| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:How does educational background shape the perception of cybercrime? : a survey of computer science and law students on selected controversial issues
Authors:ID Uhl, Andrzej (Author)
ID Porębski, Andrzej (Author)
Files:URL https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2022-2/04_Uhl_Porebski_rV-2022-2.pdf
 
URL https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2022-2/04_Uhl_Porebski_rV-2022-2.html
 
Language:English
Work type:Article
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:FVV - Faculty of Criminal Justice and Security
Abstract:Purpose: The technical dimensions of cybercrime and its control have rendered it an inconvenient subject for many criminologists. Adopting either semantic (legal) or syntactic (technical) perspectives on cyber criminality, as theorised by McGuire, can lead to disparate conclusions. The aim of this paper is to examine how these perspectives and corresponding educational backgrounds shape opinions on cybercrime and cybercrime policy. Design/Methods/Approach: To address this research question, we first provide a non-exhaustive review of existing critical literature on a few selected controversial issues in the field, including cyber vigilantism, file sharing websites, and political hacking. Based on these areas, we developed an online survey that we then distributed among students of law and computer science, as well as to a ‘non-cyber contrast group’ including mainly students of philology and philosophy. Findings: Statistical analysis revealed differences in the way respondents approached most of the issues) to most of the issues, which were sometimes moderated by the year of studies and gender. In general, the respondents were highly supportive of internet vigilantism, prioritised the cybercrimes of the powerful, and encouraged open access to cybersecurity. The computer science students expressed a lower fear of cybercrime and approved of hacktivism more frequently, while the law students affirmed a conservative vision of copyrights and demonstrated higher punitiveness towards cyber offenders. Interestingly, the computer science students were least likely to translate their fear of cybercrime into punitive demands. Research Limitations/Implications: The findings support the distinction between various narratives about cybercrime by showing the impact of professional socialization on the expressed opinions. They call for a consciously interdisciplinary approach to the subject and could be complemented by a comprehensive qualitative inquiry in the perception of cyber threats. Originality/Value: The authors wish to contribute to the understanding of the construction of cybercrime on the border of criminal law and computer science. Additionally, we present original data which reveal different views on related issues held by potential future professionals in both areas.
Keywords:cybercrime, cyber victimisation, cyber punitiveness, internet crime
Publication status:Published
Publication version:Version of Record
Publication date:01.01.2022
Year of publishing:2022
Number of pages:str. 149-171
Numbering:Letn. 24, št. 2
PID:20.500.12556/DKUM-83723 New window
UDC:343.3/.7 :004
ISSN on article:2232-2981
COBISS.SI-ID:139709443 New window
Publication date in DKUM:27.01.2023
Views:449
Downloads:9
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:Misc.
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Varstvoslovje. revija za teorijo in prakso varstvoslovja
Publisher:Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
ISSN:2232-2981
COBISS.SI-ID:255308544 New window

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Kako izobrazba oblikuje dojemanje kibernetske kriminalitete? Anketa med študenti računalništva in prava o izbranih spornih vprašanjih
Abstract:Namen prispevka: Zaradi tehničnih razsežnosti kibernetske kriminalitete in njenega nadzora je ta za mnoge kriminologe neprijetna tema. Sprejemanje semantičnega (pravnega) ali sintaktičnega (tehničnega) pogleda na kibernetsko kriminaliteto, kot ga je oblikoval McGuire, lahko privede do različnih zaključkov. Namen članka je preučiti, kako vidiki in ustrezna izobrazba oblikujejo mnenja o kibernetski kriminaliteti in politiki kibernetske kriminalitete. Metode: Da bi odgovorili na raziskovalno vprašanje, smo najprej pripravili neizčrpen pregled obstoječe kritične literature o nekaj izbranih spornih vprašanjih na tem področju, vključno s kibernetskim vigilantizmom, spletnimi stranmi za izmenjavo datotek in političnimi hekerskimi napadi. Na podlagi teh področij smo razvili spletno anketo, ki smo jo pozneje razdelili med študente prava in računalništva ter v “nekibernetsko kontrastno skupino”, ki je vključevala predvsem študente filologije in filozofije. Ugotovitve: Statistična analiza je razkrila razlike v pristopu k večini vprašanj, ki so včasih odvisne od letnika študija in spola. Na splošno so anketiranci zelo podpirali internetno vigilanco, osredotočanje na kibernetske zločine močnih in odprt dostop do kibernetske varnosti. Študenti računalništva so izrazili manjši strah pred kibernetsko kriminaliteto in pogosteje odobravali hektivizem, medtem ko so študenti prava potrdili konservativno vizijo avtorskih pravic in pokazali večjo kaznovalnost do kibernetskih prestopnikov. Zanimivo je, da so študenti računalništva svoj strah pred kibernetsko kriminaliteto najredkeje prenesli v kazenske zahteve. Praktična uporabnost: Ugotovitve podpirajo razlikovanje različnih pripovedi o kibernetski kriminaliteti, saj kažejo vpliv poklicne socializacije na izražena mnenja. Pozivajo k zavestnemu interdisciplinarnemu pristopu k tej temi in bi jih lahko dopolnili s celovito kvalitativno raziskavo dojemanja kibernetskih groženj. Izvirnost/pomembnost prispevka: Avtorji želijo prispevati k razumevanju konstrukcije kibernetske kriminalitete na meji kazenskega prava in računalništva. Poleg tega predstavljamo izvirne podatke, ki razkrivajo različne poglede prihodnjih strokovnjakov na obeh področjih na sorodna vprašanja.
Keywords:kibernetska kriminaliteta, kibernetska viktimizacija, kibernetska kaznovanost, internetna kriminaliteta


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica