| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:OPERATIVNO TVEGANJE PO DIREKTIVI SOLVENTNOST II
Authors:ID Eferl, Anton (Author)
ID Jagrič, Vita (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Eferl_Anton_2021.pdf (738,06 KB)
MD5: A424CCD94390B93E567E793399DD9082
PID: 20.500.12556/dkum/e8f9bf11-8539-4484-96c9-81f6f4026e06
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Direktiva Solventnost II (v nadaljevanju Solventnost II) je nov zakonodajni in regulativni okvir za delovanje zavarovalnic in pozavarovalnic v Evropski uniji, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2016. Glavni cilj Solventnosti II je zaščita zavarovancev. Ključne spremembe so se izvedle v novih pravilih solventnosti zavarovalnic in njihovem obvladovanju tveganj. V okviru Solventnost II mora posamezna zavarovalnica ali pozavarovalnica opredeliti vsa tveganja, ki se pojavljajo v njej. Tveganja mora kvantitativno in kvalitativno oceniti ter obvladovati. Tako se zavarovalnice ali pozavarovalnice spodbuja, da izrecno opredelijo svojo toleranco in profile tveganja. Solventnost II je postavila zelo dobro izhodišče regulativnega okvirja, še posebej v trenutnih okoliščinah, ko se zavarovalništvo nenehno sooča z večjimi in vsak dan z drugačnimi tveganji. Solventnost II predstavlja izziv pri reformi zavarovalnega nadzora, saj gre za sodoben model upravljanja s tveganji, ki se pojavlja v zavarovalništvu. Njen glavni namen je uskladitev sistema zavarovalnega nadzora v Evropski uniji. Predstavlja tudi sistem zgodnjega opozarjanja, ki združuje zahteve zavarovalnic in pozavarovalnic glede lastnega kapitala in njihove izpostavljenosti tveganju. Za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (angl. Minimal Capital Requirement, v nadaljevanju MCR) je potrebno upoštevati celotno izpostavljenost vsem tveganjem, po novem tudi operativna tveganja. Solventnost II vsebuje tudi podrobnejše zahteve glede organizacije zavarovalnih dejavnosti in obseg poročanja zavarovalnic in pozavarovalnic je obsežnejši glede na prejšnji sistem zavarovalnega nadzora, saj gre za zapleten pravni okvir nadzora zavarovalnih poslov. Ta temelji na treh stebrih in se nanašajo na kapitalske zahteve, pogoje upravljanja in zahteve po poročanju. Zahtevani solventnostni kapital (angl. Solvency Capital Requirement, v nadaljevanju SCR) omogoča pokritje izgub in je sestavljen iz osnovnega SCR-ja, kapitalske zahteve za operativno tveganje ter prilagoditve zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi odloženih davkov. Operativna tveganja tako vplivajo na sredstva in obveznosti. Za ustrezno in kvalitetno obvladovanje operativnega tveganja morajo zavarovalnice in pozavarovalnice uporabljati vse svoje strokovno znanje in izkušnje. Obvladovanje operativnega tveganja vključuje proces identifikacije, ocenjevanja in spremljanje operativnega tveganja. Vsaka zavarovalnica in pozavarovalnica mora imeti strategijo za ravnanje z operativnim tveganjem, zato je upravljanje ključen proces, ki ga je mogoče razdeliti na več podprocesov. Potreben je strokoven pristop za identifikacijo vseh operativnih tveganj, ki jih je nato potrebno izmeriti in analizirati. Zavarovalnice morajo za uspešno obvladovanje operativnega tveganja imeti stalen in aktiven nadzor nad upravljanjem svojih portfeljev, ki pa so podvrženi zakonskim predpisom.
Keywords:Solventnost II, zavarovalništvo, operativno tveganje, identifikacija operativnega tveganja, upravljanje operativnega tveganja
Place of publishing:[Maribor
Publisher:A. Eferl
Year of publishing:2021
PID:20.500.12556/DKUM-78813 New window
UDC:368
COBISS.SI-ID:69471491 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:ZDPBUXFD
Publication date in DKUM:06.07.2021
Views:1097
Downloads:183
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:08.03.2021

Secondary language

Language:English
Title:Operation risk under the solvency ii
Abstract:The Solvency II Directive is the new legislative and regulatory framework for the operation of insurance and reinsurance undertakings in the European Union, which came into force on 1 January 2016. The main objectives of the Solvency II project are to protect policyholders. The key changes were made in the new rules on the solvency of insurance companies and their risk management. Within the framework of the Solvency II project, it is necessary to define all the risks that occur in insurance and reinsurance companies, to quantify and qualitatively assess and manage them. Thus, insurance companies are encouraged to explicitly define their tolerances and risk profiles. The Solvency II Directive has set a very good starting point for the regulatory framework, especially in the current circumstances, when the insurance industry constantly faces major and everyday new risks. Solvency II is a challenge in the reform of insurance supervision, as it is a modern model of risk management that occurs in the insurance industry. The main purpose of this regulatory project is to harmonize the system of insurance supervision in the European Union. Solvency II is an early warning system that combines the requirements of insurance and reinsurance undertakings with regard to own capital and their exposure to risk. In order to calculate the required solvency margin, it is necessary to take into account the entire exposure to all risks, and also the operational risk according to the new one. The Solvency II Directive also contains more detailed requirements regarding the organization of insurance activities. The volume of reporting is more extensive in relation to the previous system of insurance supervision and it is a complex legal framework for insurance supervision based on three pillars. These relate to capital requirements, management conditions and reporting requirements. Operational risks affect assets and liabilities. Insurers must use all their expertise to adequately and promptly manage operational risk. Operational risk management includes the process of identification, assessment and management of operational risk. Each insurance company must have a strategy to handle the risks mentioned above, and management is therefore a crucial process that can be divided into several subprocesses. A professional approach is needed to identify all operational risks, which should then be measured and analyzed. For the successful management of operational risk insurance companies must have constant and active control over the management of their portfolios, which are subject to legal regulations.
Keywords:Solvency II, insurance, operational risk, identification of operational risk, operational risk management


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica