| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:Prepovedane imisije v slovenskem in avstrijskem pravu s pregledom aktualne sodne prakse
Authors:ID Kasnik, Urša (Author)
ID Vrenčur, Renato (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Kasnik_Ursa_2018.pdf (979,91 KB)
MD5: A98C421608D4EB39E9F9E7A336E7C4AC
PID: 20.500.12556/dkum/142c45b8-18e7-4082-9d68-3e7ef6dad547
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:Magistrsko delo ponuja celostno predstavitev imisijskega varstva na področju stvarnega, obligacijskega in okoljskega prava. Obravnava ne samo materialnopravni, temveč tudi procesnopravni vidik varstva pred prepovedanimi imisijami. Uvodoma magistrsko delo opredeljuje temeljne pojme, pomembne v sklopu prepovedanih imisij. Uvršča lastninsko pravico in hkrati z njo tudi pomemben institut omejitve lastninske pravice. Nadaljuje z obravnavo sosedskega prava. Magistrsko delo vsebuje opredelitev imisij in njihov zgodovinski pregled. Natančno klasificira vse vrste imisij. Osredinja se na prepovedane imisije in njihovo detajlno obrazložitev. Magistrsko delo analizira vse mogoče vrste pravnega varstva pred prepovedanimi imisijami v slovenskem pravnem sistemu. Dalje magistrsko delo opredeljuje odškodninske zahtevke izhajajoče iz škode nastale zaradi prepovedanih imisij. Vzporedno jih podpre z relevantno sodno prakso. Jasno predstavi problemski sklop ugotavljanja in dokazovanja vzročne zveze pri nastanku prepovedanih imisij in iz tega izhajajočo pravico do pravične odškodnine. Na podlagi primerjalnopravne ureditve z avstrijskim pravnim sistemom magistrsko delo ugotavlja avstrijsko enotno opredelitev in hkrati nedoločnost in razpršenost pravnih norm v relevantnih zakonskih določbah slovenskega pravnega sistema. Magistrsko delo nakazuje na nedoločnost pomembnih pravnih standardov imisij v stvarnem, predvsem pa obligacijskem pravu, črpajoč iz aktualne sodne prakse. Sklepno opozarja na številne pomanjkljivosti ureditve imisij v slovenskem pravnem sistemu, ki se kažejo predvsem v judikaturi. Jasno izpostavlja problematiko številčnosti pravnih standardov, nejasno razlago zakonskih določb in probleme pri dokazovanju vzročne zveze za uspešno uveljavitev odškodnine. Končno na kratko opredeli nekatere možne rešitve pravnega področja
Keywords:lastninska pravica, sosedsko pravo, prepovedana imisija, pravni standard, krajevno običajna mera, čezmerna škoda, negatorna tožba, popularna tožba, odškodnina, vzročna zveza
Place of publishing:[Maribor
Publisher:U. Kasnik]
Year of publishing:2018
PID:20.500.12556/DKUM-72776 New window
UDC:347.235:349.2(043.3)
COBISS.SI-ID:5691179 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:V5DFQCBT
Publication date in DKUM:14.12.2018
Views:2349
Downloads:358
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Licences

License:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Description:The most restrictive Creative Commons license. This only allows people to download and share the work for no commercial gain and for no other purposes.
Licensing start date:12.11.2018

Secondary language

Language:English
Title:Prohibited emissions in the Slovenian and Austrian legal system with the current case-law review
Abstract:The master's thesis offers a comprehensive presentation of emission protection in the field of real, obligatory and environmental law. It deals not only with the substantive law, but also with the procedural aspect of protection against prohibited emissions. The master's thesis introduces the basic concepts important in the framework of prohibited emissions. It establishes the property right, and at the same time with it, an important institute of a restriction of property right. Furthermore it continues to deal with neighborhood law. The master's thesis contains the definition of emission and their historical examination. It accurately classifies all types of emission. It focuses on prohibited emissions and their detailed explanation. The master's thesis analyzes all possible types of legal protection against prohibited emissions in the Slovenian legal system. Furthermore the master's thesis defines compensational claims due to damage caused by prohibited emissions. In parallel, it is supported by the relevant case law. It gives a clear presentation of the problematic set of the identification and proof of causation in the creation of prohibited emissions and the resulting right to fair compensation. On the basis of the comparative legal arrangement with the Austrian legal system, the master's thesis establishes the Austrian uniform definition and at the same time the indeterminacy and dispersion of the legal norms in the relevant legal provisions of the Slovenian legal system. The master's thesis points out the indeterminacy of important legal standards of emission in the real, and above all, the law of obligations, drawing on the current case-law. It draws attention to a number of shortcomings in the regulation of emissions in the Slovenian legal system, which are mainly reflected in the judicature. It emphasizes the problem of the abundance of legal standards, the unclear interpretation of legal provisions and the problems in proving a causal link for the successful enforcement of compensation. Finally, it briefly identifies some possible solutions to the legal field.
Keywords:property right, neighbourhood law, prohibited emission, legal standard, local customary measure, excessive damage, negligent action, popular action, compensation, causation


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica