SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Alternativni vzgojni koncept po principih vzgoje za življenje
Authors:Novak, Nuša (Author)
Protner, Edvard (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Novak_Nusa_2018.pdf (721,33 KB)
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:Alternativni vzgojni koncepti imajo svoje začetke v reformski pedagogiki v Združenih državah Amerike, poznani kot progresivna pedagogika. Reformska pedagogika se naslanja na psihologijo in vzgojo pojmuje kot proces otrokovega naravnega razvoja. Osrednje mesto pripada otroku, h kateremu je učitelj zavezan. Reformskopedagoško gibanje se je pojavilo zaradi nezadovoljstva z obstoječim šolskim sistemom in željo po spremembi, humanizaciji šole. Posledično so se v preteklosti razvili številni vzgojni modeli in koncepti, med katerim je tudi koncept vzgoje za življenje, katerega filozofija prvotno izhaja iz Indije, dokončno pa ga je razvil Američan Donald Walters. Izdal je tudi istoimensko knjigo Vzgoja za življenje, v kateri so združena vsa načela in predlogi za spremembe v šolskem sistemu in poučevanju po principih vzgoje za življenje. V ZDA trenutno deluje pet osnovnih šol po tem konceptu, ena v Italiji ter pri nas v Ljubljani Osnovna šola Lila. V magistrskem delu smo analizirali program OŠ Lila in ga primerjali z obstoječima osnovnima šolama waldorfsko in montessori, ki poleg OŠ Lila v Sloveniji izvajata program po posebnih pedagoških načelih. Ugotovili smo, da imajo šole več skupnih značilnosti, ki izvorno izhajajo iz reformske pedagogike, in so si skladne v določenih elementih, kar pripisujemo vplivu šolske zakonodaje. Program OŠ Lila smo primerjali tudi s programom javne osnovne šole. Razlike so vidne predvsem v določenih didaktičnih posebnostih, predmetniku in socialnem vidiku šole. Na podlagi izobraževanja učiteljev smo spoznali, da je za poučevanje v alternativnih šolah ključno predvsem dodatno izobraževanje in usposabljanje v skladu z načeli, filozofijo in načinom dela, ki ga morajo učitelji sprejeti in usvojiti. Pri tem ima pomembno vlogo učiteljeva osebnost. V magistrskem delu smo se osredotočili še na možnosti vključevanja alternativnih konceptov v obstoječ šolski sistem. Dognali smo, da so javne šole v preteklosti uveljavile določene elemente alternativnih vzgojnih konceptov in šol, ki so pripomogli k izboljšanju šolanja in so v šolah prisotni še danes. Ne vidimo pa možnosti, da bi alternativni koncept postal nov način ali vzorec delovanja javne šole.
Keywords:alternativni vzgojni koncept, reformska pedagogika, progresivna pedagogika, vzgoja za življenje.
Year of publishing:2018
Publisher:[N. Novak Motore]
Source:Maribor
UDC:37.091.4(043.2)
URN:URN:SI:UM:DK:EHKOXQDI
COBISS_ID:23961864 Link is opened in a new window
License:CC BY-NC-ND 4.0
This work is available under this license: Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International
Views:194
Downloads:56
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Alternative educational concept according to the principles of education for life
Abstract:The roots of Alternative educational concepts go back to Reform pedagogy, known in the United States as Progressive pedagogy. Reform pedagogy relies on psychology and considers education as a process of the child's natural development. The central place belongs to the child, to whom the teacher is committed. The reform and pedagogical movement arose, because of dissatisfaction with the existing school system and the desire to change, humanize the school. Consequently, a number of educational models and concepts have developed over the course of history, among which is the concept of the Education for Life philosophy, originally derived from India, and was finally developed by the American Donald Walters. He also published a book titled »Education for Life«, which combines all the principles and suggestions for changes in the school system and teaching according to the principles of Education for Life. In the United States, five elementary schools are currently operating under this concept, one in Italy, and here in Ljubljana the primary school OŠ Lila. In the master's thesis, we analysed the primary school OŠ Lila program and compared it with the existing elementary schools Waldorf and Montessori, which, in addition to Lila, are implementing programs according to specific pedagogical principles. We have found that these schools have several common characteristics, originally derived from reform pedagogy. Besides this, they are consistent in certain elements, which is attributed to the impact of school legislation. The program of the elementary school OŠ Lila was also compared with the program of Slovenian public elementary school. The differences are evident primarily in certain didactic specialties, the curriculum and the social aspect of the school. On the basis of teachers' education, we realized that for teaching in alternative schools, they key is supplementary education and training in accordance with the principles, philosophy and the way of work that teachers must accept and assimilate. In doing so, the teacher's personality plays an important role. In the master's thesis, we also focused on the possibilities of integrating alternative concepts into the existing school system. In this, we learned that certain elements of alternative educational concepts and schools have been established over the history of the public school, which have helped to improve schooling and are present in schools today. But we do not see a possibility, that an alternative concept would become a new way or pattern of public school's functioning.
Keywords:alternative educational concept, reform pedagogy, progressive pedagogy, Education for life


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica