| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICISTOV
Authors:Majcen, Igor (Author)
Korpič Horvat, Etelka (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf MAG_Majcen_Igor_2016.pdf (2,07 MB)
MD5: EC506594E32038A6B179B047C3D0C652
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:POVZETEK V magistrskem delu sem izbral temo disciplinska odgovornost policistov. Na tem pravnem področju so bile po letu 2000 izvedene korenite konceptualne spremembe. Spreminjala se je normativna ureditev disciplinske odgovornosti javnih uslužbencev, torej tudi policistov. Tako sem skozi teoretična izhodišča predstavil normativno ureditev disciplinskega postopka policistov, poiskal odprta vprašanja in probleme ter predlagal ustrezne rešitve. Vsebina magistrskega dela temelji na virih domačih in tujih avtorjev, ki so priznani pravni strokovnjaki s področja delovnega prava. Uporabljene so bile monografske publikacije, strokovni članki resorne strokovne literature. Preučeval sem tudi judikate Vrhovnega sodišča Slovenije in Upravnega sodišča Republike Hrvaške in Republike Italije. Zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja disciplinski postopek v slovenski policiji, sem primerjalno analiziral z zakonsko ureditvijo disciplinskega postopka v policiji sosednjih držav, Italije in Hrvaške. Pridobljene podatke glede disciplinskih postopkov Policijske uprave Koper sem primerjal s primerljivimi organizacijskimi enotami policije, Kvesture v Trstu v Republiki Italiji in Policijske uprave Istrske v Puli v Republiki Hrvaški. ZJU/05 je pomen disciplinskega postopka v javnem sektorju bistveno zmanjšal. V postopkih ugotavljanja disciplinske odgovornosti se do sklenitev Kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti uporabljajo določbe ZJU/02. V ZPol/09 so bili črtani členi, ki so urejali disciplinsko odgovornost zaposlenih v policiji razen v 95. členu, kjer je v šestem poglavju »Disciplinska in odškodninska odgovornost« urejal zgolj suspenz. Po sprejemu nove policijske zakonodaje v letu 2013 je bila vsebina ZPol/09 urejena v sedaj veljavnem Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (v nadaljevanju ZODPol) in v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (v nadaljevanju ZNPPol). Z vidika teme, ki jo obravnavam, je zanimivo dejstvo, da ZNPPol, ki sicer ureja naloge in pooblastila policije, v četrtem poglavju ureja tudi področje pritožb zoper delo policistov medtem, ko ZODPol disciplinske odgovornosti policistov ne ureja. ZODPol od 61. do 63. člena v poglavju »Posebnosti ureditve delovno pravnih razmerij in ureditve s področja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja« ureja le suspenz. Takega ukrepa danes disciplinski postopek ne pozna več, nadomestil ga je institut izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi . Ta institut pa pozna prepoved opravljanja dela dokler traja postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju PZ) . Prav zaradi narave disciplinskega postopka institut suspenza PZ kot ga je določal ZPol ali pa ZJU ni več uporaben, zato ga v pričujočem delu zgolj vsebinsko primerjalno obravnavam. Primerjalno obravnavam kolektivna pogajanja socialnih partnerjev glede pravnih podlag za sklenitev Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, kjer bodo določene tudi disciplinske sankcije za disciplinsko odgovorne javne uslužbence, torej tudi policiste. Tako sem zakonsko ureditev disciplinske odgovornosti po ZODPol (prej ZPol), ZJU in ZDR-1 primerjal v segmentu normativnega prenosa disciplinske odgovornosti iz sistema javnih uslužbencev, na enoten sistem, ki ga ureja ZDR-1. V empiričnem delu magistrskega dela sem obravnaval disciplinske postopke in izrečene disciplinske ukrepe na prvi in drugi stopnji v slovenski policiji z uveljavitvijo ZJU, v obdobju od dne 28.06. 2003 do dne 31.12.2015. Za navedeno obdobje sem preučeval in raziskoval podatke o izrečenih disciplinskih ukrepih v slovenski policiji, odločitve disciplinskih organov na prvi in drugi stopnji, na kateri je odločala Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja zoper izpodbojne sklepe disciplinskih organov. V zadnjem delu magistrskega dela sem potrdil hipotezo, da je krivdno ravnanje policistov v zvezi s kršitvami pogodbenih in drugih obveznosti treba obravnavati strožje kot to velja za ostale javne uslužbence v državni upravi, ker se od policistov
Keywords:delovno razmerje, uslužbensko razmerje, kolektivna pogodba, policija, policijska etika, pogodba o zaposlitvi, disciplinska odgovornost policistov, disciplinski postopek, suspenz, opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
Year of publishing:2016
Source:Maribor
NUK URN:URN:SI:UM:DK:TLWLFEZC
Views:2266
Downloads:386
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Disciplinary accountability of police officers
Abstract:SUMMARY The subject of my master's thesis addresses the disciplinary accountability of police officers. This legal matter has undergone profound conceptual changes in the last decade. The regulatory framework of the public officials and respectively police officers has been modified. I have, therefore, through the theoretical basis outlined the regulatory framework of disciplinary proceedings of police officers, exemplified open questions and unresolved issues and proposed adequate solutions. The subject of the master's thesis is based on academic sources of domestic and foreign authors, all renowned experts in the field of labour law. Involved were monographic publications and professional articles from the sector. Among other sources were judicatures of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, Administrative Court of the Republic of Croatia and the Italian Administrative Court. Disciplinary proceedings in the Slovenian police, provided by the legislation of the Republic of Slovenia, have been comparatively analyzed with the legal disciplinary regulations in the police forces of neighboring countries, Italy and Croatia. The acquired data on disciplinary actions of the Police Directorate Koper have been compared to similar organizational units of the police, Questura in Trieste, Italy and the Police Directorate Pula, Croatia. ZJU/05 (Zakon o javnih uslužbencih) has diminished the significance of disciplinary processes of public officials, furthermore abandoned provisions on disciplinary accountability of civil servants; it also assigned the application of ZJU/02 in processes of disciplinary accountability determination until the conclusion of the Collective Labour Agreement. Throughout the ZPol/09 (Zakon o policiji) articles were deleted, that regulated disciplinary accountability of the police employees. According to this, chapter six of the ZPol (Zakon o policiji) solely regulates suspension, which is further elaborated in the master’s thesis, problematically, substantively and comparatively. In the master’s thesis I comparatively approached collective bargaining of social partners in terms of legal grounds for the conclusion of the Collective Labour Agreement of police workers, implying certain disciplinary sanctions on disciplinary accountable police officers. Consequently, I compared legal regulations of disciplinary accountability according to ZPol, ZJU and ZDR-1. The master's thesis approaches the disciplinary process and the policy of the expressed disciplinary measures of the 1st and 2nd level within the Slovenian Police, involving the implementation of the ZJU (of 28.6.2003 - 31.12.2015). For the mentioned period data of imposed disciplinary actions within the Slovenian police was collected and analyzed – rulings of disciplinary bodies on the 1st and 2nd level, ruled on by the Board of Appeal of Employment Relationship. In the final part of the master's thesis the verification of the hypothesis – Does the unlawfulness of a police officer, in context of infringement of contractual and other obligations, have to undergo stricter proceedings compared to other public employees, due to the general expectations of a greater diligence?
Keywords:employment relationship, Collective Labour Agreement, police, police ethics, employment contract, disciplinary accountability of police officers, disciplinary process, suspension, warning before dismissal


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica