| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Začetek zavarovalno zastopniške kariere
Laura Podlesnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo spremlja človeštvo skozi zgodovino. Ljudje se zavarujemo iz različnih razlogov in za različne možne rizike. Glavna naloga zavarovalništva je, da možna tveganja, ki se lahko zgodijo, prerazporedi na zavarovance in jim ob nastali škodi vrne dogovorjeno vsoto denarja, ki je zapisana na zavarovalni pogodbi in zanjo zavarovalec plačuje premijo. Za sklepanje zavarovanj pa potrebujemo zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika. V prvem poglavju diplomskega dela bomo opredelili problem, namen, cilje ter hipoteze, ki jih bomo skozi diplomsko delo preverili. V drugem poglavju bomo predstavili zgodovino zavarovalništva, kaj je zavarovalništvo, kako se deli in kakšna je zakonska podlaga zavarovalništva. V tretjem poglavju bomo opisali zavarovalnega zastopnika ter njegove naloge in spretnosti. V četrtem poglavju bomo opisali Agencijo za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje, opisali bomo kako potekajo izobraževanja in kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. V petem poglavju bomo opisali kako se lahko zavarovalni zastopnik zaposli, bodisi na zavarovalnici bodisi preko odprtja podjetja s pravnoorganizacijsko obliko samostojni podjetnik. V petem poglavju bomo pojasnili na kakšne načine lahko zavarovalni zastopnik pridobi stranke. V zadnjem poglavju pa bomo analizirali rezultate ankete, ki jo bomo opravili z zavarovalnimi zastopniki.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalni zastopnik, začetek kariere, varnost, zaposlitev zavarovalnega zastopnika, zavarovalnice
Published in DKUM: 15.10.2021; Views: 232; Downloads: 29
.pdf Full text (1,36 MB)

2.
Vloga zavarovalnega agenta v procesu sklepanja zavarovanja
Rožle Strah, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema diplomskega dela, je vloga zavarovalnega agenta v procesu sklepanja zavarovanja. Najprej bomo teoretično opredelili poslovne procese in pomembne procese v zavarovalništvu. Procese v zavarovalništvu smo razdelili na temeljne in podporne poslovne procese, ki so najpomembnejši. V zavarovalnicah poteka ogromno procesov, ki se med sabo povezujejo in so odvisne, da pride do podpisa pogodbe med stranko in agentom (zavarovalnico). Zelo pomembna je optimizacija poslovnih procesov, ki bo vplivala v prihodnosti na vlogo zavarovalnih agentov. Optimizacija vpliva na delo agentov že danes, s pomočjo zavarovalnih agentov poslovne enote Celje Zavarovalnice Save in zavarovalne agencije Korinita d.o.o., pa smo prišli do odgovorov, kakšen je način njihovega poslovanja, ki ga izvajajo danes. V tretjem poglavju smo se usmerili v proces sklepanja zavarovanja, kjer pride do izraza vloga zavarovalnega agenta. Opisali smo tiste ključne procese, ki so potrebni, da potencialna stranka sklene zavarovalno pogodbo. Zavarovalništvo je področje, kjer roko na srce, večina strank nima ustrezne predstave. Vedo, da imajo nekaj sklenjeno, ne vedo pa kaj točno, predvsem pa ne, kaj njihova zavarovalna polica sploh krije. Za stranke so to nepomembni podatki, stran vržen denar s katerim se bogatijo le zavarovalnice in zavarovalniški agentje. Tako mislijo, dokler ne pride do nesreče, bolezni, poškodbe.., takrat pa postane tista zavarovalna polica, ki so jo plačevali, ali ne, zelo pomembna. Ravno zaradi tega so pomembni odnosi in zaupanje med stranko in zavarovalnim agentom. V nadaljevanju tretjega poglavja smo to tudi opisali. Ker izhajamo iz vloge zavarovalnega agenta, smo v četrtem poglavju izvedli tržno analizo z zavarovalnimi agenti. Anketirali smo 20 zavarovalnih agentov in 3 vodje prodajnih timov (VPT) poslovne enote Zavarovalnice Sava Celje in zavarovalne agencije Korinite d.o.o. V anketi so bili zavarovalni agentje anketirani o njihovem splošnem delu, odnosu in izkušnjami s strankami. S pomočjo anketnega vprašalnika, smo prišli do ugotovitev, da so stranke v povprečju zahtevne, a nobena tako zelo, da agentje z njo ne bi našli dogovora ali kompromisa. Po njihovih izkušnjah, strankam zelo veliko pomeni agentova takojšnja razpoložljivost, predvsem ob nastalih škodnih dogodkih, kjer stranke ne vedo kaj storiti. S pomočjo naše analize smo predlagali, da če želi agent biti uspešen v delu s strankami, in obdržati svoj poklic tudi v prihodnosti, naj bo razpoložljiv 24 ur na dan, vse dni v tednu, hkrati pa naj poveča svoj nivo strokovnosti in obseg znanja.
Keywords: zavarovalni agent, kakovost storitev, zavarovalnica, procesi, stranka, zavarovalna pogodba, zavarovalna polica
Published in DKUM: 10.12.2018; Views: 1325; Downloads: 90
.pdf Full text (1,45 MB)

3.
Odločilni dejavniki za sklenitev zavarovanja pri mladih v starostni skupini do 35 let
Tamara Gašparič, 2018, master's thesis

Abstract: Tema magistrskega dela je proučevanje dejavnikov, ki vplivajo, da se mladi v starostni skupini do 35 let odločijo za zavarovanje. Iz izkušenj na terenu smo ugotovili, da se veliko mladih ne zaveda, kako pomembno je zavarovanje z vidika socialne varnosti. Z magistrskim delom želimo poenostaviti delo zavarovalnim zastopnikom na terenu. Magistrsko delo smo razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, bomo predstavili razvoj zavarovalništva v Sloveniji, opredelili temeljne naloge ter vlogo zavarovanj, predstavili, na katere načine delimo zavarovanja. Posebno pozornost smo namenili dejavnikom, ki vplivajo, da se mladi v starostni skupini do 35 let odločijo za zavarovanje, osebnim lastnostim zavarovalnega zastopnika ter primerjavi sodobnega načina prodaje s klasičnim. V drugem, empiričnem delu, smo izvedli anonimno raziskavo med posamezniki v starostni skupini do 35 let. S pridobljenimi odgovori ustvarili predstavo o tem, kakšno mnenje imajo mladi o zavarovanjih, na podlagi česa so si mnenje izoblikovali, ali so že imeli srečanje z zavarovalnim zastopnikom, kakšna zavarovanja imajo urejena in ali o tem že sploh razmišljajo. Zanimalo nas je, ali že na kakršen koli način varčujejo za tretje življenjsko obdobje, za čas ko bodo v pokoju in ali se zavedajo, da morajo za svojo socialno varnost poskrbeti sami.
Keywords: zavarovalništvo, dejavniki, zavarovalni zastopnik, sodobna prodaja
Published in DKUM: 14.06.2018; Views: 738; Downloads: 118
.pdf Full text (1,57 MB)

4.
Omejitve konkurence na področju zavarovalništva po 101. členu PDEU
Manja Cestar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V socialnem tržnem gospodarstvu je delujoča oziroma učinkovita tržna konkurenca ena temeljnih predpostavk za blaginjo. Glede na to ne preseneča, da je tržna konkurenca pri nas ustavna kategorija (predvidena je tudi v PEU in PDEU ter v Ustavi Republike Slovenije). Pravila o tržni konkurenci načeloma veljajo za vse gospodarske dejavnosti, tudi za dejavnost zavarovalništva. Zavarovalništvo je po naravi stvari ena pomembnejših dejavnosti, ki je pogoj za normalno delovanje gospodarstva in nasploh družbe ter je temu primerno tudi močno regulirana. Podjetja, ki izvajajo to dejavnost, morajo upoštevati številna pravna pravila, ki omejujejo njihove tržne odločitve in ravnanja, vključno s pravili o tržni konkurenci. Pravila o tržni konkurenci med drugim prepovedujejo omejevanje tržne konkurence z omejevalnimi sporazumi, sklepi podjetniških združenj ali/in usklajenimi ravnanji. V tej nalogi je poudarek ravno na slednjem, pri čemer sta v ospredju 101. člen PDEU in 6. člen ZPOmK-1. Poudarek je na razlikovanju primerov, ko je sodelovanje zavarovalnic dovoljeno in koristno, ter primerov, ko gre za prepovedano omejevalno koordinacijo.
Keywords: tržna konkurenca, omejevalna ravnanja, sporazumi, sklepi, usklajena ravnanja, zavarovalni sektor, zavarovalnica, pool, premija, izjeme
Published in DKUM: 26.09.2017; Views: 822; Downloads: 97
.pdf Full text (1,23 MB)

5.
Zavarovalniške goljufije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Informacijska varnost
Mateja Bašić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalniške goljufije so danes zagotovo vse bolj priljubljena oblika kaznivega dejanja gospodarske kriminalitete. Dosti lažje jih je izvesti in manj je verjetno, da bodo storilce zalotili pri samem dejanju, zato se vse več ljudi odloča za to obliko kriminalitete. V diplomskem delu bomo opisali tipe najpogostejše oblike zavarovalniških goljufij. Ugotavljali bomo njihov vzrok za nastanek ter posledice, ki jih utrpijo zavarovalnice in zavarovanci. Opisali bomo tudi, kako izgleda tipičen zavarovalniški goljuf ter najboljše možnosti za preprečevanje zavarovalniških goljufij. Na konkretnih primerih bomo predstavili vlogo preiskovalcev in zavarovalniških agentov Zavarovalnice Generali d. d., kjer bomo skušali ugotoviti njihovo uspešnost pri preiskovanju zavarovalniških goljufij ter ugotoviti, kako in na kakšen način odkrivajo goljufije. Vprašali smo se tudi, kako uspešno se same zavarovalnice lotijo preiskovanja goljufij in kaj konkretno storijo v primeru odkritja suma goljufije. Zastavili smo si dve hipotezi, ki jih bomo v teku raziskovanja in pisanja diplomskega dela poskušali dokazati.
Keywords: zavarovalnice, zavarovalne storitve, zavarovalni zastopniki, škodni dogodki, gospodarska kriminaliteta, zavarovalniške goljufije, preiskovanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 19.05.2017; Views: 1614; Downloads: 264
.pdf Full text (737,88 KB)

6.
Primerjalna analiza zavarovalnih in pozavarovalnih poolov
Monia Kolarič, 2016, master's thesis

Abstract: Zavarovanje pred določenim tveganjem olajša posledice, v kolikor pride do uresničitve tega tveganja, in s tem zagotovi določeno stopnjo varnosti. Vendar so katastrofalna tveganja posebna, saj je možnost njihove uresničitve izjemno majhna, ob uresničitvi pa za seboj pustijo škodo izjemnih razsežnosti. Prav zaradi tega je omenjena tveganja težje zavarovati, saj odstopajo od pogoja, da škoda pri zavarovarljivem tveganju ne sme biti katastrofalna. Zato se mnoge zavarovalnice izogibajo zavarovanju tveganj, kot so jedrske nesreče ter teroristični napadi. Zavarovanje takih tveganj bi za posamezno zavarovalnico predstavljalo prevelik zalogaj. Zato se na področju zavarovanja katastrofalnih tveganj že več desetletij pojavljajo zavarovalni in pozavarovalni pooli. Gre za skupine več zavarovalnic in pozavarovalnic, ki združijo svoje kapacitete in skupaj zavarujejo obsežna in specifična tveganja. Zavarovalni in pozavarovalni pooli so specializirani, zato poznamo različne vrste poolov. Med bolj znanimi so jedrski in farmacevtski pooli ter pooli za terorizem, lahko pa delujejo tudi na drugih področjih. Kljub določenim prednostim imajo pooli tudi slabosti, zato so s strani poznavalcev pogosto kritizirani. V sklopu magistrskega dela se ukvarjamo z vprašanjem, ali so pooli še vedno edina in najboljša možnost zavarovanja katastrofalnih tveganj ter ali obstajajo alternative, ki bi poole lahko uspešno zamenjale na njihovem področju delovanja. Zavarovalni in pozavarovalni pooli se na trgu pojavljajo različno dolgo, najpogosteje v sektorjih energetike, letalstva, terorizma. Nekateri od poolov so v posameznih državah prenehali poslovati, drugi še vedno poslujejo, nekateri se šele ustanavljajo. Mnogi poznavalci omenjenega področja so začeli razvijati alternativne možnosti, ki bi lahko zamenjale poole. Obstajajo različne alternative, med drugim specializirani zavarovatelji, vzajemne lastne zavarovalnice, prav tako pooli posrednikov, so(po)zavarovalni sporazumi itd. Nekatere od naštetih možnosti na določenih področjih delovanja in v posameznih državah poole že nadomeščajo oziroma dopolnjujejo, druge so manj pogoste, a imajo prihodnost. Vsak trg namreč nima enakih potreb in možnosti za razvoj in uvedbo vseh alternativ, zato se njihova prisotnost med državami precej razlikuje. Kljub vsemu pa je ključno spoznanje, da pooli niso edina možnost, čeprav se velikokrat smatrajo prav za slednjo. Pooli pogosto ne veljajo za najboljši, niti najučinkovitejši način zavarovanja katastrofalnih tveganj, mnogokrat so le edina možna izbira. Kritiki želijo spremembe, izboljšave, možnost skupnih poolov (npr. pool na območju Evropske unije). Kljub vsemu pa so pooli na mnogih področjih čvrsto zasidrani in ohranjajo svoj pogosto monopolni položaj, ki ga ne bodo zlahka prepustili konkurenčnim alternativam. V sklopu magistrskega dela se dotaknemo poolov kot možnih udeležencev zavarovalnega trga, nato pa se posvetimo značilnostim katastrofalnih tveganj ter možnostim njihovega zavarovanja. Katastrofalna tveganja so pogosto nezavarovarljiva s strani posameznih zavarovalnic, zato jih zavarujejo pooli. Sledi definicija poolov ter opis izbranih vrst poolov. Pregledu prednosti, slabosti ter kritik delovanja sledijo alternative poolom. Sledi predstavitev delovanja poolov v praksi, s poudarkom na slovenskem jedrskem poolu. Ob koncu analiziramo poole na območju EU po različnih kazalnikih in jih medsebojno primerjamo.
Keywords: katastrofalno tveganje, zavarovalni in pozavarovalni pool, alternative poolom, Pool za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ, delujoči pooli v EU
Published in DKUM: 11.01.2017; Views: 1583; Downloads: 93
.pdf Full text (2,17 MB)

7.
ČEZMEJNO ZAVAROVANJE DOLŽNIKOVIH DENARNIH SREDSTEV V EU
Eva Škrinjar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Čezmejna izterjava in s tem povezano zavarovanje dolžnikovih denarnih sredstev je v EU eno od pomembnejših področij civilnega prava, kar se odraža tudi na mnogih spremembah na zakonodajnem področju, vse z namenom olajšanja čezmejne izterjave. Tako se od 10. januarja 2015 uporablja naslednica Uredbe št. 44/2001, Uredba št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (imenovana tudi prenovljena BU ali BU Ia), ki je prinesla odpravo eksekvature, jasnejšo opredelitev pojma začasni ukrep, njegove čezmejne učinke itd. 15. maja 2014 pa je bila sprejeta tudi Uredba 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (imenovana tudi Uredba o zamrznitvi bančnih računov) in se bo pričela uporabljati 18. januarja 2017. V magistrski nalogi je v ospredju prikaz problematike čezmejnega zavarovanja dolžnikovih denarnih sredstev v civilnih in gospodarskih zadevah znotraj EU z ozirom na nedavno sprejeto Uredbo o zamrznitvi bančnih računov. Uvodoma so v nalogi predstavljeni nekateri splošni pojmi, kot so začasni zavarovalni ukrepi (zamrznitev, blokada, rubež denarnih sredstev), čezmejna izvršba, sodna odločba, odprava eksekvature itd. Zaradi vsebinske povezanosti z Uredbo št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah naloga v okviru čezmejnega zavarovanja dolžnikovih denarnih sredstev obravnava tudi slednjo in s pomočjo primerjalne analize nudi prikaz razlik v zvezi s postopki pri začasnih ukrepih in ukrepih zavarovanja po Uredbi 655/2014 ter Uredbi 1215/2012. V primerjalnem delu se naloga ukvarja tudi s primerjavo enakovrednih ukrepov po avstrijskem in slovenskem pravu ter podrobneje obravnava pogoje za izdajo ukrepov, ureditev pridobivanja informacij o dolžnikih, stroške postopka, pritožbene postopke idr. Uredba o zamrznitvi bančnih računov predstavlja prvi korak k vzpostavljanju poenotenega evropskega procesnega prava, vendar o popolnem poenotenju izvršilnih postopkov oz. postopkov na področju začasnih ukrepov še ne moremo govoriti, saj se Uredba v veliki meri sklicuje oziroma navezuje na uporabo nacionalnih pravil držav članic, med katerimi pa na tem področju obstajajo velike razlike.
Keywords: čezmejna izvršba, sodna odločba, začasni ukrep, zavarovalni ukrepi (zamrznitev, blokada, rubež denarnih sredstev), odprava eksekvature, teorija vmesne kumulacije, država članica izvora, država članica izvršitve, nalog za zamrznitev, ex parte postopek.
Published in DKUM: 10.12.2016; Views: 1668; Downloads: 235
.pdf Full text (1,52 MB)

8.
IZGUBA ZAVAROVALNIH PRAVIC IN NEZAVAROVANE NEVARNOSTI PRI ZAVAROVANJU AVTOMOBILSKEGA KASKA
Maja Skobe, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava kaj je izguba zavarovalnih pravic ali izključitve zavarovalnega kritja in kdaj govorimo o nezavarovanih nevarnostih v splošnih pogojih kasko zavarovanja motornih vozil pri zavarovalnicah, ki tržijo življenjska in premoženjska zavarovanja, v Sloveniji. Takšne zavarovalnice imenujemo kompozitne ali splošne ali univerzalne zavarovalnice. V začetnem delu diplomskega dela obravnavam najprej zavarovalno pravo, kaj so zavarovalnice, zavarovalno pogodbo in zavarovalno polico, njihove bistvene sestavine, kasko zavarovanje motornih vozil, kot eno izmed vrst zavarovanja, ki spada med premoženjska zavarovanja, za katera se stranka sama odloči, ali bo sovje vozilo dala kasko zavarovati ali ne, torej gre za prostovoljno zavarovanje. V drugem delu je opisano kdaj gre za izgubo zavarovalnih pravic ali izključitev iz zavarovalnega kritja in kaj so nezavarovane nevarnosti.
Keywords: zavarovalno pravo, zavarovalnica, zavarovalna polica, zavarovalna pogodba, kasko zavarovanje motornih vozil, izguba zavarovalnih pravic, izključitev iz zavarovalnega kritja, nezavarovane nevarnosti, zavarovalni primer, zavarovalnina.
Published in DKUM: 18.11.2016; Views: 1164; Downloads: 100
.pdf Full text (435,61 KB)

9.
Preprečevanje čezmejnih davčnih utaj pri zavarovalnih poslih
Lucija-Lučka Skok, 2016, master's thesis

Abstract: Preprečevanje čezmejnih davčnih utaj je pomembno tako z vidika zaščite nacionalnih proračunskih prihodkov kot tudi zaupanja državljanov v poštenost in učinkovitost davčnih sistemov. Usklajen pristop na ravni EU in drugih držav lahko okrepi skupna prizadevanja v boju proti čezmejnim davčnim utajam ter spodbudi visoke standarde davčnega upravljanja na globalni ravni. Za ta namen je ključna tudi učinkovita izmenjava podatkov za davčne namene med posameznimi državami, pri kateri je, poleg izmenjave na zahtevo davčnega organa in spontane izmenjave, še posebej pomembna postaja avtomatična izmenjava davčnih podatkov. Po večletnih prizadevanjih so bili vzpostavljeni določeni sistemi – t. i. ameriški sistem FATCA, na njem temelječ sistem OECD CRS, implementiran tudi v EU v Direktivi Sveta 2014/107/EU z dne 9. 12. 2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja –, ki naj bi prek avtomatične izmenjave podatkov omogočili še učinkovitejši nadzor nad premoženjem, ki ga imajo davčni zavezanci neposredno ali posredno prek svojih podjetij naloženega izven države svojega rezidentstva in ga upravljajo prek finančnih institucij, tudi zavarovalnic. Določeni zavarovalni posli so po svoji pravni naravi zaradi možnosti vključevanja naložbenih komponent lahko tvegani za morebitne čezmejne davčne utaje in zapadejo pod obravnavo navedenih sistemov. To so zavarovalni posli iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj, ki vključujejo naložbene komponente oziroma zavarovalne pogodbe z vključeno odkupno vrednostjo in pogodbe rentnih zavarovanj. V 2. poglavju naloge je natančneje obravnavano področje vrst zavarovalnih poslov, glede na slovensko zakonodajo tveganih z vidika čezmejnega davčnega utajevanja, v 3. poglavju naloge pa ključnih sistemov avtomatične izmenjave podatkov na področju ugotavljanja in preprečevanja čezmejnih davčnih utaj v zavarovalništvu, implementiranih tudi v slovenski pravni red. Z implementacijo omenjenih sistemov v Zakonu o davčnem postopku so se na raven slovenskih zavarovalnic in zavarovalniških skupin prenesli ukrepi odkrivanja morebitnih čezmejnih davčnih utaj, in sicer prek opravljanja obveznih skrbnih pregledov strank v vseh fazah poslovanja (v postopku sklepanja zavarovalnih pogodb, sprememb zavarovalnih pogodb in pred izplačili na podlagi zavarovalnih pogodb), identificiranja tujih davčnih rezidentov oziroma državljanov ter poročanja o tem davčnemu organu. Davčni organ je nato tako pridobljene podatke dolžan posredovati davčnim organom teh držav. Glede na to je učinkovitost preprečevanja čezmejnih davčnih utaj pri zavarovalnih poslih v veliki meri odvisna od ustreznosti in učinkovitosti izvajanih ukrepov zavarovalnic. Prilagoditve, ki so jih bile zavarovalnice dolžne v zvezi s tem izvesti, so natančneje obravnavane v 4. poglavju naloge, vključujejo pa tako prilagoditve na novo, s tem področjem povezano zavarovalniško zakonodajo, temelječo na Solventnosti II, kot tudi prilagoditve davčne zakonodaje. Področje varstva osebnih podatkov in s tem povezana pravna problematika, obravnavana z vidika zakonitosti obdelovanja osebnih podatkov strank zavarovalnice za namen nadaljnjega poročanja davčnemu organu, je ustrezno urejena. Veljaven Zakon o davčnem postopku vsebuje ustrezne pravne podlage za uporabo osebnih podatkov strank zavarovalnice ter določenih kategorij oseb za davčne namene. V prihodnosti pa bo za zagotavljanje varstva pravic davčnih zavezancev po moji oceni potrebno oblikovati dodatne enotne standarde oziroma usmeritve na področju vprašanj, kot so, ali ne pripada davčnemu zavezancu pravica do pridobitve obvestila o poročanih podatkih, kam se jih poroča, skupaj s pojasnilom o poslovni naravi poročanega t. i. računa in njegovi opredelitvi v sistemu avtomatične izmenjave podatkov. Iz opravljene analize ustreznosti vzpostavitve sistemov nadzora za namen minimiziranja tveganj čezmejnega davčnega utajevanja obravnavane v tč. 4.2.3 naloge, ki je zajem
Keywords: zavarovalni posli, čezmejne davčne utaje, življenjska zavarovanja, FATCA, CRS, avtomatična izmenjava podatkov
Published in DKUM: 18.11.2016; Views: 1216; Downloads: 33
.pdf Full text (1020,25 KB)

10.
Vpliv stresa na delovnem mestu na delo zavarovalnega zastopnika
Janez Čarman, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu smo se osredotočili na stres na delovnem mestu. Predstavljene so vrste stresorjev, prepoznavni znaki stresnih situacij, strategije za zmanjševanje in obvladovanje stresa ter vpliv stresa na vedenjske, čustvene in telesne spremembe, povezane z delom. Opisane so teoretične osnove s področja družboslovnega raziskovanja, kot so načrtovanje raziskave, priprava in testiranje vprašalnika, izvedba raziskave ter obdelava podatkov in interpretacija rezultatov raziskave ter posamezne statistične metode, ki smo jih v empiričnem delu magistrskega dela uporabili. Izvedena je raziskava med redno zaposlenimi zavarovalnimi zastopniki v dveh zavarovalnih družbah v Sloveniji. Rezultati raziskave odražajo trenutno stanje vpliva stresa na učinkovitost dela redno zaposlenih zavarovalnih zastopnikov in na njihove vedenjske, čustvene in telesne spremembe, povezane z delom. Predstavljena so priporočila za prakso in podani predlogi za nadaljnje raziskovanje.
Keywords: stres, zavarovalni zastopniki, vedenjske spremembe, čustvene spremembe, telesne spremembe
Published in DKUM: 17.10.2016; Views: 936; Downloads: 83
.pdf Full text (1,37 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica