optimiranje transportne verige v podjetju Lovše d.o.o. : diplomsko delo
 119. Doroteja Sobočan: Regionalna integracija in razvoj majhnih držav (primer CARICOM) : diplomsko delo
 120. Tomas Hozjan: Transportne storitve in trženje transportnih storitev v podjetju T.I.P. d.o.o. : diplomsko delo
 121. Natalija Črešnjar: Razvoj nizkocenovnih letalskih prevoznikov v Evropi : diplomsko delo
 122. Katja Kraner: Primerjava potniškega zračnega in cestnega transporta na določeni relaciji : diplomsko delo
 123. Maja Trdin: Logistični podsistemi v podjetju Impol, d.d. : diplomsko delo
 124. Tanja Krstić: Uporaba in vpliv sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) med partnerji v logistični verigi : diplomsko delo
 125. Ksenijaa Brezner: Dejavnost špedicijske logistike v podjetju "Viator&Vektor" : diplomsko delo
 126. Mojcca Brezner: Razvoj skladiščnega poslovanja v podjetju "JUMA logistika" d.o.o. : diplomsko delo
 127. Mateja Baligač: Analiza nabavne logistike v podjetju Artex : diplomsko delo
 128. Polona Timošek: Špedicija v podjetju Gorenje d.d. : diplomsko delo
 129. Nataša Kranjec: Značilnosti pogodbe za čarterske polete na primeru podjetja Intelekta d.o.o. : diplomsko delo
 130. Nataša Simonič: Nabavna funkcija v podjetju Avto Šerbinek d.o.o. : diplomsko delo
 131. Sanela Albreht: Kontroling in mednarodna logistika podjetja Prevent : diplomsko delo
 132. Primož Gubenšek: Upravljanje tveganj v podjetju : diplomsko delo
 133. Davorin Dakič: Razvitost afriških regionalnih integracij in njihov vpliv na gospodarske odnose : diplomsko delo
 134. Matjaž Lašič: EKONOMSKI ODNOSI MED EU IN AFRIŠKIMI EKONOMSKIMI INTEGRACIJAMI
 135. Damjana Kolegar: UPRAVLJANJE ZALOG V PODJETJU
 136. Brigita Murn: ANALIZA TURISTIČNIH PREVOZOV V POTNIŠKEM PROMETU SLOVENSKIH ŽELEZNIC
 137. Metka Ožir: REGIONALNE EKONOMSKE INTEGRACIJE V AZIJI
 138. Tea Potrpin: KULTURNE RAZLIKE PRI TRGOVANJU MED SLOVENIJO IN KITAJSKO
 139. Danijela Pernek: DISTRIBUCIJA IGER NA SREČO IN SREČK V POSLOVALNICI LOTERIJE SLOVENIJE
 140. Alijana Pintar: PRISTOP LEADER V PROGRAMU RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013
 141. Tadeja Leskovar: GOSPODARSKA DIPLOMACIJA - PRIMERJAVA MED SLOVAŠKO IN SLOVENIJO
 142. Marija Eškić: ANALIZA LOGISTIČNE FUNKCIJE IN FIZIČNA DISTRIBUCIJA V PODJETJU LEK D.D.
 143. Mateja Plaskan: ANALIZA EKONOMSKIH ODNOSOV SLOVENIJE S SLOVAŠKO
 144. Ana Kričej: POZNAVANJE IN UPORABA CRM V SLOVENSKIH PODJETJIH PRI POSLOVANJU S TUJIMI PODJETJI
 145. Jasmina Sadek: RAZVOJ IN GIBANJE TRANSPORTNIH STROŠKOV V MEDNARODNI TRGOVINI
 146. Katja Klavžar: TRŽENJE TRANSPORTNIH STORITEV CESTNEGA TOVORNEGA HLADILNIŠKEGA TRANSPORTA V PODJETJU ŽONTA MARJAN S.P.-ŽONTA TRANSPORT
 147. Sebastjan Stanič: PRIMERJAVA CESTNEGA TRANSPORTA NA OBMOČJU EVROPSKE UNIJE TER MED EVROPSKO UNIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
 148. Nastja Zupan: SKUPNA ZUNANJETRGOVINSKA POLITIKA EU NA PODROČJU TEKSTILA IN OBLAČIL TER KOZMETIKE
 149. Filip Pozeb: POMEN SODOBNEGA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V CARINSKI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE
 150. Mihela Pipenbaher: PRIMERJAVA NEMŠKEGA IN ITALIJANSKEGA POGAJALSKEGA SLOGA V MEDNARODNEM POSLOVANJU
 151. Andreja Rogelj: ZAKONSKA UREDITEV LETALSKEGA POTNIŠKEGA TRANSPORTA V EVROPSKI UNIJI
 152. Jan Dolenc: TRANSPORT IN TRŽENJE TRANSPORTNIH STORITEV V PODJETJU DHL EKSPRES (SLOVENIJA) D.O.O.
 153. Marko Marković: PROIZVODNJA RAVNO OB PRAVEM ČASU V PODJETJU DANFOSS COMPRESSORS
 154. Štefan Harič: TRŽENJE STORITEV MEJNE ODPRAVE V PODJETJU INTEREUROPA D.D.
 155. Nina Jaušovec: EKONOMSKO SODELOVANJE MED MERCOSUR IN EU
 156. Mateja Pucko: VPLIV PONAREJANJA IN PIRATSTVA NA TRG EVROPSKE UNIJE
 157. Nataša Mušič: DOBAVNA VERIGA V FARMACEVTSKEM PODJETJU
 158. Andrea Esih: NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA V OBČINI ROGATEC
 159. Nataša Mastnak: REGIONALNA EKONOMSKA INTEGRACIJA NAFTA IN NJENI EKONOMSKI ODNOSI Z EU
 160. Polona Renier: DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA V PODJETJU KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.
 161. Jaro Zanoški: ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI V PODJETJU KOZMETIKA AFRODITA D.O.O.
 162. Rok Šnajder: IZBOLJŠANJE PROCESOV SKLADIŠČENJA V PODJETJU BETOMAX S.P.
 163. Mojca Zagernik: SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV NA TRGU EU
 164. Barbara Pušnik: OUTSOURCING V RAZBREMENILNI LOGISTIKI
 165. Marjana Nemanič: DOBAVA "JUST IN TIME" PROIZVAJALCU AVTOMOBILOV RENAULT
 166. Jožica Nipič: ZAKONSKA UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA TRANSPORTA V EU IN V SLOVENIJI
 167. Metka Pogorevc: TRANSPORTNI STROŠKI IN OBLIKOVANJE CEN CESTNEGA TRANSPORTA TRANSPORT COSTS AND PRICING IN ROAD TRANSPORT
 168. Tanja Volavšek Kovač: LOGISTIČNI PODSISTEMI V PODJETJU KOLORADO
 169. Maja Tepeš: INSTRUMENTI SKUPNE ZUNANJETRGOVINSKE POLITIKE EU DO DRŽAV ASEAN
 170. Elza Erak: POMEN PAKIRANJA ZA PROCES POSLOVNE LOGISTIKE V CINKARNI CELJE, D.D., OBRAT ZA PROIZVODNJO GRADBENIH MAS
 171. Gregor Bračko: VPLIV CRM IN IP TELEFONIJE NA LOGOSTIČNE PROCESE
 172. Aleksandra Lenardič: LOGISTIČNI PROCESI V PODJETJU TOMOS D.O.O.
 173. Lavra Gregorčič: UVAJANJE ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA FINANČNIH LISTIN V OBČINI ROGATEC
 174. Mojca Brates: NABAVA »JUST IN TIME« Z UPORABO SISTEMA »KANBAN«
 175. Sabina Šelekar: ANALIZA IN POTEK PROCESA DISTRIBUCIJSKE LOGISTIKE V PODJETJU ŠTORE STEEL D.O.O.
 176. Mitja Pikl: NOTRANJA LOGISTIKA V PROIZVODNEM PODJETJU
 177. David Voda: LOGISTIČNI PROCESI V SKLADIŠČNO-DISTRIBUCIJSKEM CENTRU PETROL SKLADIŠČENJE D.O.O.
 178. Jasmina Kostanjevec: OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI NEKATERIH POGOSTEJŠIH OBLIK NECARINSKIH OMEJITEV ZA ZAŠČITO GOSPODARSTVA
 179. Lorena Lorenčak: POMANJKLJIVOSTI PRI REŠEVANJU TRGOVINSKIH SPOROV V OKVIRU SVETOVNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE - WTO
 180. Bojana Košič: KONTEJNERSKI TRANSPORT NA BLIŽNJI VZHOD NA PRIMERU PODJETJA MLM D.D.
 181. Matjaž Kolčan: DEJAVNOSTI NABAVNE LOGISTIKE V PODJETJU MARINES D.O.O.
 182. Mojca Peršoh: ORGANIZIRANOST IN ŠPEDICIJSKE STORITVE PODJETJA TRANSPORT FRANGEŽ d.o.o.
 183. Danijela Skledar: RAZBREMENILNA LOGISTIKA BIOPLINARNE NEMŠČAK
 184. Tadej Rojko: UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI (CRM) V PODJETJU GORENJE, d.d. S POUDARKOM NA LOGISTIČNIH STORITVAH
 185. Katja Kosec: MEDNARODNA TRGOVINA Z VINOM NA PRIMERU PODJETJA JERUZALEM ORMOŽ VVS D.D.
 186. Kristina Segulin: DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA V PODJETJU LAMA DEKANI, D.D.
 187. Mitja Juteršek: POMEN PAKIRANJA V LOGISTIČNIH PROCESIH V PODJETJU EMO ORODJARNA D.O.O.
 188. Valentina Šardi: TURISTIČNA PONUDBA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
 189. Franc Črnjavič: ZNAČILNOSTI UPRAVLJANJA ZALOG V PODJETJU SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o.
 190. Vida Terbuc: ZUNANJA OSKRBA LOGISTIČNIH DEJAVNOSTI V PODJETJU TALUM D.O.O.
 191. Mitja Puhar: SISTEM REGISTRACIJE VOZIL V PODJETJU AVTOTEST D.O.O.
 192. Jožica Balažek: INFORMATIZACIJA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA V PODJETJU MERKUR
 193. Katja Cepec: ZUNANJE IZVAJANJE LOGISTIČNIH DEJAVNOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI
 194. Melita Dobnik: UGOTAVLJANJE LOGISTIČNIH STROŠKOV V PODJETJU KEMOPLAST
 195. Marko Horvat: Sodobne tehnike in tehnologije skladiščenja v podjetju Codex : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 196. Mitja Šimenc: Analiza logističnega sistema olimpijskih iger : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
 197. Viktorija Gajšt: Možnosti optimiranja logistične verige s pomočjo interneta : diplomsko delo
 198. Marko Krašovec: Nabavna logistika v podjetju Hotel Turška mačka d.o.o. : diplomsko delo
 199. Polona Kaukler: Uglašenost dobavne verige z logistiko v podjetju Lesnina EMMI d.d. : diplomsko delo
 200. Borut Korez: Opravljanje logističnih storitev v podjetju Korez Trans : diplomsko delo
 201. Sergeja Seitl: Analiza turističnih prevozov Slovenskih železnic : diplomsko delo
 202. Martina Pahor: Dejavnost notranje logistike v podjetju Kopija - nova d.o.o. : diplomsko delo
 203. Urška Ferš: Pomen pakiranja za potekanje logističnih procesov v podjetju Geberit d.o.o. : diplomsko delo
 204. Saša Lehpamer: Optimiranje transportne verige pri dobavi avtomobilov Opel iz Poljske v Slovenijo : diplomsko delo
 205. Klemen Maček: Pomen logistike za konkurenčnost podjetja : diplomsko delo
 206. Sonja Jager: Organiziranost transporta v Pošti Slovenije : diplomsko delo
 207. Ksenija Nemšak: Strokovna ekskurzija vinarjev in enologov po Italiji, Franciji in Španiji : diplomsko delo
 208. Mateja Hajšek: Zunanja oskrba v logistiki : diplomsko delo
 209. Nadja Pečar: Antidumpinški ukrepi kot instrument skupne zunanjetrgovinske politike Evropske unije : diplomsko delo
 210. Matejka Kosec: Proces oblikovanja območja proste trgovine v severni in južni Ameriki : diplomsko delo
 211. Lovro Verhovšek: Skupna zunanjetrgovinska politika EU po državah: ZDA in Kanada : diplomsko delo
 212. Mira Malnar: Delovanje carinske službe znotraj velikega podjetja : diplomsko delo
 213. Laura Tanšek: Reševanje trgovinskih sporov v okviru WTO : diplomsko delo
 214. Karmen Veber: Cestni transport v podjetju Alpos d.d. : diplomsko delo
 215. Polona Koprivc: Ekonomske integracije v Evropi : diplomsko delo
 216. Katarina Maltarski: Standardizacija embalaže za pakiranje okrasnih rastlin : primer podjetja Florina d.d.
 217. Petra Podhostnik: Organiziranost distribucije paketov in palet na območju mesta "X" : diplomsko delo
 218. Olga Kaiser: Načrtovanje potovanja za zaključeno skupino v turistični agenciji X : diplomsko delo
 219. Ana Skrbiš: Logistični procesi pri organiziranju potovanja "Bavarski dvorci" : diplomsko delo
 220. Katarina Podkrižnik: Dejavnosti razbremenilne logistike v Tovarni olja Gea d.d. : diplomsko delo
 221. Nataša Hudej: Necarinske omejitve z namenom zaščite domače proizvodnje : diplomsko delo
 222. Boštjan Bobik: Organiziranost transporta v podjetju Unior d.d., program odkovki : diplomsko delo
 223. Kristina Alegro: Povezave med elektronskim poslovanjem in logističnimi procesi v Termah Olimia : diplomsko delo
 224. Mateja Sašek: Analiza logističnih procesov v zimski službi : diplomsko delo
 225. Igor Börc: Skupna zunanjetrgovinska politika Evropske unije po sektorjih - avtomobilska industrija : diplomsko delo
 226. Mojca Petrič: Trenja med liberalizacijo svetovne trgovine in okoljskimi politikami držav : diplomsko delo
 227. Tilen Založnik: Logistični vidiki internacionalizacije poslovanja podjetja STIL STEP d.o.o. : diplomsko delo
 228. Jure Zidar: Opredelitev logističnih aktivnosti in nabavne funkcije v podjetju ETI Elektroelement d.d. Izlake : diplomsko delo
 229. Ester Krašek: Logistika v podjetju NOVEM Car Interior Design d.o.o. : diplomsko delo
 230. Željko Jerković: Pomen logistike za konkurenčnost gospodarstva : diplomsko delo
 231. Darja Kalan Milinović: Upravljanje dobavne verige v podjetju Lek - skupina Sandoz : diplomsko delo
 232. Darja Juhart: Politika distribucije v podjetju "Steklarna Rogaška d.d." : diplomsko delo
 233. Amira Rotić: Analiza prevoznih storitev v železniškem potniškem prometu : diplomsko delo
 234. Vesna Torej: Elektronsko komuniciranje v mednarodnem poslovanju podjetja MennYacht, d.o.o. : diplomsko delo
 235. Daliborka Stanojevič: Upravljanje odnosov s strankami v turističnem podjetju Kompas, d.d. : diplomsko delo
 236. Nina Pavlin: Logistične storitve podjetja Seikomar za podjetje X : diplomsko delo
 237. Tanja Kalan: Gospodarjenje z odpadki v Splošni bolnišnici Jesenice : diplomsko delo
 238. Vojko Döring: Dejavnosti notranje logistike v podjetju Ecolab : diplomsko delo
 239. Aleš Šef: Sistem mobilnega plačevanja Moneta : diplomsko delo
 240. Silva Goluh: Pakiranje stiroporne embalaže v podjetju TIM Laško, d.d. : diplomsko delo
 241. Sandra Rantaša: Dejavnosti logistike v podjetju Radenska d.d. : diplomsko delo
 242. Jožica Šketa: Dejavnosti skladiščenja in upravljanja zalog v podjetju TBP d.d. : diplomsko delo
 243. Ervin Špendal: Pridobivanje kupcev paketne distribucije Intereuropa Express : diplomsko delo
 244. Senada Zukanović: Zakonska ureditev železniškega transporta v Evropski uniji in Sloveniji : diplomsko delo
 245. Franc Tivadar: Logistični procesi v zunanjetrgovinskih poslih podjetja Mercator SVS d.d. Ptuj : diplomsko delo
 246. Andrej Nemec: Analiza Adria Privilege Club-a : diplomsko delo
 247. Mateja Gerčar: Organiziranje turističnih prevozov v podjetju Izletnik Celje d.d. : diplomsko delo
 248. Uršula Hace: Uporaba sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij med partnerji v logistični verigi : diplomsko delo
 249. Marko Soršak: Logistični vidiki nabave bobnov z Japonske - primer podjetja LM Trade : diplomsko delo
 250. Nataša Brajkovič: Razvojni trendi v kontejnerskem pomorskem transportu : diplomsko delo
 251. Aleksandra Korošec: Dejavnosti nabavne logistike v izbranem trgovskem podjetju : diplomsko delo
 252. Danilo Čeh: Trženje storitev zbirnega cestnega transporta v Intereuropi d.d. : diplomsko delo
 253. Darko Hadžić: Storitve hitre pošte v Pošti Slovenije v primerjavi s konkurenti : diplomsko delo
 254. Danica Pristovnik: Pomen pakiranja za potekanje logističnih procesov v podjetju Comet : diplomsko delo
 255. Boštjan Hameršak: Organiziranje kontejnerskega transporta na primeru Intereurope d.d. : diplomsko delo
 256. Jerica Dravinec: Analiza logističnega procesa v podjetju TPV JOHNSON CONTROLS d.o.o. : diplomsko delo
 257. Bogomir Šela: Pomen V. in X. panevropskega koridorja za železniški transportni sistem Slovenije : diplomsko delo
 258. Tea Paradižnik: Zakonska ureditev prevoza nevarnega blaga (na primeru prevoza žveplove kisline v Cinkarni Celje d.d.) : diplomsko delo
 259. Majda Furlan: Organiziranje kontejnerskega prevoza v pomorski agenciji "Interagent" : diplomsko delo
 260. Adam Peternelj: Izvajanje storitev luške vleke v Luki Koper : diplomsko delo
 261. Barbara Branilovič: Zakonska ureditev pomorskega transporta v EU in v Sloveniji : diplomsko delo
 262. Karmen Praznik: Analiza kakovosti logističnih procesov v JZ Center za varstvo in delo Golovec : diplomsko delo
 263. Janja Novak: Vključevanje holdinga Slovenske železnice v evropske prometne tokove : diplomsko delo
 264. Janja Švajger: Dejavnosti logistike v podjetju Vipap Videm Krško : diplomsko delo
 265. Tadej Zajc: Značilnosti transportnega zavarovanja v EU in Sloveniji : diplomsko delo
 266. Katja Koroš-Drofelnik: Zavarovanje tovora v cestnem transportu na primeru podjetja Prevent d.d. : diplomsko delo
 267. Damjan Srdinšek: Primerjava blagovnih tarifnih sistemov cestnih in železniških prevoznikov : diplomsko delo
 268. Lucija Šrot: Carinske poenostavitve za hitrejši pretok blaga v podjetju Unior d.d. : diplomsko delo
 269. Boštjan Ancel: Vpliv vstopa Slovenije v Evropsko unijo na špedicijsko dejavnost v Sloveniji : diplomsko delo
 270. Natalija Krajnc: Logistika rezervnih delov v podjetju Gorenje : diplomsko delo
 271. Boštjan Kralj, Benjamin Nikl: Izhodišča za strategijo trženja koncerna Intereuropa d.d. na trgih bivše Jugoslavije : diplomsko delo
 272. Samo Trebižan: Logistika gradnje viadukta Črni Kal : diplomsko delo
 273. Bojan Križan: Vpliv uvedbe novih železniških povezav na cestni transport na področju jugovzhodne Evrope : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
 274. Jože Šircelj: Oblikovanje cene ure vožnje v avtošoli : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa

Druga dela (12)

 1. Dejan Romih, Klavdij Logožar: Pomen gospodarske diplomacije za izhod iz krize in nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva
 2. Marko Gregl, Klavdij Logožar: The impact of development aid on the international migrations in the African, Caribbean, and Pacific Group of States
 3. Milan Jurše, Klavdij Logožar, Romana Korez-Vide: Diagonal cumulation of origin as the EU's institutional incentive mechanism for promoting international trade and business
 4. Sebastjan Škerlič, Robert Muha, Klavdij Logožar: A decision-making model for controlling logistics costs
 5. Dejan Romih, Maša Mikola, Klavdij Logožar: Opportunities to increase the value of Slovenia's trade in goods with the Pacific Rim countries
 6. Klavdij Logožar, Bruno Završnik, Damjana Jerman: Relationship between logistics service's perceived value and outsourcing of logistics activities
 7. Anton Ogorelc, Klavdij Logožar: Outsourcing of logistics activities in manufacturing industry
 8. Julijana Krajnc, Klavdij Logožar, Bojana Korošec: Activity-based management of logistic costs in a manufacturing company
 9. Klavdij Logožar: The specifics of supply chain integration with small and medium-sized enterprises
 10. Katja Cepec, Klavdij Logožar: Zunanje izvajanje logističnih dejavnosti v avtomobilski industriji
 11. Klavdij Logožar: Zapiski predavanj pri predmetu Gospodarjenje v poslovni logistiki
 12. Mateja Mesarec: Optimiranje organiziranosti logističnega procesa v podjetju CIMOS TAM A.i., d.o.o. : specialistično delo
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici