| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
JEZIKOVNI REGISTRI V ANGLEŠKIH IN NEMŠKIH PODNAPISIH V FILMU VARUH MEJE NA PRIMERU FILMSKIH VLOG TANJE POTOČNIK, PIE ZEMLJIČ, IVE KRAJNC IN JONASA ŽNIDARŠIČA
Zmago Pavličič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen pričujoče diplomske naloge je bil preveriti prevajalčevo upoštevanje variacij v registru v angleških in nemških podnapisih za slovenski film Varuh meje na primeru filmskih vlog Alje, Žane, Simone in Varuha meje. Odigrali so jih Tanja Potočnik, Pia Zemljič, Iva Krajnc in Jonas Žnidaršič. Primerjava angleških in nemških podnapisov s slovensko transkripcijo govora omenjenih filmskih likov je temeljila na primerjalno-opisnem modelu K. M. van Leuven-Zwart (1989, 1990). Prevodni premiki v obliki neupoštevanja registra izhodiščnega besedila v ciljnem besedilu so bili določeni s primerjavo sistemov jezikovne zvrstnosti slovenskega, angleškega in nemškega jezika, predstavljenih v teoretičnem delu pričujoče diplomske naloge. Primerjalna analiza je pokazala, da prevajalca nista dosledno upoštevala variacij jezikovnega registra, kar je v nemških in angleških podnapisih mestoma radikalno spremenilo jezikovne in druge značilnosti upodobljenih filmskih oseb. Podrobnejši rezultati primerjalne analize so predstavljeni v sklepnem delu diplomske naloge.
Keywords: zvrstnost, jezikovni register, podnapisi, film, primerjava, prevodni premik
Published: 13.01.2010; Views: 2750; Downloads: 466
.pdf Full text (670,97 KB)

2.
SINHRONIZACIJA ANIMIRANEGA FILMA OBUTI MAČEK IN FILMA ALVIN IN VEVERIČKI
Svetlana Kidrič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem delu smo podrobneje predstavili sinhronizacijo filmov; raziskovali smo proces sinhronizacije in pogoje, ki jih sama sinhronizacija zahteva. V primerjavi s podnaslavljanjem, ki prav tako spada k avdiovizualnemu prevajanju, smo odkrili kar nekaj slabosti in prednosti sinhronizacije. V teoretičnem delu smo se osredinili na sinhronizacijo animiranih filmov, kar je tesno povezano s prevajanjem za otroke. Primerjali smo sinhronizacijo animiranih in igranih filmov. V empiričnem delu smo se osredinili na primerjalno analizo sinhronizacije animiranega filma Obuti maček in igrano-animiranega filma Alvin in veverički 3, pri čemer smo bili pozorni na prevajanje lastnih imen in prevajanje kulturno zaznamovanih izrazov ter zvrstnost jezika v izvirniku in prevodu. V sklopu analize smo ugotovili, da je prevod animiranega filma prilagojen ciljni publiki, saj so lastna imena prevedena v slovenščino, kulturno zaznamovani izrazi pa so prilagojeni ciljni publiki. Prevod igrano-animiranega filma se od animiranega filma razlikuje zgolj v tem, da osebna lastna imena niso prevedena v slovenščino.
Keywords: sinhronizacija, animirani film, igrano-animirani film, prevajanje lastnih imen, prevajanje kulturno zaznamovanih izrazov, zvrstnost jezika
Published: 06.06.2013; Views: 1902; Downloads: 280
.pdf Full text (798,87 KB)

3.
PREVAJALSKI PROBLEMI KUHARSKIH RECEPTOV NA PRIMERU NEMŠKEGA PREVODA SLOVENSKE KUHINJE
Marjan Kelenc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi poplave različne kuharske literature, ki smo ji priča zadnje desetletje, in zaradi velike prisotnosti kuharske tematike v medijih, se diplomska naloga osredotoča na različne napake, na katere v omenjeni literaturi pogosto naletimo. Izpostavljene so predvsem tiste napake, ki so povezane s prevajanjem kuharske literature. Navadno na številne napake lahko naletimo predvsem na internetu, kjer vsak posameznik lahko objavlja besedila, ki pa v jezikovnem smislu niso podvržena nobenemu nadzoru. Pogosto do ključnih napak prihaja že pri prevajanju različnih imen jedi, ki so v izvirniku pogosto v narečjih in so s tem kulturno zaznamovana in omejena na določen jezikovno-narečni prostor. S primerjalno analizo nemškega prevoda knjige Slovenska kuhinja (Die Slowenische Küche) smo ugotavljali prav te vrste napak, kjer smo predpostavljali, da bo teh napak manj kot denimo na internetu, saj določena knjiga, ki je izdana pri založbi, pred izidom gre skozi različne uredniške, revizijske in nadzorne faze. Zanimive in presenetljive ugotovitve, do katerih smo prišli, so podrobno predstavljene v empiričnem delu diplomske naloge.
Keywords: prevajanje kuharskih receptov, jezikovne značilnosti kuharskih receptov, zvrstnost slovenskega jezika.
Published: 18.07.2014; Views: 1038; Downloads: 280
.pdf Full text (864,23 KB)

4.
BESEDILNOST IZBRANIH ZNANSTVENIH PRISPEVKOV NEKATERIH RAZISKOVALNIH PODROČIJ
Mija Kovač, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Besedilnost izbranih znanstvenih prispevkov nekaterih raziskovalnih področij se, kot je razvidno iz naslova, osredotoča na besedilnost izvirnih znanstvenih člankov. Besedilnost se v osnovi nanaša predvsem na površinsko in pomensko organiziranost besedila, pa tudi na njegovo funkcijo. K površinski organiziranosti gotovo sodi zunanja oblikovanost besedila z izbiro jezikovnega koda. Izbira jezikovnega koda je v slovenskem akademskem prostoru pereče vprašanje, saj znanost vse bolj teži k enojezičnosti, uresničeni z angleškim jezikom. Znanstveniki so prisiljeni preklapljati med različnimi kodi oziroma jezikovnimi skupnostmi, pri čemer pogosto prihaja do kršitev retoričnih konvencij posamezne jezikovne skupnosti. Poleg zunanje oblikovanosti besedila z izbiro jezikovnega koda pa k površinski organiziranosti besedila sodi tudi izbira jezikovnih sredstev, ki na različne načine povezujejo besedilne enote v zaokroženo celoto. Eden izmed teh načinov je tudi koneksivnost, izražena s konektorji, pri pojmovanju in poimenovanju katerih si slovenski jezikoslovci niso enotni: slovnična vezalka (Dular), povezalo (Toporišič), vezalnik (Korošec), konektor (Gorjanc, Balažic Bulc, Žele), povezovalec (Schlamberger Brezar), diskurzni označevalec (Verdonik) in metabesedilni element (Pisanski Peterlin). Namen magistrskega dela je raziskati vpliv raziskovalnega področja oziroma vede na besedilnost izvirnega znanstvenega članka, znotraj tega pa preveriti, katero raziskovalno področje je bolj podvrženo trendu povečevanja tujejezičnih objav domačih raziskovalcev, proučiti, kateri konektorji in funkcije konektorjev prevladujejo v izvirnih znanstvenih člankih posameznih raziskovalnih področij, in nazadnje določiti, ali zunanja oblikovanost besedil in raba konektorjev kažeta na spreminjanje retoričnih konvencij tvorjenja znanstvenega prispevka.
Keywords: besediloslovje, pragmatično jezikoslovje, funkcijska zvrstnost, besedilnost, oblikovanost besedila, jezikovni kod, konektorji
Published: 29.10.2014; Views: 1109; Downloads: 271
.pdf Full text (1,48 MB)

5.
Vpliv ustreznosti vmesnega jezika (angleškega) na delo prevajalca: prevajanje za institucije Evropske unije
Nataša Jurišič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Skupna zakonodaja držav, povezanih v Evropsko unijo, pomeni nove izzive za veliko število strokovnjakov, ki omogočajo njeno nemoteno delovanje. Strokovnjaki, ki veliko prispevajo k uspešni, predvsem pa ustrezni implementaciji skupne zakonodaje v posameznih državah, so tudi prevajalci, ki skrbijo za natančne in predvsem z vidika terminologije usklajene prevode. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili zvrstnost slovenskega in angleškega jezika, opredelili povezovanje evropskih držav v zgodovini in institucije, delujoče v Evropski uniji danes, predstavili nekatere teorije prevajanja in opredelili prevajanje strokovnih besedil, še posebej pravnih. Praktični del diplomske naloge obsega analizo primerov iz prakse avtorice. Kot primere smo uporabili besedila, objavljena na spletni strani TRIS. Analizirali smo jih večinoma na besedni in slogovni ravni, saj tam prihaja do največjih odstopanj in tudi napak. Peter Newmark (2000: 19) je v uvodu v Učbenik prevajanja zapisal: „Sklepam, da se bralec te knjige uči prevajati v materin jezik, saj le na ta način lahko prevaja naravno, točno in kar najbolj učinkovito. Dejansko pa večina prevajalcev kdaj prevaja tudi v tuj jezik („storitveni” prevod) in pri tem povzroča, da se množice bralcev neznansko zabavajo.” Ta misel Petra Newmarka predstavlja bistvo težav, s katerimi smo se soočili pri analizi primerov, izbranih za to diplomsko nalogo, in s katerimi se dnevno srečujejo prevajalci in lektorji. Prevajalci v vmesni jezik niso naravni govorci jezika, v katerega so prevajali.
Keywords: zvrstnost, Evropska unija, institucije EU, strokovna besedila, pravna besedila, TRIS, posredno prevajanje
Published: 01.09.2016; Views: 433; Downloads: 35
.pdf Full text (905,98 KB)

6.
SLOVENSKO STROKOVNO BESEDJE S PODROČJA NOHTNE KOZMETIKE (PREVODI IZ ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE)
Karina Soršak Kukovec, 2016, master's thesis

Abstract: Hiter in neustavljiv razvoj novih tehnologij, materialov in storitev ima močan vpliv na jezike in širitev besednega zaklada. Predvsem hitrost je odločilna, da se jezik novitetam ne prilagaja dovolj hitro in da se v strokovni jezik implementirajo tujke. Nohtna kozmetika je mlada, hitro razvijajoča se stroka, ki še nima razvitega strokovnega jezika v slovenščini, saj vsebuje veliko prevzetih tujk, kar otežuje adekvatno prevajanje na strokovni ravni. V teoretičnem delu magistrske naloge predstavljamo zvrstnost jezika, besedje, vpliv angleščine in nemščine na slovenščino, zgodovino in nekatere teorije prevajanja ter opredeljujemo prevajanje strokovnih besedil. Praktični del zajema analizo strokovnega besedila, objavljenega v strokovni reviji, ki izhaja v več jezikih in katere strokovni članki se prevajajo v vsak posamezen jezik. Po analizi in na podlagi poizvedb smo naredili glosar strokovnih izrazov v angleščini, nemščini in slovenščini. „Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer unmöglichen Aufgabe. Jeder Übersetzer muss an einer der beiden Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache seiner Nation zu genau an das Original, oder auf Kosten seines Originals zu sehr an die Eigentümlichkeiten seiner Nation zu halten. Das Mittel hierzwischen ist nicht bloß schwer, sondern geradezu unmöglich.“ (Pismo W. v. HUMBOLDTA A. W. SCHLEGLU, dne 23. 7. 1796). Humboldtova misel predstavlja bistveno in nerešljivo težavo, s katero se spopadajo vsi prevajalci že od samega začetka prevajanja.
Keywords: zvrstnost, strokovni jezik, neologizmi, nohtna kozmetika, strokovno prevajanje
Published: 03.10.2016; Views: 561; Downloads: 84
.pdf Full text (3,86 MB)

7.
Merila določanja besedilnih vrst v učbenikih od leta 1990 do danes
Andreja Golob, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Učitelji pri pouku slovenščine v osnovnih in srednjih šolah uporabljajo učbenike, ki jim služijo kot pripomočki za razlago in utrjevanje snovi. Učbenik ima namreč pomembno vlogo pri posredovanju učnih vsebin; učencem pomaga pri usvajanju le-teh, učiteljem pa pri načrtovanju pouka. Zato je zelo pomembno, da so učbeniki primerni in kvalitetni. Ker učbenike izbirajo učitelji sami, imajo možnost izbrati takšne, s katerimi bodo učencem oz. dijakom najbolje predstavili učno snov in ki bodo po drugi strani učence oz. dijake pritegnili že po samem videzu. V današnjih časih imajo učitelji težjo nalogo, saj je na trgu veliko učbenikov, med katerimi morajo izbrati tistega, ki bo najbolj primeren, hkrati pa so na boljšem kot pred nekaj desetletji, ko niso mogli izbirati. Za namen diplomskega dela smo pregledovali učbenike od leta 1990 dalje, pri tem pa ugotovili, da so takrat po več let imele vse šole enake učbenike, učitelji pa niso imeli možnosti izbire. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela; v teoretičnem delu smo predstavili temeljne opredelitve sporočanja, besedila in besedilnih vrst. Pozornost smo namenili tudi vlogam in funkcijam besedila, saj so te ključne pri analiziranju besedilnih vrst. Podali smo definicijo učbenika in predstavili, kdo in na kakšen način potrdi učbenik, da je sploh primeren za poučevanje. V empiričnem delu diplomskega dela smo iz zbranega gradiva, tj. učbenikov za slovenščino, poiskali in izpisali definicije izbranih besedilnih vrst. Za analizo smo izbrali naslednjih pet: opravičilo, prošnjo, vabilo, zahvalo in reklamo, ki smo jih primerjali in analizirali. V zaključnem delu smo povzeli temeljne ugotovitve, do katerih smo prišli med nastankom samega dela, in odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo jih postavili na začetku diplomskega dela.
Keywords: Sporočanje, besedilo, besedilne vrste, funkcijska zvrstnost, učbenik.
Published: 18.10.2016; Views: 738; Downloads: 78
.pdf Full text (466,72 KB)

8.
Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah 2. oktobra 2014
Zinka Zorko, 2014, other component parts

Abstract: Prispevek v sklopu "Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah in okrogla miza Slovensko slovaropisje (Pišece, 2. 10. 2014)"
Keywords: slovenščina, angleščina, znanstveni jezik, visoko šolstvo, raba jezika, zvrstnost jezika
Published: 31.05.2017; Views: 337; Downloads: 29
.pdf Full text (300,29 KB)
This document has many files! More...

9.
Besedje v izbranih besedilih slovenske rap glasbe
Suzana Kolšek, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Besedje v izbranih besedilih slovenske rap glasbe natančneje predstavlja in analizira besedje v izbranih besedilih slovenske rap glasbe. Analiza besedja obsega vzorec šestnajstih izbranih rap besedil, ki vsebujejo zaznamovano sestavino že v samem naslovu besedila. Pozornost je namenjena Toporišičevi splošni delitvi besed (2004) in Snojevi delitvi prevzetih besed (2006) na besede domačega izvora in na besede tujega izvora, med katere slednji uvršča tujke in izposojenke. Magistrsko delo je poleg omenjenih dveh raziskav podkrepljeno tudi z najrazličnejšimi raziskavami drugih avtorjev s področja narečjeslovja, prevzetosti besed in drugih jezikoslovnih razprav. Osrednji del magistrskega dela obsega slovenska rap besedila, ki so bila izbrana iz vsake narečne skupine, in sicer po dveh različnih kriterijih: iz vsake narečne skupine so bili izbrani en avtor in dve besedili; izjema je štajerska narečna skupina, iz katere so bili izbrani dva avtorja in dve besedili; besedila so bila izbrana tudi glede na zaznamovano sestavino v samem naslovu besedila. Analiza besedil obsega pomenske, oblikoslovne, glasoslovne in stilne značilnosti analiziranih besedil in podatke o izvoru besed. Bistven vidik preučevanja je vidik (ne)zaznamovanosti sestavin v izbranih besedilih slovenske rap glasbe. Vse značilnosti posameznih besed v izbranih besedilih temeljijo na jezikoslovnih podstavah jezikovnih priročnikov, in sicer Slovenske slovnice (2004), Slovarja slovenskega knjižnega jezika 2 (2014), Slovenskega pravopisa (2007), Slovenskega etimološkega slovarja (2016), Slovarja slovenskih frazemov (2011), Velikega slovarja tujk (2006), Priročnega slovarja tujk (2005), ter na primerih nekaterih korpusov slovenskega jezika (Gigafida, Nova beseda, Kres, Termania). Besedni analizi vsakega besedila je dodan grafični prikaz deleža zaznamovanega in nezaznamovanega besedja izbranih besedil.
Keywords: slovenski jezik, slovenska rap glasba, (ne)zaznamovano besedje, socialna zvrstnost slovenskega jezika, jezikovni priročniki
Published: 02.02.2018; Views: 590; Downloads: 68
.pdf Full text (3,28 MB)

10.
Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika
Jerica Vogel, 2018, original scientific article

Abstract: Obravnava identitetne vloge jezika v šoli in v njenem okviru različnih jezikovnih zvrsti je pri pouku slovenščine v zadnjih dvajsetih letih doživela le malo sprememb. Na podlagi jezikoslovnih ugotovitev o neskladju med uveljavljeno teorijo zvrstnosti in jezikovno prakso smo v anketi dijakom zastavili vprašanja, kako razumejo pojem knjižni jezik, kakšne so njihove izkušnje z njegovo rabo in v katerih govornih položajih je raba knjižnega jezika po njihovem mnenju nujna.
Keywords: slovenščina, pouk slovenščine, knjižni jezik, zvrstnost jezika, vloge jezika
Published: 11.10.2018; Views: 185; Downloads: 32
.pdf Full text (707,24 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica