| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Priposestvovanje služnosti v javno korist
Authors:ID Podobnik, Špela (Author)
ID Vrenčur, Renato (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Podobnik_Spela_2018.pdf (771,72 KB)
MD5: CD4C1CCE46F959D956DA73991C3D3BBB
PID: 20.500.12556/dkum/e50d7d49-c5b0-423b-9c13-3a5b22cfc61f
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:V Zakonu o urejanju prostora so predvidene tri oblike omejitve lastninske pravice na nepremični v javno korist, med drugim začasna ali trajna služnost v javno korist. Vsaka omejitev lastninske pravice je dopustna le pod pogoji določenimi v zakonu, in sicer v primeru zagotavljanja javne koristi ter pravici do nadomestila ali odškodnine lastnika s služnostjo obremenjene nepremičnine. Zakonsko določeni pogoji omogočajo ustavnopravno zagotovljeno varstvo zasebne lastnine določeno v 69. členu Ustave RS. Služnost v javno korist je uvedel Zakon o urejanju prostora, čeprav se je že desetletja pred sprejemom tega zakona predvidevala uporaba služnosti kot podlaga za gradnjo infrastrukturnih omrežij. Služnost v javno korist predstavlja posebno obliko služnosti, saj jo opredeljujeta dve specifični značilnosti: namen ustanovitve predstavlja uresničevanje javne koristi ter ustanovitev je nujno potrebna za gradnjo omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture ali njihovo nemoteno delovanje. S priposestvovanjem pridobljena služnost v javno korist je časovno neomejena pravica, saj je potrebna dokler se uporablja oziroma obratuje javna infrastruktura zaradi katere je bila služnost ustanovljena. Služnost v javno korist je samostojno sicer neprenosljiva pravica, vendar pa se ob zamenjavi operaterja javne infrastrukture prenese na novega operaterja, saj ni pomembna oseba služnostnega upravičenca, temveč funkcija ki jo ta opravlja. Ali lahko služnost v javno korist nastane s priposestvovanjem je vprašanje, glede katerega se v pravni teoriji in sodni praksi pojavljajo različna stališča. Prevladujoče in bolj prepričljivo je stališče, da sta lahko pravna temelja za ustanovitev služnosti le pravni posel in oblikovalna sodna odločba. Pridobitev služnosti v javno korist na temelju nepravega priposestvovanja namreč predstavlja neodplačen poseg v lastninsko pravico. Tak poseg pa ni skladen s pravili in načeli prisilne pridobitve služnosti, ki mora biti glede na ustavne določbe odplačen. Problematika pridobitve služnosti v javno korist na temelju priposestvovanja še ni dobila končnega epiloga, saj je Vrhovno sodišče RS ponovno izreklo, da ne pritrjuje stališču, da ustavna določba o razlastitvi ali specialne določbe o ustanovitvi služnosti v javno korist v celoti izključujejo uporabo splošnih pravil civilnega prava o priposestvovanju.
Keywords:lastninska pravica, omejitev lastninske pravice, razlastitev, služnost, priposestvovanje, javna korist, nadomestilo, prenosljivost
Place of publishing:[Maribor
Publisher:š. Podobnik]
Year of publishing:2018
PID:20.500.12556/DKUM-72934 New window
UDC:347.253(043.3)
COBISS.SI-ID:5698603 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:LDI2G8AE
Publication date in DKUM:22.01.2019
Views:2462
Downloads:303
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:18.12.2018

Secondary language

Language:English
Title:Prescription of easements in the public interest
Abstract:The Spatial Management Act provides three forms of limitation of property rights in public interest, one of which is also temporary or permanent easement in public interest. Any limitation of property rights shall be admissible only under the conditions laid down in the law, in the case to provide public interest and existence of the owners right to receive compensation of the laden property. Legally defined conditions allow the constitutional guaranteed protection of private property defined in Article 69 of the Constitution of the Republic of Slovenia. An easement to the public benefit has introduced the law on regulating space, although the use of servitude as a basis for the construction of infrastructure networks has been foreseen for decades before the adoption of this Act. An easement to the public benefit is a specific form of easement, since it defines two specific features: the purpose of the establishment is to make public benefits and the creation is essential for the construction of networks and buildings of economic public Infrastructure or their smooth operation. With praesription obtained easement in the public interest is an indefinite right, since it is required as long as the public infrastructure is used for which easement was established. An easement to the public benefit is an independent otherwise non-transferable right, however, when a public infrastructure operator is replaced, it is transferred to a new operator. In this case, it only counts the function of easement beneficiary. Can an easement in the public interest arise with praesription is a question in which different views appear in legal theory and case law. It is dominant and more convincing that the legal basis for the creation of easement can only be a legal transaction and a court judgement. The acquisition of servitude in the public interest on the basis of the praescription constitutes a repayment of interference with the right to property. This procedure does not comply with the rules and principles of compulsory acquisition of easement, which must be repaid in the light of constitutional provisions. The problem of obtaining easement in the public interest on the basis of praescription has not yet been given the final epilogue, since the Supreme Court of the Republic of Slovenia reiterated that it does not agree to that the constitutional provision on equivalent expropriation or the special provisions establishing servitude in the public interest fully excludes the application of the general rules of civil law on praesription easement in the public interest.
Keywords:property right, restriction of property rights, expropriation, easement, praesription, public interest, compensation, transfer of easement


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica