| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Učinki skladov EU za predpristopno pomoč v Republiki Makedoniji
Authors:Trombev, Filip (Author)
Boršič, Darja (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Trombev_Filip_2019.pdf (1,32 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Z razvojem je Evropska unija ustvarila različne mehanizme in politike v smeri izvajanja ukrepov, pomoči, zagotavljanja storitev, razvoja, vojaških posegov itd. Skladi Evropske unije predstavljajo instrumente ali programe, ki nudijo pomoč državam članicam ali državam kandidatkam za članstvo v razvoju na različnih področjih. Na splošno so skladi oziroma programi namenjeni državam članicam, a za olajšanje njihove priprave na članstvo držav kandidatk je del teh sredstev odprt za države kandidatke ali posebna sredstva zgolj za predpristopno pomoč, ki pa je poseben interes ali namen te raziskave. V skladu s tem smo se pri nadaljnji opredelitvi problema usmerili ravno na Republiko Makedonijo kot državo kandidatko za članstvo v Uniji, s poudarkom na izkoriščenosti na državni ravni. Do danes je več skladov prispevalo ali ponudilo priložnost za podporo državam članicam EU in državam kandidatkam za članstvo. Skladi so eden od instrumentov, ki pomagajo neenakim ali manj razvitim državam doseči razvojno raven tistih, ki so bolj razviti. Skladi so instrumenti, ki v veliki meri prispevajo k olajšanju predpristopne poti kandidatkam predvsem s finančno pomočjo ter pomočjo na številnih področjih, ki so pomembna tako za Unijo kot tudi za države kandidatke. V začetnih poglavjih magistrskega dela smo opredelili Evropsko integracijo, njene cilje in njeno ekonomiko oziroma zakaj se države hočejo integrarati v EU, katere so prednosti in slabosti, izzivi in možnosti, pojasnili smo evolucijo Evropske Unije oziroma, kako je prišlo do politične in ekonomske skupnosti, opredelili sklade za predpristopno pomoč in pojasnili njihove cilje in naloge, opisali sestavine oziroma komponente teh skladov ter na kratko opisali njihovo implementacijo v Republiki Makedoniji. V nadaljevanju smo analizirali izkoriščenost sredstev Instrumenta za predpristopno pomoč na državni ravni, in sicer glede na vrsto pogodb, organ ki vodi posel, vrsto uporabnika, v primerjavi z nacionalno udeležbo. Analizirali smo tudi sredstva glede na osnovne makroekonomske kazalnike ter podali dokaz za postavljeno hipotezo s pomočjo linearne regresije.
Keywords:Instrument za predpristopno pomoč, Evropska unija, skladi EU, evropske integracije.
Year of publishing:2019
Publisher:[F. Trombev]
Source:Maribor
UDC:339.923
COBISS_ID:13329180 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:QWGDHV0P
License:CC BY-NC-ND 4.0
This work is available under this license: Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International
Views:150
Downloads:33
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:The effects of eu funds for pre-accession assistance in the republic of macedonia
Abstract:With development up until today, the European Union has created various mechanisms in the policies towards the implementation of measures, assistance, provision of services, development, military interventions etc. The European Union funds represent instruments or programs that provide assistance to Member States or candidate countries for membership in the development in various fields. In general, funds or programs are targeted at Member States, but in order to facilitate their preparation for membership of the candidate countries, part of this funding is open to candidate countries or special funds only for pre-accession assistance, which is of particular interest or a purpose of this research and accordingly, further problem-solving was directed towards the Republic of Macedonia as a candidate country for membership in the Union, with emphasis on utilization at the state level. Until today, several funds have contributed or offered an opportunity to support EU Member States and candidate countries. Funds are one of the instruments that help the unequal or less developed countries achieve the development level of those who are more developed. Funds are instruments that largely facilitate the pre-accession assistance for candidates, in particular through financial assistance, assistance in a number of areas that are important both for the Union and for the candidate countries. In the early chapters of the master's thesis, we defined European integration, its goals and its economy, or why countries want to integrate into the EU, what are the advantages and disadvantages, challenges and opportunities, we explained the evolution of the European Union or how the political and economic community came into existence, defined the funds for pre-accession assistance and explained their goals and tasks, described the components or components of these funds and briefly described their implementation in the Republic of Macedonia. In the following chapters, we analysed the utilization of the resources of the Instrument for Pre-Accession Assistance at the state level, depending on the type of contracts, the body that manages the business and the type of user and compared it to the national participation. We also analysed the funds with respect to the basic macroeconomic indicators and provided evidence for the hypothesis through linear regression.
Keywords:Instrument for pre-accession assistance, European Union, EU funds, European integration.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica