| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Vloga in pomen tolmačenja za Slovensko policijo : magistrsko delo
Authors:ID Slatinek, Valentina (Author)
ID Kučiš, Vlasta (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Slatinek_Valentina_2023.pdf (1,40 MB)
MD5: 99A967F1B16D3EE2382448E0B04DD820
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:Magistrsko delo obravnava pomen in vlogo tolmačenja pri tuje govorečih pridržanih državljanih, ki ne govorijo in ne razumejo uradnega jezika države, v našem primeru slovenščine, s posebnim poudarkom na sodelovanju Policije in sodnih tolmačev. Jezik lahko povzroči ranljivost določene družbene skupine ali posameznika, saj nerazumevanje jezika zmanjšuje zmožnosti za zaščito lastnih interesov. Med ranljivo populacijo štejemo tudi tuje državljane, pridržane na policijski postaji zaradi suma kaznivega dejanja, ki ne govorijo in ne razumejo slovenskega jezika, zato so pri sporazumevanju s policisti odvisni od tolmača. Govorimo o posameznikih, ki imajo v določeni situaciji omejeno sposobnost sporazumevanja, zato se je v zadnjem obdobju povpraševanje po tolmaških storitvah v Sloveniji povečalo tudi na področju policijske dejavnosti. Vse več tujih državljanov, osumljenih in pridržanih zaradi kaznivih dejanj, potrebuje sodno tolmačenje že v fazi pridržanja na policijski postaji in pozneje tekom preiskovalnega ter morebitnega sodnega postopka. Zato smo v magistrskem delu preučili sodelovanje slovenske Policije in sodnih tolmačev ter na osnovi opravljene ankete izluščili mnenje policistov glede vloge in pomena sodnih tolmačev pri njihovem delu. Število osumljenih oseb, ki ne razumejo in ne govorijo slovenskega jezika, narašča, zato domnevamo, da se je povečala tudi potreba po tolmačih. Sodni tolmači v primeru pridržanja tuje osebe zagotovijo ustrezno sporazumevanje med tujim državljanom ter pristojnimi osebami na Policiji. Z empirično raziskavo smo ugotovili, s kakšnimi komunikacijskimi težavami se pri svojem delu srečuje Policija in kako poteka sporazumevanje s tujejezičnimi državljani, ki so bili pridržani zaradi suma kaznivega dejanja. V teoretičnem delu smo predstavili zgodovinski razvoj tolmačeslovja kot mlade znanstvene discipline, ki zaradi povečanih globalizacijskih in migracijskih tokov doživlja razcvet od konca 20. stoletja. Pojasnili smo razlike med tolmačenjem, konferenčnim tolmačenjem in sodnim tolmačenjem ter povzeli značilnosti posameznih vrst tolmačenja. Oprli smo se na zakonodajo, ki opredeljuje poklic sodnega tolmača , njegove obveznosti in dolžnosti s poudarkom na vlogi in pomenu tolmača pri delu s Policijo ter v sodni dvorani. Pri tem smo osvetlili raziskave in prevodoslovne ugotovitve na raziskave in prevodoslovne ugotovitve Gorjanca (2018), Prunča (2010), Setoona in Dawranta (2016), Markičeve (2018), Kadrićeve (2019), Pöchhackerja (2004) in Gileja (1998). V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, izvedene s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga predhodno posredovali Generalni policijski upravi v odobritev. Z anketo smo ugotovili, ali potreba po tolmačih pri Policiji narašča glede na pospešene globalizacijske in migracijske tokove, ali za določene jezike, kot so farsi, albanščina in kitajščina, primanjkuje sodnih tolmačev, ter ali izobraževanje sodnih tolmačev zahteva nove pristope na področju izobraževanja poklicnih tolmačev ter nove specializirane univerzitetne programe.
Keywords:tolmačeslovje, sodno tolmačenje, medkulturna komunikacija, tujejezično sporazumevanje, policija
Place of publishing:Maribor
Place of performance:Maribor
Publisher:[V. Slatinek]
Year of publishing:2023
Number of pages:1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIII, 84 str.))
PID:20.500.12556/DKUM-84262 New window
UDC:81'25(043.2)
COBISS.SI-ID:154752003 New window
Publication date in DKUM:06.06.2023
Views:425
Downloads:36
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:10.05.2023

Secondary language

Language:English
Title:The role and importance of interpretation for the slovenian police
Abstract:The master's thesis deals with the meaning and role of interpretation for foreign-speaking detained citizens who do not speak and understand the official language of the country, in our case Slovenian, with a special focus on the cooperation between the Police and court interpreters. Language can cause vulnerability for a particular social group or individual, as a lack of understanding of a language reduces the ability to protect one's own interests. Vulnerable populations include foreign nationals detained at a police station on suspicion of a criminal offence who do not speak or understand the Slovenian language and are therefore dependent on an interpreter to communicate with police officers. We are talking about individuals who, in a particular situation, have a limited ability to communicate, which is why the demand for interpreting services in Slovenia has recently increased, including in the field of police activity. An increasing number of foreign nationals suspected of and detained for criminal offences require court interpreting services already at the detention stage at the police station and later during the investigation and possible court proceedings. Therefore, in the master's thesis we examined the cooperation between the Slovenian Police and court interpreters and, on the basis of a survey, we extracted the opinion of police officers regarding the role and importance of court interpreters in their work. The number of suspects who do not understand and speak the Slovene language is increasing, so we assume that the need for interpreters has also increased. In the case of detention of a foreign national, court interpreters ensure adequate communication between the foreign national and the competent persons at the Police. Through empirical research, we have found out what communication problems the Police face in their work and how communication with foreign nationals detained on suspicion of a crime is conducted. In the theoretical part, we presented the historical development of interpreting as a young scientific discipline, which has been flourishing since the end of the 20th century due to increased globalisation and migration flows. We explained the differences between interpreting, conference interpreting and court interpreting and summarised the characteristics of each type of interpreting. We have referred to the legislation defining the profession of court interpreter, its obligations and duties, with an emphasis on the role and importance of the interpreter when working with the Police and in the courtroom. In doing so, we shed light on the research and translational findings of Gorjanec (2018), Prunc (2010), Setoon and Dawrant (2016), Markić (2018), Kadrić (2019), Pöchhacker (2004) and Gile (1998). In the empirical part, we present the results of the survey, which was carried out using a questionnaire that was previously submitted to the General Police Directorate for approval. The survey was used to find out whether the need for interpreters in the Police is increasing in the light of accelerated globalization and migration flows, whether there is a shortage of court interpreters for certain languages such as Farsi, Albanian and Chinese, and whether the training of court interpreters requires new approaches in the field of professional interpreter education and new specialized university programmes.
Keywords:interpreting, court interpreting, intercultural communication, foreign language communication, police


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica