| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Otrokova ločitev od staršev pri vsakodnevnem prihodu v vrtec : diplomsko delo
Authors:ID Jerebic, Nika (Author)
ID Cugmas, Zlatka (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf VS_Jerebic_Nika_2023.pdf (1,02 MB)
MD5: A23ED53CF4C0A9DEACB9327591E35D13
 
Language:Slovenian
Work type:Bachelor thesis/paper
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Abstract:V diplomskem delu obravnavamo razvoj otroka od njegovega rojstva dalje in razvijanje navezanosti. Teorijo navezanosti je razvil John Bowlby, ki velja za enega največjih raziskovalcev teorije navezanosti. Ta opredeljuje odnos med otrokom in njegovo mamo. V diplomskem delu je poudarek na navezanosti ter otrokovem razvoju, ki je povezan z ločitvijo ob prihodu v vrtec ter predajo otroka v oddelek. Kateri slog navezanosti oblikuje otrok do staršev, je odvisno od samih staršev, vzgoje in okolja, v katerem živi in odrašča. Zato se glede na vse dejavnike razvije več slogov navezanosti, ki so pomembni in otroka zaznamujejo za vse življenje. Navezanost se oblikuje glede na odnos staršev do otroka. Zelo je pomembno, kako in na kakšen način se starši odzivajo na otrokove potrebe, ko jih slednji potrebuje. Pri razvoju navezanosti je zelo pomembno čustveno stanje staršev in kako ta čustva delijo z otrokom ter zadovoljujejo njegove potrebe. V zgodnjem otrokovem življenju imata največji pomen oče in mama. Oba sta primarna objekta socializacije in predstavljata povezavo z zunanjim svetom. Čeprav je primarni objekt navezanosti mama, se lahko otrok naveže na očeta in na druge ljudi v svojem življenju oz. v svoji okolici, ki mu nudijo varnost in oporo. V teoretičnem delu diplomskega dela je opisan razvoj otroka, pri čemer smo podrobneje opredelili spoznavni, čustveni in socialni razvoj. Opredelili smo pojem navezanosti ter se poglobili v teorijo navezanosti, razvoj navezanosti, pomen navezanosti ter opisali različne sloge navezanosti. Pojasnili smo tudi razliko med otrokovo navezanostjo na mamo in na očeta. Empirični del diplomskega dela smo razdelili na dva dela, in sicer na anketiranje vzgojiteljic in opazovanje otrok. Anketiranje in opazovanje je potekalo v treh različnih vrtcih: Vrtec Beltinci – enota Bibe, Vrtec Murska Sobota – enota Srnice in Vrtci občine Moravske Toplice. V vseh vrtcih smo anketirali 27 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter skupaj opazovali 219 otrok. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili vzgojiteljicam, smo ugotavljali, kako vpliva ločitev od staršev ob predaji otroka v vrtčevski oddelek na večino otrok, na kakšen način se starši poslavljajo od otroka ob predaji v oddelek, kako dolgo se starši zadržujejo pri vhodu v igralnico, kako dolgo traja, da se otrok pomiri, če se burno odzove na odhod staršev, ter kako vzgojiteljice preusmerijo pozornost tistih otrok, ki se na ločitev od staršev odzovejo burno. S pomočjo tabele za opazovanje otrok smo opazovali prehod iz garderobe v oddelek in ločitev od staršev. V tabeli smo si zastavili različne kriterije, ki smo jih označevali, medtem ko smo opazovali vedenje otroka med samo predajo. Kriteriji so bili naslednji: ločitev od staršev z upiranjem ali brez upiranja, otrok joka ali ne joka, s posredovanjem vzgojiteljice ali brez posredovanja vzgojiteljice. Vse pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo SPSS. Ugotovili smo, da predaja otroka iz garderobe v igralnico večinoma poteka mirno in hitro ter da je večina otrok zadovoljna in ne prihaja do izražanja močnih čustev in upiranja.
Keywords:predšolsko obdobje, razvoj otroka, navezanost, slogi navezanosti, otrokova navezanost na očeta in mamo
Place of publishing:Maribor
Place of performance:Maribor
Publisher:[N. Jerebic]
Year of publishing:2023
Number of pages:1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 55 str., [7] str. pril.))
PID:20.500.12556/DKUM-84722 New window
UDC:159.922.7-053.4(043.2)
COBISS.SI-ID:162038019 New window
Publication date in DKUM:23.08.2023
Views:303
Downloads:33
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PEF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:13.07.2023

Secondary language

Language:English
Title:The child's separation from parents at daily arrival to kindergarten
Abstract:The diploma thesis discusses a child’s development from birth and the development of attachment. Attachment theory was developed by John Bowlby, who is considered one of the greatest researchers of this topic. Attachment theory defines the relationship between a child and a mother. In the thesis, emphasis is placed on attachment and child development, which is connected with the separation upon arrival at kindergarten and the handover of the child to the department. The attachment style children develop towards their parents depends on the parents themselves, the upbringing and the environment in which the children live and grow up. Based on all of these factors, several attachment styles may develop, which are important and impact the child’s entire life. Attachment is formed according to the parents’ relationship towards their child; therefore, it is very important how and in what manner parents respond to their child's needs when the latter needs them. In the development of attachment, the parents’ emotional state, as well as the way they share emotions with their child and satisfy the child’s needs, are extremely significant. In the child’s early life, the father and the mother bear the greatest importance, since they are both primary objects of socialization and represent a connection with the outside world. Although the primary object of attachment is the mother, children can also become attached to the father and to other people in their life or surroundings, which provide them with security and support. The theoretical part of the thesis describes child development, where the cognitive, emotional and social development are presented in greater detail. We defined the concept of attachment and extensively explored the theory of attachment, its development and significance, and described different styles of attachment. We also explained the difference between a child's attachment to the mother and the father. The empirical part of the thesis was divided into two parts, namely carrying out a survey with the kindergarten teachers, and observing children. The survey and the observation were conducted in three different kindergartens: The Beltinci Kindergarten - The Bibe Unit, The Murska Sobota Kindergarten - The Srnice Unit, and the kindergartens of the Moravske Toplice municipality. We interviewed 27 teachers and assistant teachers from all kindergartens, and observed a total of 219 children. The questionnaire, which was distributed to the teachers, aimed to determine how separation from parents upon being handed over to the kindergarten department affects the majority of children. We were interested in the way parents say goodbye to their child upon handover, the amount of time parents linger at the entrance to the playroom, the amount of time it takes for a child to calm down following a strong reaction to the parents’ departure, and the way teachers redirect the attention of children who react strongly to being separated from their parents. By using a child observation chart, we observed the transition from the changing room to the department, and the separation of children from their parents. The chart comprised of various set criteria, which were recorded while observing a child's behavior during the handover itself. The criteria were as follows: separation from parents with or without resistance, crying or no crying, teacher intervention or no teacher intervention. All obtained data were analyzed by using SPSS. We have found that handing over a child from the changing room to the playroom mostly takes place calmly and quickly, and that the majority of children are satisfied and do not express strong emotions or resistance.
Keywords:preschool period, child development, attachment, attachment styles, child's attachment to the father and the mother


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica