| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Hišna preiskava odvetniške pisarne : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Miha Kregar, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Vsak obdolženec v kazenskem postopku ima legitimen interes, da je njegov odnos z zagovornikom zaupen in da pravni red zagotavlja tudi ustrezno varstvo tega zaupnega razmerja. Temeljna predpostavka za učinkovito uresničevanje pravic v kazenskem postopku predstavlja možnost obdolženca, da se zanese na pravno varovan položaj, da so podatki, ki jih posreduje svojemu zagovorniku, varovani kot poklicna tajnost. Posamezniku, ki išče pravni nasvet, mora biti zagotovljeno, da odvetnik informacij, ki jih pridobi, ko se stranka z njim posvetuje o svojih pravicah ali obveznostih, praviloma ne bo razkril in jih niti ne bo prisiljen razkriti tretjim, ter da ti podatki ne bodo uporabljeni zoper stranko. Ker so v odvetniški pisarni in drugih enako varovanih prostorih, ki so povezani z opravljanjem odvetniškega poklica, zbrane zaupne informacije odvetniške zasebnosti, je po naravi stvari treba urediti poseben način njihovega preiskovanja. Utemeljeno se lahko iščejo bodisi posamezna listina bodisi posamezni podatki, ki se nahajajo v obsežni listinski dokumentaciji in elektronskih napravah pri odvetniku, zato je logično, da mora zakon natančneje urediti tudi sámo izvedbo sicer ustrezno sodno odrejenega posega v odvetniško zasebnost, saj drugače prihaja do nedopustnih posegov v odvetniško zasebnost in posledično pravice odvetnikovih strank. V diplomskem delu so predstavljene ključne pomanjkljivosti trenutne zakonodajne ureditve preiskovalnih posegov v zaupnost razmerja med zagovornikom in stranko v luči odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-115/14-28, Up-218/14-45 z dne 21. 1. 2016 in sodne prakse ESČP. Ob opiranju na nemško pravno ureditev so prikazana temeljna vprašanja, na katera mora biti zakonodajalec pri morebitnem prihodnjem normiranju te problematike pozoren v luči temeljnih procesnih varovalk, ki predstavljajo minimum spoštovanja ustavnopravno varovanih jamstev obdolženca v kontekstu razmerja z njegovim odvetnikom.
Keywords: diplomske naloge, hišna preiskava, odvetniška pisarna, odvetniška zasebnost, zaupnost razmerja med odvetnikom in zagovornikom, odvetniški poklicni privilegij
Published in DKUM: 15.01.2019; Views: 1621; Downloads: 133
.pdf Full text (471,66 KB)

2.
Problematika odklonitve pričanja zaradi varovanja poklicne skrivnosti in odklonitve odgovora na posamezno vprašanje
Tjaša Šuligoj, 2016, master's thesis

Abstract: Dokazni postopek je zakonsko urejen proces pred sodišči, na podlagi katerega stranki poskušata prepričati sodišče o resničnosti pravno relevantnih trditev, sodišče (oziroma sodnik) pa mora preveriti resničnost teh trditev in o zadevi razsoditi. Za pravilno uporabo materialnega prava in pravilno ter zakonito sodbo določbo mora sodnik naprej ugotoviti dejansko stanje primera. Pri definiranju le tega si pomaga z dokaznimi sredstvi – z ogledom, listinami, izvedenci, zaslišanjem stranke in prič. Priče so na sodišču zelo pogostno dokazno sredstvo. V zakonu je predpisana splošna dolžnost pričanja, obveznega prihoda na sodišče in pričanja po resnici. Ker vsaka ureditev pozna izjeme in pri pričah ni nič drugače, se srečamo s tremi od splošne dolžnosti pričanja. Zakon najprej ureja pravno nesposobne priče, ki jim je onemogočeno pričanje zaradi varovanja državnih ali vojaških skrivnosti. Kot drugo omogoča določeni vrsti oseb, ki so pozvane na sodišče kot priče in ki se pri svojem delu srečujejo s poklicnimi skrivnostmi ali zaupnostjo razmerja, da odklonijo pričanje. Tretja izjema pa se ne nanaša na odklonitev pričanja v celoti, ampak zgolj na odklonitev odgovora na posamezna vprašanja. V povezavi z izjemo do splošne dolžnosti pričanja se pojavijo vprašanja glede ugotavljanja dejanskega stanja in posledično odkrivanja materialne resnice. Kako v teh primerih ravna sodnik? Je pravilna in zakonita sodna odločba s takšno ureditvijo okrnjena ali prav načelo sodnega varstva, kjer tehtamo med javnim in zasebnim interesom, utrjuje zaupanje v pravo? Zaradi pravil o dokaznem bremenu, materialnega procesnega vodstva sodišča, načela proste presoje dokazov, trditvenega in dokaznega bremena strank, zaradi katerih se je postopek tudi začel, dvomi v tej smeri niso potrebni.
Keywords: Priča, odklonitev pričanja, načelo proste presoje dokazov, sodniški silogizem, poklicna skrivnost, zaupnost razmerja, privilegirana priča, pravno nesposobna priča, odklonitev odgovora na posamezno vprašanje.
Published in DKUM: 29.06.2016; Views: 1730; Downloads: 178
.pdf Full text (1,04 MB)

3.
PRAVICA DO ZASEBNOSTI S POUDARKOM NA PACIENTOVI ZASEBNOSTI
Žiga Rijavec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem delu njegov avtor poskuša izpostaviti pomembnost bolnikove pravice do zasebnosti. Posameznikovo pravico do zasebnosti v državah z demokratično ureditvijo uvrščamo med varovane kategorije. V veliki večini si države prizadevajo za pravo mero pri urejanju poštenega ravnanja z osebnimi podatki, ki na eni strani omogoča varstvo posameznikove zasebne sfere in po drugi strani tudi dostopnost do podatkov, kadar tako narekujejo upravičeni interesi. V današnjem času obstajajo številni načini nepoštene in nedopustne manipulacije s podatki, zato je še toliko pomembneje, da se le te zaščiti. Vsaka pravica, pa je enako kot je podeljena tudi omejena z dolžnostmi. Nasprotni pol pravice do zasebnosti je dolžnost ohranitve skrivnosti oz. tajnosti oz. prepoved neupravičenega zbiranja in uporabe osebnih podatkov. V tem delu je pravica do zasebnosti obravnavana z drugega zornega kota, kot je to običajno v slovenskih diplomskih delih. Izhodišče ni slovenska ureditev, temveč ureditev Združenega kraljestva. Le ta je najprej predstavljena na splošno, predvsem v povezavi in sklicevanjem na angleški, ameriški, nemški, francoski in na koncu na slovenski pravni red. V drugem delu pa je posebej predstavljena pacientova pravica do zasebnosti v pravu Združenega kraljestva in v pravu RS. Pravica do zasebnosti ima poseben položaj. Ne more veljati absolutno, kadar so drugi interesi pomembnejši (na primer javni interes ali uveljavljanje pravic drugih oseb). Vsak zasebni interes še ne more biti zadosten razlog za razkritje določenih osebnih podatkov. Šele, če je podan upravičen interes, se lahko omeji pravica do zasebnosti in se upravičenemu uporabniku omogoči dostop. Te splošne ugotovitve so vodilo tudi ureditvi pacientove zasebnosti. V delu so predstavljeni tudi najpomembnejši vidiki in zlasti najpogostejše kršitve pacientove zasebnosti.
Keywords: Človekove pravice, pravica do zasebnosti, pacientove pravice, področje zasebnosti, zaupnost, dolžnost medicinskega osebja za ohranitev tajnosti.
Published in DKUM: 12.02.2015; Views: 1434; Downloads: 223
.pdf Full text (698,35 KB)

4.
VARSTVO NAČELA ZAUPNOSTI V MEDIACIJI
Maruša Senica, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Načelo zaupnosti v mediaciji ima univerzalen značaj. Poznata ga tako anglo-ameriški kot kontinentalni pravni sistem. Načelo zaupnosti pomeni, da se morajo vse informacije, ki izvirajo iz mediacije, šteti kot zaupne, in sicer v vseh fazah postopka, torej tako v fazi dogovarjanja o izvedbi mediacije kot v fazi same izvedbe mediacije. Načelo zaupnosti lahko veže stranke v postopku, mediatorja in vse morebitne udeležence. Pravo vsebino temu načelu pa lahko da šele sodna praksa. Načelo zaupnosti je temeljno načelo mediacije, od katerega je odvisna uspešnost mediacije. Diplomsko delo obravnava, kako načelo zaupnosti v mediaciji razumejo v različnih pravnih sistemih. Primerjalnopravni pregled pokaže, da je razumevanje in uporaba tega načela, kljub svoji univerzalnosti, zelo različno. To pomeni, da je treba biti pri konkretnih postopkih mediacije posebej pozoren na to, kje se bo postopek izvajal in po katerih pravilih, saj bo imelo to neposreden vpliv na obseg in način varovanja zaupnosti. Velika negotovost v zvezi z razlago in razumevanjem načela zaupnosti je povezana s skromno sodno prakso v kontinentalni Evropi v nasprotju z anglo-ameriško sodno prakso.
Keywords: alternativno reševanje sporov, mediacija, temeljna načela mediacije, načelo zaupnost
Published in DKUM: 18.12.2014; Views: 1933; Downloads: 399
.pdf Full text (739,42 KB)

5.
NAČELO TAJNOSTI V MEDNARODNI GOSPODARSKI ARBITRAŽI
Borut Krušič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Vsak trgovski odnos lahko potencialno sproži spor in sodobna trgovina je za nemoten razvoj ter hitro in učinkovito reševanje nesoglasij morala razviti poseben institut. Arbitraža predstavlja eno izmed alternativnih oblik, saj ima sam postopek številne prednosti (strokovnost, fleksibilnost), a tudi nekaj slabosti. Nadalje so arbitri v samem postopku dolžni spoštovati različna procesna načela, med katerimi je zelo pomembno tudi načelo tajnosti arbitražnega postopka. Arbitražni postopek je načeloma tajne narave, strankam pa je dana možnost, da vodijo in sodelujejo v postopku brez prisotnosti javnosti. Zaupnost arbitražnega postopka je eden izmed ključnih elementov arbitražnega postopka. V svetu sta se razvila dva koncepta obravnave načela tajnosti. Sistem implicitno določene zaupnosti in sistem izrecno določene zaupnosti. V sistemu izrecno določene zaupnosti mora biti tajnost določena (v arbitražnem sporazumu, v mednarodni konvenciji, v nacionalni zakonodaji, v pravilih institucionalnih arbitraž ali v sodni praksi), medtem ko se v sistemu implicitno določene zaupnosti ta dolžnost predpostavlja. Svetovni pravni sistemi različno urejajo obravnavano področje. Načelo zaupnosti se v arbitražnem postopku veže različnih elementov. Ta obveznost se lahko nanaša na sam arbitražni postopek, ter dolžnost strank in arbitrov ohraniti samo eksistenco arbitražnega postopka tajno. Nadalje se lahko zaupnost v arbitražnem postopku veže na podatke in dokaze pridobljene med samim postopkom. In ne nazadnje, zaupnost v povezavi z arbitražno odločbo, kot sklepnim aktom v procesu. V praksi so znani tudi primeri, ki so izoblikovali pravila, pod katerimi pogoji je dovoljeno razkriti varovane informacije (javni interes, dogovor strank, javni red, zaščita strankinih pravic, zadeve pred sodiščem). Edini sankciji, ki ju je možno uveljaviti ob domnevni kršitvi načela tajnosti arbitražnega postopka, sta denarna odškodnina ter zahteva za izdajo začasne odredbe, ki prepoveduje nadaljnja razkritja. V prihodnosti bi bilo najustrezneje urediti zmedo na tem področju z enotnim pravilom glede upoštevanjem načela tajnosti arbitražnega postopka.
Keywords: načelo tajnosti, zaupnost, zasebnost, arbitražni postopek, mednarodna arbitraža
Published in DKUM: 02.11.2011; Views: 2761; Downloads: 349
.pdf Full text (1,32 MB)

6.
Varnost pisnih dokumentov : diplomsko delo
Ana Barle, 2010, undergraduate thesis

Keywords: informacijska varnost, dokumenti, zaupnost, uničevanje dokumentov, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.07.2010; Views: 2716; Downloads: 174
.pdf Full text (1,59 MB)

7.
VARNI GOVORNI KLICI PREKO OMREŽIJ IP
Uroš Bandelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: IP-telefonija omogoča cenovno ugodno in ustrezno kakovostno komunikacijo preko podatkovnih omrežij z uporabo medmrežnega protokola (IP). Tema te diplomske naloge je varen prenos govora preko podatkovnih omrežij z uporabo tega protokola. To dosežemo z uporabo varnostnih protokolov, ki ne povzročajo nepotrebnega dodatnega prometa, in s hitrimi algoritmi za šifriranje. Na začetku diplomske naloge je opisan osnovni koncept IP-telefonije. V nadaljevanju so opisane varnostne tehnologije, uporabljene v IP-telefoniji. Poseben poudarek je na varnostnih protokolih, ki so uporabljeni v testnem primeru na koncu diplomske naloge.
Keywords: IP-telefonija, zaupnost, celovitost, varnostni protokol, šifriranje, overjanje
Published in DKUM: 30.11.2009; Views: 2625; Downloads: 182
.pdf Full text (2,29 MB)

8.
RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV: ZAGOTAVLJANJE ZAUPNOSTI OSEBNIH PODATKOV V PORAZDELJENEM OKOLJU S POMOČJO VARNIH IDENTIFIKATORJEV
Matej Urbas, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V okviru te raziskave smo preučili problem zaupnosti ob izmenjavi osebnih podatkov v posredniških sistemih. Posebno pozornost smo posvetili varnemu naslavljanju in hranjenju odjemalsko šifriranih vsebin. Osnovni rezultat tega diplomskega dela je zasnova arhitekture ogrodja, ki s pomočjo posebnih varnih identifikatorjev ponuja hranjenje šifriranih podatkov ob tajni izmenjavi informacij med obstoječimi sistemi. Uporaba identifikatorjev prav tako omogoča povsem anonimne načine delovanja, kar je v mnogih realnih transakcijah še posebej zaželeno. Ob koncu smo v okviru primerov uporabe iz zdravstva preverili še delovanje prototipskega sistema, kjer smo primerjali osnovne značilnosti z že obstoječimi rešitvami.
Keywords: programska oprema, obdelava podatkov, zaupnost, varnost, šifriranje
Published in DKUM: 06.07.2009; Views: 3386; Downloads: 291
.pdf Full text (1,22 MB)

Search done in 6.38 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica