| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Primerjava funkcionalnih potez dominantnih, podrejenih in prehodnih vrst v suhih traviščih na silikatih (Pohorje, SV Slovenija)
Authors:ID Platovšek, Zarja (Author)
ID Škornik, Sonja (Mentor) More about this mentor... New window
ID Pipenbaher, Nataša (Comentor)
Files:.pdf MAG_Platovsek_Zarja_2020.pdf (3,76 MB)
MD5: 99F627614CEF9FA692AFCE0829ECC992
PID: 20.500.12556/dkum/a545f4ae-3785-4660-a989-c9e45d89dce1
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FNM - Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Abstract:Vrstno bogata travišča s prevladujočim volkom (Nardus stricta) oz. volkovja predstavljajo Natura 2000 habitatni tip 6230*. V Sloveniji so volkovja prisotna na nezasenčenih rastiščih na silikatni geološki podlagi od nižin do alpinskega pasu. Med drugim uspevajo nad antropogeno znižano gozdno mejo na ovršnih predelih Pohorja (SV Slovenija), kjer smo opravljali našo raziskavo. V okviru magistrskega dela smo na izbranih traviščih v okolici turističnega centra Rogla izvajali popise travniške vegetacije v popisnih ploskvicah velikosti 25 in 50 m2. Del popisov smo vzeli tudi iz baze fitocenoloških popisov Katedre za geobotaniko (FNM UM). Skupno smo analizirali 83 rastlinskih vrst, ki so bile določene v 58 popisih. Popisane vrste smo z uporabo modela DST (angl. Dominants, Subordinates, Transients) najprej razvrstili glede na njihovo obilnost v eno izmed treh skupin, in sicer smo jih definirali kot dominantne (angl. Dominants, 3 vrste), podrejene (angl. Subordinates, 18 vrst) ali prehodne vrste (angl. Transients, 62 vrst). Nato smo primerjali odstotke vrst v vseh treh skupinah, določili in primerjali smo njihove morfološko-funkcionalne poteze (MFP), CSR strategijo po Grime-u, Ellenbergove indekse in prednostni habitat. Z analizo MFP smo ugotovili, da imajo vse dominantne vrste šopasto rast, medtem ko med podrejenimi in prehodnimi vrstami prevladujejo rastline z listnato ozelenelim steblom. Dominantne vrste so imele v primerjavi s podrejenimi in prehodnimi v povprečju višje vrednosti za specifično listno površino (SLA) in vsebnost suhe snovi v listih (LDMC) ter izraženo krajše obdobje cvetenja. V nasprotju s podrejenimi in prehodnimi vrstami, dominantne vrste v povprečju zacvetijo kasneje v vegetacijski sezoni (junij). V povprečju so tudi nekoliko višje rasti kot podrejene vrste, za razliko od podrejenih in prehodnih vrst, kjer prevladujejo kompetitorji in ruderalke, pa imajo bolj izraženo stres toleratorsko strategijo, s čimer smo tudi potrdili našo hipotezo. S primerjavo prednostnih habitatov smo ugotovili, da ima največ podrejenih in prehodnih vrst prednostni habitat suha travišča na kislih tleh. S tem smo ovrgli hipotezo, s katero smo predvidevali, da bosta med podrejenimi vrstami največja odstotka vrst, katerih prednostni habitati so mezotrofni in evtrofni travniki ter gozdni habitati. Na podlagi analize Ellenbergovih indeksov smo ugotovili, da imajo vse tri skupine vrst (dominantne, podrejene, prehodne) podobne vrednosti za izbrane okoljske spremenljivke. Prevladujejo vrste zmerno toplih polsončnih do sončnih rastišč, ki uspevajo na svežih, kislih in s hranili slabo založenih tleh. Razlike med dominantnimi, podrejenimi in prehodnimi vrstami se pojavljajo predvsem v razponu Ellenbergovih indeksov, ki je največji pri prehodnih vrstah, kjer najdemo tudi vrste za raziskovalno območje netipičnih in ekstremnih habitatov. V okviru magistrske naloge smo poleg vegetacijskih popisov travišč na isti lokaciji zbrali tudi popise navadne arnike (Arnica montana). Skupno smo v popisnih ploskvicah velikosti 0,25 m2 analizirali 50 popisov. Iz izsledkov raziskave sklepamo, da ponovna vzpostavitev pašništva nima negativnega vpliva na populacijo navadne arnike na preučevanih traviščih, saj smo v povprečju v posamezni popisni ploskvici zabeležili skoraj 16 osebkov. Ker nam analize lastnosti dominantnih, podrejenih in prehodnih rastlinskih vrst v vegetaciji pomagajo pri razumevanju vloge vrst v ekosistemu, je takšno znanje v času intenzivnega spreminjanja kmetijske rabe ključno za načrtovanje učinkovitih naravovarstvenih smernic za ohranjanje tega habitatnega tipa, ki ima zaradi svoje redkosti in ogroženosti visoko naravovarstveno vrednost.
Keywords:suha travišča, dominantne, podrejene in prehodne vrste, morfološko-funkcionalne poteze, Ellenbergovi indeksi, prednostni habitat, navadna arnika (Arnica montana)
Place of publishing:Maribor
Publisher:[Z. Platovšek]
Year of publishing:2020
PID:20.500.12556/DKUM-78326 New window
UDC:581.55:633.2.03(497.4-18)(043.2)
COBISS.SI-ID:56722947 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:PTVEOOMR
Publication date in DKUM:23.03.2021
Views:906
Downloads:111
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FNM
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:08.12.2020

Secondary language

Language:English
Title:Relationship in plant functional traits between dominant, subordinate and transient plant species in dry silicicolous grasslands (Pohorje, NE Slovenia)
Abstract:Species-rich Nardus grasslands represent the Natura 2000 habitat type 6230*. In Slovenia, Nardus grasslands grows on sunny sites with siliceous bedrock, from lowlands to alpine areas. They also thrive above the artificially lowered tree line on the upper parts of the Pohorje Mountains (NE Slovenia), where our research was conducted. For the purpose of our master thesis, we made an inventory of plant species of selected grasslands near the Rogla Tourist Centre on plots with 25 m2 and 50 m2 in size. Part of the relevés were taken from the fitocenological database of the Chair of Botany of the University of Maribor (FNM UM). In total, we analysed 83 plant species, which were defined in 58 relevés. Using the DST model (dominants, subordinates, transients), the inventorised species were first classified according to their abundance in three groups, which were defined as dominants (3 species), subordinates (18 species) or transients (62 species). In the next phase, we compared the species proportions in all three groups; furthermore, we determined and compared their morphological functional traits (MFT), the CSR strategy of Grime, the Ellenberg indicator values and their priority habitats. Conducting the MFT analysis, we determined that all dominant species grow in tufts, while the prevailing growth form among subordinates and transients is “plants with leafy stems”. Compared to subordinate and transient species, dominant species had higher values of specific leaf area (SLA) and leaf dry matter content (LDMC) as well as a shorter flowering period. In contrast to subordinate and transient species, dominant species on average flower later in the vegetation season (in June). Moreover, they grow averagely higher than subordinate species. Contrarily to subordinate and transient species, where competitive and ruderal plants prevail, the stress-tolerant strategy of dominant species is more pronounced, which confirmed our hypothesis. Comparing priority habitats, we determined that most of the subordinate and transient species grow on dry acid grounds. In doing so, we refuted our hypotheses, assuming that subordinate species include the most species whose priority habitats are mesotrophic and eutrophioc grasslands and forests. Based on the analysis of Ellenberg indicator values, we determined that all three types of species (dominants, subordinates, transients) portray similar values of the selected environmental variables. The prevailing species are those growing on moderately warm, semi-sunny to sunny sites, found on moist, acid and nutrient-poor soil. The differences between dominant, subordinate and transient species are perceived especially in the range of Ellenberg indicator values; the range is the largest in transient species, where can also be found species of atypical and extreme habitats. In addition to vegetation grassland inventory, we collected data of Arnica montana on the same location. In total, we analysed 50 sample plost with 0.25 m2 in size. According to the findings of the research, we can conclude that the reimplementation of extensive cattle grazing does not have a negative impact on the population of mountain arnica on the studied grasslands, since we identified almost 16 specimens on a separate plot. The analysis of features of dominant, subordinate and transient plant vegetation species helps us understand their role in the ecosystem. In the period of intensive modification of agricultural use, such knowledge is crucial for the development of effective nature preservation guidelines to preserve this habitat type, which has a high nature preservation value due to its rarity and endangerment.
Keywords:dry grasslands, dominant, subordinate and transient species, morphological functional traits, Ellenberg indicator values, priority habitat, Arnica montana


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica