| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:ORGANIZIRANJE JAVNE UPRAVE
Authors:Vurcer, Mateja (Author)
Uršič, Duško (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf VS_Vurcer_Mateja_2013.pdf (572,72 KB)
MD5: 25DCF4B5121A06EC520792652481ABD9
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Po ustavi je vlada Republike Slovenije organ oziroma veja izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave republike Slovenije. Del izvršilne oblasti je uprava, ki izvršuje upravne naloge. Uprava na izvedbeni ravni neposredno skrbi, da se sprejete odločitve uresničujejo v vsakodnevnem družbenem življenju. Delovanje uprave temelji na načelu ustavnosti in zakonitosti in na načelu samostojnosti. Javna uprava je širši pojem od državne uprave, ker zajema tudi lokalno samoupravo, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb. Javna uprava je uprava v javnih zadevah. Delovanje javne uprave je obraz države in družbenega gledanja na razmerje med skupnostjo in posameznikom. Upravljanje je dejavnost, katere bistvo je v usmerjanju, določanju smeri za dosego cilja. Je upravljanje skupnih družbenih zadev oziroma dejavnosti, ki so v (javnem, splošnem, skupnem) interesu celotne družbe. Javni interes pa je tisto, kar šteje družba, organizirana v državo ali drugo pravno organizacijsko teritorialno enoto oziroma skupnost po svojih merilih za svojo korist. Področje javne uprave ureja upravno pravo, ki vsebuje norme. Pravne norme in predpisi pa so osnova za vključevanje in urejanje na področju družbenih odnosov. Organizirana mora biti tako, da se zadovolji družbene interese. Organizacija je proces delitve dela in sistematično povezovanje delov operacij, razdeljenih med različne ljudi, ki delujejo za uresničevanje določenih skupnih ciljev. Skupna izhodišča za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest določa vladna odredba. Odredba natančneje določa naloge, ki se opravljajo za posamezno delovno mesto ter pogoje za zaposlitev na teh delovnih mestih. Akt izda minister s soglasjem vlade. Akt o sistematizaciji je seznam predvidenih delovnih mest, ki omogoča preglednost in načrtnost pri zaposlovanju. Klasifikacija (razvrščanje) javnih uslužbencev omogoča načrtovanje in nadzor nad zaposlovanjem v javni upravi, organizacijsko racionalizacijo in poenotene pogoje za zaposlitev na istovrstnih delovnih mestih. V okviru pravnih oseb javnega prava delujejo tudi javni skladi , ki upravljajo in razpolagajo s premoženjem, ki ga je država ali lokalna skupnost namenila za zagotavljanje javnega interesa.
Keywords:Javna uprava so organi in organizacije, ki opravljajo javne zadeve oz. dejavnosti upravljanja v javnih zadevah (državna uprava, lokalna samouprava in nosilci javnih pooblastil). Javni sektor je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna podjetja in druge neprofitne organizacije. Javni skladi - ustanavljajo jih država in lokalne skupnosti za zbiranje sredstev za določen namen in za gospodarjenje s temi sredstvi.
Year of publishing:2013
Publisher:[M. Vurcer]
Source:Ljubljana
UDC:005.7
COBISS_ID:11672604 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:NHSUG5ER
Views:1915
Downloads:563
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:MANAGEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract:Under the Constitution, the Government of the Republic of Slovenia or the authority of the executive branch and the highest body of state administration of the Republic of Slovenia. Part of the executive management board, who shall perform administrative tasks. Administration at the operational level is directly responsible to implement the decisions taken in everyday social life. Operation of government is based on the principle of constitutionality and legality and the principle of autonomy. Public administration is a broader concept than government, as it also includes local government, public powers holders and public service. Public administration is the administration of public affairs. Public Administration is the face of law and social perspective on the relationship between the community and individuals. Management is an activity whose essence is in the direction, setting direction to achieve the objective. The joint management of social affairs and activities in the (public, general, common) interests of the whole society. The public interest is what is considered a company organized in another state or territorial legal organizational unit or community standards for their own benefit. Public administration governed by administrative law contains norms. Legal norms and regulations and the basis for the integration and management of social relations. It should be organized so as to satisfy the interests of society. The organization is a process of division of labor and the systematic integration of parts operations, divided between different people, working to achieve certain common goals. Common ground for the internal organization and systematization of jobs down the government order. The Order specifies the tasks to be performed for each workplace and conditions of employment in these jobs. Document issued by the Minister with the consent of the Government. Act on the statutory list of intended employment, which enables transparency and načrtnost in employment. Classification (classification) of public officials to plan and control over employment in public administration, organizational streamlining and uniform conditions of employment on the same type of jobs. The public legal persons operating the public funds, which manage and dispose of property by the state or local community in order to ensure the public interest.
Keywords:Public administration, the authorities and organizations providing or public affairs. management activities in public affairs (government departments, local government and statutory authorities). The public sector is a broader concept, which is also composed of public administration, public institutions, public enterprises and other non-profit organizations. Public funds - set up by state and local communities to raise funds for a specific purpose and for the management of these resources.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica