| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:STRATEGIJA IN TAKTIKA UVAJANJA PROGRAMA PODJETNIŠTVA V OSNOVNE ŠOLE
Authors:Erlih, Zlatko (Author)
Radonjič, Dušan (Mentor) More about this mentor... New window
Rebernik, Miroslav (Co-mentor)
Files:.pdf MAG_Erlih_Zlatko_2011.pdf (3,91 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis (m2)
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Na zemeljski obli bo kmalu 7 milijard prebivalcev, ki dnevno potrebujejo vedno več materialnih in duhovnih dobrin, da bi lahko pokrili svoje vedno spreminjajoče se potrebe. Te se z njihovo pripravljenostjo za nakup spreminjajo v povpraševanje in so gonilo razvijanja novih proizvodov in novih storitev. Človek se je skozi svoj razvoj navadil, da ob danih išče tudi vedno nove dobrine, če mu standard to seveda dopušča. Zato snovalci novih idej in posledično novih marketinških produktov prinašajo vedno nove odgovore, kako s čim manjšo rabo sicer vedno bolj omejenih naravnih resursov zadovoljiti vedno večje povpraševanje in si pri tem zagotoviti čim večjo korist, skrbeti za trajnostni razvoj, hkrati pa prispevati k zadovoljstvu odjemalcev. Gre za večno marketinško vprašanje, ki je osrednje v podjetjih, njihovemu izzivu pa so v smislu gospodarnega ravnanja s sredstvi izpostavljena tudi gospodinjstva in različne družbene skupnosti. V vseh navedenih okoljih se posledično tem razmišljanjem pojavlja potreba po ljudeh, ki znajo biti podjetni in ustvarjalni, torej tudi po podjetnikih. Nekdo je rekel, da gre pri podjetnikih za ljudi, ki vidijo in v nadaljevanju izkoristijo priložnosti tam, kjer jih drugi ne vidijo. Večna dilema je, ali se podjetnik rodi, ali lahko to postane z izobraževanjem, učenjem in prakso. Kljub temu, da je nekaj zagotovo vezano na naše gene, je danes predvsem jasno, da se da marsičesa, kar sodi v splet kompleksne lastnosti imenovane podjetnost, tudi naučiti in s prakso pridobiti. Posledično temu je torej možno z različnimi oblikami podjetniškega izobraževanja in usposabljanja prispevati k večjemu in hitrejšemu razvoju podjetništva v vseh družbah, ne glede na stanje njihove trenutne razvitosti. Programi podjetniškega izobraževanja prebivalstva in znotraj tega tudi osnovnošolcev, ki jih moramo deklarirati za marketinške produkte, imajo v najbolj razvitih državah sveta tradicijo, ki sega v začetek 20. stoletja. Kljub temu se potreba po razvoju tovrstnih oblik izobraževalnih storitev, recimo v EU, bolj odločno pojavlja šele v zadnjem desetletju, nekateri narodi pa se s to vsebino uspešno ukvarjajo že dlje. V Sloveniji je kmalu po osamosvojitvi nastal program imenovan Podjetniški krožek za osnovnošolce. Šlo je za prvo dokaj organizirano in celovito obliko fakultativnega podjetniškega izobraževanja in usposabljanja te ciljne skupine v zadnjih razredih osnovne šole. Hkrati je šlo za marketinški produkt - storitev, ki je bila v strateško in taktično trženjskem smislu relativno dobro definirana. V raziskavi, ki jo prikazujemo v tem magistrskem delu, smo nedvoumno ugotovili, da je bil program, ki se je zaradi nedorečenega financiranja prenehal izvajati, primerljiv in konkurenčen tujim dobrim praksam. Še več, program je bil za ciljno skupino osnovnošolcev bistveno širše zastavljen, kot to velja za slednje. Jasno se je tudi izkazalo, da je EU v zadnjem desetletju zagnala mnoge politične iniciative, da bi v državah članicah spodbudila nastajanje, uvajanje in izvajanje programov podjetniškega izobraževanja od vrtca pa do konca študija. Kljub temu so programi v EU in po svetu zelo različni, a hkrati v svojem namenu izjemno podobni. Na globalnem trgu se je zelo uveljavil predvsem ameriški program Junior Achievement – Young Enterprise, ki je prisoten na vseh kontinentih. Izkazalo se je tudi, da v najnovejšem času predvsem Američani zopet veliko stavijo na podjetniško izobraževanje in usposabljanje prebivalstva, zato so se začele z razvojem novih programov in usposabljanjem učiteljev, močno ukvarjati tudi najprestižnejše ameriške Univerze. Marketinški pogled na program Podjetniški krožek za osnovnošolce nam pravi, da so ga med udeleženci v času njegovega izvajanja zelo dobro sprejeli. Dobro mnenje pa so o njem ponovno izrazili vsi tisti nekdanji učenci, ki so ga po nekaj letih ponovno ocenili v pisni anketi. Prav tako so se o programu pozitivno izrazili nekdanji mentorji v najnovejših anketah. Končno smo ugotovili, da je p
Keywords:podjetništvo, podjetniško izobraževanje, podjetniško izobraževanje za mlade, strategija in taktika podjetniškega izobraževanja mladih
Year of publishing:2011
Publisher:[Z. Erlih]
Source:Gornja Radgona
UDC:37
COBISS_ID:10780444 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:GVTPAQXW
Views:1950
Downloads:171
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:THE IMPLEMENTATION STRATEGY AND TACTIC OF EDUCATIONAL PROGRAMME ENTREPRENEUSHIP IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Abstract:There will be soon 7 billion inhabitants on the Earth, who daily need more and more material and spiritual goods to cover their permanent changing needs. Depending on people willingness for buying things, the needs convert into the demand and are the driving power of new products and new services development. Through the history people always used to look for new goods, if the standard allows them to do so. Therefore the projectors of new ideas and consequently new marketing products have always new answers, how with the smallest usage as possible of always more and more restricted natural recourses to satisfy more and more bigger demand, with intention to ensure the biggest benefit as possible, to take care of permanent development and also to contribute to the consumer satisfaction. There is always pointed out the marketing question, which is the most important issue in all the enterprises, and the same challenge in the way of economical treatment with the goods recourses, are also exposed the households and different communities. In all the mentioned circumstances consequently appears the need for the people, who are able to be creative and active. Somebody sad it, that entrepreneurs are people, who see and are able to use the opportunity there, where the others can`t see it. There is always a dilemma, whether the entrepreneur is already born or he becomes that with the education, learning and experiences. Although the fact that there is certainly something bounded to our genes, it is nowadays clear, that a lot of things that belong to all the complex characteristics, called enterprise, which the entrepreneurs should have, can be also learned and achieved with experiences. Therefore it is possible with different forms and methods of enterprising education and qualification to contribute to bigger and faster enterprising development in all the societies, no matter the level of their momentary development. The enterprising education programmes among the people and by that also among the pupils in elementary schools, that have to be declared for the marketing products, have in the most developed countries of the world lasting tradition, reaching to the beginning of the 20th century. Although the need for that kind of education services, for example in EU, appears more determined only in the last decade, in the meantime some nations are occupied successfully with the topic already for some longer time. Soon after the independence, in Slovenia came into existence the programme called »the enterprising circle« for the pupils in elementary schools. It was a pretty organized and completed form of enterprising facultative education and qualification for the target groups in the last classes of the elementary school. On the other hand it was also marketing product- service, which it was very good defined in the way of marketing strategy. In our research work, represented in this work, our findings proved to be correct without any doubts, that the programme, which was stopped because of the undefined financing, is comparable to all the good practices abroad. There is also more, the programme was remarkable more extensive planned, as it is abroad. There is also a very clear fact, the EU has taken quite a lot of political initiatives, to stimulate in all the member countries the beginning, inclusion and accomplishment of enterprising education programmes from the kindergarten till the end of the study. Despite the fact the programmes all over the world are quite different, but at the same time they are also very similar in their intention. On the global market has been put forward especially the American programme Junior Achievement- Young Enterprise, that takes part on all the continents. Marketing view of enterprising circle programme, intended for the pupils in elementary schools, is showing us, that the programme was very good accepted among the participants during its accomplishment. Good opinion about the programme have also expressed all those students, who estimated the programme one more time, after some yea
Keywords:entrepreneurship, entrepreneurship education, etrepreneurship education for youth, strategy and tactic of entrepreneuship education for youth


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica