| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Druga priložnost za podjetnika
Monika Kaučič, 2020, master's thesis

Abstract: Podjetništvo je tvegan proces. Ustanavljanje podjetij, njihovi uspehi in neuspehi so del tržnega gospodarstva. V Evropi vsako leto cca. 200.000 podjetij doživi stečaj. Neuspeh podjetnika ne pomeni zanj konca ampak lahko pomeni začetek nečesa novega. Ko oseba doživi neuspeh in zapre svoje podjetje, ima možnost kadarkoli ustanoviti novo podjetje in začeti znova. To je druga priložnost za podjetnika. Javnost velikokrat stečaj povezuje z goljufijo in gleda nanj kot na kaznivo dejanje. V praksi pa je goljufivih podjetnikov le majhen odstotek. Ker pa mnenje družbe na ljudi močno vpliva, se nekateri podjetniki ne odločijo za drugo priložnost. Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na to ali se podjetnik odloči ponovno ustanoviti podjetje ali ne. Diferenciacija med poštenimi in nepoštenimi oziroma goljufivimi podjetniki je ključnega pomena za drugo priložnost. Povzeli smo študije raziskovalcev o stečaju in drugi priložnosti na ravni Evropske unije in naredili primerjavo posameznih evropskih držav. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko začnemo znova, kakšni so postopki, stroški, zakonodaja, kdo je vključen v postopek itn. Na kratko smo navedli tudi, kako na drugo priložnost gledajo v Združenih državah Amerike. Za podjetnike v stečaju bi morali biti na voljo dobri podporni sistemi, tako psihološki kot tudi poslovni. Za lažji drugi začetek je tako pomembna podpora družine in bljižnjih ter stik z ljudmi, ki so postopek stečaja že »preživeli« in imajo izkušnje, kakor tudi dobri pravni sistemi, da s čim manj obveznostmi podjetnik reši postopek zaprtja in lažje pristopi k drugi priložnosti. Ohranjanje podjetnikov v naši družbi je ključnega pomena za napredek, gospodarsko rast in razvoj ter uspešnost države.
Keywords: podjetnik, podjetje, ustanovitev, stečaj, zaprtje, druga priložnost
Published: 03.02.2021; Views: 154; Downloads: 33
.pdf Full text (934,04 KB)

2.
Varstvo otrok v času pandemije COVID-19
Vesna Drozg, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Varstvo otrok v času pandemije COVID-19 obravnava otrokove pravice ter njihovo varstvo v času pandemije. V začetnem delu so navedeni temeljni pojmi, ki so pomembni za celotno razumevanje diplomskega dela, kot je razvoj otrokovih pravic, kaj so otrokove pravice, opredeljena pa je tudi definicija otroka iz različnih pravnih virov. Razložen je pojem pandemije in razlikovanje s pojmom epidemije ter opisana je koronavirusna bolezen COVID-19 in potek dogodkov, ki so pripeljali do razglasitve pandemije. Ker je največja posledica pandemije COVID-19 zaprtje izobraževalnih ustanov ter uvedba šolanja na daljavo, je osrednji del diplomskega dela usmerjen v pravice do izobraževanja otrok ter njihovo varstvo v primeru kršitev. V nadaljevanju dela je predstavljena pravica do izobrazbe in varstvu otrok v šoli, del pa je namenjen kršitvi teh pravic ter odgovornost za njihov nastanek. Varuh človekovih pravic je pomemben člen, ki varuje otrokove pravice, zato je del namenjen tudi predstavitvi njegovega dela, prav tako pa so na kratko omenjene tudi druge nevladne organizacije, ki se v največji meri posvečajo varstvu otrokovih pravic. Ker je pandemija izredno stanje, je opisano tudi izobraževanja v izrednem stanju na splošno. V osrednjem delu je največji del namenjen predstavitvi načina izobraževanja v času pandemije, težave, s katerimi so se srečevali učenci ter njihovi starši, ter katere pravice otrok so največkrat kršene. Predstavljene pa so tudi nekatere posledice zaprtja izobraževalnih ustanov, kot so motena prehrana otrok, problematika varstva zasebnosti otrok ter pomoč družine pri učenju od doma. V zaključku diplomske naloge bom navedla nekatera priporočila, ki jih naj upoštevajo države, v primeru ponovnega zaprtja šol, kajti virus se ni nehal širiti in lahko pride do ponovnega zaprtja celotne šole ali posameznega oddelka. V sklepu sem navedla svoje ugotovitve, ki sem jih spoznala med pisanjem diplomskega dela.
Keywords: otrokove pravice, varstvo otrokovih pravic, pandemija, COVID-19, izobraževanje, pravica do izobrazbe, izobraževanje v izrednih razmerah, zaprtje šol, izobraževanje na daljavo
Published: 12.10.2020; Views: 881; Downloads: 278
.pdf Full text (1,81 MB)

3.
Hemoroidalna bolezen in zaprtje
Martina Levart, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Hemoroidalna bolezen znatno vpliva na kakovost življenja. Zaprtost naj bi bila eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja za nastanek te bolezni. Menimo, da bi bilo potrebno izvesti še več raziskav, v kolikšni meri zaprtost vpliva na to bolezen, pri tem pa bi aktivno sodelovale medicinske sestre.
Keywords: anorektalna bolezen, zaprtje, hemoroidi, zdravljenje, zdravstvena nega
Published: 24.07.2020; Views: 255; Downloads: 55
.pdf Full text (701,98 KB)

4.
Obstipacija v starosti: primerjava starostnikov, ki živijo v domačem okolju in v institucionalnem varstvu
Maja Zagoršek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča, namen: Obstipacija se lahko pojavi v kateremkoli obdobju življenja. V raziskavi smo identificirati karakteristike starostnikov z obstipacijo, primerjali pogostost in zdravljenje obstipacije ter prehrano med starostniki v domačem okolju in v institucionalnem varstvu. Raziskovalne metode: V diplomskem delu smo pri teoretičnem delu uporabili deskriptivno metodo dela in sicer smo si pomagali s tujo in domačo literaturo. V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo raziskovanja z deskriptivno metodo dela. Izvedli smo presečno opazovalno raziskavo. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov. Rezultati: Anketirali smo 100 starostnikov od katerih jih ima 26 (26 %) težave z obstipacijo. Med spoloma nismo ugotovili statistično pomembne razlike glede pogostosti težav z obstipacijo (p = 0,948). Glavni problem pri zaprtju je po mnenju anketiranih težko odvajanje blata, odvajanje majhne količine blata ter bolečine pri odvajanju. Večina starostnikov ne zna ugotoviti v katerih primerih gre za težave pri zaprtju. Starostniki, ki živijo v institucionalnem varstvu, se pogosteje zdravijo s pomočjo farmakoloških sredstev. Diskusija in zaključek: Največja razlika se pojavlja pri zdravljenju obstipacije. 50 % (8) starostnikov iz doma starejših se zdravi s pomočjo farmakoloških sredstev (najpogosteje je to sirup), medtem ko se samo 1 (10%) starostnik iz domačega okolja zdravi s uporabo farmakoloških sredstev. Starostniki iz domačega okolja se v 90 % (9) zdravijo s pomočjo naravnih – alternativnih metod. Ker se število starostnikov veča, lahko pričakujemo v prihodnosti tudi večje število ljudi, ki bo imelo težave z obstipacijo v starosti.
Keywords: prebava, zaprtje, blato, prehrana, odvajalna sredstva
Published: 15.05.2019; Views: 610; Downloads: 82
.pdf Full text (1,40 MB)

5.
Računanje Wienerjevega indeksa uteženega grafa z združevanjem ?*-razredov
Simon Brezovnik, 2018, master's thesis

Abstract: Wienerjev indeks igra pomembno vlogo pri poznavanju kemijskih in fizikalnih lastnosti različnih spojin. Predstavlja vsoto razdalj med vsemi neurejenimi pari vozlišč znotraj grafa. Uteženi graf je graf skupaj s funkcijo, ki vsakemu vozlišču predpiše realno število, imenovano utež. Magistrsko delo obravnava računanje Wienerjevega indeksa uteženega grafa s pomočjo reduciranja na posebno skupino grafov, tj. kvocientne grafe in nadaljnje redukcije kvocientnih grafov na enostavnejše grafe. V prvem delu predstavimo nekaj osnovnih definicij in ugotovitev teorije grafov. Zapišemo osnovno definicijo Wienerjevega indeksa in njegovo razširitev na utežene grafe. Spoznamo Djoković-Winklerjevo relacijo in njeno tranzitivno zaprtje. Ob koncu prvega dela spoznamo definicijo delne kocke in zapišemo njeno novo karakterizacijo. Osrednji del magistrske naloge podaja novi metodi za izračun Wienerjevega indeksa nekaterih uteženih grafov. Glavni izrek povezuje izračun Wienerjevega indeksa uteženega grafa z vsoto Wienerjevih indeksov uteženih kvocientnih grafov prvotnega grafa po vseh Θ^∗-razredih, kjer Θ^∗ predstavlja tranzitivno zaprtje Djoković-Winklerjeve relacije. V zadnjem delu predstavimo uporabo zgoraj omenjenega izreka na posebni družini grafov G_n, na benzenoidnih sistemih ter na linearnih fenilenih F_n.
Keywords: Wienerjev indeks, delna kocka, uteženi graf, kvocientni graf, Djoković-Winklerjeva relacija, tranzitivno zaprtje
Published: 24.09.2018; Views: 465; Downloads: 101
.pdf Full text (1,00 MB)

6.
Dejavniki tveganja in način življenja starostnika z obstipacijo
Maja Brumec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišča: Povprečna starost prebivalstva narašča. S tem se povečuje delež težav, ki nastopijo s starostjo. Ena takih težav je obstipacija. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na pojav obstipacije pri starostniku in kakšen je način življenja starostnika, ki trpi za obstipacijo. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Podatke za izdelavo teoretičnega dela smo pridobili s pomočjo slovenske in angleške strokovne literature, člankov, knjig in elektronskih virov. Raziskovalni del je temeljil na kvalitativni metodologiji. Raziskavo smo izvedli s pomočjo pol strukturiranih intervjujev, katere smo izvedli- s starostniki, ki bivajo v sodelujočem domu. Rezultati: Obstipacija je pogosto prisotna pri starostnikih v domovih za starejše. Ugotovili smo, da starostniki ob tem trpijo zaradi simptomov, ki spremljajo obstipacijo, to so bolečine v trebuhu, prebavni krči, siljenje na bruhanje, vetrovi, napihnjenost,... Starostniki poznajo in upoštevajo ukrepe za preprečevanje obstipacije, kot so veliko gibanja, uživanje raznovrstne hrane ter dovolj tekočine. Starostnikom nudijo oporo in pomoč pri obstipaciji medicinske sestre, tako da jih spremljajo na stranišče, jim zagotavljajo intimnost in aplicirajo odvajala. Zaključek: težave, ki spremljajo obstipacijo so za starostnika neprijetne, zato je potrebna skrb za preprečevanje obstipacije. Obstipacijo preprečujemo z ustrezno prehrano, uživanjem dovolj tekočine, telesno aktivnostjo ali z odvajalnimi sredstvi.
Keywords: zaprtje, prehrana, tekočine, telesna aktivnost, odvajalna sredstva.
Published: 21.11.2017; Views: 1175; Downloads: 249
.pdf Full text (349,41 KB)

7.
UGOTAVLJANJE INDUCIRANEGA PROMETA - SPREMEMBE PROMETNIH OBREMENITEV PO ZAPORI CESTNEGA ODSEKA
Mihi Kurnik, 2016, master's thesis

Abstract: V pričujočem magistrskem delu bo predstavljen problem zaprtja cestnega odseka. Vpliv zaprtja odseka se odraža na uporabnikih in njihovem potovanju do cilja. Opazovali bomo vzporedne ceste in glavne prometne žile v center mesta. Tako bi se morala spremeniti oblika prometnega omrežja za uporabnike, kar bi se pokazalo na induciranem prometu na vzporednih cestah v zmanjšani kapaciteti. Ugotoviti želimo obseg induciranega prometa in kako in kdaj se vzpostavi novo prometno ravnovesje po zapori odseka. Predpostavimo, da je najboljši način za spremljanje in analiziranje prometnega toka na naši lokaciji, štetje na presekih vzhod –zahod in sever –jug. Zaradi obsega raziskave in čim boljšega osredotočanja na dano hipotezo bomo šteli samo osebna vozila.
Keywords: induciran promet, zaprtje odseka, prometno ravnovesje, štetje vozil
Published: 28.07.2016; Views: 802; Downloads: 109
.pdf Full text (6,83 MB)

8.
The continuity of the inversion and the structure of maximal subgroups in countably compact topological semigroups
Oleg Gutik, Dušan Pagon, Dušan Repovš, 2009, original scientific article

Abstract: Iščemo pogoje za števno kompaktno (psevdokompaktno) topološko polgrupo, pri katerih je: (i) vsaka maksimalna podgrupa ▫$H(e)$▫ v ▫$S$▫ (zaprta) topološka polgrupa v ▫$S$▫; (ii) Cliffordov del ▫$H(S)$▫ (t.j. unija vseh maksimalnih podgrup) polgrupe ▫$S$▫ zaprta podmnožica v ▫$S$▫; (iii) inverzija ▫${mathrm inv}:H(S) to H(S)$▫ zvezna; in (iv) projekcija ▫$pi : H(S) to E(S)$▫, ▫$pi: x to xx^{-1}$▫, na podmnožico idempotentov ▫$E(S)$▫ v ▫$S$▫, zvezna.
Keywords: matematika, topološka polgrupa, topološka inverzna polgrupa, sekvenčni prostor, sekvenčno kompakten prostor, števno kompakten prostor, psevdokompakten prostor, regularen prostor, kvaziregularen prostor, podgrupa, zaprtje, inverzija, paratopološka grupa, topološka grupa, Cliffordova polgrupa, topološko periodična polgrupa, selektivni ultrafilter, mathematics, topological semigroup, topological inverse semigroup, sequential space, sequentially compact space, countably compact space, pseudocompact space, regular space, quasiregular space, subgroup, closure, inversion, paratopological group, topological group, Clifford semigroup, topologically periodic semigroup, selective ultrafilter
Published: 10.07.2015; Views: 637; Downloads: 83
URL Link to full text

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica