| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:Študija primera uvajanja kakovosti v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Authors:Udovč, Katarina (Author)
Maletič, Matjaž (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Udovc_Katarina_2016.pdf (3,11 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:FOV - Faculty of Organizational Sciences in Kranj
Abstract:V magistrskem delu smo na osnovi teoretičnih izhodišč, podprtih z raziskavami, preučili in analizirali dejavnike, ki vplivajo na poslovno kakovost oziroma odličnost in proces stalnih izboljšav. Zaradi pomena medčloveških odnosov pri delovanju organizacije, smo se osredotočili na gradnike kakovosti voditeljstvo in zaposlene ter iskanje vzročno - posledičnih povezav med njimi. Empirično raziskavo, pri kateri smo uporabili kombiniran metodološki pristop oziroma kvalitativno in kvantitativno raziskavo, smo osnovali na orodju kakovosti CAF. Pri oblikovanju hipotez magistrskega dela smo se oprli na aktualna teoretična izhodišča, ki poudarjajo vrednote, integriteto, etičnost, transparentnost, izboljševanje organizacije in vključevanje zaposlenih ter so usklajene s strategijo razvoja javnega sektorja 2015-2010 oziroma prihajajočimi reformami. Kvalitativna raziskava, samoocena organizacije, ki smo jo nadgradili s programom za kodiranje vsebine Code Analysis toolkit, je pokazala šibke točke voditeljstva pri motiviranju, upravljanju in izboljševanju organizacije, kazalnikih učinkovitosti in pridobivanju povratnih informacij deležnikov. Nadalje je analiza vseh gradnikov kakovosti, ki jih upošteva model CAF, kot kritične izpostavila izboljševanje organizacije, kazalnike učinkovitosti in uspešnosti, finančna sredstva, komunikacijo, upravljanje s človeškimi viri in etično delovanje. Kvantitativna raziskava izvedena s spletnim anketiranjem zaposlenih na ZVKDS je potrdila, izsledke kvalitativne raziskave. Najvišjo povprečno oceno je dosegla osebna zavzetost zaposlenih (M = 3, 68),zadovoljstvo zaposlenih (M =3,3) medtem ko drugi dejavniki kakovosti (poslanstvo, vizija in vrednote, obvladovanje odnosov s političnimi in drugimi udeleženimi stranmi, motiviranje in podpora zaposlenim, vodenje z lastnim zgledom, ugodje in zadovoljstvo zaposlenih ter komunikacija) niso presegli povprečne ocene 3,03. Na osnovi novejših raziskav smo kot ključne dejavnike kakovosti opredelili upravljanje in izboljševanje organizacije ter vključevanje zaposlenih, ki niso presegli povprečne vrednosti 2,71. Statistična analiza z metodo PLSM-PM (Partial Least Squares Path Modeling), je potrdila da ima upravljanje in izboljševanje organizacije močan neposreden učinek na zadovoljstvo (0,745) in na zavzetost (0,600) zaposlenih. Prav tako na upravljanje in izboljševanje organizacije močno vplivajo poslanstvo, vizija in vrednote (0,889). Rezultati raziskave tudi potrjujejo pozitiven vpliv zavzetosti zaposlenih na njihovo zadovoljstvo (0, 208). ZVKDS ima ob uvajanju načel celovitega obvladovanja kakovosti in spremembi organizacijske kulture velik razvojni potencial, kar je potrdilo tudi pričujoče magistrsko delo. Pred vodstvom in zaposlenimi je velik izziv, kako v spreminjajočem se organizacijskem okolju javnega sektorja izvajati poslanstvo, udejanjati začrtano strategijo, slediti viziji in zadovoljevati pričakovanja vseh deležnikov.
Keywords:javni sektor, management celovite kakovosti (TQM), voditeljstvo, zaposleni, izboljševanje organizacije skozi samooceno z orodjem managamenta kakovosti CAF
Year of publishing:2016
Source:Maribor
COBISS_ID:7713811 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:EZFCOI4S
Views:684
Downloads:49
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FOV
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:The case study of the quality management implementation in the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Abstract:The present master’s thesis studies and analyses the factors, which influence business quality or excellence and the processes of continuous improvement, on the basis of theoretical starting points, supported by research. Due to the importance of interpersonal relations in the functioning of an organisation, it concentrated on the building blocks of quality – leadership and employees and the search for a cause-effect connection between them The empirical research, utilising a combined methodological approach, or rather qualitative and quantitative research, was based on the CAF quality model. The formation of the hypotheses in the masters thesis were based on the actual theoretical starting points, which emphasise values, integrity, ethics, transparency, organisational improvement and employee involvement and they are coordinated with the strategy for the development of the public sector for the period 2015-2020 or with the upcoming reforms. The qualitative research, the self assessment of the organisation, which was upgraded with the Code Analysis toolkit programme for encoding content, indicated weak points of the leadership in the motivation, management and improvement of the organisation, in the efficiency indicators and in the acquisition of feedback from stakeholders. Further the analysis of all the building blocks of quality, which the CAF model takes into account, highlighted as critical the improvement of the organisation, the indicators of efficacy and performance, financial resources, communication, human resources management and ethical operation. The quantitative research undertaken by online survey (polling) of employees at the IPCHS (ZVKDS) confirmed the results of the qualitative research. The employee engagement achieved the highest average score (M = 3, 68), job satisfacition (M = 3,3) whilst the other determinants of quality (mission, vision and values, management of effective relations with political authorities and other stakeholders, motivate and support people in the organisation and act as a role model, involve employees by developing open dialogue and empowerment, supporting their well-being and communication) did not exceed an average score of 3,03. On the basis of more recent research we identified management and improvement of the organisation, as well as employee involvement as key qualitative factors. However these did not exceed an average value of 2,71. The statistical analysis, using the PLSM-PM (Partial Least Squares Path Modeling) method, confirmed that management and improvement have a strong direct effect on the satisfaction (0,745) and employee engagement (0,600). Equally mission, vision and values exercise a strong influence on management and improvement (0,889). The results of the research also confirm the positive influence of the employee engagement on their satisfaction (0, 208). The IPCHS (ZVKDS) has a great developmental potential with the introduction of the principles of total quality management and changes in organisational culture, which is also confirmed by the present master’s thesis. The management and employees are faced with the great challenge of how to carry out their mission, realise the planned strategy, follow the vision and meet the expetations of all stakeholders in the changing organisational environment of the public sector.
Keywords:public sector, total quality management (TQM), leadership, people, improving public organisations through self-assessment with the total quality management tool Common Assessment Framework (CAF)


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica