| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK OB PRENEHANJU POGODBE O TRGOVSKEM ZASTOPNANJU (AGENCIJSKE POGODBE)
Authors:Paternoster, Grega (Author)
Kranjc, Vesna (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf UNI_Paternoster_Grega_2012.pdf (463,35 KB)
MD5: 8F7E651F88A06A577E40179C2CB5B718
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:V diplomski nalogi je, po uvodu, v prvem poglavju predstavljena pogodba o trgovskem zastopanju oziroma agencijska pogodba, predvsem njen gospodarski oziroma ekonomski namen, veljavna ureditev pogodbe v Obligacijskem zakoniku - v nadaljevanju OZ, kakor tudi primerjava z ureditvijo, ki je veljala pred sprejetjem OZ v Zakonu o obligacijskih razmerjih - v nadaljevanju ZOR. V istem poglavju je predstavljena tudi ureditev te pogodbe v Direktivi Sveta 86/653/EGS o usklajevanju zakonodaj držav članic o samozaposlenih trgovinskih zastopnikih z dne 18. december 1986 - v nadaljevanju Direktiva 86/653/EGS s katero je OZ usklajen ter Vzorčna pogodba o trgovinskem zastopanju Mednarodne trgovinske zbornice - v nadaljevanju Vzorčna pogodba MTZ. Prav tako je v tem poglavju opravljena razmejitev agencijske pogodbe od njej podobnih pogodbenih tipov – distribucijske pogodbe, franšizing pogodbe, komisijske pogodbe in posredniške pogodbe. V drugem poglavju so predstavljena splošna pravna pravila o prenehanju pogodbenih razmerij trajnejše narave in sicer 332. člen OZ, ki ureja prenehanje pogodbenega razmerja trajne narave, ki je sklenjeno za določen čas in 333. člen OZ, ki ureja prenehanje pogodbenega razmerja, sklenjenega za nedoločen čas. 332. in 333. člen OZ sta lex generalis v razmerju do 830. in 831. člena OZ, ki kot lex specialis urejata prenehanje agencijske pogodbe, sklenjene za nedoločen oziroma za določen čas. Naslednje oziroma osrednje poglavje je namenjeno posebnim pravnim pravilom o prenehanju agencijske pogodbe. Pravila iz OZ podrobno določajo pogoje za prenehanje pogodbenega razmerja med agentom in naročiteljem ter pravice in obveznosti strank ob prenehanju pogodbe. Pravila so večinoma kogentne narave in nekoliko bolj varujejo agenta kot naročitelja, saj je agent praviloma šibkejša stranka v pogodbenem razmerju. Pravila, ki določajo prenehanje agencijske pogodbe delimo v dve skupini in sicer pravila, ki urejajo redno prenehanje pogodbe, kjer bodo opisani pogoji za prenehanje pogodbe sklenjene za nedoločen in določen čas in pravila, ki določajo izredno prenehanje pogodbe – odstop od pogodbe brez odpovednega roka. Sledijo še podpoglavja o institutih, ki jih je v naš pravni red vnesel OZ in sicer o odpravnini, kot institutu, ki je normiran oziroma urejen v korist agenta in institutu konkurenčne prepovedi po prenehanju pogodbe, ki je določena v korist druge stranke agencijske pogodbe, to je, naročitelja. V diplomskem delu so poleg veljavne ureditve agencijske pogodbe v našem pravnem redu, prispevkov pravne teorije, predstavljene tudi številne odločitve slovenskih višjih sodišč in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ter Sodišča Evropske unije v konkretnih primerih.
Keywords:pogodba o trgovskem zastopanju (agencijska pogodba), agent, naročitelj, pogodbeno razmerje trajne narave, redno in izredno prenehanje agencijske pogodbe, resen vzrok, odpravnina, konkurenčna prepoved po prenehanju pogodbe.
Year of publishing:2012
Publisher:[G. Paternoster]
Source:Maribor
UDC:34(043.2)
COBISS_ID:4395563 New window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:HG7UXBN0
Views:4003
Downloads:1189
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CLIENTS UPON TERMINATION OF THE COMMERCIAL AGENCY CONTRACT
Abstract:The first chapter of the B. A. Dissertation follows the introduction and presents the commercial agency contract, mainly concentrating upon its economic function, its existing arrangement of the contract in the Code of Obligations - hereinafter CO, as well as the comparison with regularization, which was valid prior to the passing of the CO in the Obligations Act - hereinafter OA. The arrangement of the commercial agency contract in the Council Directive 86/653/EGS on the Coordination of the Laws of the Member States relating to Self-employed Commercial Agents of 18 December 1986 - hereinafter Directive 86/653/EGS, with which the CO is coordinated, and the Model Contract of Commercial Representations of the International Chamber of Commerce - hereinafter Model Contract ICC, are presented in the same chapter. Moreover, the same chapter introduces the segregation of the commercial agency contract from analogous contract types, namely distribution contracts, franchising contracts, commission contracts, and intermediate contracts. The second chapter discusses law rules of general scope on termination of the contractual relationship of lasting nature, to wit Article 332 of CO, which regulates the termination of the contractual relationship of lasting nature that was concluded for a fixed period of time and Article 333 of CO, which regulates the termination of the contractual relationship that was concluded for indefinite period of time. Articles 332 and 333 of CO are lex generalis in relation to Articles 830 and 831 of CO, which as lex specialis regulate the termination of the commercial agency contract concluded for indefinite or fixed period of time. The third chapter, being also the central chapter of the B. A. Dissertation, concentrates on specific law rules on the termination of the commercial agency contract. Rules of the CO specify terms of the termination of the contractual relationship between the agent and the customer, rights and obligations of parties upon the termination of the contract. Rules are more or less of a cogent nature and tend to protect the agent more than the customer, since the agent is the weaker party in the contractual relationship. Rules that determine the termination of the commercial agency contract are divided into two groups, namely rules that arrange ordinary termination of the contract by specifying terms for termination of the contract concluded for fixed and indefinite time period, and rules that determine extraordinary termination of the contract—withdrawal of the contract without notice. Furthermore, the B. A. Dissertation includes subchapters on institutes that were incorporated into our legal system by the CO, that is to say, severance pay as an institute, which is normalised and regulated in the favour of the agent and institute of prohibition of competition upon the contract termination, which is stipulated in favour of the other party of the commercial agency contract - the customer. In addition, the B. A. Dissertation presents existing arrangement of the commercial agency contract in our legal order, contributions to legal theory, as well as numerous decisions on specific cases of the Slovene Higher Court, Supreme Court of the Republic of Slovenia and the Court of Justice of the European Union .
Keywords:commercial agency contract, agent, customer, contractual relationship of a lasting nature, ordinary and extraordinary termination of the agency contract, serious reason, severance pay, prohibition of competition upon the contract termination.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica