| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA KOT TEMELJNA PRAVICA ČLOVEKA IN DELAVCA
Authors:Vuga, Milan (Author)
Senčur Peček, Darja (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf UNI_Vuga_Milan_2011.pdf (716,34 KB)
 
Language:Slovenian
Work type:Undergraduate thesis (m5)
Organization:PF - Faculty of Law
Abstract:Ideja, da pravica do splošnega izobraževanja pripada vsem slojem prebivalstva in ne samo priviligiranim slojem, vladarjem in plemstvu, se je najprej pojavila v dobi razsvetljenstva, najizraziteje sredi 18. stoletja na francoskih tleh. Njeno mednarodno priznanje in umestitev med sodobne človekove pravice, pa je bilo doseženo šele po drugi svetovni vojni. Po večletni človeški moriji je svetovna demokratična javnost pod okriljem OZN sprejela sodobno "Magno charto libertatum" - Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki je bila podlaga za sprejem drugih mednarodnopravno zavezujočih aktov na področju človekovih pravic. Potem, ko je OZN pravico do izobraževanja uvrstila na mednarodni seznam človekovih pravic, so jo kot eno temeljnih, neodtujljivih človekovih pravic, umestile v svoje pravne akte različne regionalne in naddržavne institucije, v svoje ustave tudi sodobne demokratične države. Kot ugotavlja UNESCO v svojih letnih poročilih pa predvsem nerazvite države ne izvajajo sprejetih mednarodnih obvez za materialno in vsebinsko udejanjenje pravice do izobraževanja. V večini teh okolij ni načrtnega razvijanja človekovih, potencialnih in duševnih zmožnosti prebivalstva. Zato so prebivalci teh držav zaradi vsakodnevnih bitk za golo preživetje prisiljeni izobraževanje in usposabljanje, postaviti na zadnje mesto. In še vedno je po več kot petdesetih letih od razglasitve in umestitve izobraževanja med splošno (mednarodno) priznane človekove pravice v nekaterih delih sveta še vedno, poleg gospodarske prisotna tudi izobraževalna in kulturna beda. Izobraževanje v teh okoljih ostaja še vedno privilegij bogatih. Večina gospodarsko razvitih držav je poleg ustavnopravnih določb, sprejela tudi ustrezne druge notranje predpise o uresničevanju pravice do izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, s poudarkom na trajnem ter vseživljenjskem učenju. Slednje je zaradi hitrega tehničnega napredka in globalizacije nujno potrebno za konkuriranje na svetovnih tržiščih. Predvsem gospodarska podjetja in tudi država kot "organizirani servis za državljane"namreč potrebujejo izobražene delavce in javne uslužbence. V naši državi je pravica do izobraževanja in učenja urejena v ustavi, zakonih in podzakonskih predpisih. Država zagotavlja materialne pogoje za prost dostop vseh državljanov do vseh izobraževalnih programov. V te programe se lahko svobodno in brez diskriminatornih omejitev vključi mladina ter zaposlene in brezposelne osebe. Pravice in dolžnosti delavcev ter delodajalcev so določene z delovnopravnimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami s področja gospodarskih dejavnosti in javne uprave, konkretneje pa v individualnih pogodbah o izobraževanju. Za polnopravno uveljavitev in univerzalnost človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, s tem tudi pravice do izobraževanja je pomembno, da je s pravnimi akti predvidena pravna zaščita posameznika, ki jo lahko uveljavlja v postopkih pred domačimi in mednarodnimi sodnimi institucijami.
Keywords:človekove pravice, temeljne svoboščine, pravica do izobraževanja, izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje delavcev, pogodba o izobraževanju
Year of publishing:2011
Publisher:[M. Vuga]
Source:Maribor
UDC:34(043.2)
COBISS_ID:4221995 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:NKH4E1OR
Views:4036
Downloads:482
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:PF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:RIGHT TO EDUCATION AS A FUNDAMENTAL RIGHT MAN AND WORKER
Abstract:The idea that the right to education belonging to all strata of the population and not just the rulers and nobility, first appeared in the era of the Enlightenment, most prominently in the middle of 18th century on the French soil. Its international recognition and positioning of the contemporary human rights, was reached only after the Second World War. After several years of human seas, global democratic public under the auspices of the UN adopted the modern "Magna charta libertatum" - Universal Declaration of Human Rights, which formed the basis for the adoption of internationally binding instruments on human rights. After the UN the right to education placed on the international list of human rights, it was one of the fundamental, inalienable human rights be assigned to their acts, various regional and supranational institutions, in its Constitution as a modern democratic state. As noted by UNESCO in its annual reports, in particular least developed countries do not implement agreed international commitments for material and conceptual realization of the right to education. In most of these environments is planned to develop human, potential, mental capacity of the population. Therefore the inhabitants of these countries due to daily battles for mere survival, forced to education and learning to put in last place. And still, after more than fifty years from delivery of education as a general (international) human rights recognized in some parts of the world continues along with the economic, is also present educational and cultural misery. Education in these environments is still the privilege of the rich. In addition to the constitutional legal provisions the most economically developed countries also adopted the rules necessary to exercise their right to education, training and upgrading, with an emphasis on ongoing, lifelong learning. Due to rapid technological progress and globalization the latter are necessary to compete in the world markets. The commercial enterprises and the state as a "regulated service for citizens" particularly need skilled workers and civil servants. In our country the right to education and learning is governed by the Constitution, laws and regulations. The state guarantees material conditions for free access of all citizens, from primary school to higher education programs. These programs include the youth, employed and unemployed persons freely and without discriminatory restrictions. The rights and obligations of workers and employers are provided with the employment regulations and collective agreements from the economy and public administration, more specifically in the individual contracts of training. For the full implementation and universality of human rights and fundamental freedoms and thus the right to education, it is important that the legislation provides legal protection for individuals that can be invoked in proceedings before domestic and international judicial authorities.
Keywords:Human rights and fundamental freedoms, the right to education, training workers, upgrading, workers’ education, contract of education.


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica