| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document Help

Title:POHOD XIV. DIVIZIJE V LIKOVNIH UPODOBITVAH IN JAVNIH SPOMENIKIH
Authors:ID Lovrec, Tina (Author)
ID Ciglenečki, Marjeta (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Lovrec_Tina_2016.pdf (6,86 MB)
MD5: E784AD240E5DBD9AA758AA42892B398D
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FF - Faculty of Arts
Abstract:Vrhovni komandant narodnoosvobodilne vojske (NOV) in partizanskih odredov (PO) Jugoslavije, Josip Broz Tito (1892–1980), je novembra 1943 prvič predlagal, da bi na Štajersko poslali vojaško pomoč z namenom pospešitve narodnoosvobodilnega gibanja, mobilizacije in vojaške ter politične okrepitve slovenskega ozemlja. Za težavno nalogo je bila izbrana XIV. divizija, ki se je januarja 1944 iz Suhorja v Beli krajini odpravila na svoj legendarni pohod. Zaradi prejšnjih neuspelih prehodov čez reko Savo je divizija na Štajersko odšla po daljši in varnejši poti preko Hrvaške. Po mesecu dni so 6. februarja 1944 pri Sedlarjevem prekoračiti Sotlo in ponovno stopili na slovensko ozemlje. Pred njimi je bil eden najtežavnejših pohodov v zgodovini narodnoosvobodilnega boja (NOB). XIV. divizije sovražnik na njenem pohodu ni uspel pokončati, na kar opozarja dejstvo, da se je po koncu nemške ofenzive februarja 1944 ponovno zbrala, reorganizirala ter dodatno okrepila za nove borbe. V magistrskem delu je podrobneje prikazan celoten pohod XIV. divizije na Štajersko, od priprav na pohod do zaključnih akcij divizije v februarju 1944. Moj prispevek je zgolj kratek opis pohoda, delovanja XIV. divizije na Štajerskem in njene vloge v NOB. Osrednja tema so javni spomeniki, spominska znamenja, grobovi in grobišča kot tudi spominske plošče, posvečene XIV. diviziji in dogodkom z znamenitega pohoda; vsi opisani pomniki so bili sistematično pregledani in evidentirani. Izpostavljeni so tisti spomeniki in spominska obeležja, ki opominjajo na prelomne dogodke s pohoda ter borce XIV. divizije. Hkrati so omenjeni tudi drugi pomniki, ki jih lahko povežemo z omenjeno divizijo. Spominska obeležja so obravnavana po krajih, po katerih se je februarja 1944 gibala XIV. divizija, opremljena z osnovnimi podatki ter opisi. Spomenikom z večjo likovno vrednostjo sem namenilo nekoliko več pozornosti. V obdobju NOB so se izoblikovale določene kultne osebnosti, ki jih še danes povezujemo s prelomnimi dogodki iz slovenske osvobodilne vojne. V okviru raziskovanja XIV. divizije sem tako izpostavila dve vidnejši osebnosti: divizijskega fotoreporterja Jožeta Petka (1912–1945) in vodjo kulturniške skupine XIV. divizije Karla Destovnika - Kajuha (1922–1944). Ker je fotografija postala pomemben dokument o okoliščinah in grozodejstvih spopadov, sem v delo vključila še nekaj fotografij, ki jih je Petek posnel na pohodu. Izbrani posnetki divizijskega fotoreporterja vsebinsko dopolnjujejo izbrane spomenike in spominska obeležja. V zgodovini postavljanja javnih spomenikov na Slovenskem predstavlja 20. stoletje pomembno obdobje, saj smo v tem času dobili nešteto spominskih obeležij, s pomočjo katerih se je pomembno oblikovala naša narodna identiteta. Po letu 1945 in vse do srede sedemdesetih let je bilo postavljeno veliko število spomenikov NOB, katerih recepcija pa je v zadnjem obdobju na pomembni preizkušnji. Izbrani primeri spomeniških obeležij, posvečenih XIV. diviziji, nas opominjajo na vlogo, ki jim je pripisana v okviru kolektivnega spomina in memorialne dediščine.
Keywords:XIV. divizija, NOB na Štajerskem, javni spomeniki, spominska obeležja, fotografija, Jože Petek, Karel Destovnik - Kajuh, kolektivni spomin, memorialna dediščina.
Place of publishing:Maribor
Publisher:[T. Lovrec]
Year of publishing:2016
PID:20.500.12556/DKUM-62961 New window
UDC:725.945(497.4Štajerska)(043.2)
COBISS.SI-ID:22827784 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:BKEMZ2EX
Publication date in DKUM:09.12.2016
Views:2204
Downloads:250
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FF
:
Copy citation
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:Bookmark and Share


Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:THE MARCH OF THE 14TH DIVISION IN ARTISTICDEPICITIONS AND PUBLIC MONUMENTS
Abstract:The supreme commander of the National Liberation Army (NLA) and Partisan Detachments (PD) of Yugoslavia, Josip Broz Tito (1892–1980) suggested sending military help to Styria in order to promote National Liberation Movement, mobilization and military and political reinforcement of Slovenian territory in November 1943. The 14th Division had been chosen for this difficult task, which set off on its legendary march in January 1944 from Suhor in White Carniola. Because of the previous failed crossings over the Sava River, the Division chose longer and safer path across Croatia. After a month, they crossed Sotla at Sedlarjevo on 6th February 1944 and reentered Slovenian territory. One of the most difficult marches in the history of National Liberation Movement (NLM) was ahead of them. The 14th Division on its march was not destroyed by its enemy, which is pointed out by the fact, that the Division was reassembled, reorganized and reinforced for new battles after the end of the German invasion in February 1944. The thesis describes in detail the whole march of the 14th Division in Styria; from the preparations for the march to the final actions of the Division in February 1944. My contribution is merely a brief description of the march, its activities in Styria and roles in the NLA. The main subjects are public monuments, memorials, graves and cemeteries, as well as monumental plaques, dedicated to the 14th Division and the events that occurred on this noted march. All monuments were systematically examined and recorded. The monuments and memorials that remind us of the turning points of the march and the 14th Division marchers are pointed out. At the same time, other monuments that can be connected to the Division are also mentioned. The memorials are discussed based on locations, where the 14th Division was located in February 1944, fitted with basic data and descriptions. I brought more attention to the monuments with higher artistic value. During the NLA period, certain cult personalities that are nowadays still connected to the turning points of the Slovenian Liberation War were shaped. In the context of research on the 14th Division, I pointed out two more known personas: the Division photo reporter Jože Petek (1912–1945) and the leader of the cultural group of the 14th Division Karel Destovnik - Kajuh (1922–1944). Because photography has become an important document on circumstances and war atrocities, I added some photographs, which were taken by Petek while on the march. The selected photographs taken by the Division photo reporter substantially complement the selected monuments and memorials. The 20th century is a very important period in the history of building monuments in Slovenia, since numerous memorials from this period importantly helped to create our national identity. A large number of monuments dedicated to the NLA were built after 1945 by mid-seventies; however their acceptance has been put to a test in the last period. The selected memorials dedicated to the 14th Division remind us of the role attributed to them in the terms of collective memory and memorial heritage.
Keywords:The 14th Division, NLA of Styria, public monuments, memorials, photography, Jože Petek, Karel Destovnik - Kajuh, collective memory, memorial heritage.


Comments

Leave comment

You must log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica