| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Show document

Title:VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE PRI IZBIRI POČITNIŠKE DESTINACIJE
Authors:Jakob, Urška (Author)
Čančer, Vesna (Mentor) More about this mentor... New window
Files:.pdf VS_Jakob_Urska_2010.pdf (1,22 MB)
 
Language:Slovenian
Work type:Final seminar paper (mb14)
Organization:EPF - Faculty of Business and Economics
Abstract:Izbira počitniške destinacije je ob današnjem tempu življenja, ko čez leto ni časa za nekatere aktivnosti, toliko bolj zahtevna naloga. Na počitnicah si želijo turisti vedno več možnosti za rekreacijo in sprostitev, pa naj gre za poletne ali za zimske počitnice. Cilje, ki smo si jih v uvodu zastavili in zahtevajo deskriptivni pristop, smo v teoretičnem delu dosegli tako, da smo predstavili metode za odločanje po več kriterijih hkrati, reševanje problema po korakih, računalniški program Web-HIPRE, ter osnovne pojme o turizmu, turistično ponudbo v Sloveniji in analizo konkurence. V praktičnem delu smo z analitičnim pristopom uresničili še preostala dva cilja. Na osnovi odgovorov anketirancev smo rezultate statistično obdelali z računalniškim programom Excel, nato pa z računalniškim programom Web-HIPRE zgradili model za izbiro počitniške destinacije. Upoštevali smo več dejavnikov: stroške počitnic, primarne sestavine turistične ponudbe (površje, floro in favno, kulturne in zgodovinske spomenike, ponudbo prireditev, dodatne aktivnosti, adrenalinske športe, podnebje) in sekundarne sestavine turistične ponudbe (dostopnost, kategorijo namestitvenega obrata, bližino plaže oz. smučišča, trgovskega centra, uglednega gostinskega lokala, znanega športnega središča, in na politične razmere v državi). Z izgradnjo modela smo prišli do ugotovitve, da je od primarnih sestavin turistične ponudbe najpomembnejši kriterij dodatne aktivnosti, od sekundarnih sestavin turistične ponudbe pa bližina plaže oz. smučišča. Ugotovili smo tudi, da je ob upoštevanju pomembnosti kriterijev tako poleti kot pozimi najboljša destinacija Slovenija. Glede na potrjene hipoteze lahko trdimo, da so stroški počitnic najpomembnejši kriterij pri izbiri počitniške destinacije, da Slovenci ne cenijo turistične ponudbe Slovenije, da Slovencev (starih med 20 in 40 let) ne zanimajo kulturne in zgodovinske znamenitosti, da Slovenija ni privlačna za ljudi, željne avantur in adrenalina, ter da se vedno več ljudi odloča za počitnice v lastni režiji, torej brez posredovanja turistične agencije. Zanimiva pa je zavrnitev trditve, da se Slovenci poleti najraje odpravijo na dopust na Hrvaško, saj smo to trditev morali zavrniti tako glede na pogostost odgovorov (najboljša Grčija), kot pri upoštevanju pomembnosti kriterijev (najboljša Slovenija). Trditev, da Slovenci najraje smučajo v Avstriji, smo glede na pogostost odgovorov potrdili, pri upoštevanju pomembnosti kriterijev pa je najboljša destinacija postala Slovenija. Rezultati nam povedo, da ljudje, stari med 20 in 40 let, od počitnic pričakujejo, da bodo stroški čim nižji, ponudba dodatnih aktivnosti in prireditev široka, hotel višje kategorije in blizu plaže oz. smučišča, destinacija pa lahko dostopna. Manj pa jih zanima bližina uglednega gostinskega lokala in ponudba adrenalinskih športov. Dobljene rezultate bi lahko katerakoli turistična agencija uporabila za sestavo programov, namenjenih tej populaciji.
Keywords:Turistična destinacija, Pogoji za turizem, Primarne sestavine turistične ponudbe, Sekundarne sestavine turistične ponudbe, Next exit oz. Na lepše, Web-HIPRE, Večkriterijsko odločanje, SMART, SWING
Year of publishing:2010
Publisher:[U. Jakob]
Source:Maribor
UDC:519.8
COBISS_ID:10530076 Link is opened in a new window
NUK URN:URN:SI:UM:DK:QRXWU0QG
Views:2195
Downloads:246
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Categories:EPF
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:MULTICRITERIA DECISION MAKING FOR HOLIDAY DESTINATION CHOICE
Abstract:Choice of holiday destination is at today's pace of life, when there isn't time for some activities during a year, this much more demanding task. Tourists want more possibilities for recreation and relaxation on vacation, no matter if it is summer or winter vacation. Goals, that we set for us initially and they demand descriptive approach, we achieved them in theoretical part, so that we introduced procedures for deciding for more criteria at the same time, rescuing of problem after steps, computer program Web-HIPRE, and basic concepts about tourism, tourist offer in Slovenia and analysis of competition. In practical part we solved other two goals with analytical approach. We treated results statistically with computer program Excel on base of answers of interviewees, then with computer program Web-HIPRE we built a model for choice of holiday destination. We were concentrated on total costs of vacation, landscape, flora and fauna, cultural and historical monuments, event offers, additional activities, adrenalin sports, climate, accessibility, category of accommodation units, closenes of the beach or ski slopes, shoppihg center, the renowned restaurant, famous sports center and political situation. By construction of model, we came to the conclusion, that the most important criterion from primary ingredients of tourist offer is additional activity and from secondary ingredients of tourist offer is vicinity of beach or ski slopes. We found that best destination, bearing in mind importance of criteria, both in summer and winter, is Slovenia. Considering confirmed hypotheses, we can claim, that costs of vacation are the most important criterion at choice of holiday destination, that Slovenes don't appreciate tourist offer of Slovenia, that of Slovenes (of old during 20 and 40 years) aren't interesting of cultural and historic sites, that Slovenia is not attractive for people wanting for adventures and adrenalin rush, and that more people decide for vacation within own direction, thus without intervention of tourist agency. Interesting is a refusal of claim, that the most popular destination of Slovenes in summer is Croatia, because we had to refuse this claim by incidence of answers (best Greece) and also at consideration of importance of criteria (best Slovenia). Claim, that Slovenes favorite ski destination is Austria, we confirmed by considering incidence of answers and at consideration of importance of criteria, best destination became Slovenia. Results, that we got, tell us, that people, old during 20 and 40 years, expect of vacation, that costs will be lower, offer of additional activities and event wide, hotel of higher categories and proximiti of beach or ski slope and accessibility of destination. Less they are interested in vicinity of exclusive resturant and offer of adrenalin sports. This results can be used by any tourist agency for composition of programs of be intended for this population.
Keywords:Tourist destination, Conditions for tourism, Primary components of tourism supply, Secondary components of tourism supply, Next exit, Web-HIPRE, Multicriteria decision- making, SMART, SWING


Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica