| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 90
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
31.
ANALIZA UGLEDA ZAVAROVALNE DRUŽBE ADRIATIC SLOVENICA
Uroš Breznik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu sem v teoretičnem delu definiral ugled ter pojasnil njegov pomen v podjetju. Nadaljeval sem z opisovanjem dejavnikov, ki sestavljajo ugled ter raziskal razlike v pojmovanju ugleda, identitete ter podobe. V zaključku teoretičnega dela sem se še nato osredotočil na potek merjenja ugleda. V empiričnem delu sem najprej opredelil zavarovalništvo kot storitev ter nadaljeval z predstavitvijo slovenskega zavarovalniškega trga. V raziskovalnem delu naloge sem pojasnil metode raziskovanja ter izdelal anketni vprašalnik, ki sem ga razdelil med odjemalce zavarovalne družbe AdriaticSlovenica, d.d. Svoje ugotovitve sem razkril s pomočjo grafikonov ter tabel. V očeh odjemalcev zavarovalne družbe AdriaticSlovenica, d.d so najpomembnejši dejavniki ugleda predvsem zanesljivost zavarovalnice, inovativnost podjetja ter odnos zaposlenih do strank, kar se je prikazalo tudi pri stopnji strinjanja s posameznimi dejavniki ugleda zavarovalne družbe AdriaticSlovenica, d.d. Odjemalci ocenjujejo zavarovalnico kot družbo, ki ima visok ugled.
Keywords: ugled, zavarovalna družba, identiteta, zavarovalništvo, AdriaticSlovenica, d.d.
Published: 04.11.2015; Views: 900; Downloads: 90
.pdf Full text (721,72 KB)

32.
PRIMERJAVA POLOŽAJA BANČNEGA ZAVAROVALNIŠTVA V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
Jasmina Rožman, 2015, master's thesis

Abstract: Spremembe na finančnih trgih so privedle do težnje po povezovanju finančnih institucij. Na to so vplivale vedno večje zahteve strank po širši ponudbi finančnih storitev, demografske spremembe, varčevalni trendi, globalizacija ter tehnološki razvoj. Povezovanje bank in zavarovalnic je privedlo do razvoja nove panoge, bančnega zavarovalništva. Bančno zavarovalništvo je dejavnost, ki zajema trženje bančnih in zavarovalniških storitev ter njihovih kombinacij preko skupnih prodajnih poti. Bančno zavarovalništvo predstavlja celotno finančno storitev, ki omogoča zadovoljitev potreb strank banke in zavarovalnice. Področje bančnega zavarovalništva urejajo bančne in zavarovalniške direktive ter dodatna nacionalna zakonodaja v posamezni državi. Z medsebojnim povezovanjem, banka in zavarovalnica oblikujeta celostno ponudbo finančnih storitev, s katero dobi stranka na enem mestu celovitejšo rešitev za svoje potrebe. Banka in zavarovalnica pa z združitvijo znanja in povečanjem zmožnosti, dosegata svoje individualne cilje. Pri tem je njuna razvita poslovna mreža veliko bolje izkoriščena, dostopata do večje baze podatkov strank, poveča se obseg produktov, znižajo se fiksni stroški ter poveča dobiček. Za povezovanje bank in zavarovalnic obstaja več različnih oblik, prava izbira oblike pa je odvisna od različnih dejavnikov. Najpogostejši obliki sodelovanja sta ustanovitev skupne zavarovalnice in ustanovitev zavarovalnice s strani banke. Bančno zavarovalništvo se lahko uveljavi praktično v vsakem okolju, njegova uspešnost pa je odvisna od pravnih, ekonomskih in družbenih okoliščin. Najbolje se je bančno zavarovalništvo razvilo in doseglo zavidljive uspehe v Franciji, kamor segajo tudi sami začetki razvoja bančnega zavarovalništva. Uspešno se je razvilo tudi v Španiji in Italiji, medtem ko v Veliki Britaniji in Nemčiji kaže omejen razvoj. Na uspešen razvoj najbolj spodbudno vplivata pozitivna davčna in regulativna obravnava. Na to, v kakšni meri in na kak način se bo bančno zavarovalništvo razvilo v določeni državi vplivajo različni dejavniki. Uspeh prinašajo zmogljiva prodajna mreža, usmerjenost k zadovoljevanju strankinih potreb, pravilna vrsta zavarovalnih produktov, tesen odnos med banko in strankami, učinkoviti informacijski sistemi, usposobljena prodajna ekipa in drugo. Bančno zavarovalniški model se je izkazal za najbolj primernega na področju življenjskih zavarovanj, saj tam dosega višje tržne deleže kot na področju premoženjskih zavarovanj. Življenjska zavarovanja so namreč bolj povezana z osnovnim bančnim produktom. Na področju premoženjskih zavarovanj še zmeraj prevladujejo posredniki in zastopniki. V zadnjih letih se je povečala tudi neposredna prodaja.
Keywords: banke, zavarovalnice, bančno zavarovalništvo
Published: 28.08.2015; Views: 1047; Downloads: 120
.pdf Full text (1,02 MB)

33.
Dileme in perspektive preventivnega delovanja slovenskih zavarovalnic
Boris Žnidarič, 2004, original scientific article

Abstract: The insurance industry is one of the service branches of industry with a long and diverse history of evolution. At different stages of its development, the insurance industry represented a response by the existing social groups and by society as a whole to the threats imposed upon a man and his property. As a consequence, many mechanisms have been put in place aimed towards efficient compensation in the event of claims as well as in the area of prevention. In most cases, insurance companies offer certain bonuses, discounts and other bounties as part of their insurance products (types, subtypes and categories of insurance policies) when their clients behave in a responsible manner. This behaviour includes installing alarms, using recommended materials or organizing and carrying out activities to reduce the possibility of physical (health hazard) or material claims, thus enhancing the level of security. However, in the daily praxis of the Slovenian insurance industry both at the national level and in individual insurance companies, one can establish a lack of a long-term and systematic development of new prevention-oriented mechanisms and practices. This area abounds in opportunities for the development of prevention mechanisms. Therefore, it would be reasonable for research and science to become an integral part of this process in a more intensified manner. Preventive action must become a constituent element of the business policy of insurance corporations. It is a fact that prevention activities form a part of the insurance business. The question is, what is the proportion that they represent and whether they are efficient or not. The benefits of prevention must be enjoyed by the widest possible circle of the interested parties, rather than limited to those who have contracts signed with insurance companies (policy holders).
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalnice, varnost, preventiva, preventivna dejavnost, poslovanje, gospodarstvo
Published: 10.07.2015; Views: 467; Downloads: 39
URL Link to full text

34.
Prevare na področju premoženjskih, avtomobilskih in transportnih zavarovanj
Robert Ivanuš, 2015, master's thesis/paper

Abstract: V sodobnem času smo priče nenehnemu napredku, razvoju družbe ter človeštva nasploh. Z dneva v dan se prestavljajo meje, ki so bile še ne dolgo nazaj videti neprestavljive. Spreminjajo se družbeni redi, splošne vrednote ter moralno etični standardi. Stvari, ki so v preteklosti veljale za nemoralne, splošno nesprejemljive, obravnavane kot prestopek gledano z pravnega, religioznega vidika ali iz stališča bontona, so v današnjem času, nemalokrat obravnavane kot pravica vsakega posameznika, da izraža svoje občutke, mnenja, vzorce obnašanja. S tem bi se naj rušili posamezni tabuji, klišeji, družba bi naj napredovala. Žal pa se sedaj prepogosto soočamo s pomanjkanjem moralno etičnih vrednot v medčloveških odnosih, tako smo poleg ekonomski krizi, podvrženi tudi krizi, ki ima za rezultat razpad vrednot. V takšnih okoliščinah je oteženo delovanje posameznih sistemov, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, eden od teh je prav gotovo finančni sektor, v okvir katerega spada tudi zavarovalništvo. V magistrskem delu bomo tako obravnavali prevare v zavarovalništvu, ki so tako ali drugače posledica zgoraj navedenih opažanj.
Keywords: Prevara, etika, morala, zavarovalništvo
Published: 24.02.2015; Views: 845; Downloads: 110
.pdf Full text (1,08 MB)

35.
NAČRTOVANJE IN UVAJANJE APLIKACIJE CRM NA PRIMERU ZAVAROVALNICE
Mitja Potočnik, 2014, master's thesis

Abstract: Zaradi skokovitega razvoja sodobne informacijske tehnologije v zadnjih letih, le-ta podjetju sama po sebi ne prinaša več konkurenčne prednosti. Ker med posameznimi panogami vlada ostra konkurenca, predstavlja usmeritev na odjemalce pomembno konkurenčno prednost podjetja. Eden izmed konceptov, ki to omogoča pa je upravljanje odnosov z odjemalci oziroma krajše CRM. CRM oziroma upravljanje odnosov z odjemalci je poslovna strategija, ki podjetjem pomaga zmanjševati stroške, ter jim obenem povečuje donosnost s tem ko poiskuša predvideti potrebe oziroma zahteve sedanjih in potencialnih strank. Da pa pridemo do natančnih podatkov o naših sedanjih in bodočih odjemalcih pa se le ti zbirajo s pomočjo večih podatkovnih virov saj nam lahko le tako podajo realno sliko o posameznih odjemalcih. Namen magistrskega dela je prikazati kako aplikacijo CRM načrtovati ter jo kasneje uspešno uvesti v zavarovalnico. Zavarovalnice so inštitucije z ogromno strankami in veliki količinami podatkov in ravno zato bi jim moral CRM ustrezati ter jim doprinesti k večji uspešnosti poslovanja. Pri pisanju naloge smo si pomagali s proučevanjem domače in tuje literature, ki je napisana na temo CRM in zavarovalništva. Ker je naloga v večini teoretične narave, smo uporabili deskriptivni pristop. Znotraj le tega pa smo uporabili metodo kompilacije, kar pomeni, da smo povzemali opazovanja in ugotovitve drugih avtorjev. Z metodo analize smo razčlenjevali in proučevali pojave in spoznanja drugih avtorjev. V magistrskem delu se bomo najprej seznanili z natančno opredelitvijo upravljanja odnosov z odjemalci. Nato bomo spoznali, kako se takšna aplikacija načrtuje in uvaja v podjetje, na koncu pa še natančneje spoznali, kako bi se naj koncept CRM uvedel v zavarovalnico. Skozi nalogo sem poiskušali prikazati natančen proces implementacije, ter ugotoviti dejansko uporabnost in koristi, ki jih sistem CRM prinaša zavarovalnici. Na koncu naloge bomo podali sklep in v njem ugotovitve, ki smo jih spoznali skozi celotno nalogo.
Keywords: Ključne besede: CRM, analitični CRM, operativni CRM, organizacijski CRM, gradniki CRM, CRM vizija, CRM strategija, CRM informacije, CRM tehnologija, CRM metrike, cilji CRM, implementacija CRM, zavarovalništvo, zgodovina zavarovalništva, pojmi v zavarovalništvu, slovenski zavarovalni trg.
Published: 23.01.2015; Views: 1119; Downloads: 196
.pdf Full text (1,20 MB)

36.
VLOGA KLICNEGA CENTRA V ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠKI DRUŽBI PRI PRODAJI ZAVAROVALNIH STORITEV
Žiga Kržič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo je gospodarska panoga, ki postaja v Republiki Sloveniji vse pomembnejša. Zaradi vse boljšega poznavanja prednosti zavarovalništva, vse več ljudi dnevno koristi zavarovalniške produkte. Zavarovalništvo v splošnem nudi in omogoča socialno ravnovesje posamezniku, ki koristi zavarovalne produkte, in družbi. V diplomski nalogi je opredeljena pomembnost zavarovalništva kot gospodarske panoge, trženje zavarovalnih produktov in tržnih poti, ki so v zavarovalništvu v uporabi. Med njimi je klicni center, z namenom pridobivanja novih potrošnikov, med pogostejšimi načini trženja. Kaže celo, da postaja trenutno najpogostejši tržni kanal na slovenskem trgu. V raziskavi nas je zanimala pomembnost klicnega centra pri trženju zavarovalnih produktov. Raziskava tako ugotovi, da je v zavarovalništvu pomemben telefonski kontakt s potrošnikom, saj ta vpliva na nakup zavarovalniških storitev in veča prodajo v podjetju.
Keywords: Zavarovalništvo, zavarovalni produkt, klicni center, direktno trženje, osebna prodaja
Published: 19.11.2014; Views: 992; Downloads: 149
.pdf Full text (1,21 MB)

37.
Odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje zavarovalniških goljufij v Zavarovalnici Triglav : diplomsko delo univerzitetnega študija
Anže Zupančič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljamo postopke in načine preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja zavarovalniških goljufij. Obstaja več različnih vrst zavarovalniških goljufij. V nalogi smo se osredotočili na goljufive odškodninske zahtevke zavarovancev. Statistika kaže, da so goljufije v porastu, in zaradi njih imajo zavarovalnice visoke izgube. Goljufi delujejo predvsem takrat, ko se jim ponudi priložnost. Za učinkovito omejevanje goljufij je treba vzpostaviti ustrezno strategijo, prek katere se skladno izvajajo aktivnosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja goljufij. Ugotovili smo, da se je z uporabo računalniških orodij učinkovitost odkrivanja in preiskovanja goljufij povečala. Ena izmed ključnih ugotovitev je, da je za uspešno omejevanje goljufij neizogibno sodelovanje analitikov zavarovalnice in njihovih zunanjih sodelavcev. Za zmanjšanje števila goljufij lahko veliko storimo že v procesu preprečevanja, med drugim z aktivnostmi odvračanja potencialnih goljufov. Ugotovili smo, da dve temeljni mednarodni organizaciji postavljata sodobne okvire za učinkovito omejevanje goljufij, in po njiju se zgledujejo tudi v Zavarovalnici Triglav. V zadnjih letih je bil na področju zavarovalniških goljufij storjen velik napredek. Vzpostavitev preiskovalnih enot znotraj zavarovalnic omogoča pravočasen odgovor storilcem goljufij in ustrezno sankcioniranje. V nalogi predstavljamo vrste goljufij in posledice, ki jih občutimo praktično vsi. Glavna tema diplomske naloge je predstavitev Službe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje prevar Zavarovalnice Triglav ter njenega vpliva na obvladovanje zavarovalniških goljufij. S praktičnim primerom ponazarjamo dejanski potek odkrivanja in preiskovanja zavarovalniških goljufij.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalnice, goljufije, odkrivanje, preiskovanje, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 22.10.2014; Views: 1254; Downloads: 250
.pdf Full text (587,43 KB)

38.
ANALIZA ZAVAROVALNEGA TRGA NA HRVAŠKEM
Mateja Domanjko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Sodobno družbo in posameznika ogrožajo najrazličnejši dejavniki, zato je postala varnost nepogrešljiva vrednota. Zaradi njene pomembnosti se povečujeta tako zavarovalna panoga kot tudi zavarovanje sorazmerno glede na stopnjo (gospodarske) razvitosti v najbolj civiliziranih družbah. Zavarovalništvo je ena izmed najhitreje rastočih in najpomembnejših gospodarskih panog vsake države. Vzporedno z vse večjim pomenom panoge zavarovalništva, pa se povečuje tudi pomen nadziranja poslovanja zavarovalnic. Solventnost II je nov evropski sistem nadzora, katerega namen je nadzornim organom pri opravljanju nadzora nad poslovanjem zavarovalnic zagotoviti podlago za uporabo kvalitativnih in kvantitativnih orodij oziroma ukrepov za ocenjevanje kapitalske ustreznosti (po)zavarovalnic z zadostno točnostjo. Zavarovalništvo z naložbeno dejavnostjo pomembno vpliva na rast bruto domačega proizvoda. Konkurenčnost je v tej panogi ključnega pomena, saj mora biti posameznik pri odločanju med številnimi zavarovalnimi ponudniki, še posebej previden. Hrvaška je postala z vstopom v Evropsko unijo del enega izmed največjih svetovnih trgov. Hrvaške zavarovalnice posledično lahko poslujejo v vseh državah članicah z odpiranjem podružnic in agencij. V prihodnje si bodo zavarovalne institucije prizadevale za konkurenčnejši trg z enakimi pravili za vse, da zaščitijo interese zavarovancev.
Keywords: solventnost II, zavarovalništvo, konkurenčnost
Published: 06.08.2014; Views: 1004; Downloads: 119
.pdf Full text (1,50 MB)

39.
Vloga zavarovalnic pri zagotavljanju finančne varnosti : magistrsko delo
Urška Petrič, 2014, master's thesis

Abstract: Zavarovalnica je gospodarska institucija, ki nudi storitveno dejavnost, in to je zavarovanje varnosti. Pri svojem poslovanju pa je podrejena številnim zakonom in odvisna od številnih dejavnikov. Zavarovalnica ima tudi poleg svoje socialne, ekonomske in gospodarske funkcije tudi represivno in preventivno funkcijo v družbi, s katero lahko vpliva na zavarovance in nekatere škodne dogodke, vendar ne v celoti. Sprejem stranke v zavarovanje oziroma prevzem rizika zavarovalnice, razvoj zavarovalnih produktov in oblikovanje cen le-teh ji naj ne bi predstavljali problema ogrožanja njene lastne varnosti, ker nanje lahko vpliva sama, skladno s svojo politiko poslovanja. Oblikovanje zavarovalno-tehničnih rezervacij in kapitala zavarovalnice je pogojeno in določeno z zakonom, kar pomeni, da jih je zavarovalnica dolžna ustvariti in upravljati, z namenom, da pokrije prihodnje obveznosti iz svojih zavarovanj. Spremembe v škodnem dogajanju in spremembe v obnašanju zavarovancev pa so širši in kompleksnejši pojav ter od zavarovalnic neposredno neodvisen pojav. Predvsem zavarovalniške goljufije in razne oblike prevar ter oškodovanj zavarovalnic, tako internih kot eksternih, so v zadnjem času postale izrazit in naraščajoč problem zavarovalnic. Pri teh pojavih se zavarovalnice večkrat poslužujejo pomoči detektivov in raznih zasebno-varnostnih strokovnjakov. Vloga zavarovalnice pa je pomembna tudi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, saj mora zavarovalnica kot finančna institucija prežati na nevarnost možnosti tega kaznivega dejanja. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je to samo problem zavarovalnic, pa se je treba zavedati, da na koncu izpad oziroma negativno poslovanje zavarovalnic krijemo vsi zavarovanci. Ne nazadnje pa je tudi zavarovalniška goljufija kaznivo dejanje in tega bi se morala zavedati tudi širša družba, saj se proti temu pojavu intenzivno bojujejo le zavarovalnice.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalnice, finančna varnost, zavarovalniške goljufije, preprečevanje, preiskovanje, magistrska dela
Published: 07.03.2014; Views: 1325; Downloads: 564
.pdf Full text (2,13 MB)

40.
NEPOŠTENI IN PRETIRANO STROGI POGOJI ZAVAROVALNIH POGODB
Nikolina Travner, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Splošni pogoji zavarovalnih pogodb predstavljajo pomemben mehanizem, ki zavarovalnicam omogoča, da vnaprej uredijo večje število istovrstnih pravnih razmerij. Ker splošne pogoje zavarovalnih pogodb pripravi samo ena stranka, torej zavarovalnica, velikokrat pride do primerov, ko so ti splošni pogoji za nasprotno stranko, zavarovalca, nepošteni in pretirano strogi. Pozitivna zakonodaja ureja nepoštene in pretirano stroge pogoje pogodb z določbo, da so pogoji nepošteni in pretirano strogi, ko drugi stranki jemljejo pravico ugovorov, s katerimi stranka izgubi pravice iz pogodbe ali roke oziroma so sicer nepravični ali pretirano strogi zanjo. Kdaj so neki pogoji nepošteni in pretirano strogi, pa se določa od primera do primera in je odvisno od konkretnih okoliščin.
Keywords: nepošteni pogoji, pretirano strogi pogoji, splošni pogoji pogodb (poslovanja), nepravična porazdelitev bremen, zavarovalna pogodba, zavarovalnica, zavarovalec, zavarovalništvo.
Published: 10.01.2014; Views: 1192; Downloads: 162
.pdf Full text (386,00 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica