| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 90
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
41.
VIZIJA IN POLITIKA PODJETJA NA PRIMERU ZAVAROVALNIC
Jasmina Pukšič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja so na trgu prisotna z namenom izpolnjevanja svojega poslanstva. Svoje poslanstvo in namen bo podjetje učinkoviteje uresničevalo z jasno predstavo o tem, kakšen je njihov razlog obstoja. Z jasno in realno opredeljeno vizijo pa podjetje sporoča kaj želi postati in ustvariti v prihodnosti. Diplomski seminar je sestavljen iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo opredelili različne definicije in razlage vizije in politike podjetja ter njenih sestavin. Prav tako smo opredelili pojma pozavarovalnica in zavarovalnica. Podali smo še razlago in pomen ter vrste zavarovanj, saj je prav zavarovanje glavna naloga zavarovalnic. Z opredelitvijo in razlago teh pojmov, smo podali teoretično izhodišče za proučitev vizij in sestavin politike zavarovalnic. V empiričnem delu smo se osredotočili na pet zavarovalnic v Sloveniji. Kratkim predstavitvam vseh petih zavarovalnic je sledilo proučevanje in iskanje ter ocena opredelitve vizije, poslanstva in ciljev posamezne zavarovalnice. Oceno opredelitve smo podali na podlagi definicij in razlag v teoretičnem delu diplomskega seminarja.
Keywords: Vizija, politika podjetja, poslanstvo, smotri, cilji, strategije, zavarovalnica, zavarovalništvo, zavarovanje.
Published: 04.11.2013; Views: 1341; Downloads: 211
.pdf Full text (1,13 MB)

42.
PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI
Maja Čeh, 2013, master's thesis

Abstract: Internet predstavlja medij prihodnosti, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje. Potrošniki se od klasičnih medijev zatekajo k internetu, zato velja dejstvo, da če podjetje ni prisotno na internetu, praktično ne obstaja. Spletno trženje zavarovanj prinaša zavarovalnicam številne prednosti, ima pa tudi določene slabosti. Slabosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so predvsem v kompleksnosti določenih zavarovalnih storitev, težki dosegljivosti standardizacije reševanja škodnih primerov, neosebnem odnosu in nezaupanju uporabnikov v varnost elektronskega poslovanja. Prednosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so v hitrem prilagajanju tržnim pogojem, ažurnem zajemanju podatkov o številu zavarovancev, globalni prisotnosti in nižjih stroških poslovanja ter oglaševanja. Nakupovanje prek interneta ima prednosti tudi za njegove uporabnike in sicer omogoča neomenjen delovni čas, večjo dostopnost do informacij, hitrejši odzivni čas in anonimnost. Za spletno trženje so primerna zavarovanja, ki so enostavna, neodvisna od preteklega dogajanja, obvezna, ne zahtevajo veliko osebnega svetovanja, imajo relativno nizko zavarovalno premijo, se pogosto obnavljajo, so drugačna po zasnovi, so prilagojena internetni poti in so primerna za masovni trg. V magistrski nalogi smo analizirali spletna portala Zavarovalnice Maribor in Zavarovalnice Generali, pregledali ponudbo njunih spletnih zavarovalnih storitev in predstavili primer sklenitve zavarovanja. Preverili smo na kakšen način zavarovalnici privabljata na svoj spletni portal obiskovalce in kako uspešni sta pri spletnem trženju zavarovanj. Rezultati so pokazali, da imata obe zavarovalnici učinkovit in pregleden spletni portal, na katerem ponujata številne informacije o zavarovanjih in različne spletne storitve. Uspešni sta pri spletnem trženju zavarovanj, vseeno pa smo opazili nekaj slabosti, za katere smo podali predloge za izboljšanje le-teh. Pomembno je, da se zavarovalnici zavedata pomena spletnega trženja zavarovanj in ga neprestano izboljšujeta ter nadgrajujeta, saj bosta tako gradili prepoznavnost blagovne znamke, izboljšali prodajo in povečali število svojih strank.
Keywords: zavarovalne storitve, zavarovalništvo, elektronsko poslovanje, trženje, internet, spletno trženje, spletni portal, spletno trženje zavarovanj, socialni marketing, zakup sponzoriranih povezav na iskalnikih, optimizacija spletne strani, spletne storitve, Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Generali
Published: 16.10.2013; Views: 2377; Downloads: 213
.pdf Full text (1,83 MB)

43.
VPLIV STRUKTURE ZNANJA NA KLJUČNE INDIKATORJE PROCESA V ZAVAROVALNIŠTVU
Jelena Šobota, 2013, master's thesis

Abstract: V današnjem času podjetja zanima predvsem, kako se obdržati na trgu, kako biti bolj konkurenčni, bolj učinkoviti ter bolj zanimivi za kupce. Uspeh pri doseganju vseh teh ciljev vidimo v zaposlenih organizacije. Ti namreč s svojim znanjem v organizaciji lahko največ prispevajo k zagotavljanju konkurenčne prednosti. Namen raziskave magistrskega dela je bil ravno dokazati, kako znanje zaposlenih vpliva na njihovo delovno uspešnost. Želeli smo prikazati način, na podlagi katerega je možno določiti strukturo znanja, ki jo organizacija želi od zaposlenih, ter to primerjati z njihovim dejanskim znanjem. Z uporabo mehke logike smo med obema znanjema naredili primerjavo ter dobili odstopanja. Sledilo je še statistično raziskovanje obstoja povezave med vrednostmi odstopanj v znanju in delovno uspešnostjo, ki jo zaposleni dosegajo. Našega začetnega predvidevanja, da boljše ujemanje dejanske strukture znanja zaposlenih z zahtevanimi predstavlja tudi boljše doseganje rezultatov, nam ni uspelo dokazati. Le v polovici analiziranih primerov smo namreč odkrili, da boljša ko je dejanska struktura znanja zaposlenih od zahtevane, bolj so zaposleni uspešni. Prav tako smo v teh primerih nato lahko definirali, katera so tista znanja, ki so potrebna za dobro izvajanje aktivnosti, ki posledično pomeni boljši rezultat. Kljub temu da hipoteze nismo potrdili, pa smo dokazali, da lahko organizacije ob ustreznem definiranju potrebnega znanja z orodjem mehke logike opredelijo razliko med potrebnim ter dejanskim znanjem zaposlenih, kar pomeni, da lahko na podlagi rezultatov izvajajo določene ukrepe, kot je dodatno izobraževanje. Prav tako lahko s pomočjo omenjenih metod locirajo znanje, ki je potrebno za izvajanje posameznih aktivnosti, ki so pomembne za doseganje uspešnosti.
Keywords: ujemanje strukture znanja, management znanja, ključni indikatorji procesa, mehka logika, zavarovalništvo
Published: 10.10.2013; Views: 1188; Downloads: 121
.pdf Full text (2,43 MB)

44.
APLIKACIJA IN ADAPTACIJA MERILNE LESTVICE SERV-PERVAL NA STORITVE V ZAVAROVALNIŠTVU
Beni Bruči, 2013, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je ena temeljnih gospodarskih dejavnosti, kar priča tudi podatek, da je delež bruto zavarovalne premije v BDP, kot kazalec razvitosti zavarovalnega sektorja, v EU leta 2009 znašal 8,5 %, v Sloveniji pa 5,9 % (UMAR 2011). Definicijo zavarovanja lahko opredelimo z dveh vidikov. Prvi vidik predstavlja finančna definicija zavarovanja, pri kateri je zavarovanje opredeljeno kot finančni dogovor, ki razprši stroške nepričakovanih izgub med članice dogovora. Drugi je pravni vidik, po katerem zavarovanje predstavlja pogodbeni dogovor med dvema strankama in pri katerem ena stran (zavarovalnica) prevzame obveznosti pokritja škode drugi strani (zavarovalec) (Dorfman 1994). Specifičnost te finančne panoge je obljuba, ki jo prejmejo stranke ob sklenitvi in plačilu zavarovalne premije in ne predstavlja materialne dobrine oz. storitve, ki bi jim nudila takojšnjo korist. Obljuba o poplačilu škodnega dogodka in izplačilo materialne oz. nematerialne odškodnine za nastalo škodo je posledična korist zavarovancev, ki pogodbeno sklenejo zavarovanje za sebe, svojo družino, premičnine ali nepremičnine z dotično zavarovalnico. Zavarovalec pred sklenitvijo zavarovanja komunicira s prodajalcem zavarovanj oz. z zavarovalnim zastopnikom, pri čemer s komuniciranjem in pogajanjem usklajujeta skupne interese, kar povzroči razvijanje odnosa in posledično ustvarjanje medsebojnega zaupanja. Pravilna in pravočasna komunikacija s stranko lahko vpliva na njeno odločitev za sklenitev zavarovanja z določeno zavarovalnico. Dobra komunikacija se začne z enakostjo udeležencev. Je nekakšna sposobnost prilagajanja za sporazumevanje z drugimi in s svetom okoli nas. Možina (1995) opredeljuje komuniciranje kot proces, v katerem si dva ali več udeležencev pošiljajo, sprejemajo in si razlagajo sporočila in znake, ki so nosilci določenih informacij. Med seboj lahko komuniciramo besedno ali nebesedno. Med besedno komunikacijo uvrščamo govorno ter pisno komunikacijo, pri čemer misli izražamo z uporabo besed in pojmov. Nebesedno komuniciramo z govorico telesa, kot je mimika, gestika in proksemika. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako fizične osebe zaznavajo vrednost zavarovalniških storitev, ter teoretično in empirično pojasniti odnose med dejavniki, ki vplivajo na zaznano vrednost. V teoretičnem delu magistrskega dela najprej predstavljamo zavarovalniške storitve. Osnovni raziskovalni problem magistrske naloge bo predstavljala povezava zaznane vrednosti zavarovalniških storitev GRAWE zavarovalnice, d. d., v očeh njenih strank s poudarkom na komunikaciji s stranko kot enem od dejavnikov, ki prispeva k večji zaznani vrednosti storitev. Odjemalci namreč, pri vrednotenju storitev. na le-te gledajo celostno, in sicer kot na skupek vseh koristi, ki jih prejmejo s posamezno storitvijo. Komunikacija, ki je največkrat vzpostavljena med zavarovalnim zastopnikom in stranko, poteka po različnih poteh. Tako se v nalogi osredotočamo na različne komunikacijske medije, kot sta na primer telefonski pogovor ter pismen pogovor s pomočjo interneta. S prihodom interneta se komunikacija množično seli na svetovni splet. Odjemalci na spletu iščejo informacije, priporočila, ustvarjajo vsebine, komentirajo, nezavedno oglašujejo, vplivajo, kupujejo itd. Prvi del raziskave je osredotočen na pomembnost komunikacije med stranko in zavarovalnico, pri čemer je v ospredju predvsem komunikacija med zavarovalnim zastopnikom in stranko. Pomembnost faktorja komunikacije kot dejavnika, ki pomembno vpliva na celostno zaznavanje storitve, je prikazana s pomočjo literature in predhodnih raziskav, ki so zajemali tematiko komunikacije v zavarovalništvu. Predstavljeni so komunikacijski mediji, načini komunikacije ter ustreznost novih medijev oz. družbenih medijev za komunikacijo s stranko. Drugi del raziskave je namenjen ocenitvi zaznane vrednosti storitev GRAWE zavarovalnice, d. d., kot kompozitne zavarovalnice na slovenskem trgu. Raziskava je izvedena s pomočjo obstoječega merilnega instrument
Keywords: Storitev, izdelek, odjemalec, zavarovalništvo, zavarovalnica, zaznana vrednost, zaznana kakovost, zaznana denarna cena, zaznana nedenarna cena, čustvena korist, komunikacija, ugled, merilna lestvica SERV-PERVAL.
Published: 23.08.2013; Views: 1746; Downloads: 139
.pdf Full text (2,56 MB)

45.
Zavarovalniške goljufije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Andrej Staniša, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili in soočili vprašanja ter razpravo na temo zavarovalniških goljufij in pristopov k reševanju aktualne problematike in prikazali delovanje zavarovalnic na področju boja proti zavarovalniškim goljufijam ter njihov interes za znižanje goljufij. Predvsem pa želimo nakazati lasten pogled na problematiko in sicer tezo, da bi z okrepitvijo služb lahko prišlo do preventivnih in strokovnejših nadzorov nad primeri, s tem pa bi posledično lahko znižali odstotek izplačanih odškodnin in zavarovalnin za goljufije. Zavarovalnice ugotavljamo, da so v zadnjem času udeleženci večinoma brez zaposlitve, med njimi ni visoko izobraženih, otrok ali starejših, vendar ti niso izključeni. Za take skupine udeležencev lahko govorimo, da se selijo iz zavarovalnice na zavarovalnico in se med seboj dobro poznajo ali so celo prijatelji. Podjetje Optilab d.o.o. je zato prav za potrebe odkrivanja in preprečevanja prevar v zavarovalništvu razvilo program Admiral, kateri ugotavlja kje, kdaj ter katere osebe in vozila so bila udeležena v nesrečah. Goljufije v zavarovalništvu so pogosta oblika kriminalne dejavnosti in se pojavljajo v različnih shemah. Goljufi so mnogokrat člani kriminalnih združb, ki kolektivno nastopajo v škodnih zahtevkih in mnogokrat oškodujejo zavarovalnice za visoke zneske. V zaključku diplomskega dela lahko podamo ugotovitev, da je za preprečevanje zavarovalniških goljufij nujno potrebno okrepiti in izboljšati sodelovanje z državnimi organi ter povečati sodelovanje med zavarovalnicami.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalnice, zavarovalniške goljufije, gospodarska kriminaliteta, primeri, analize, diplomske naloge
Published: 30.07.2013; Views: 2321; Downloads: 407
.pdf Full text (1,26 MB)

46.
Pranje denarja v zavarovalnicah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Teja Bratuž, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Če želijo storilci denar, ki so ga pridobili na ilegalen način obdržati, ga morajo oprati, to se pravi prikriti njegov pravi izvor. Da to storijo obstajajo različne metode in tehnike, ki se imenujejo pranje denarja. Pranje denarja se hitro širi in je mednarodni problem. Sodelovanje med državami in poznavanje tega problema lahko pripelje do učinkovitega odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, saj nobena država ni imuna na ta problem. Za zaščito finančnega, pravosodnega in gospodarskega sistema države je potrebno nenehno razvijati, nadgrajevati in urejati zakone, ki to prepovedujejo in imajo kazenske sankcije, le-te pa je potrebno tudi uspešno izvajati. Nastajale so različne konvencije in predpisi v okviru Organizacije združenih narodov, direktive Evropske unije, priporočila Projektne skupine za finančno ukrepanje FATF. Svet Evrope je postal prva mednarodna organizacija, ki je namenila veliko pozornost prav pranju denarja. Tudi Slovenija je ogrožena in zato je uvedla številne ukrepe proti kaznivemu dejanju pranja denarja. Pranje denarja je opredeljeno v kazenskem zakoniku. Pomemben je tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Storilci iščejo vedno nove rešitve, zato tudi zavarovalnice postajajo ena od rešitev za pralce denarja. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Agencija za zavarovalni nadzor sta dve instituciji, ki izvajajo ukrepe proti pranju denarja v zavarovalnicah. V nadaljevanju diplomske naloge so opisane obvezne naloge, ki jih morajo izvajati zavarovalnice in posredniki za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Urad za preprečevanje pranja denarja je zabeležil sedem gotovinskih transakcij nad 30.000 EUR v obdobju od leta 2004 do 2009 in dve sumljivi transakciji v istem obdobju. Tako lahko sklepamo, da se pranje denarja pojavlja v slovenskih zavarovalnicah. Zavedamo se, da je tema zelo občutljiva. Na vprašanje, kakšne ukrepe izvajajo zavarovalnice za preprečevanje pranja denarje, smo dobili odgovor od Zavarovalnice Adriatic Slovenica, d. d.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalnice, pranje denarja, diplomske naloge
Published: 18.03.2013; Views: 989; Downloads: 133
.pdf Full text (403,94 KB)

47.
ANALIZA RAZVOJNEGA POTENCIALA ZAVAROVALNIŠTVA V DRŽAVAH BIVŠE JUGOSLAVIJE
Andreja Žmavc France, 2012, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je pomemben del svetovnega finančnega trga, na katerem zaradi liberalizacije in globalizacije na kapitalskih trgih izginjajo ovire in omejitve med različnimi finančnimi storitvami. Prav tako na razvoj zavarovalniških trgov vplivajo prevzemi in združitve, ki predstavljajo priložnosti tudi za slovenske zavarovalnice. V nalogi želimo napovedati razvoj zavarovalniškega trga v državah nekdanje Jugoslavije (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija in Kosovo) ter odgovoriti na vprašanje, koliko za »evropskimi zavarovalniškimi standardi« zaostaja zavarovalništvo v državah nekdanje Jugoslavije. Gre za vprašanje konvergence v zavarovalnem sektorju ter vprašanje, kakšna je lahko vloga slovenskih zavarovalnic na trgih nekdanje Jugoslavije. Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh sklopov, in sicer teoretičnega in empiričnega. Prvi del je teoretično-analitični, v katerem so opredeljene teoretične osnove in stanje na zavarovalnih trgih. Drugi del predstavlja model razvojnega potenciala zavarovalništva v državah nekdanje Jugoslavije, s katerim smo poizkusili napovedati predvidena dogajanja v zavarovalništvu na omenjenih trgih.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalnice, premija, premoženjska premija, življenjska premija, makroekonomske spremenljivke, ekonometrični model, premija v BDP, premija na prebivalca, regresija, metoda glavnih komponent
Published: 22.02.2013; Views: 1342; Downloads: 151
.pdf Full text (3,26 MB)

48.
PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC
Darija Štemberger, 2012, master's thesis

Abstract: Dandanes smo priča razvoju tehnologij, interneta, ki je povzročila nastanek elektronskega poslovanja. Med elektronsko poslovanje pa spada prav tako elektronsko zavarovalništvo. Pred leti so podjetja uporabljala internet za namene predstavitve na svoji spletni strani, vendar danes takšen način poslovanja več ne zadostuje, saj se je spletno poslovanje od takrat do danes zelo razvilo. V kolikor želijo zavarovalnice elektronsko poslovati potrebujejo spletni portal. Oblikujejo jih strokovnjaki različnih področij, ki sestavljajo projektno skupino. Da bi zavarovalnice na portal privabile čim večje število strank morajo stran nenehno ažurirati, prilagajati spremembam in izboljševati. Za vse spletne portale je značilna: enotna prijava, predstavitev, poosebljanje, posredovanje in upravljanje vsebin, taksonomija, iskanje, administracija in varnost, komunikacija in kolaboracija. V magistrskem delu smo analizirali spletne portale šestih slovenskih zavarovalnic: Zavarovalnica Maribor, Adiatic Slovenica, Generali Zavarovalnica, Grawe Zavarovalnica, Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Triglav. Med vsemi šestimi portali so nekateri bolj, druge manj zanimivi, uporabni in kvalitetni. S področja zavarovalništva portal ponuja: informacije različnih vrst zavarovanj, možno sprotno pridobivanje informacij preko direktno postavljenih vprašanj uporabnika, iskalnik informacij, kazalo strani, spremembo jezika (ang., nem.), slovarček z obrazložitvijo pojmov, anketni vprašalnik, nagradne igre, naročilo svetovalca in prijavo na e-novice. Zraven ponujajo storitve kot so: on-line zavarovanja, informativne izračune, prijavo škode. Kljub temu da so spletni portali zavarovalnic dobro oblikovani, smo našli nekaj pomankljivosti in podali lastne predloge o izboljšanju le-teh, ki smo jih zajeli v magistrskem delu. Zavarovalnice se morajo zavedati pomembnosti elektronskega poslovanja oz. elektronskega zavarovalništva v prihodnosti, nenehno slediti spremembam ter nadgrajevati in izboljševati spletne portale.
Keywords: Internet, elektronsko poslovanje, elektronsko zavarovalništvo, spletni portali, analiza spletnih portalov, Zavarovalnica Maribor, Adiatic Slovenica, Generali Zavarovalnica, Grawe Zavarovalnica, Zavarovalnica Tilia, Zavarovalnica Triglav.
Published: 25.01.2013; Views: 1711; Downloads: 213
.pdf Full text (3,04 MB)

49.
ELEKTRONSKO ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI
Klavdija Žalman, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalnice predstavljajo pomembne finančne institucije, s pomočjo katerih uporabniki storitev prenesejo tveganje od vplačnika zavarovalne premije na zavarovalnico. Zavarovalnice so pravne osebe, katere za delovanje na slovenskem zavarovalniškem trgu, morajo imeti sedež v Sloveniji. Na slovenskem zavarovalniškem trgu deluje 21 zavarovalnic. Glede na vrsto zavarovanj se delijo na univerzalne in specialne. Zavarovalnice so dolgo delovale na podlagi klasičnega poslovanja, vendar z tehničnim razvojem je prišlo do sprememb. Elektronsko poslovanje je in še vedno bolj postaja pomembna oblika poslovanja, tako med podjetji, posamezniki kot državo. Vendar pri elektronskem poslovanju ne gre samo za izmenjavo podatkov ter oglaševanje podjetja na spletni, ampak gre za dosti več. Sedaj se elektronsko poslovanje ne pojavlja samo na enem področju. Razširjeno je na več področij, katera se med seboj povsem razlikujejo. Zaradi tega si podjetja morajo sebi prilagoditi obliko elektronskega poslovanja in nadgrajevati. Zaradi vse večjega uveljavljanja elektronskega poslovanja na različnih področjih, se je elektronsko poslovanje začelo uporabljati tudi v zavarovalništvu. Zavarovalnice pa predstavljajo bolj zapletene institucije, pri čemer elektronsko zavarovanje ni bilo lahko uvesti. Nekatera zavarovanja so prezapletena, da bi jih lahko sklenili preko spleta. Čeprav je ponudba na spletnih straneh zavarovalnic zelo široka, še vedno ni tako razvita in uveljavljena med kupci zavarovalniških storitev. Uporabniki še vedno imajo pomanjkanje zaupanja v elektronsko zavarovalništvo. Na slovenskem zavarovalniškem trgu imajo vse zavarovalnice svojo spletno stran. Vendar vse zavarovalnice ne ponujajo elektronskega sklepanja zavarovanj. Ponujajo pa vrsto drugih storitev, kot so: informativni izračun, naročilo zavarovalniškega agenta, prijava škode, dostop do obrazcev itd.
Keywords: elektronsko poslovanje, ravni elektronskega poslovanja, Zakon o elektronskem poslovanju, zavarovalnica, zavarovalništvo, zavarovalna pogodba, elektronsko zavarovalništvo
Published: 11.12.2012; Views: 1321; Downloads: 138
.pdf Full text (5,23 MB)

50.
E-ZAVAROVALNIŠTVO
Tara Sel, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo je pomembna gospodarska panoga ter pomemben del finančnega sistema, katerega osnovna funkcija je zbiranje denarnih sredstev. Nedavni napredek v tehnologiji je korenito vplival na zavarovalništvo, saj je veliko zavarovalnic začelo splet uporabljati v veliki meri za ustvarjanje prodaje in večanje števila svojih strank. E-poslovanje pomeni elektronsko izmenjavo podatkov in vključuje uporabo vseh oblik informacijske in komunikacijske tehnologije. Z uvajanjem elektronskega poslovanja želijo podjetja doseči predvsem širjenje tržišča ter vstop na globalni trg, ustvarjanje novih poslovnih priložnosti in nižje stroške poslovanja. E-zavarovalništvo lahko opredelimo kot uporabo interneta in informacijskih tehnologij v proizvodnji in distribuciji zavarovalnih storitev. Zavarovalnice se pri uvajanju elektronskega zavarovalništva srečujejo z določenimi ovirami kot so stališča njihovih strank ter kompleksnost zavarovalnih polic. Uspeh prodaje zavarovalnih storitev preko spleta je odvisen predvsem od oglaševanja, ki vključuje zraven pasivnih medijev še razne oglaševalske pasice, elektronsko pošto ter spletne kupone. Z uvajanjem e-poslovanja si zavarovalnice prizadevajo čim ceneje in uspešnejše izvesti poslovne procese.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronsko zavarovalništvo, zavarovalništvo, spletne strani zavarovalnic, zavarovalnica, slovenske zavarovalnice
Published: 06.12.2012; Views: 1580; Downloads: 204
.pdf Full text (1,73 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica