| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Juvenile delinquency school failure and dropout in Portugal : drafting a picture in different voices
Authors:ID Cardoso, Ana (Author)
ID Perista, Heloísa (Author)
ID Carrilho, Paula (Author)
ID Silva, Mário Jorge (Author)
Files:.pdf 06_JuvenileDelinquencySchoolFailureAndDropoutInPortugal_2013_04_05.pdf (614,36 KB)
MD5: A1544CD4755D0B7A6A85FF46CB576EF2
PID: 20.500.12556/dkum/36c93e0e-1b41-4268-8546-4433e63dfc38
 
URL https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2013-4/06_JuvenileDelinquencySchoolFailureAndDropoutInPortugal_2013_04_05-E.html
 
Language:English
Work type:Scientific work
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:FVV - Faculty of Criminal Justice and Security
Abstract:Purpose: The purpose of this article is to address and discuss the relationship between different school paths and self-reported young students’ behaviours and perceptions regarding violence and delinquency. Their views on prevention deserve particular attention. This is though a picture drafted in different voices, since young students’ opinions contrast with those of several other actors in the domain of juvenile delinquency. Design/Methods/Approach: This analysis is based on the YouPrev project findings in Portugal, generated by the different empirical data collection instruments employed, thus combining a quantitative and a qualitative approach. Gender differences as well as differences between urban and rural regions are highlighted whenever relevant. Findings: School failure and dropout is a structural problem in Portugal and some expert views anticipate a reversal in recent trends and a new rise of these phenomena as a result of the current crisis. The YouPrev school survey outcomes in Portugal confirm that young people with negative school integration have a higher life-time prevalence of self-reported delinquency. Among the 1,755 young students surveyed, 29.4% reported they had committed, over their life-time, at least one of the offences listed in the questionnaire. 156 of these students reported that they had committed a violent offence during the last twelve months. Among these, 46 may be described as frequent violent offenders. The concentration of risk factors among the frequent violent offenders shows that these are also victims of other forms of violence in the context where they live in. Young people share the idea that “what works” best in the prevention of juvenile delinquency is to improve their prospects to get a job and to provide them a good general education. Both in the rural and in the urban regions the relationship between young people and the family is seen as crucial either by experts or by the young boys and girls. Research Limitations / Implications: Self-reported delinquency surveys attempt to overcome insufficiencies of the official statistics – these surveys open the possibility to obtain more diverse information and to identify delinquent practices that are not registered. But one of the possible criticisms is that, in these kinds of studies, chronic and persistent delinquents are not represented. In this particular analysis, information is missing for those students who skip school and those whose parents, for different reasons, did not give consent to their participation in the survey. The conduction of expert face-to-face interviews complemented the prospective information collected by the Delphi study, compensating and enriching the relative low number of responses to the survey. Practical Implications: The outcomes promote the awareness-raising on juvenile delinquency and prevention strategies among different actors: experts, schools, and young students. These can also be used as training material for professionals, working in social services and police forces, in particular. Originality/Value: This study contributes to the body of knowledge on the practices and views within the domain of juvenile delinquency and violence. This is a research topic insufficiently explored in Portugal, at least in a comprehensive way, either in terms of subjects or territorial coverage. It also adds to existing research with crossed views, based on a multi-method approach, on the interplay between school failure and dropout and juvenile delinquency and prevention.
Keywords:juvenile delinquency, violence, prevention, school failure, Portugal
Publication status:Published
Publication version:Version of Record
Year of publishing:2013
Number of pages:str. 510-530
Numbering:Letn. 15, št. 4
PID:20.500.12556/DKUM-76164 New window
UDC:343.91-053.6(469)
ISSN on article:1580-0253
COBISS.SI-ID:3814344 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:AAIAUY4Q
Publication date in DKUM:20.04.2020
Views:857
Downloads:30
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:Misc.
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Varstvoslovje
Shortened title:Varstvoslovje
Publisher:Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede
ISSN:1580-0253
COBISS.SI-ID:99492352 New window

Licences

License:CC BY 4.0, Creative Commons Attribution 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description:This is the standard Creative Commons license that gives others maximum freedom to do what they want with the work as long as they credit the author.
Licensing start date:20.04.2020

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Mladoletniško prestopništvo, neuspeh v šoli in opustitev šolanja na Portugalskem
Abstract:Namen prispevka: Namen članka je obravnavati in razpravljati o razmerju med različnimi smermi šolanja in samonaznanjenim vedenjem učencev ter dojemanja mladoletniškega nasilja in prestopništva. Njihova stališča o preprečevanju zaslužijo posebno pozornost. To pomeni, da je slika sestavljena iz različnih mnenj, saj se mnenja učencev razlikujejo od mnenj drugih akterjev na področju mladoletniškega prestopništva. Metode: Analiza temelji na ugotovitvah projekta YouPrev na Portugalskem. Sestavljena je iz različnih empiričnih instrumentov za zbiranje podatkov, s čimer sta kvantitativni in kvalitativni pristop združena. Razlike med spoloma in med mestnimi ter podeželskimi regijami so poudarjene, ko je to relevantno. Ugotovitve: Šolski neuspeh in opustitev šolanja je strukturni problem na Portugalskem, pri čemer nekateri strokovnjaki pričakujejo preobrat v zadnjih trendih in nov porast omenjenih pojavov kot posledice trenutne krize. Rezultati raziskave YouPrev v šolah na Portugalskem so potrdili, da so v samonaznanitvenih primerih mladi z negativno integracijo v šoli v dotedanjem življenju storili več prestopkov kot ostali. Med 1.755 anketiranimi učenci jih je 29,4 % poročalo, da so v svojem življenju že storili vsaj eno kaznivo dejanje s seznama v vprašalniku. 156 teh učencev je poročalo, da so v zadnjih dvanajstih mesecih storili nasilno kaznivo dejanje. Med njimi jih lahko 46 opišemo kot pogoste nasilne storilce kaznivih dejanj. Koncentracija dejavnikov tveganja med pogosto nasilnimi storilci kaže, da so le-ti tudi žrtve drugih oblik nasilja v povezavi z okoljem, v katerem živijo. Mladi ljudje menijo, da sta izboljšanje njihovih možnosti za zaposlitev in zagotavljanje dobre splošne izobrazbe ukrepa, ki najbolje ‘delujeta’ pri preprečevanju mladoletniškega prestopništva. Strokovnjaki in mladi fantje ter dekleta se strinjajo v tem, da je razmerje med mladimi in družino ključni dejavnik tako v podeželskih kot mestnih regijah. Omejitve/uporabnost raziskave Študije samonaznanitve prestopništva poskušajo preseči pomanjkljivosti uradnih statistik – te raziskave nudijo možnost pridobivanja več različnih informacij in identifikacije praks prestopništva, ki niso registrirane. Toda ena od možnih kritik je, da v tovrstnih raziskavah kronični oz. trdovratni prestopniki niso zastopani. V pričujoči analizi manjkajo podatki o učencih, ki so opustili šolanje, in o tistih, katerih starši zaradi različnih razlogov niso dali soglasja za njihovo sodelovanje v raziskavi. S strokovnjaki izvedeni osebni intervjuji so dopolnili predvidene informacije, ki so bile zbrane v okviru študije Delphi, jih nadomestili in bogato dopolnili relativno nizko število odgovorjenih anket. Praktična uporabnost: Rezultati spodbujajo ozaveščanje o mladoletniškem prestopništvu in preventivnih strategijah med različnimi akterji: strokovnjaki, šolami in učenci. Lahko so uporabni tudi kot učno gradivo za strokovnjake, ki delajo na področju socialnih storitev, še posebej za policiste. Izvirnost/pomembnost prispevka: Ta raziskava prispeva k bazi znanja o praksah in stališčih na področju mladoletniškega prestopništva in nasilja. Na Portugalskem je to premalo raziskana tema, vsaj kar zadeva splošno razumljiv način, bodisi v smislu subjektov ali teritorialne pokritosti. Raziskava je prispevek k že obstoječim raziskavam z različnimi mnenji. Temelji na multi-metodološkem pristopu, na medsebojnem vplivu šolskega neuspeha in opustitve šolanja ter mladoletniškega prestopništva in preprečevanja.
Keywords:mladoletniška kriminaliteta, mladoletniki, nasilje, preventiva, opustitev šolanja, Portugalska


Collection

This document is a part of these collections:
  1. Varstvoslovje

Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica