| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:POETIKA KRATKE PROZE MOJCE KUMERDEJ
Authors:ID Kušar, Vesna (Author)
ID Bošnjak, Blanka (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf UN_Kusar_Vesna_2016.pdf (1,47 MB)
MD5: 07828D1F7AAF0E4570C5D0587E3DF8EC
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:V pričujočem diplomskem delu sem s pomočjo literarnoteoretičnih ter literarnozgodovinskih dognanj znanstvenikov proučevala kratkoprozni deli Fragma in Temna snov sodobne slovenske avtorice Mojce Kumerdej. V teoretičnem uvodu sem se na kratko posvetila obdobju, v katerem ustvarja pisateljica. Ugotovila sem, da gre za obdobje slovenske postmoderne. Pri analizi tega obdobja sem se oprla na spoznanja Janka Kosa, ki trdi, da slovenska literarna postmoderna nastopi po slovenski moderni, in sicer leta 1970. To je literarno obdobje, ki združuje tudi nasprotujoče si smeri: neorealizem, postsimbolizem, neodekadenca, modernizem, eksistencializem, magični realizem in postmodernizem. Slovensko literarno postmoderno imenujemo tudi obdobje »avtopoetik«, saj v tem obdobju avtorji nimajo predpisanih nikakršnih vzorcev, v izbiri literarnih usmeritev se odločajo individualno. Bistvene značilnosti slovenske literarne postmoderne so raznolikost, sinkretično povezovanje različnih prvin, vpliv globalizacije (preseganje določenih literarnih smeri in tokov), avtopoetika, estetski pluralizem, razmah trivialne in žanrske literature, ki se lahko približa »visoki«. Obravnavana avtorica sodi v neorealistično smer, ki je najbolj izrazita prav v kratki prozi. Za ta tip besedil je značilno čim bolj realno predstavljanje stvarnosti. Snovno-tematsko sodi v takšna besedila prikazovanje avtentične podobe družbe, socialne stvarnosti, narave in vsakdanjega življenja. Ena izmed osrednjih tem je ljubezen. Osrednji predmet diplomskega dela sta kratkoprozni zbirki Fragma (2003) in Temna snov (2011). Zbirka Fragma je sestavljena iz trinajstih zgodb, kjer so v ospredju na videz običajni posamezniki, a pod zunanjostjo se v teh akterjih skriva »fragma«, ki je zapredek nečesa. Nezavedna se nahaja v ljudeh in se v najboljšem primeru pretvori v nekaj ustvarjalnega (Ljubezen je energija) ali pa poči in vodi v destruktivna, zločinska dejanja (detomor, samomor, sadomazohizem in druge patološkosti). V zbirki Temna snov že sam naslov zbirke najbolje označuje enajst sicer heterogenih zgodb. Kumerdejeva pravi, da bi naj poleg le nekaj odstotkov vidne snovi v vesolju obstajala temna, nam nevidna, nezaznavna snov, in pa temna energija (Petrič 2011). Tako se avtorica skozi preigravanja številnih identitet loteva teh skritih, temnih vsebin človeka. Osrednje teme te zbirke so posameznikove osebne travme, zločini, spolne zlorabe, materializem. Jezik je v obeh zbirkah nezahteven, komunikativen, zaznamovan s pogovornimi in slengovskimi izrazi. V diplomski nalogi sem se posvetila tudi ženskim likom v kratki prozi Mojce Kumerdej. V obeh zbirkah (Fragma, Temna snov) se ženske pojavljajo v različnih vlogah, in sicer v vlogi matere, usodne ženske, emancipiranke, poročene ženske, morilke in prijateljice. Za kratko prozo Mojce Kumerdej so značilne močne, samozavestne, zapeljive in neodvisne ženske. Vse junakinje so odločne in predane svojim ciljem. Niso zgolj igračke v rokah moških, ampak si same krojijo svojo usodo. Mojca Kumerdej se s svojim kratkoproznim opusom nedvomno uvršča med najkakovostnejše slovenske neorealistične avtorice. A slovenska literarna kritika in zgodovina slovenskim ženskim literarnim ustvarjalkam še zmeraj ne namenjata dovolj pozornosti in ne cenita dosežkov, za katere so zaslužne.
Keywords:slovenska literarna postmoderna, ženska literatura, kratka proza Mojce Kumerdej (Fragma, Temna snov), ženski liki v kratki prozi Mojce Kumerdej.
Year of publishing:2016
Publisher:[V. Kušar]
Source:Maribor
PID:20.500.12556/DKUM-63888 New window
UDC:821.163.6-32.09Kumerdej(043.2)
COBISS.SI-ID:22665224 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:BCG52CFA
Publication date in DKUM:14.10.2016
Views:2237
Downloads:162
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
Kopiraj citat
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:POETICS OF SHORT STORY BY MOJCA KUMERDEJ
Abstract:In the present thesis I studied short stories Fragma and Dark Matter of a contemporary Slovene writer Mojca Kumerdej with the help of scientific discoveries of literary theory and literary history. In theoretical introduction I briefly focused on the period in which the authoress writes. I found out this is the period of Slovene postmodernism. When analysing the period I relied on the discoveries of Janko Kos. He claims that Slovene postmodernism follows Slovene modernism in 1970. This is a literary period which combines many even contradictory movements: neo-realism, post symbolism, neo-decadence, modernism, existentialism, magic realism and postmodernism. Slovene postmodernism is also known as a period of autopoetics, since writers have no patterns set, they choose their literary standpoint individually. The main characteristics of Slovene postmodernism are diversity, syncretism in combining various elements, influence of globalisation (exceeding certain literary movements and currents), autopoetics, aesthetic pluralism and boom of trivial literature and genre fiction, which can draw near “high” literature. The discussed authoress is a neorealist writer; neorealism is particularly prominent in short stories. Characteristic of this genre is a very realistic depiction of reality. Subject matter and theme of these texts are depiction of authentic image of society, social reality, nature and everyday life. One of the central themes is love. The main objects of the thesis are collections of short stories Fragma (2003) and Dark Matter (2011). Fragma is a collection of thirteen short stories about apparently ordinary individuals. Yet under the surface of these characters is hidden “fragma”, which is a sort of a cocoon. Unconscious it is found in people and in the best case it transforms into something creative (Love is energy) or it explodes and leads into destructive, criminal acts (infanticide, suicide, sadomasochism and other deviations). The titles itself the best describes eleven heterogeneous stories in the collection Dark Matter. Kumerdej says that along with a few percentage of a visible matter there exists in the universe a dark, invisible, imperceptible matter and dark energy (Petrič 2011). The authoress thus by playing numerous identities tackles hidden and dark contents of human being. Central themes of the collection are individual's personal trauma, crimes, sexual abuses and materialism. In both collections language is not demanding but communicative, marked with colloquialisms and slang. In the thesis I also focused on female characters in short stories of Mojca Kumerdej. In both collections (Fragma, Dark Matter) women appear in different roles, in the role of the mother, femme fatale, emancipated woman, married woman, murderer and friend. Strong, self-confident, seductive and independent women are characteristic of Kumerdej's short stories. We don't deal with weak and insecure women. All heroines are determined and dedicated to their goals. They are not just toys in men's hands; they are in control of their own destiny. Mojca Kumerdej is undoubtedly to be placed among the best Slovene neo-realistic authors with her collected works of short stories. Yet a Slovene literary criticism and history don't give enough attention to Slovene female literary authors and don't value the achievements, for which they take the credit.
Keywords:Slovene literary postmodernism women literature short stories of Mojca Kumerdej (Fragma, Dark Matter) female characters in short stories of Mojca Kum


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica