| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Ocena solarnega potenciala občine slovenska bistrica in etični vidiki rabe sončne energije
Authors:Arzenšek, Špela (Author)
Ivajnšič, Danijel (Mentor) More about this mentor... New window
Klampfer, Friderik (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Arzensek_Spela_2020.pdf (4,53 MB)
MD5: 473A347A8DA1681FB4795B1C438B1398
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:V magistrskem delu Ocena solarnega potenciala občine Slovenska Bistrica in etični vidiki rabe sončne energije smo se posvetili področju energetike. Zavedamo se, da smo v življenju v veliki meri odvisni od energije, ki jo lahko pridobivamo iz različnih virov. Ker nas strokovnjaki iz leta v leto bolj opozarjajo na negativne posledice rabe neobnovljivih virov (premog, nafta, zemeljski plin), smo primorani iskati nove načine in vire, ki nam bodo tudi v prihodnje omogočali oskrbo z energijo. Alternativno možnost na tem področju predstavljajo obnovljivi viri energije (voda, veter, biomasa, sonce), ki naj bi povzročali manj škode v okolju. Namen magistrskega dela je podati oceno solarnega potenciala za občino Slovenska Bistrica, na podlagi katere bi se občina Slovenska Bistrica lahko ravnala pri nadaljnji pripravi razvojnih načrtov na področju energetske oskrbe. Z geografskega vidika smo se pri ustvarjanju magistrskega dela poslužili deskriptivne in komparativne metode. Z omenjenima pristopoma smo predstavili obravnavano območje, obnovljive vire energije in njihov vpliv na okolje. Z metodo klasifikacije smo poskušali definirati pojem solarnega potenciala, z metodo kompilacije pa smo ob lastnih ugotovitvah povzeli tudi spoznanja, stališča in sklepe drugih avtorjev, ki so v preteklosti že obravnavali izbrano tematiko. V empiričnem delu smo izdelali natančen model površja občine Slovenska Bistrica, identificirali primerne površine za namestitev solarnih panelov, identificirali že obstoječe solarne panele v občini, izračunali količino in trajanje globalnega sončnega obsevanja na ciljnih površinah v Slovenskih Bistrici, primerjali količino in trajanje globalnega sončnega obsevanja na ciljnih površinah med Standard Sky in Uniform Sky modelom ter ocenili solarni potencial obravnavane občine. S filozofskega vidika smo pri predstavitvi teoretičnih izhodišč izhajali iz strokovne in znanstvene literature izbranega področja. V normativnem delu, posvečenem etičnim vidikom rabe sončne energije, smo uporabili metodo pojmovne analize in logičnokritične analize argumentov ter aplikacije uveljavljenih moralnih teorij in veljavnih moralnih načel na konkretne primere. Naš cilj je bil ovrednotiti uporabo sončne energije z vidika naših morebitnih moralnih dolžnosti do okolja in načel medgeneracijske pravičnosti ter podati možne rešitve oziroma ukrepe na področju uporabe sončne energije.
Keywords:obnovljivi viri energije, sončna energija, okoljska etika, medgeneracijska pravičnost, trajnosti razvoj
Year of publishing:2020
Publisher:[Š. Arzenšek]
Source:Maribor
UDC:620.92:621.311.243:502.131.1(497.4)(043.2)
COBISS_ID:32762371 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:XPG6ZDY0
Views:155
Downloads:24
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:12.09.2020

Secondary language

Language:English
Title:Assessment of the Solar Energy Potential in the Slovenska Bistrica Municipality and its Ethical Aspects
Abstract:In the master's thesis “Assessment of the Solar Energy Potential in the Slovenska Bistrica Municipality and its Ethical Aspects”, we focused on the field of energetics. We are aware that in life we are largely dependent on energy that we can obtain from a variety of sources. As experts warn us more and more about the negative consequences of the use of non-renewable resources (coal, oil, natural gas), we are forced to look for new ways and resources that will be able to supply us with energy in the future. An alternative option in this area is renewable energy sources (water, wind, biomass, solar energy), which are expected to cause less damage to the environment. The purpose of the master's thesis is to provide an assessment of the solar potential for the Municipality of Slovenska Bistrica, on the basis of which the Municipality of Slovenska Bistrica could act in future preparations of development plans in the field of energy supply. From a geographical point of view, we used descriptive and comparative methods during the creation of the master's thesis. With the mentioned approaches, we described the addressed area, renewable energy sources and their impact on the environment. With the method of classification, we tried to define the concept of solar potential, and with the method of compilation in light of our own findings, we summarized the findings, views, and conclusions of other authors who have already dealt with the selected topic in the past. In the empirical part, we made a detailed model of the surface of the Municipality of Slovenska Bistrica, identified suitable areas for the installation of solar panels, identified existing solar panels in the municipality, calculated the amount and duration of global solar radiation in target areas in Slovenska Bistrica, compared the amount and duration of global solar radiation in the target areas between the Standard Sky and Uniform Sky models and assessed the solar potential of the municipality in question. From the philosophical point of view, we derived from professional and scientific literature of the selected area in presenting theoretical starting points. In the normative part, dedicated to the ethical aspects of the use of solar energy, we used the method of conceptual analysis, and logic and critical analysis of arguments, and the application of established moral theories, and valid moral principles to concrete examples. Our goal was to evaluate the use of solar energy in terms of our potential moral obligations to the environment and the principles of intergenerational justice, and to provide possible solutions or possible measures in the field of solar energy use.
Keywords:renewable energy sources, solar energy, environmental ethics, intergenerational justice, sustainable development


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica