SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva

Naslov:Resnica - pravica v kazenskem postopku II. : diplomsko delo
Avtorji:Pešec, Nataša (Avtor)
Dežman, Zlatko (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
Karakaš, Aleksander (Komentor)
Datoteke:.pdf UNI_Pesec_Natasa_i2016.pdf (878,53 KB)
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Diplomsko delo (m5)
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:PF - Pravna fakulteta
Opis:Hrbtenica vsakega sodnega postopka so dejstva in dokazi, ki vplivajo na ugotavljanje resnice historičnega protipravnega ravnanja. Način ugotavljanja je tisto, kar zaznamuje vsak sodni postopek in predvsem kazenskega. Ugotavljanje statusa pravne resnice ni povsem odvisno od tistega, kar se je v resnici zgodilo, ampak od pravil zakonodajalca, ki določa dokazno pravo, odvisno pa je tudi od veščin izvajanja dokazov. Razvoj pravosodnih sistemov danes kaže na mnoštvo teh pravil, institutov in akterjev, ki so vpeti v pravni postopek, posebno je pomembno delovanje teh na kazenskem področju, kjer gre za poseg v človekovo osebno svobodo. Kakšna pravila bo zasnovala posamezna država je odvisno od njenih namenov in ciljev, ki jih država kot oblast želi doseči. Pravila in postopki, ki jih kot oblast predpiše država, kažejo na to ali ta teži k sistemu reševanja sporov med državljani ali k sistemu izvajanja državne politike. Razumevanje delovanja takšnih pravil, postavljenih s strani države, ne moremo več obravnavati s stališča dveh zgodovinskih modelov akuzatornosti in inkvizitornosti, ampak moramo to razumevanje prikazati na sodobnih modelih delovanja pravosodja. Ti modeli postopkov, predvsem kazenskega prava slonijo na tipih državne oblasti, njene organizacijske ureditve in njene funkcije. Prednost takšnega poznavanja sodobnih modelov pravosodja, nam da enostavno in logično razlago za uporabo točno določenih pravil, institutov ali postopkov posamezne države, hkrati pa ne prezre tudi zgodovinskega vidika, ki je prav tako logično pojasnjen. V sodobni kompleksnosti pravosodja, lahko na tak način bolje razumemo način izvajanja sodnih obravnav, uporabo določenih institutov, njihov razvoj v določenem tipu oblasti in vpetost različnih akterjev v službi postopka, ne glede na državo, v kateri se kazenski postopek izvaja. Z vse večjim razvojem in logistiko populacije, narašča vse več različnih kaznivih dejanj, ki se v državah različno obravnavajo, vse bolj pa terjajo tudi sodelovanje ne le na mednarodni ravni ampak tudi v svetovnem merilu. Ugotovljena resnica o kaznivem dejanju v eni državi, ne bo enaka ugotovljeni resnici istega kaznivega dejanja v drugi državi. Kot prvo je zato potrebno razumevanje delovanja kazenskega pravosodja oziroma natančneje razumevanje ciljev in namenov določene države. Sodobni modeli delovanja pravosodja nam tako dajejo jasen vpogled v delovanje sodišč in njihov namen pri uporabi določenih institutov. Ker so ti modeli primerni tudi za širšo razlago obsežnih in kompleksnih sodnih postopkov, lahko služijo kot temelj razumevanja delovanja pravnega sistema tudi v prihodnosti in za katerokoli državo. Zato sem v diplomski nalogi z opisno oziroma deskriptivno metodo, s študijem različne literature, predvsem pa Mirjana Damaške, ki predstavlja edinstven sodobni model za razumevanje pravosodja, predvsem kazenskega področja, najprej predstavila pojem reaktivistične in aktivistične države, kakšno vlogo lahko ima tip državne oblasti pri zastavljanju (kazenskih) pravil pravosodja in kaj ji daje to pravico. Nadalje sem predstavila zunanje vplive in njihove spremembe, ki so ključni pri zastavljanju pravil glede na namene in cilje države. Ti cilji pa nadalje vplivajo na delovanje pravosodja in s tem v povezavi sem predstavila mešan tip aktivističnega in reaktivističnega pravosodja. V drugem delu tretjega poglavja sem opisala posamezne tipe državne oblasti in tipe pravosodja, kakšni so njihovi vplivi pri obravnavi (protipravnega) dogodka. Tako si lahko bolj predstavljamo kako posamezni instituti delujejo v posameznih tipih državne oblasti. V poglavju štiri in pet sem predstavila ugotavljanje resnice skozi (kazenski) postopek v aktivističnih in reaktivističnih državah ter njihove postopke dokazovanja, ki so odvisni od tega ali država teži k modelu reševanja sporov ali k modelu izvajanja državne politike. Tako sem ob koncu potrdila začetno tezo diplome, da se je iskanje resnice vedno ravnalo po oblasti, ki je zastavila njene meje. Diplomsko delo sem zaključila s sklepnimi mislimi o izrednem doprinosu Mirjana Damaške, ki je na enostaven način predstavil vpogled in razumevanje v raznolikost (kazenskih) sodnih sistemov različnih držav in s končno mislijo John H. Langbeina; »Verjamem, da bomo v modernem kontinentalnem kazenskem postopku našli model, ki se mu ni mogoče upreti.« Morda smo z delom Mirjana Damaške na pravi poti.
Ključne besede:kazensko procesno pravo, sodobni modeli pravosodja, aktivistična država, reaktivistična država, oblike državne oblasti, kaznivo dejanje, ugotavljanje resnice, ugotavljanje dejstev, tipi pravosodja, diplomska dela
Leto izida:2016
Leto izvedbe:2016
Kraj izvedbe:Maribor
Založnik:[N. Pešec]
Št. strani:68 f.
Izvor:Maribor
UDK:343.9(043.2)
COBISS_ID:5209899 Povezava se odpre v novem oknu
Število ogledov:1212
Število prenosov:80
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Področja:PF
:
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:TRUTH - RIGHT IN PENAL CRIMINAL PROCEEDINGS II.
Opis:The backbone of any judicial proceedings are the facts and evidence, which affect the determination of the historical truth of unlawful conduct. The method of determining is what marks any judicial proceedings and in particular the criminal procedure. Determining the status of a legal truth is not entirely dependent on what had really happened, but the rules of the legislature, which provides the law of evidence, and is dependent also on the skills of taking evidence. The development of judicial systems today shows a plurality of these rules, institutions and actors who are engaged in legal proceedings, in particular the importance of the functioning of the criminal area, where there is interference with a person's freedom. What rules will be designed by each country depending on its aims and objectives by the state as government seeks to achieve. Rules and procedures established by authority as prescribed by the state, indicate whether this system aims to resolve disputes between citizens or to the system of implementation of the state policy. Understanding of the functioning of such rules, set by the state, can no longer be considered in terms of two historical models accusatory and inquisitory, but we have to show understanding to contemporary models of justice. These models procedures, mainly criminal law based on the type of government, its organizational arrangements and its functions. The advantage of such knowledge of contemporary models of justice, gives us a simple and logical explanation for the application of specific rules, institutions, or procedures of each country and at the same time does not ignore the historical point of view, which is also logically explained. The complexity of modern justice, thereby able to better understand the way of implementation of court hearings, the use of certain institutes, their development in some type of government and the involvement of different actors in the service process, irrespective of the country in which the criminal proceedings are conducted. With the growing development and logistics population is growing more and more different offenses which countries are treated differently and, increasingly, also require cooperation not only at international level but also on a global scale. Established truth on the crime in one country will not be equal to the established fact of the same offense in another country. First, it is therefore necessary to understand the functioning of criminal justice and, more specifically understanding of the objectives and intentions of certain countries Modern models of justice so give us a clear insight into the workings of the courts and their purpose in the use of certain institutes. Because these models are suitable for a broader interpretation of large-scale and complex litigation-court proceedings, they can serve as a basis for understanding the functioning of the legal system in the future and to any country. I am therefore in the thesis of descriptive or descriptive method by studying various literature, especially Mirjana Damaške, which represents a unique contemporary model for the understanding of justice, especially towards the field of criminal justice, first I introduced the concept of reactivist and activist state, what role can the type of state power in setting (criminal) rules of justice and what gives her this right. Furthermore, I presented the external factors and their changes, which are crucial in setting the rules in relation to the purposes and objectives of the country. These objectives could further affect the administration of justice, and in this connection I presented a mixed type of reactivist and activist justice. In the second part of the third chapter I describe each type of state power and types of justice, what are their effects in the treatment of (illegal) event. So you can better imagine how individual institutes operating in the individual types of state power. In chapter four and five I presented ascertaining the truth through the (criminal) procedure reactivist and activist countries as well as their procedures of proving that depend on whether the country strives to model dispute resolution or to model the implementation of state policy. I am at the end of the diploma confirmed the initial thesis, that the search for truth is always handled by the authorities, which has set its boundaries. I completed a diploma with final thoughts on the extraordinary role in contributing Mirjana Damaške, which is an easy way to introduce us, insight and understanding of the diversity of (criminal) legal systems of different countries and with finally think of John H. Langbein; "I believe that we will in the modern continental criminal proceedings find a model that is irresistible." Perhaps we are with work of Mirjana Damaške on the right track.
Ključne besede:contemporary models of justice, activist state, reaktivistična state, form of government, offense, ascertaining the truth, finding types of justice.


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici