| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:E-BORZNIŠTVO
Authors:Varga, Kris (Author)
Bobek, Samo (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf UNI_Varga_Kris_2014.pdf (1,07 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Final seminar paper (mb14)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Nastanek in razvoj informacijskih tehnologij je v veliki meri pripomogel k povezovanju in globalizaciji sveta. V zadnjem desetletju je svetovni splet uspel postati rutinski del vsakdanjika za velik del svetovnega prebivalstva. V današnjem času se z informacijskimi tehnologijami srečujemo vsepovsod, v službi, doma, v šolah, v okviru preživljanja časa za opravljanje obveznosti ali pa v svojem prostem času. Raba spleta in informacijskih tehnologij se je razširila prav tako v poslovnem svetu. Kot posledice tega je poslovanje postalo veliko hitrejše, cenejše in kakovostnejše. Z razvojem in uvajanjem rabe informacijskih tehnologij pri poslovanju se je to razširilo na številna področja, od rabe spleta doma in v podjetjih do njegove rabe za poslovanje v državnih organizacijah. Rabo informacijskih tehnologij na vseh ravnem poslovanja podjetja oziroma organizacije imenujemo elektronsko poslovanje. Trend zadnjega desetletja je poslovanje borz preko spleta, kar imenujemo e-borzništvo. Elektronsko borzništvo obsega od lastne spletne strani določene borze do trgovanja in izvajanja drugih borznih storitev preko spleta. Za tovrstno poslovanje vsaka borza uporablja neko platformo, preko katere se lahko člani prijavljajo in prosto trgujejo preko spleta. Da bo koncept borznega poslovanja jasen bomo v prvem poglavju tega diplomskega seminarja definirali borze, borzništvo in način poslovanja borz. Prav tako bomo opisali pomembnejše organizacije v Sloveniji, ki so ključnega pomena za slovensko borzništvo. Za razumevanje koncepta trgovanja pa bomo prav tako opisali potek postopka. Opredelili bomo finančne inštrumente ter navedli, s katerimi finančnimi inštrumentu trgujejo na ljubljanski borzi. Našteli in opisali bomo nekaj vrst vrednostnih papirjev. V drugem poglavju bomo opredelili e-poslovanje, njegove ravni, področja ipd. Ker je veliko trenj o varnosti le tega bomo prav tako navedli kako se lahko zavarujemo na spletu. Navedli bomo nekaj prednosti in slabosti poslovanja preko spleta. Po pojasnitvi pojmov e-poslovanje in borzništvo bomo vsebino smiselno povezali in podrobno opisali v podpoglavju e-borzništvo. Skozi zgodovino bomo predstavili kako je prišlo do rabe informacijskih tehnologij na trg kapitala po svetu. Predstavili bomo e-borzništvo v Sloveniji od samega začetka njegove rabe na ljubljanski borzi do aktualnega časovnega obdobja. Več pozornosti bomo namenili opisu trgovalnega sistema BTS, ki je bil prvi tak sistem v Sloveniji in je bil v redni rabi vse do leta 2009, ko ga je zamenjal sistem Xetra. S tem sistemom ljubljanska borza posluje še danes. Za primerjavo ljubljanske borze bomo opisali tudi elektronsko poslovanje zagrebške borze, ki je začela z e-poslovanjem med prvimi v Evropi. Po opisu e-poslovanja ljubljanske in zagrebške borze, bomo primerjali obe borzi ter oba trgovalna sistema, ki sta v rabi. Ljubljanska borza, kot smo že rekli, za svoje poslovanje uporablja trgovalni sistem Xetra, zagrebška borza pa se poslužuje uslug trgovalnega sistema X-stream, OMX. Oba sistema sta prepoznavna in razširjena s številnimi funkcijami in možnostmi prilagajanja.
Keywords:e-poslovanje, e-borzništvo, elektronsko borzništvo, ljubljanska borza, zagrebška borza, Xetra
Year of publishing:2014
Publisher:[K. Varga]
Source:Maribor
UDC:336.76
COBISS_ID:11883548 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:1JVBNGY7
Views:881
Downloads:47
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:E-BROKERAGE
Abstract:The emergence and development of information technologies has largely contributed to the integration and globalization of the world. In the last decade, the World Wide Web managed to become a routine part of everyday life for a large part of the world's population. Nowadays, we encounter information technology everywhere, at work, at home, in schools or in free time. The use of the Internet and information technology in general has expanded also in the business world. As a result, doing business has become much faster, cheaper and better. With the development and introduction of the use of information technology in the business world, this has extended on many areas. We use it at home, in companies, corporations and government organizations. The use of information technology at all levels of business or organization is called electronic commerce. The trend of the last decade is business of stock markets via Internet, which is called e-brokerage. E-brokerage is a broad term which can already mean the website of stock market or whole system of trading on it. For such operations, each exchange uses a platform through which members can apply and freely trade over the internet. In order that the concept of stock market operations will be clear, we will define stock markets, brokerage and types of doing business on stock markets in the first chapter of the thesis. We will also describe the major organizations in Slovenia, which are crucial for the Slovenian brokerage. To understand the concept of trading, we will also describe the procedure itself. We will identify and indicate with which financial instruments is being traded on the Ljubljana Stock Exchange. We will also list and describe some types of securities. In the second chapter we will define e-business, its level, areas, etc. Because there is a lot of doubts and skeptics because of the safety of it we will also indicate how to protect ourselves online. We will list some pros and cons of business online. After clarification of terms like e-business and brokerage we will connect the content together and describe e-brokerage in details. We will present how it came to the use of information technology throughout history on the capital market of the world. We will present e-brokerage in Slovenia since the very beginning of its use on the Ljubljana Stock Exchange to the current time period. More attention will be paid to the description of the BTS trading system, which was the first such system in Slovenia and was in regular use until 2009, when it was replaced by a system called Xetra. With this system, the Ljubljana Stock Exchange also operates today. To compare the Ljubljana Stock Exchange, we will describe the e-business of Zagreb Stock Exchange, which was among the first in Europe to start with e-business. After description of Ljubljana and Zagreb stock exchange we will compare both markets and the two trading systems that are in use. The Ljubljana Stock Exchange, as we have already said, is using trading system Xetra for its operations and Zagreb Stock Exchange is using services of the trading system X-stream and OMX. Both systems are recognized and expanded with a number of features and customizations.
Keywords:e-business, e-brokerage, electronic brokerage, Ljubljana Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange, Xetra, NASDAQ OMX X-stream, BTS


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica