| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


61 - 70 / 288
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
61.
OBLIKOVANJE ZDRAVJU PRIJAZNEGA OKOLJA NA GRADBIŠČIH Z UPOŠTEVANJEM ERGONOMSKIH NAČEL
Simon Zor, 2011, diplomsko delo

Opis: Vsebina diplomskega dela opisuje področje ergonomije in varnosti pri delu v gradbeništvu. Omenjeni področji sta izjemnega pomena pri ustvarjanju ugodnega in človeku prijaznega delovnega okolja. Podrobneje je predstavljen pomen ergonomskih načel pri oblikovanju dela ter pravila in zakoni o varnosti pri delu. Ključni problem diplomskega dela tako predstavljajo zdravstvene težave in varnost pri delu gradbenih delavcev. Skozi vsebino so predstavljena nevarna področja dela, poškodbe pri delu, psihične in fizične obremenitve pri delu, neugodno delovno okolje in organizacija dela, med katerim smo se usmerili predvsem na delovni čas, odmore in prehrano med delom. Spoznali smo, da se skozi leto zgodi preveč delovnih nesreč, katerih vzrok pripisujemo nedoslednemu upoštevanju ergonomskih načel ter pravil in zakonov o varnosti pri oblikovanju dela na gradbiščih. Problem, ki ga obravnava diplomska naloga, bi tako odpravili oz. izboljšali obstoječe stanje z večjim upoštevanjem omenjenega. Tudi rezultati raziskave, ki smo jo opravili z anketnim vprašalnikom, so pokazali, da bi z večjim upoštevanjem ergonomskih načel in varnosti pri delu na gradbiščih zmanjšali število nezgod pri delu, izboljšali zdravje delavcev in posledično tudi delovne procese. S tem rezultatom smo potrdili našo drugo hipotezo. Prvo hipotezo, ki govori o tem, da psihična in fizična obremenjenost gradbenega delavca, presega tolerančne meje zmogljivosti in sposobnosti povprečnega človeka, smo zavrnili. Pridobljeni podatki so namreč pokazali, da je delo na gradbišču fizično zelo obremenjujoče, stresno in psihično obremenjujoče pa ne v tolikšni meri, da bi presegalo tolerančne meje sposobnosti povprečnega človeka. Hipotezo 1 smo potemtakem zavrnili. Ob koncu smo za rešitev omenjenega problema diplomske naloge predlagali izboljšave. Mednje spadajo ergonomsko prilagojena delovna orodja in tehnologija, s katero bi se zmanjšala telesna oz. fizična obremenjenost delavcev, kar bi imelo pozitiven vpliv na njihovo zdravje. Možnost nastanka poškodb pri delu bi zmanjšali z redno uporabo zaščitne opreme, povečanje varnosti pri delu pa bi zagotovili z doslednejšim upoštevanjem pravil o varnem delovnem okolju in z obvezno uporabo varnostne opreme.
Ključne besede: ergonomija, zdravje in varnost pri delu, obremenitve, gradbišča, gradbeni delavci
Objavljeno: 09.11.2011; Ogledov: 2276; Prenosov: 189
.pdf Celotno besedilo (2,23 MB)

62.
Primerjava vzgojne funkcije patronažne medicinske sestre v skrbi za zdravje posameznika v različnih kulturnih in socialnih okoljih
Sandra Gaber Flegar, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: Patronažna medicinska sestra pri svojem delu vstopa v posameznikovo domače okolje in tako spoznava njegov vpliv na zdravje posameznika, družine in skupnosti. Vse, kar pri neposrednem stiku z domačim okoljem spozna, lahko koristno uporabi pri načrtovanju vzgoje za zdravje posameznika, družine in skupnosti. Z vključevanjem patronažnih medicinskih sester v skrb za zdravje posameznikov in z zadovoljevanjem njihovih potreb po zdravstveni negi se ponujajo tudi možnosti za vpeljavo izboljšav na tem področju. V magistrskem delu smo predstavili vzgojno funkcijo patronažne medicinske sestre in z raziskavo ugotavljali posebnosti pri obravnavi posameznikov v kulturno in socialno različnih okoljih – pri osnovni in romski populaciji. Ugotavljali smo tudi, ali imajo patronažne medicinske sestre dovolj znanja in spretnosti, da lahko vplivajo na posameznikov način razmišljanja, s čimer posredno vplivajo na spremembe v družini in skupnosti, ter ali patronažne medicinske sestre izkazujejo različne delovne pristope v vzgojni funkciji glede na obravnavo populacije. Raziskovalna metodologija. Uporabili smo kvantitativno deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Za kvantitativne podatke in grafični prikaz rezultatov je bil uporabljen program Microsoft Excel. S pomočjo Chi–Square Testa smo izračunali P-vrednost (Sig < 0,05) za vrednotenje zastavljenih hipotez. V raziskavo je bilo vključenih 24 patronažnih medicinskih sester (PMS) iz Zdravstvenega doma Murska Sobota, 50 posameznikov iz osnovne populacije in 50 posameznikov iz romske populacije, ki so bili v stiku s patronažno službo in živijo na širšem geografskem območju Upravne enote Murska Sobota. Za tehniko zbiranja podatkov smo uporabili prilagojen anketni vprašalnik s trditvami o pomenu vključenosti PMS v skrb za zdravje posameznika in o njeni vzgojni funkciji. Rezultati. Osnovna populacija za razliko od romske ni bolj osveščena v skrbi za zdravje. Romski posamezniki so izkazali potrebo po vključenosti patronažne medicinske sestre tudi v času zdravja, posamezniki osnovne populacije pa ne. Večina patronažnih medicinskih sester je bila mnenja, da morajo prilagajati svoje delovne naloge v zvezi z vzgojno funkcijo v skrbi za zdravje posameznika glede na vključenost v različna okolja. Oboji posamezniki bi se v večini udeleževali predavanj na tematiko o izboljšanju zdravja in skrbi zanj, obenem so oboji pozitivno ocenili znanje patronažnih medicinskih sester kot izvajalk tovrstnih predavanj. Sklep. Vključenost v skrb za zdravje posameznika in vzgojna funkcija patronažne medicinske sestre pri povečanju tovrstne skrbi, sta potrebni in zaželeni tako pri osnovni kot pri romski populaciji. Posamezniki obeh sodelujočih skupin so bili enotnega mnenja, da zase in za svoje zdravje ne skrbijo dovolj dobro in potrebujejo nasvete, zato si želijo predavanj na temo zdravja ter odlično ocenjujejo sposobnosti patronažnih medicinskih sester pri njihovi izvedbi. Patronažne medicinske sestre so ocenile potrebo po različnih pristopih v delovnih okoljih in romskih posameznikov niso ocenile kot odklonilnih do sprejemanja nasvetov. Učinkovito bi bilo izpeljati obsežnejšo raziskavo obravnavanega problema, tako da bi vključili udeležence podobnih skupin v preostalih regijah slovenskega prostora. Glede na rezultate pa bi bilo potrebno oblikovati poenoten model izvajanja aktivnosti in ukrepov v patronažni zdravstveni negi z osrednjim ciljem izboljšati odnos do lastnega zdravja tako pri osnovni kot tudi romski populaciji, upoštevajoč seveda regijske, kulturne in socialne raznolikosti.
Ključne besede: patronažna medicinska sestra, vzgojna funkcija, skrb za zdravje, kulturna in socialna različnost okolij, romska populacija
Objavljeno: 19.10.2011; Ogledov: 2204; Prenosov: 286
.pdf Celotno besedilo (1,79 MB)

63.
ZDRAVSTVENO IZRAZJE V BLEIWEISOVIH NOVICAH MED LETOMA 1843 IN 1890
Vesna Njenjić, 2011, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Zdravstveno izrazje v Bleiweisovih Novicah med letoma 1843 in 1890 obravnava in raziskuje zdravstveno izrazje v Novicah, ki se je pojavljalo predvsem v rubriki Zdravstvene reči z vsemi različnimi oblikami naslova. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne so značilnosti zdravstvenega izrazja, ki se je pojavljalo v rubriki Zdravstvene reči (z vsemi ustrezniki naslova). Za potrebe doseganja cilja so bile uporabljene različne raziskovalne metode. Diplomska naloga predstavi Janeza Bleiweisa, njegove Novice in najpomembneje, zdravstveno izrazje, zapisano v rubriki Zdravstvene reči med letoma 1843 in 1890. Namen je bil ugotoviti, kakšno izrazje se je pojavljalo in prevladovalo, ugotoviti ali je šlo večinoma za enobesedne ali večbesedne izraze, ali so se pogosto pojavljali opisni izrazi, v kolikšni meri so se pojavljali prevzeti, podomačeni in tuji izrazi, ali so se ob tujih izrazih pojavljala dodatna pojasnila ter iz katerega jezika izvira večina tujih izrazov.
Ključne besede: Janez Bleiweis, Kmetijske in rokodelske novice, zdravje, zdravstveno izrazje, prevzeta beseda, tujka, etimologija
Objavljeno: 18.11.2011; Ogledov: 1413; Prenosov: 255
.pdf Celotno besedilo (1007,05 KB)

64.
SINERGIJA SEMANTIČNIH TEHNOLOGIJ IN SPLETNIH STORITEV Z NAMENOM IZBOLJŠEVANJA ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA
Viktor Taneski, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu obravnavamo sinergijo semantičnih tehnologij in spletnih storitev z namenom izboljševanja človekovega življenja. Opisali smo vizijo in cilje semantičnega spleta, kakor tudi osnovne pojme in tehnologije za predstavitev strukturiranih podatkov in izgradnjo ontologij. Pogledali smo, kaj so povezani podatki in zakaj je pomembno, da so podatki objavljeni v strukturirani obliki, ter da so medsebojno pomensko povezani. Predstavili smo probleme, s katerimi se uporabnik sooča danes pri iskanju potrebnih informacij na spletu in še posebej pri iskanju zdravstvenih informacij. Pokazali smo tudi, kako lahko semantične tehnologije in spletne storitve prispevajo k reševanju teh problemov in k dejanskemu izboljšanju človekovega življenja nasploh. Sinergijo semantičnih tehnologij in spletnih storitev praktično prikažemo z izgradnjo sistema, s katerim želimo izboljšati življenje ljudem, ki so občutljivi na vremenske vplive.
Ključne besede: semantične tehnologije, spletne storitve, e-Zdravje, ontologija, vremensko pogojene teţave
Objavljeno: 27.09.2011; Ogledov: 1189; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (2,19 MB)

65.
Pravica šolskih otrok do zdravja in zdravstvene nege v Republiki Hrvaški
Vesna Stipeć, 2012, magistrsko delo

Opis: V obdobju odraščanja imajo otroci različne pravice. Ena od bistvenih je pravica do zdravstvene zaščite oziroma ohranjanja in izboljšanja zdravja. V okviru zdravstvene zaščite in pravice do zdravja se morajo otrokom omogočiti najvišji standardi pri ohranjanju zdravja, pri zdravljenju in rehabilitaciji. Tako se jim omogoča popolno in dostojno življenje v pogojih, ki uveljavljajo njihovo dostojanstvo, samozavest in enakopravno sodelovanje v družbi. Izvedli smo raziskavo, katere namen je bil ugotoviti, v kolikšni meri so otroci informirani glede njihovih pravic v zdravstvu in v kolikšni meri jih uporabljajo; določiti kakšna je osveščenost otrok in staršev z namenom ohranjanja in napredovanja zdravja šolskih otrok na področju Republike Hrvaške. Raziskovalna metodologija. Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji raziskovanja. Uporabljen je bil delno strukturiran vprašalnik za učence in za starše šolskih otrok. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 učencev, ki so prihajali na redne sistematične preglede in 50 staršev, ki so otroke spremljali. Dobljene podatke smo ponazorili v obliki frekvenčnih tabel in grafikonov ter obrazložili v Microsoft Wordu. Rezultati. Raziskava je pokazala, da se pravice otrok povezane z zdravjem ne spoštujejo in ne izvajajo v celoti. Šolski otroci premalo skrbijo za njihovo zdravje, medtem, ko medicinske sestre skrbijo za zdravje šolskih otrok po programu. V raziskavi ugotavljamo pozitivno stališče staršev glede cepljenja in ohranjanja zdravja. Starši menijo, da je cepljenje proti nalezljivim boleznim nujno za zdravje njihovih otrok. Za mnenje otrok v zvezi z zdravjem bi morali biti bolj dovzetni in jih tudi bolj upoštevati, z dobro komunikacijo pa bi to tudi z lahkoto dosegli. Sklep. Z dobro in pravilno komunikacijo, zdravstveno vzgojo in svetovalnim delom moramo poučiti posameznike in skupine mladih, da prepoznajo tveganje in sprejmejo zdrav način življenja. Otroke je treba tudi poučiti in jih spodbujati k samostojnosti in izražanju lastnega mnenja.
Ključne besede: zdravje, pravice otrok šolske dobe, cepljenje proti nalezljivim boleznim, zdravstvena vzgoja, komunikacija.
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 2535; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

66.
DOPING V SEVEROVZHODNEM DELU SLOVENIJE KOT SPLOŠEN DRUŽBENI PROBLEM IN NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI
Boris Špes, 2011, magistrsko delo/naloga

Opis: POVZETEK Vsak dan se pojavljajo nova doping sredstva, ki naj bi športniku pomagala k doseganju vrhunskih rezultatov. Vaditelji v fitnes centrih in športni rekreativci imajo pomembno vlogo pri osveščanju javnosti in poznavanju dopinga v športu, saj opravljajo vzgojno-izobraževalno delo pri ljudeh v vseh starostnih obdobjih. V magistrskem delu smo ugotavljali osveščenost in stališča športnih rekreativcev in vaditeljev o dopingu v športu ter pripravili usmeritve za vaditelje o škodljivih posledicah uporabe dopinga v športu. Metodologija raziskovanja. Podatke o poznavanju in razširjenosti dopinga ter osveščenosti o njem med rekreativci in vaditelji smo dobili s pomočjo delno strukturiranih vprašalnikov in kvantitativne terenske raziskave, ki je potekala na treh področjih - Maribor, Prekmurje in Koroška. V raziskavo sta bili vključeni dve ciljni skupini ljudi: 88 rekreativnih športnikov in 14 vaditeljev, zaposlenih v fitnes centrih. Rezultati. Podatki kažejo, da je večina anketiranih (61 %) za pojav dopinga izvedla preko medijev, v šoli pa je za pojav dopinga izvedlo le 6,5 % anketiranih. Ugotovili smo, da se nihče od anketiranih še ni posluževal nedovoljenih poživil, ko se je ukvarjal s športom ali v vsakdanjem življenju. Iz raziskave izhaja, da je 96 % vseh anketiranih ne glede na spol seznanjenih s pojmom doping, 4 % pa zanj še ni slišalo. Sklep. V magistrski nalogi smo ugotovili, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med vaditelji in rekreativci pri poznavanju definicije dopinga. Osveščenost, da je doping splošen družbeni problem in da je nevaren za zdravje ljudi, je zelo pomembna za vaditelje in športne rekreativce, saj bi ti s svojim večjim znanjem in stališči pomembno prispevali k osveščenosti celotne javnosti na to temo. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi javni mediji in izobraževalne institucije, saj bi morali čim več strokovnih informacij in znanj o dopingu v športu ponuditi na različnih seminarjih, delavnicah ter v samem izobraževalnem procesu.
Ključne besede: Ključne besede: doping, šport, zdravje, športni rekreativci, vaditelji.
Objavljeno: 11.11.2011; Ogledov: 2245; Prenosov: 448
.pdf Celotno besedilo (982,94 KB)

67.
VKLJUČEVANJE RAZVOJA ROČNIH SPRETNOSTI V KONTEKST POUKA NA RAZREDNI STOPNJI V BOLNIŠNIČNI ŠOLI
Janja Klajderič, 2011, diplomsko delo

Opis: Bolnišnična šola v Sloveniji obstaja že petdeset let. V tem času so se pogoji za poučevanje otrok zelo izboljšali. Bolni otroci v bolnišnici naj bi s pomočjo učiteljev usvojili znanje, ki bi jim omogočalo nemoteno vključitev v zamujeno delo v šoli. Teoretični del diplomske naloge obsega psihološki, zdravstveni in pedagoški sklop. Predstavlja motorični razvoj otroka in fino motoriko, ročne spretnosti, dragocenost in ohranitev zdravja. Predstavlja tudi bolnišnično šolo, njen pomen, obstoj, potek dela, cilje in metode dela, izvajalce, dejavnosti učiteljev in potek dela s starši. V empiričnem delu naloge me je zanimalo, katere dejavnosti v okviru ročnih spretnosti učiteljice v bolnišnični šoli izvajajo, na kakšen način ter katere so po njihovem mnenju prednosti in slabosti izvajanja teh dejavnosti. Rezultati so pokazali, da izvajajo zelo malo dejavnosti, ki razvijajo ročne spretnosti, največkrat le ob naravoslovnih ali tehničnih dnevih. Ugotovila sem tudi, da se šolsko delo v bolnišnici bistveno razlikuje od dela v običajni šoli. V praktičnem delu diplomske naloge so predstavljeni primeri učnih priprav v opisni obliki od prvega do petega razreda za predmeta spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehniko. Priprave se navezujejo na izdelavo različnih izdelkov, ki jih učenci lahko naredijo v bolnišničnih šolah in s tem urijo svoje ročne spretnosti.
Ključne besede: bolnišnična šola, cilji, razredna stopnja, razvoj, fina motorika, ročne spretnosti, zdravje
Objavljeno: 21.12.2011; Ogledov: 2160; Prenosov: 325
.pdf Celotno besedilo (3,32 MB)

68.
Življenjski slog in zdravje študentov
Veronika Ivartnik, 2011, diplomsko delo

Opis: V današnjem svetu so vse pogostejše kronične nenalezljive bolezni, ki nastanejo predvsem zaradi nezdravega prehranjevanja, nezadostne telesne aktivnosti, kajenja, alkohola, stresa oziroma na kratko, nastanejo zaradi nezdravega življenjskega sloga posameznika. Zdrav življenjski slog se v današnjem času, ko ljudje nimajo več časa za telesno aktivnost in zdravo prehrano zanemarja. Zanemarjanje zdravega življenjskega sloga pa za seboj pušča posledice na vseh področjih, še posebej pa so posledice vidne tako na telesnem, kot na duševnem zdravju. V diplomskem delu so predstavljeni modeli zdravja, življenjski slog mladostnikov, dejavniki tveganja, ki zavirajo zdrav življenjski slog posameznika in preventivna vloga medicinske sestre pri izboljšanju zdravja. Raziskovalna metodologija. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Podatke za raziskavo smo pridobili iz preventivnih zdravstvenih kartonov, ki so vsebovali 13 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. V raziskavi je sodelovalo 125 študentov in študentk Univerze v Mariboru. Podatke smo statistično obdelali ter rezultate ponazorili v obliki grafikonov. Rezultati. Raziskava je pokazala, da študentke ne uživajo bolj ali manj zdrave prehrane kot študenti. Vsi posegajo namreč po zelo podobni prehrani, saj se jih večina hrani v identičnih študentskih restavracijah. Dobili smo tudi podatek, da so študentke manj telesno aktivne kot študenti, saj se več kot polovica anketiranih študentk s športom ne ukvarja več kot štiri ure tedensko. Vrste razvad katerih se poslužujejo študenti in študentke se v večini med seboj ne razlikujejo, večina jih posega po cigaretah, manj po alkoholu, najmanj pa jih ima izkušnje z drogami. Razprava in sklep. Odnosi do zdravega načina življenja so predvsem med mladimi zelo slabi, zato bo potrebno na tem področju še marsikaj spremeniti. Pot do zdravega sloga življenja se oblikuje že v otroštvu, zato je potrebno v tem obdobju otroke poučiti, kaj je zdrav življenjski slog in kako vpliva na naše zdravje in počutje.
Ključne besede: študent, življenjski slog, odnos do zdravja, zdravje, medicinska sestra
Objavljeno: 06.01.2012; Ogledov: 4555; Prenosov: 753
.pdf Celotno besedilo (1006,68 KB)

69.
OGLAŠEVANJE MERCATORJEVE BLAGOVNE ZNAMKE ZDRAVO ŽIVLJENJE
Teja Antolič, 2012, diplomsko delo

Opis: Oglaševanje v današnjem prostoru igra pomembno vlogo pri razvoju podjetja. Z njim lahko slednja dosežejo dolgoročno pozitivne učinke, ki se odražajo tako na povečanju prodaje, kot tudi pri nadaljnjem strateškem razvoju podjetja. Zaradi navedenih razlogov se podjetja odločajo za oglaševanje svojih izdelkov in storitev, saj želijo potrošnike prepričati da so njihovi proizvodi boljši od konkurenčnih, ter jih spodbuditi k nakupu. Tema diplomskega dela je oglaševanje Mercatorjeve blagovne znamke Zdravo življenje. Motiv za izdelavo dela je bil predvsem ugotoviti, kako učinkovito je oglaševanje blagovne znamke Zdravo življenje in ali oglaševanje vpliva na povečanje prodaje izdelkov ter na dvig prepoznavnosti izdelkov iz te linije. Teoretični del diplomskega dela predstavlja temeljna izhodišča oglaševanja in blagovne znamke, praktični del diplomske naloge pa predstavlja podjetje Mercator d.d. in oglaševanje njihove blagovne znamke Zdravo življenje. V praktičnem delu diplomske naloge sem spoznala različne segmente, povezane z blagovno znamko Zdravo življenje. Spoznala sem značilnosti same blagovne znamke Zdravo življenje, oglaševanje te linije izdelkov, kdo so ciljni potrošniki, kakšni so cilji, ki jih podjetje Mercator želi doseči s komunikacijo in katerih oglaševalskih medijev se v okviru komunikacije najpogosteje poslužujejo. Podjetje Mercator d.d. namenjajo veliko pozornosti oglaševanju blagovne znamke Zdravo življenje, saj želijo doseči jasno zastavljene cilje. Svoje izdelke in novosti ne le predstavljajo, ampak tudi seznanjajo potrošnike, da gre pri liniji blagovne znamke Zdravo življenje za zdravju prijaznejše izdelke. Sporočilo njihovih oglaševalskih akcij je, skrbite za svoje zdravje, ter se gibajte in zdravo prehranjujte. To sporočilo podajajo na zabaven in zanimiv način. V okviru raziskovanja sem se osredotočila na zadnjo, bolj odmevno oglaševalsko akcijo, ki je potekala meseca maja, leta 2008. Cilj omenjenih tržno-komunikacijskih aktivnosti je bil povečanje prodaje izdelkov linije trgovske znamke Zdravo življenje, dvig prepoznavnosti te linije ter utrjevanje ugleda Mercatorja kot trgovca, ki skrbi za zdravje svojih kupcev. Tržno-komunikacijske aktivnosti so vključevale oglase na televiziji, oglase v tiskanih medijih ter na internetu. Zaključne ugotovitve, do katerih sem prišla na podlagi rezultatov merjenja učinkovitosti oglaševanja blagovne znamke Zdravo življenje so bom na kratko povzela v nadaljevanju. Menim, da podjetje Mercator na pravilen in uspešen način spodbuja potrošnike k bolj zdravemu načinu življenja, kamor sodi tudi zdrava prehrana. Glede na podatke, pridobljene v podjetju Mercator, so z oglaševalsko akcijo iz leta 2008, zadovoljni z prodajnimi in komunikacijskimi cilji, razširili pa so tudi svojo ciljno skupino potrošnikov. Oglaševalska kampanja je bila torej učinkovita.
Ključne besede: oglaševanje, tržno komuniciranje, blagovna znamka Zdravo življenje, Mercator d.d., zdravje, potrošnik
Objavljeno: 06.07.2012; Ogledov: 1581; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (942,79 KB)

70.
Starost in zdravje starih ljudi
Mojca Golob, 2011, diplomsko delo

Opis: Staranje je neizogiben proces, ki doleti vsakega izmed nas. Staranje je nemogoče ustaviti, lahko pa ga omilimo, živimo zdravo, se pripravimo na starost in si tako podaljšamo življenje ter preprečimo nastanek nekaterih obolenj. Zdravje je v starosti še kako pomembno, saj je od zdravja odvisen naš način in potek življenja. Zdravje je vrednota, ki pa dobi še večji pomen v starosti ali ob pojavu bolezni. Zdravje je potrebno negovati, ga krepiti in se ga truditi čim dlje ohraniti. V raziskavo na temo diplomskega dela je bilo vključenih 50 starostnikov iz Društva Optimisti Ptuj. Z anketo smo želeli predvsem ugotoviti, kako za svoje zdravje skrbijo starostniki ter kako ga krepijo in ohranjajo. Ugotovili smo, da se 52 % anketiranih smatra za zdrave osebe, ne glede na njihovo dejansko zdravstveno stanje oziroma ne glede na to ali imajo kakšno obolenje ali ne. Ugotovili smo tudi, da se pri starostnikih pojavlja multimorbidnost, ter da so pri anketirancih (med drugimi) najbolj razširjena obolenja: povišan krvni tlak, povišan holesterol, osteoporoza, sladkorna bolezen in debelost. Raziskava je tudi pokazala, da se starostniki trudijo za svoje zdravje, ter da ga ohranjajo z rednim gibanjem, zdravo prehrano in različnimi dejavnostmi.
Ključne besede: starost, zdravje, zdrava prehrana, telesna aktivnost, medicinska sestra
Objavljeno: 06.01.2012; Ogledov: 2842; Prenosov: 461
.pdf Celotno besedilo (1,16 MB)

Iskanje izvedeno v 0.29 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici