| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:PRAVNA PODLAGA ZA ORGANIZACIJO DELA V POLICIJI
Authors:Volavšek, Boštjan (Author)
Murtič, Sašo (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf VS_Volavsek_Bostjan_2011.pdf (3,82 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Organization:FL - Faculty of Logistic
Abstract:Živimo v sodobnem in razvitem svetu, ki od nas zahteva, da se pri svojih dejanjih in nalogah odločamo hitro, da smo fleksibilni in da rešujemo posamezne ali skupne naloge skladno z družbenimi usmeritvami, moralnimi načeli in zakonom. Trajnostni razvoj družbe nas usmerja v priprave na spremembe, v sprejemanje in razumevanje razvoja človeštva in nam daje možnosti za nove paradigme. Čas, prostor in informacija so temeljni elementi, ki človeku dajejo prednost pri izvajanju logističnih procesov. Človeška odločnost, strokovnost in zanesljivost pa so dodana vrednost v organizaciji posameznih procesov bodisi v gospodarstvu, upravi ali drugje. Vse elemente ugotovljene definicije je mogoče prenesti tudi na delovanje represivnih organov države, ki imajo nalogo zagotoviti pravno varnost ter izvrševanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje zakon. Policija pa je ena takšnih organizacij, ki potrebuje dobro organizacijo in organiziranost, za kar potrebuje tudi dobro organizirano logistično podporo. Diplomsko delo skozi logistične procese predstavlja organizacijo in delo policije, s poudarkom na področju pravne podlage organizacije delovnega časa in ostalih logističnih procesov v policiji. S pregledom zakonov in zakonskih predpisov smo preučili in preverjali, ali v policiji pravilno razporejajo delovni čas ter katero pravno podlago za to uporabljajo. Gre za logistične procese delovanja organizacije in pravične uporabe razpolagajočih resursov. Predstavili in opisali smo delovna področja in procese policijske organizacije ter policijska pooblastila, metodiko dela, preiskovanje in odkrivanje kriminalitete, varovanja oseb in objektov ter vrsto drugih področij, ki so pomembna za organizacijo in izvajanje ukrepov, ki jih policija brez logistike ne more opraviti. V organizaciji so nenehna prizadevanja za izboljšanje kakovosti policijskih storitev in pravilno uporabo sredstev, ki jih logistika zagotavlja organizaciji. Organizacijski procesi terjajo od zaposlenih sistematično in načrtovano spodbujanje strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja, logistični procesi pa pravilno uporabo sredstev in trajnostni razvoj družbe. Namen diplomskega dela je predstaviti organizacijo, načrtovanje nalog, preskrbo in logistične procese organiziranja ter analiziranje in preučevanje novih rešitev s ciljem povečanja učinkovitosti celotne organizacije. Logistični procesi so procesi, ki znotraj delovnega procesa policije omogočajo izvajanje predpisanih nalog.
Keywords:Policija, pravo, pravna podlaga, organizacija dela, logistika.
Year of publishing:2011
Source:Maribor
NUK URN:URN:SI:UM:DK:CIWPLRUX
Views:1860
Downloads:190
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:FL
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:THE LEGAL BASIC FOR THE ORGANIZATION OF WORK IN THE POLICE
Abstract:We live in a modern and developed world that requires from us, to be quickly decided in our actions and tasks and that we are flexible and solve the individual or collective tasks in accordance with social attitudes, moral principles and law. Sustainable development of society directs us to prepare for the changes in acceptance and understanding of human development and gives us opportunities for the new paradigms. Time, space and information are basic elements that give a person advantage over the implementation of logistics processes. Human determination, professionalism and reliability are value added processes within the organization or individual in the economy, administration or elsewhere. All items found definitions is possible to carry over from the functioning of the repressive authority of the country, who have the task of ensuring, legal certainty and enforcement of rights and obligations prescribed by the law. Police is one of such organizations that needs a good organization and structure, which also needs a well-organized logistical support. Diploma work through the logistics processes represents the work and organization of the police organization, with emphasis on the legal basis for the organization of working time and other logistics processes in the police. The review of laws and statutory provisions that we have examined and verified whether the police properly allocate working time, and what legal basis for this use. It goes for a logistical processes in the work of organization and fair use of available resources. We present and describe the working areas and processes of police organizations and furthermore the police authorizations, methodology of work, investigating and detecting crime, protecting people and facilities and a range of other areas that are important for the organization and implementation of measures which are police without the logistics can not be done. In the organization are continuous efforts to improve the quality of police services and the property use of resources by providing logistics organization. Organizational processes demand from employees a systematic and planned promotion of technical, operational and personal development, logistics processes and proper use of resources and sustainable development of society. The purpose of the diploma thesis is presentation of the organization, planning tasks, supply and logistics processes of organizing and analyzing and furthermore the studying of new solutions in order to increase efficiency throughout the organization. Logistics processes are processes which are inside of working proces of the police enable to implement the statutory duties.
Keywords:Police, law, legal basis, organization of work, logistics.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica