| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Dileme managerjev med etičnim vodenjem in zakonodajo na področju diskriminacije pri zaposlovanju
Authors:Rajh, Špela (Author)
Potočan, Vojko (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Rajh_Spela_2019.pdf (976,54 KB)
MD5: C89BA68A20563EC28342A2BE3DA05B38
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Etika podjetja predstavlja temelj uspešnosti sodobnih podjetja. Visoki etični standardi podjetja lahko prispevajo k izboljšanju delovnega interesa zaposlenih, zaposleni pa so tudi bolj ustvarjalni, saj delajo v okolju zaupanja, odgovornega vedenja in visokih ambicij. V današnji družbi je etično ravnanje podjetja že pričakovano. Podjetje, ki ne ravna v skladu s temi pričakovanji, zakoni ter moralnimi normami so lahko deležna zavrnitve okolja. Zakoni so prvo vodilo za etično ravnanje, vendar samo delovanje v skladu z normativnimi pravili še ne predstavlja etičnosti. Etične odločitve so posledica izbire posameznika, ko odločitev predstavlja pravo, a pogosto tudi težjo rešitev za dosego želenega cilja. Pomemben dejavnik zagotavljanja visokih etičnih standardov podjetja predstavlja tudi selekcijski postopek izbire potencialnih novo zaposlenih v organizaciji. Managerji so soočeni z dilemo, kako izbrati posameznike, katerih etični standardi so čimbolj primerljivi z organizacijskimi. Soočajo se tudi z etičnimi dilemami in problemi pri zaposlovanju ranljivih skupin, saj delodajalec ne sme diskriminirati nobenega potencialnega kandidata na podlagi njegovih osebnih značilnosti. Magistrsko delo bralca seznani z razsežnostjo problematike etičnosti zaposlovanja. Delo smo razdelili na teoretični in empirični del. Teoretični del predstavlja odnos med človekom in etiko. Predstavljeni in opredeljeni so osnovni pojmi etike, morale ter poslovne etike. V nadaljevanju opisujemo razmerje med poslovno etiko ter zakonskim okvirjem, etično delovanje in odločanje managerjev ter etične dileme, s katerimi se managerji soočajo na področju zaposlovanja. Sledi poglavje o diskriminaciji pri zaposlovanju, kjer najprej opredeljujemo pojem ter oblike diskriminacije. Opisujemo začetke boja proti diskriminaciji ter ranljive skupine, ki so pri zaposlovanju največkrat diskriminirane. Teoretični del naloge zaključujemo z opisom pravne ureditve področja, tako nacionalne kot mednarodne. Empirični del magistrske naloge predstavlja najpogostejše oblike diskriminacije ter sodno prakso primerov diskriminacije pri zaposlovanju. Diskriminacija na omenjenem področju se kljub ustrezni regulaciji še vedno pojavlja, ranljive skupine so zaradi ekonomskega vidika, stereotipov in predsodkov posameznikov še vedno prepuščene etičnim oz. neetičnim odločitvam managerjev.
Keywords:etika, morala, enakopravnost, zaposlovanje, etične dileme, etično odločanje, diskriminacija, zakoni.
Year of publishing:2019
Publisher:[Š. Rajh]
Source:Maribor
UDC:331.5
COBISS_ID:13550108 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:P6ISEPHR
Views:433
Downloads:119
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:13.11.2019

Secondary language

Language:English
Title:The dilemmas of managers between ethical leadership and legislation in the field of empoyment discrimination
Abstract:Company ethics are the cornerstone of a company’s performance in all areas. The high ethical standards of the company increase the work zeal of the employees, and the employees are more creative as they work in an environment of trust, responsible behaviour and high ambitions. In today's society, the ethical behaviour of the company is already anticipated. A company that does not live up to these expectations, laws, and moral norms may receive environmental denunciation. Laws are the first guide to ethical conduct, but acting in accordance with normative rules alone does not constitute ethics. Ethical decisions are the result of the choice of the individual when the decision represents the right but often more difficult solution to achieve the desired goal. Attention for high ethical standards begins with the selection process of choosing potential new employees in the organization. Managers face the difficult task of choosing individuals whose ethical standards are as comparable to organizational ones as possible. They also face ethical dilemmas and difficulties in the employment of vulnerable groups, as the employer must not discriminate against any potential candidate on the basis of his or her personal characteristics. This master’s thesis acquaints the reader with the magnitude of the mentioned problem. The work was divided into theoretical and empirical part. The theoretical part embodies the relationship between man and ethics. The concepts of ethics, morality and business ethics are presented and defined. The following describes the relationship between business ethics and the legal framework, the ethical performance and decision making of managers, and the ethical dilemmas that managers face in hiring. The subsequent part is a section on employment discrimination, where we first define the concept and forms of discrimination. We describe the beginnings of the fight against discrimination and the vulnerable groups most often discriminated against in employment. We conclude the theoretical part of the thesis by describing the legal regulation of the field, both national and international. The empirical part of the master's thesis characterizes the most common forms of discrimination and case-law of employment discrimination cases. Despite appropriate regulation, discrimination in this area is still occurring and vulnerable groups are still left to the ethical or unethical decisions of managers due to the economic aspect, stereotypes and prejudices of individuals.
Keywords:ethics, morality, equality, employment, ethical dilemmas, ethical decision making, discrimination, laws.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica