| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Vpliv team-buildinga na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju janus trade,d.o.o.
Authors:Gregorin, Lea (Author)
Marič, Miha (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf VS_Gregorin_Lea_2020.pdf (1,63 MB)
MD5: EB9230E45B9AFB8A2991E6F18200C634
 
Language:Slovenian
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj
Abstract:Obravnavali smo vpliv team-buildinga na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Janus Trade, d.o.o. Obiskovanje programov team-building se je izkazalo kot pomemben dejavnik pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih. V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojem zadovoljstvo pri delu, kaj pomeni in kdaj je pravzaprav posameznik zadovoljen pri delu. Potem smo opredelili tim in timsko delo. Prikazali smo, kako je sestavljen tim, razvoj in oblikovanje tima in opredelili timske vloge. Na koncu pa smo opredelili team-building. Predstavili smo vrste team-buildingov, prednosti in slabosti, dotaknili smo se tudi današnje realnosti in ugotavljali, ali so virtualni team-buildingi nova realnost, ter na koncu tudi predstavili potek programov team-building. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom ugotavljali, kako pogosto podjetje, ki smo ga izbrali, organizira programe team-building, kakšne oblike izbirajo, kako ti programi vplivajo na medsebojne odnose zaposlenih in razvoj tima ter kakšno je splošno zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Ob koncu smo na osnovi empiričnega dela odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja in potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze. Navedli smo tudi nekaj priporočil, ki bi podjetju še dodatno pomagala pri izboljšanju zadovoljstva zaposlenih in izbiri pravilnih oblik programov team-building. Ugotovili smo, da so zaposleni v podjetju po izvedbi programov team-building v veliki večini bolj motivirani za delo, njihova produktivnost se zviša, bolje se razumejo s svojimi sodelavci in bolj so povezani. Izvajanje programa team-building, v tem primeru zabavnega, vpliva na splošno zadovoljstvo v podjetju, zaposleni pa imajo do izvajanja teh programov zelo pozitiven odnos. Večino izmed teh odgovorov smo tudi pričakovali. Postavili smo hipoteze, da team-building vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, da obstaja povezanost med udeležbo na team-buildingu in zadovoljstvom na delovnem mestu, da team-building pozitivno vpliva na medsebojne odnose zaposlenih in da med zaposlenimi v režiji in operativi obstajajo značilne razlike glede mnenja, ali jim team-building omogoča osebnostni in strokovni razvoj. Potrdili smo prvo hipotezo, da team-building vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, in tretjo, da team-building pozitivno vpliva na medsebojne odnose zaposlenih. Preostalih dveh hipotez nismo mogli potrditi. Rezultati pa bi bili verjetno drugačni, če bi imelo podjetje več zaposlenih, kar pomeni večji vzorec anketirancev. Menimo, da se podjetje odloča za pravilno obliko team-buildinga, ki je v tem primeru zabavni team-building, saj iz rezultatov vidimo, da pozitivno vpliva na zaposlene in ima dejanski učinek pri zadovoljstvu in medsebojnih odnosih. Na splošno so zaposleni v podjetju zadovoljni, kar je spodbudno. Podjetje bi lahko poleg zabavne oblike delavnic dodalo še izobraževalni program, ki bi vplival na osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih, vendar morajo spremljati, ali bo še vedno enak učinek na zaposlene. Ne želimo si seveda, da bi podjetje spremenilo vrsto izbora programa team-building in s tem povzročilo, da zaposleni ne bi bili zadovoljni oziroma izobraževanja ne bi dobro sprejeli.
Keywords:team-building, zadovoljstvo zaposlenih, tim, zaposleni
Year of publishing:2020
Source:Maribor
COBISS_ID:42609155 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:XNYQ2UDF
Views:170
Downloads:34
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FOV
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:19.11.2020

Secondary language

Language:English
Title:The impact of team-building on employee satisfaction in Janus trade,d.o.o.
Abstract:We discussed the impact of team-building on employee satisfaction at Janus Trade, d.o.o. Attending team-building programs has proven to be an important factor in ensuring employee satisfaction. In the theoretical part, we first defined the concept of job satisfaction, what it means and when an individual is actually satisfied at work. Then we defined team and teamwork. We showed how a team is developed and formed, and defined team roles. Finally, we defined team-building. We presented the types of team-buildings, advantages and disadvantages, we also touched on today's reality and determined whether virtual team-buildings are a new reality, and at the end we also presented the course of team-building programs. In the empirical part, we used a questionnaire to find out how often the company we choose organizes team-building programs, what forms they choose, how these programs affect employee relationships and team development, and what the overall satisfaction of employees in the company is. At the end, on the basis of empirical work, we answered the research questions and confirmed or rejected the hypotheses we posed. We also listed some recommendations that would further help the company in improving employee satisfaction and in choosing the right forms of team-building programs. We found that the employees of the company are more motivated to work after the implementation of team-building programs, their productivity increases, they understand each other better and are more connected. The implementation of a team-building program, in this case fun team-building, affects the overall satisfaction in the company, and employees have a very positive attitude towards the implementation of these programs. We also expected most of these responses. We hypothesized that team-building affects employee satisfaction, that there is a relationship between team-building participation and workplace satisfaction, that team-building has a positive effect on employee relationships, and that there are significant differences between directing and operational employees. Regarding the opinion of whether team-building enables them personal and professional development. We confirmed the first hypothesis that team-building affects employee satisfaction and the third that team-building has a positive effect on employee relationships. We could not confirm the other two hypotheses. However, the results would probably be different if the company had more employees, which means a larger sample of respondents. We believe that the company is choosing the right form of team-building, which in this case is fun team-building, as we see from the results that it has a positive effect on employees and has a real effect on satisfaction and relationships. Overall, the company’s employees are satisfied, which is encouraging. In addition to the fun form of the workshops, the company could add an educational program that would influence the personal and professional development of the employees, but they must monitor if there will still be the same effect on the employees. Of course, we do not want the company to change the type of team-building program selection and thus cause employees to be dissatisfied or not to accept education well.
Keywords:team-building, employee satisfaction, team, employees


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica