| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Izzivi povečevanja projektne organizacijske zrelosti v energetski panogi
Authors:Vrhovšek, Boštjan (Author)
Vrečko, Igor (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Vrhovsek_Bostjan_2019.pdf (1,91 MB)
MD5: 10F953B17C68025142271A25C605C76D
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Energetska podjetja, ki delujejo na področju prodaje zemeljskega plina, se srečujejo z obsežnimi spremembami. Da so podjetja lahko sledila tem spremembam in se jim ustrezno prilagodila, so bila primorana uvajati spremembe tudi v svojem poslovanju in organizaciji. Ta kompleksnost sistema, kjer se je podjetje v določenem trenutku moralo preoblikovati, spremeniti poslovni model (tako na nabavni kot na prodajni strani), vse to pravilno in skladno z zakonodajo upravljati ter na koncu uspešno prodati na trgu, je predstavljala za mnoga podjetja velik izziv. Podjetja morajo poiskati rešitve tako, da bodo konkurenčna na trgu in se bodo sposobna prilagoditi zahtevam svojih kupcev. Opustiti morajo tradicionalne vzorce delovanja in pri nastopu na trgu doseči svojo vlogo in poslovni model, saj bodo le tako lahko delovala neodvisno in v smeri svojih ciljev. Pri tem imajo veliko vlogo tudi zaposleni, ki morajo prav tako spremeniti načine izvajanja svojega dela in odnos do kupcev. Doseganje navedenega je izjemno zahtevno, gre torej za organizacijsko izjemno zahteven projekt, ekonomsko upravičen samo ob doseganju zadostne ekonomije obsega, saj so fiksni stroški precej visoki (organizacijska struktura, najem transportnih poti, članstva). Ključno je, da podjetja to spoznajo in začnejo z aktivnostmi v smeri preoblikovanja. Rešitev je lahko v oblikovanju projektne pisarne, ki z implementacijo celovitega sistema projektnega managementa v podjetju, zagotovitvijo ustrezne projektne usposobljenosti vodij projektov in članov projektnih timov, vzpostavitvijo projektnega informacijskega sistema in drugimi dejavnostmi podpre pravilno in pravočasno izvedbo vseh projektov, ki so potrebni za nastale spremembe na trgu. Pri tem pa mora podjetje paziti na pomembne dejavnike (enostavnost, osredotočenost, planiranje, polno podporo vodstva, komuniciranje) za uspešno umestitev projektne pisarne in obvladovanje tveganj (število vodij, izgorelost, papirologijo, org. prestrukturiranje) – tveganje in rezultati gredo z roko v roki. Vzpostavljanju uspešnega projektnega vodenja, s pomočjo katerega bodo podjetja dosegla želen cilj, mora slediti tudi ustrezen informacijski sistem, ki je vezan na projekt in njegovo okolje, v katerem je oblikovan, voden, izvajan in končan. S pomočjo informacijskega sistema bomo lažje nadzirali, upravljali in vodili projekte, ki so potrebni za preoblikovanje podjetja. Informacijski sistem bo osrednji element kontrolnega mehanizma, ki bo spremljal vse dogajanje in nas pravočasno obveščal o doseženem in potrebnih korektivnih ukrepih. Magistrsko delo izpostavlja pomen in nujnost projektnega vodenja in projektne organiziranosti za pravilno odzivanje podjetja na spremembe in izzive na trgu. Ključno pri tem je, da se proces preoblikovanja podjetja ne konča z vzpostavitvijo nove organizacijske oblike in članstva v lastni bilančni skupini, pač pa z vzpostavitvijo kontinuiranega procesa razvoja projektne pisarne in zasledovanjem ciljev, opredeljenih v strategiji. Dolgoročen obstoj lahko zagotovita le nenehno prilagajanje trgu in sprotno preoblikovanje poslovnega procesa, tako da bo sledil tržnim razmeram in kupčevim potrebam.
Keywords:zemeljski plin, spremembe na trgu zemeljskega plina, bilančna skupina, projektno vodenje, projektna pisarna, operater distribucijskega omrežja.
Year of publishing:2019
Publisher:[B. Vrhovšek]
Source:Maribor
UDC:005.8(043.2)
COBISS_ID:13625628 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:1EMQ6RW2
Views:602
Downloads:104
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:04.12.2019

Secondary language

Language:English
Title:Increasing challenges in maturity of project organisation in energetic sector
Abstract:Energy companies, which operate in the field of distribution of natural gas, are facing major changes. They were forced to make modifications to their operations and organization in order to be able to keep up with these changes and adapt to them appropriately. The complexity of the system, in which a company has to transform at a given moment, modify its business model (both in the purchasing and the distributing aspect), manage the company properly and in accordance with the legislation, and in the end make successful sales on the market, was a big challenge for many companies. Businesses must solve this problem in a way where they become competitive on the market and able to adapt to their customers' requirements. They need to abandon their traditional operation patterns and live up to their role and business model when entering a market, in order to be able to operate independently and achieve their goals. Furthermore, the employees also have a big role, as they have to change their work methods and the relationship with their customers. It is extremely demanding to achieve this, as this is an extremely demanding project, economically viable only if sufficient economies of scale are achieved, since the fiscal costs are considerably high (organizational structure, leasing of transport routes, memberships). It is extremely important for companies to realize this and take action towards transformation. One possible solution is in creating a project office that supports the appropriate and timely execution of all projects needed for the changes on the market. It can implement a comprehensive project management system in the company, ensure the appropriate project qualifications of project managers and project team members, establish a project information system and other activities. In doing so, the company must pay attention to important factors (simplicity, focus, planning, full management support, communication) to successfully set up a project office and manage risks (number of managers, burnout, paperwork, organisational restructuration)–risks and results go hand in hand. The establishment of a successful project management, through which companies will achieve their goal, must be followed by an appropriate information system that is linked to the project and its environment in which it is designed, managed, implemented and completed. With the help of the information system, it will be easier to control, manage and run the projects that are needed to transform company's operations. The information system will be the central element of the control mechanism, which will monitor all the affaires and inform us timely about the achieved and necessary corrective measures. The master's thesis highlights the importance and the necessity of project management and project organization for the company's appropriate response to changes and challenges on the market. It is of utmost importance that the company transformation does not end with the establishment of a new organizational structure and membership in its own balancing group, but with the establishment of a continuous process of developing a project office and pursuing the goals defined in the strategy. Long-term existence can only be ensured by the continuous adaptation to the market and the ongoing transformation of the business process in order to keep pace with market conditions and customer needs.
Keywords:natural gas, changes on the natural gas market, balancing group, project management, project office, distribution network operator.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica