| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ŽENSKI LIKI V ROMANIH HEDI WYSS
Edith Pivc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Švicarska povojna družba se je do 70. let prejšnjega stoletja razvijala z dinamiko, na katero je vplivalo tudi medvojno dogajanje. V političnem in kulturnem smislu je bila družba zaznamovana tudi s specifičnim položajem žensk. Boj med spoloma je v Švici prisoten že več kot stoletje, velik premik v smeri enakopravnosti pa se je zgodil 7. februarja 1971, ko je bila izglasovana enakopravnost žensk v politični sferi. Od tega trenutka naprej so tudi ženske soustvarjale javno življenje v Švici. Med letoma 1970 in 1975 je ženskam postalo tudi šolanje enako dostopno kot moškim. V diplomski nalogi obravnavam vlogo žensk v švicarski družbi v povezavi z literarno-zgodovinskimi vprašanji. V ospredju je analiza vidikov psihološkega in socialnega razvoja ženskih likov v romanih Hedi Wyss. Osredotočam se na romane Keine Hand frei, Bubikopf und Putzturban in Flügel im Kopf, ki vzorčno tematizirajo družbeno vlogo žensk in njihovo iskanje identitete. Pri tem je posebne pozornosti deležno razmerje med tradicionalnimi vrednotami švicarske družbe in družbenokritično razsežnostjo.
Keywords: Ključne besede: Hedi Wyss, zgodovina Švice, gibanje za pravice žensk, vloga ženske, ženske figure v romanih
Published in DKUM: 27.01.2021; Views: 343; Downloads: 0

2.
Nastanak frazema putem semantičkih figura
Irena Stevović, 2017, original scientific article

Abstract: Nastanek frazemov na podlagi semantičnih figur V prispevku so s semantičnega vidika predstavljeni frazemi črnogorskega jezika; raziskani so procesi njihovega nastanka, in sicer procesi semantične narave. Izpostavljena so vprašanja, vezana na frazeme, katerih osnovna oblika je nefrazemska sintagma, ki je s pomočjo semantičnih figur prenesena v frazemsko. Z analizo frazemov v ožjem smislu skušamo osvetliti semantične značilnosti frazemov oz. vloge semantičnih frazemov v procesu nastanka teh jezikovnih enot.
Keywords: frazeologija, frazem, frazeološka enota, semantična frazeologizacija, tropi, semantične figure v ožjem smislu
Published in DKUM: 28.02.2018; Views: 696; Downloads: 71
.pdf Full text (529,91 KB)
This document has many files! More...

3.
Inženirsko oblikovanje didaktične igrače
Iva Trstenjak, 2017, master's thesis

Abstract: Skozi igro se v času odraščanja izoblikuje naš karakter, razmišljanje in osebnost. S tem namenom smo želeli izdelati družabno namizno igro, ki bi pritegnila otroke in odrasle. V magistrskem delu je splošno predstavljena zgodovina igrač ter pomen in priljubljenost družabnih namiznih iger. Prav tako je razložena ergonomija igrač, pozornost pa smo namenili tudi nekaterim oznakam in certifikatom, ki jih igrače in igre vsebujejo. Osrednji del magistrskega dela je izdelava lastne namizne družabne igre, ki je predstavljena od zasnove do izvedbe. Skozi magistrsko delo pa nas vodijo referenčni primeri, konceptne risbe in končne oblikovne rešitve. S skrbno oblikovanimi segmenti igre želimo v uporabniku vzbuditi pozornost, pozitivne občutke in željo po ponovni igri.
Keywords: namizna igra, figure, oblikovanje, ilustracija, 3D modeliranje
Published in DKUM: 07.02.2017; Views: 1279; Downloads: 137
.pdf Full text (3,81 MB)

4.
Primerjava izbranih pridig Petra Pavla Glavarja s sodobno pridigo
Vita Sklepič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Primerjava izbranih pridig Petra Pavla Glavarja s sodobno pridigo predstavlja življenje Petra Pavla Glavarja (1721–1784), njegovo literarno dediščino in analizo literarnoteoretičnih pojmov, ki so značilni za avtorjeve pridige. Peter Pavel Glavar je v slovenskem prostoru prepoznan kot prizadevni kulturni in pastoralni delavec, zato se tudi v njegovih pridigah odražajo prizadevanja za narodov blagor. V teoretičnem delu so podane najznačilnejše medbesedilne figure v času baroka, ki jih je izpostavil literarni teoretik Marko Juvan, na osnovi česar v nadaljevanju naloge ugotavljamo zastopanost retoričnih in pripovednih prvin. Primerjava Glavarjevih izbranih pridig s sodobno Mozetičevo pridigo Novo leto 2016 obravnava tudi skupne značilnosti glede na zgradbo. Podane aktualizacije v analiziranih pridigah Glavarja in Mozetiča prinašajo informacije o tem, kako se je božja beseda povezovala z življenjem ljudi nekoč in danes. Med sodobno in baročnimi pridigami je na prvi pogled več razlik kot skupnih značilnosti, vendar je z analizo prikazano, da tudi sodobna pridiga zajema iz zakladnice kulturnega izročila, božja beseda iz svetopisemske predloge še vedno nagovarja vernike, kako naj živijo, za kar pridigarja uporabljata medbesedilne in retorične figure. Vendar se zdi, da je danes bolj kot nekoč upravičena tudi osnovna razlaga življenja v luči vere.
Keywords: Peter Pavel Glavar, baročna pridiga, sodobna pridiga, medbesedilne figure, retorične figure, aktualizacija.
Published in DKUM: 05.08.2016; Views: 1261; Downloads: 138
.pdf Full text (1,03 MB)

5.
Spremljava likovnih postopkov pri upodabljanju človeške figure
Vesna Logar, 2015, master's thesis

Abstract: V uvodnem poglavju magistrskega dela smo opisali in razložili pojma risanje in risba. Osredotočili smo se predvsem na otroško risbo in pri tem opisali njene razvojne stopnje. Osredotočili smo se na osnovnošolske otroke in opisali razvojne stopnje likovnega izražanja v osnovni šoli in razvojne procese pri likovnem izražanju. Opredelili smo likovno ustvarjalnost, likovno umetnost v osnovni šoli in likovno vrednotenje. V teoretičnem delu naloge smo opisali elemente, ki tvorijo risbo, ter risarska orodja in tehnike. Ker smo v empiričnem delu magistrske naloge raziskovali postopke risanje človeške figure, smo v teoretičnem delu podrobno opisali otroško risanje človeške figure in veščine risanja človeških figur. V poglavju kvantitativno pedagoško raziskovanje smo opisali postopke raziskovanja, predvsem opazovanja, spremljanja in proučevanja postopkov. V raziskavi smo izhajali iz kvantitativne in kvalitativne paradigme znanstvenega pedagoškega raziskovanja. Uporabili smo deskriptivno, komparativno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja in opazovalno študijo primera, s katero smo podrobno in sistematično analizirali posameznega učenca pri risanju človeške figure. Podatke smo zbirali s pomočjo likovnih del s področja risanja v običajnih razmerah pouka. Naš namen je bil, da smo na podlagi podrobne študije likovnih del in opazovanja likovnih dejavnosti šestih otrok ugotovili razlike in podobnosti pri risanju človeške figure v različnih likovnih tehnikah. Odkrivali smo tudi razlike v likovno oblikovnih, optično tematskih in ustvarjalnih sposobnostih otrok med inicialnim in finalnim testiranjem. Ugotovili smo, da so bili učenci pri finalnem testu uspešnejši kot pri inicialnem. To se je pokazalo pri optično tematskem, oblikovnem in ustvarjalnem razvoju. Pričakovani rezultati bodo vplivali na večjo informiranost učiteljev, saj smo ugotovili, da otroci s podobnimi likovnimi in ustvarjalnimi sposobnostmi pri upodabljanju človeške figure uporabljajo podobne likovne postopke in se praviloma ne razlikujejo pri risanju v različnih likovnih tehnikah.
Keywords: oblikovni razvoj, optično tematski razvoj, ustvarjalni razvoj, risanje človeške figure.
Published in DKUM: 07.10.2015; Views: 1204; Downloads: 315
.pdf Full text (6,62 MB)

6.
PREVAJANJE RETORIČNIH FIGUR V KNJIGI GROZNI GAŠPER IN MEGA ŽLEHT ČASOVNI STROJ
Maša Sankovič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Knjige so pomemben del otrokovega življenja, saj pozitivno vplivajo na njegovo inteligenco in hkrati razvijajo navado branja. Z branjem pravljic otroci razvijajo umske in govorne zmožnosti ter besedišče, oboje pa je podlaga za boljše učenje in razumevanje. Prevajanje knjig za otroke se mogoče zdi enostavno, vendar je zelo zahteven proces. Prevajalec mora paziti na kulturne razlike, jezik, stil, hkrati pa mora besedilo čim bolj približati izvirniku. Težave se najpogosteje pojavijo pri prevajanju besednih iger, humorja in tudi nekaterih retoričnih figur, ki se zlahka »izgubijo« v prevodu. V diplomskem delu sem se osredotočila na prevajanje retoričnih figur v dveh pravljicah iz knjige Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj: Grozni Gašper gre na izlet in Grozni Gašper in mega žleht časovni stroj. Predstavila sem osem retoričnih figur: aliteracijo, anaforo, epiforo, retorično vprašanje, eksklamacijo, ukrasni pridevek, hiperbolo in onomatopejo. Podala sem primere za vsako figuro in prikazala, katere retorične figure so ohranjene v prevodu, katere se »izgubijo« ter katere so le delno ohranjene; dodala sem svoje predloge in rešitve.
Keywords: retorične figure, otroška književnost, prevajanje, analiza, Grozni Gašper
Published in DKUM: 23.01.2015; Views: 2054; Downloads: 171
.pdf Full text (1,18 MB)

7.
HOLISTIČNA STILNA ANALIZA IZBRANIH BESEDIL GLASBENE SKUPINE SÖHNE MANNHEIMS ( S POUDARKOM NA EKSPRESIVNIH STILNIH ELEMENTIH)
Maja Škrinjar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V vsakdanjem življenju se srečujemo s pesmimi, ki jih lahko poslušamo kjerkoli. Na posnetku ali tudi v živo. Vsaka pesem ima svoj pomen, običajno prepevajo o ljubezni, o vsakodnevnem življenju itd. V moji diplomski nalogi sem se odločila analizirati dve besedili besedilne vrste »lyrics« glasbene skupine Söhne Mannheims. Za to besedilno vrsto je značilno, da imajo vrstice (verze, ki se rimajo in delitev na kitice in refren, ki se večkrat ponovi). Namen mojega diplomskega dela je holistična stilna analiza omenjenih dveh besedil, ki ju bom hkrati opazovala kot celoti in po njunih sestavnih delih (analizirala bom tako mezzo- kot mikro-ravnino besedil in ju povezala z makro-ravnino besedila). Moje hipoteze so, da bo v obeh besedilih prisotnih veliko stilnih figur in drugih stilemov na različnih ravninah. Izbira besedila je bila moja odločitev, ker mi je besedilo všeč in mi predstavlja izziv, ga čim bolj podrobno analizirati ter tako izpostaviti besedilni smisel in njegov posebni stil, upoštevajoč vse kriterije te besedilne vrste, ki pa je v svojih posameznih besedilnih realizacijah oblikovno (in seveda tudi tematsko) dokaj svobodna in raznolika.
Keywords: Analiza, besedilo, holistična stilna analiza, kitica, stil, stilni elementi, stilne figure, Söhne Mannheims
Published in DKUM: 02.10.2014; Views: 1283; Downloads: 126
.pdf Full text (643,72 KB)

8.
BARVA PRI UPODABLJANJU ČLOVEŠKE FIGURE PRI MLAJŠIH OTROCIH
Tanja Sorčan, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je ugotoviti obstoj barve, ki je tipična za dečke oziroma deklice. Z metodo testiranja določenega vzorca otrok smo pokazali, da takšne barve ne obstajajo. Izbira barve je bila zelo osebna in je ni moč posploševati, vsaj ne na vzorcu, ki smo ga uporabili mi. Barvi, ki smo jima pripisali predznak stereotipni, roza in svetlo modra, se pojavljata malo pogosteje pri otrocih po četrtem letu starosti, ki pri upodabljanju človeške figure uporabljajo več barv. Ena od teh barv se izkaže celo kot barva, po kateri otroci najmanj posegajo.
Keywords: barve, stereotipne barve, upodabljanje človeške figure, mlajši otroci
Published in DKUM: 25.09.2014; Views: 1089; Downloads: 121
.pdf Full text (877,78 KB)

9.
PRIMERJALNA ANALIZA AMERIŠKIH INAVGURALNIH GOVOROV
Natalija Kocijan, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo stilistično analizira devet inavguralnih govorov ameriških predsedniških velikanov, od prvega, ki ga je leta 1789 imel George Washington, do govora Baracka Obame iz leta 2009. Analiza je opravljena na glasovni, morfološki, leksikalni, skladenjski in semantični ravni. Pripadajoč žanru predsedniške retorike, inavguralni govori vključujejo primesi epideiktične in deliberativne retorike. Vsebina govora zrcali družbene, politične in gospodarske okoliščine iz časa inavguracije. V vsakem izmed devetih govorov so prisotne retorične figure, ki se med seboj prepletajo in podpirajo glavno sporočilo govora. Strategije retoričnega prepričevanja - etos, logos, patos - so prisotne v vseh govorih, ne glede na zgodovinske in druge okoliščine. Skozi čas se je zmanjšala kompleksnost govorov in se približala široki ameriški publiki.
Keywords: inavguralni govori, stilistična analiza, predsedniška retorika, retorične figure, sredstva retoričnega prepričevanja
Published in DKUM: 18.06.2013; Views: 1765; Downloads: 418
.pdf Full text (2,40 MB)

10.
In-line higher order mode filters based on long highly uniform fiber tapers
Denis Đonlagić, 2006, original scientific article

Abstract: This paper presents a simple and effective design of taper-based higher order mode (HOM) filters that can effectively remove HOMs from the few-mode fibers. For this purpose, a taper manufacturing technique that allows the production of long and highly uniform tapers was developed. A filter performance was demonstrated on a standard single-mode telecommunication fiber operating at 850 nm. The HOM suppression was better than$-$39 dB, and the insertion loss ofthe fundamental mode was less than 0.15 dB.
Keywords: optical fibres, few moded fiber, fiber design, mode conversion, mode filter, noise figure, optical fiber dispersion, optical signal to noise, optical transmission systems, taper
Published in DKUM: 31.05.2012; Views: 1850; Downloads: 100
URL Link to full text

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica