| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 471
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Organizacijska klima v mednarodnem transportnem podjetju
Elizabeta Mlinarič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Organizacijska klima se v naših organizacijah vedno pogosteje proučuje. Z merjenjem organizacijske klime smo želeli ugotoviti vzdušje med zaposlenimi, ki vlada v organizaciji. Cilj našega dela je bil preučiti predvsem organizacijsko klimo in deloma tudi organizacijsko kulturo, spoznati izbrano mednarodno transportno podjetje, predvsem pa ugotoviti, kakšna klima vlada v omenjenem podjetju ter podatke analizirati in predstaviti. Proučena literatura o organizacijski klimi in kulturi je bila podlaga za nadaljnjo raziskavo, pri tem pa smo uporabili tudi metodo kompilacije. Mednarodno transportno podjetje, ki je predmet raziskave, želi ostati neimenovano. S pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili zaposleni v podjetju, smo izmerili organizacijsko klimo podjetja. Vprašalnik je sicer povzet po projektu Slovenska organizacijska klima (v nadaljevanju SiOK), vendar prilagojen za izbrano podjetje. Pridobljene podatke smo analizirali in izračunali srednje vrednosti za posamezne trditve in posamezne dimenzije organizacijske klime ter rezultate tabelarno in grafično predstavili. Glede na pridobljene rezultate lahko ocenimo, da v mednarodnem transportnem podjetju vlada pozitivna klima med zaposlenimi.
Keywords: organizacijska klima, organizacijska kultura, organizacija, podjetje, zaposleni, mednarodno transportno podjetje.
Published: 07.12.2016; Views: 987; Downloads: 107
.pdf Full text (1,79 MB)

72.
Temeljne kontingenčne teorije vodenja v sodobnem okolju
Tomi Skrbinšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje, pojem katerega v današnjem času slišimo neštetokrat. Biti vodja na papirju več dandanes ne zadošča, dober vodja mora biti multipraktik na različnih področjih. Vodja mora obvladati probleme, ki nastanejo v najrazličnejših situacijah. Iz tega razloga so se skozi zgodovino razvile različne teorije vodenja, po katerih se vodja lahko usmeri. Vendar le teorije niso dovolj za osebo, da bo ta dobro in kvalitetno vodila druge ljudi. Na končni rezultat vplivajo osebnost vodje, njegove delovne navade, percepcija in drugi dejavniki. Diplomski seminar smo zato razdelili na več poglavij, katere lahko povežemo z vodenjem in današnjimi razmerami na ekonomskem trgu. Iz tega razloga smo se v prvem delu osredotočili na vodjo in vodstvene dejavnike. Opisali smo, kdo je vodja, kakšna je pravzaprav razlika med vodjo in managerjem. Po osebnostnih lastnostih vodje smo se osredotočili na proces vodenja, temeljne sestavine vodenja in nekatere pristope k vodenju ljudi. V drugem delu smo se osredotočili na situacijske teorije vodenja. Najprej smo opredelili, kakšen pomen ima situacija za vodjo, nato smo podrobneje predelali klasične situacijske vodstvene teorije. Opisali smo 5 temeljnih teorij, ki so po vsebini različne, ampak izvirna ideja teorij obstane. V tretjem delu smo opredelili moderno ekonomijo. Pri tej točki moramo izpostaviti globalizacijo, ki povzroča iz dneva v dan spremembe, na katere mora biti vodja pripravljen. Dotaknili smo se tudi različnih trendov, ki se pojavljajo in spreminjajo. V tretjem in zadnjem delu smo na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika iz podjetja Kmetijska zadruga Lenart z. o. o. (v nadaljevanju KZ Lenart) opredelili, kako se zaposleni počutijo in kakšne so njihove vodstvene navade. Na podlagi rezultatov smo v nadaljevanju testirali kontingenčne teorije vodenja in na podlagi teh rezultatov ugotovili, v kakšni meri so uporabne v sodobnem okolju.
Keywords: vodenje, vodja, zaposleni, kontingenčne teorije, sodobno okolje
Published: 01.12.2016; Views: 869; Downloads: 58
.pdf Full text (1,53 MB)

73.
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X
Zorka Košak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Vsako organizacijo sestavljajo ljudje s svojimi specifičnimi lastnostmi, zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. Spoznanja, da so zaposleni največje bogastvo organizacije, so privedla do tega, da se v organizacijah vse več pozornosti posveča človeku in njegovemu počutju v organizaciji. Eden izmed načinov, da ugotovimo, kako zaposleni dojemajo organizacijsko okolje in kako so v njem zadovoljni, je merjenje organizacijske klime. Za raziskave v zvezi s klimo v delovnem okolju in zadovoljstvom zaposlenih se odloča vse več podjetij. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo na podlagi literature domačih in tujih avtorjev predstavili osnovna teoretična izhodišča organizacijske klime in organizacijske kulture ter njuno medsebojno povezanost. Povzeli smo tudi teoriji zadovoljstva in motivacije, opisali projekt SiOK in predstavili podjetje X, v katerem smo raziskali organizacijsko klimo. V empiričnem delu smo interpretirali rezultate merjenja klime v podjetju X, pridobljene s pomočjo anketnega vprašalnika. Preverili smo povezavo med klimo v podjetju in splošnim zadovoljstvom ter povezavo med posameznimi dimenzijami klime in splošnim zadovoljstvom. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med dojemanjem klime in zadovoljstvom zaposlenih glede na določene demografske podatke, kot so spol, vrsta izobrazbe in delovno mesto. Ugotovili smo, da sta klima in zadovoljstvo tesno povezana, torej bolj kot zaposleni dojemajo klimo kot dobro, bolj so tudi v delovnem okolju zadovoljni. Diplomsko delo smo zaključili z interpretacijo rezultatov ter podali predloge za prihodnje aktivnosti.
Keywords: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo, motivacija, zaposleni, medsebojni odnosi.
Published: 28.11.2016; Views: 647; Downloads: 82
.pdf Full text (1,57 MB)

74.
RAVNANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI
Špela Lubej, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ravnanje s starejšimi zaposlenimi je pojem, katerega se podjetja vse pogosteje zavedajo in se z njim ukvarjajo. Poseben poudarek namenjajo skupnemu in usklajenemu delovanju na področjih, ki naj bi imela ključno vlogo pri vključevanju starejših generacij. S spreminjanjem sektorske strukture gospodarstva, prihaja do manj zgodnjega upokojevanja in do uveljavljanja podaljševanja delovne aktivnosti. Podjetja iščejo možnosti za prilagajanje dela starejšim zaposlenim in za prilagajanje starejših zaposlenih na nove delovne izzive. V ta namen podjetja razvijajo dobro prakso managementa starejših s posebnim poudarkom na podaljševanju delovne aktivnosti, usposabljanju in izobraževanju ter ponovni vključitvi starejših. V diplomskem projektu smo na začetku najprej preučili management človeških virov in management starostnikov, katerih spoznavanje je ključno za naše razumevanje ravnanja s starejšimi zaposlenimi. Nato smo se pobliže seznanili s staranjem in problematiko staranja prebivalstva, opredelili kdo so starejši zaposleni in njihove lastnosti. Spoznali so najpogostejše ukrepe namenjene starejšim zaposlenim, to so pravno varstvo, upravljanje z zdravjem na delovnem mestu ter izobraževanje in usposabljanje. Več pozornosti smo namenili medgeneracijskemu sodelovanju zaposlenih, kjer smo najprej opisali in opredelili vsako generacijo posebej. Nadalje smo opisali prenos znanja na mlajše zaposlene in predstavili štiri načine prenosa znanja, in sicer po metodi mentorstva, metodi coachinga, s kroženjem zaposlenih in z delitvijo delovnih mest. Kasneje smo navedli še pomen medgeneracijskega sodelovanja ,saj je za družbeni razvoj izredno pomembno, da se dosežki preteklih rodov prenašajo s starejših na mlajše. V drugem delu diplomskega projekta je sledil empirični del, kjer smo s pomočjo anketnega vprašalnika izvedli anketo, na podlagi katere smo opravili analizo rezultatov, le te pa smo tudi grafično prikazali. Raziskavo smo izvedli v šestih delih, v prvem delu nas je zanimalo kako pogosto zaposleni koristijo bolniški stalež in ali menijo, da bodo isto delo lahko opravljali tudi pri starosti 60 let. V drugem delu smo pridobili podatke, ki se nanašajo na zdravje in zdravstveno preventivo na delovnem mestu. V tretjem delu smo pridobili podatke, ki se tičejo proaktivnih aktivnosti, v četrtem tiste, ki se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje, v petem pa podatke, ki se nanašajo na mentorstvo. V zadnjem šestem delu smo pridobili demografske podatke s pomočjo katerih smo si laže predstavljali iz kakšne vrste zaposlenih je sestavljeno podjetje.
Keywords: management človeških virov, management starostnikov, staranje prebivalstva, starejši zaposleni, ravnanje s starejšimi zaposlenimi, medgeneracijsko sodelovanje 
Published: 23.11.2016; Views: 1293; Downloads: 307
.pdf Full text (913,85 KB)

75.
ORGANIZACIJSKA KULTURA V ZAVODU ZA TURIZEM MARIBOR - POHORJE
Eva Kruder, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska kultura je del vsake organizacije, saj je to ključni dejavnik dobrega delovanje organizacije znotraj kakor tudi izven njenega okolja. Da bi spoznali in razdelali organizacijsko kulturo Zavoda z turizem Maribor – Pohorje, moramo najprej spoznati kaj sploh organizacijska kultura je in kateri so ključni dejavniki prepoznavanja organizacijske kulture. Ker so nekateri elementi organizacijske kulture vidni že zunanjemu opazovalcu, nekateri pa so skriti in jih poznajo samo člani posamezne organizacije, je prav tako pomembno poznavanje in ločevanje vseh elementov. Torej, kateri sploh so vidni deli in kateri so nevidni deli organizacijske kulture. Zaposleni so ključni del organizacijske kulture in le – to najboljše prikažejo in ocenijo. Zato se bomo v empiričnem delu ukvarjali z ugotavljanjem dojemanja organizacijske kulture zaposlenih Zavoda za turizem Maribor – Pohorje. Ugotovili smo, da zaposleni najbolje ocenjujejo kvaliteto medosebnih odnosov ter, da so stališča v organizaciji izmed vidnih delov organizacijske kulture najbolj vzdrževana.
Keywords: organizacija, organizacijska kultura, zaposleni, dejavniki, vidni deli.
Published: 23.11.2016; Views: 896; Downloads: 100
.pdf Full text (798,03 KB)

76.
UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH V BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO
Meta Thaler, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ljudje imamo različne življenjske izkušnje, zato je naše dojemanje dogajanja okoli nas zelo različno. Raznolikost je skupek lastnosti posameznika, po katerih se drug od drugega razlikujemo, in to, kar nas dela edinstvene ter neponovljive. Zato je razumevanje organizacij oz. podjetij, da je upravljanje in razumevanje raznolikosti zaposlenih izrednega pomena za učinkovitost in uspešnost podjetja. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili pojem raznolikosti in njene dejavnike. Pojasnili smo, kaj pomeni upravljanje raznolikosti ter kakšni so pozitivni učinki na podjetje. Dotaknili smo se tudi upravljanja generacijskih stereotipov na delovnem mestu in njihovih posledic na vedenje posameznika. V empiričnem delu smo raziskovali, kakšno je mnenje zaposlenih v Biotehniškem centru Naklo o raznolikosti zaposlenih v povezavi z večjo učinkovitostjo poslovanja in doseganja ciljev; katera kategorija raznolikosti je tista, ki je v tem centru najbolj zaželena in pozitivna. Proučevali smo, kakšno je mnenje zaposlenih o prispevanju njihove lastne edinstvenosti k uspešnosti centra. Zanimalo nas je mnenje zaposlenih o tem, do katerega dejavnika »drugačnosti« so zaposleni najtolerantnejši. Podatki, ki smo jih pridobili, kažejo na pozitiven pogled zaposlenih na raznolikost in njeno upravljanje. Kot dodatno pomoč pri razumevanju upravljanja raznolikosti zaposlenih vidimo v izobraževanju zaposlenih in vodilnih na tem področju. Tako bo razumevanje še večje, medsebojna komunikacija med zaposlenimi pa bo tekla lažje in z več razumevanja.
Keywords: raznolikost, upravljanje raznolikosti, zaposleni, organizacija
Published: 23.11.2016; Views: 839; Downloads: 74
.pdf Full text (1,34 MB)

77.
VODENJE IN ČUSTVENA INTELIGENCA
Mojca Galunič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo pisali in se spraševali o povezanosti med vodenjem in čustveno inteligenco.
Keywords: Vodenje, čustvena inteligenca, zaposleni, komunikacija.
Published: 21.11.2016; Views: 456; Downloads: 67
.pdf Full text (776,21 KB)

78.
IZVAJANJE PROCESA PRODAJE IZDELKOV V PODJETJU VULKANIZACIJA CELJE
Blaž Meglič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu nas je zanimalo, kako se izvaja proces prodaje v podjetju Vulkanizacija Celje. V prvem delu smo opredelili prodajo, opisali, kaj so njene naloge ter kako se povezuje z ostalimi funkcijami v podjetju. Kasneje smo management prodaje razdelili na planiranje, organiziranje, nazdor in izvajanje prodaje in jih tudi opisali. Tretji del managementa prodaje, torej izvajanje prodaje, nam je nadaljevanju služil za osnovo pri praktičnem delu. V praktičnem delu smo na podlagi intervjuja, ki smo ga opravili z zaposlenim v podjetju Vulkanizacija Celje, opisali, kako poteka izvajanje prodaje v podjetju. Okvirno smo izvedeli, kako načrtujejo zaposlene v prodaji in s tem njihove cilje in strategije v zvezi s prodajnim osebjem, kako prodajno osebje organizirajo na podlagi strategije organizacije, od česa je odvisno število prodajnega osebja ter kako skrbijo za nagrajevanje. Poleg tega smo se pozanimali tudi o njihovem ravnanju z zaposlenimi v prodaji, tam pa smo izvedeli, kako iščejo in izbirajo prodajno osebje, kako skrbijo za njihov razvoj ter kako jih nadzorujejo in seveda tudi motivirajo. Cilj tega obiska je bil izvedeti, kako se zaposleni v prodaji soočajo s procesom prodaje in kako se v podjetju soočajo z organizacijo in izvajanjem zgoraj naštetih stvari.
Keywords: prodaja, zaposleni, izvajanje, podjetje, proces
Published: 21.11.2016; Views: 777; Downloads: 140
.pdf Full text (1,51 MB)

79.
Obveznost plačevanja prispevkov za socialno varnost oseb iz delovnega razmerja in za samozaposlene v Republiki Sloveniji v primerjavi z Združenim kraljestvom
Manja Ravničan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Socialna varnost deluje po predpisanih načelih in predstavlja zaščito, ko nastopi socialni problem. Do zaščite so upravičeni vsi, ki redno in v skladu s predpisi plačujejo prispevke za socialno varnost. Ti prispevki vključujejo prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prispevke obveznega zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva, prispevke starševskega varstva in prispevke za zaposlovanje. Podrobneje smo spoznali mednarodne in nacionalne vire, ki so pogoj za delovanje in obstoj socialne varnosti. Analizirali smo ureditev plačevanja prispevkov za socialno varnost v Republiki Sloveniji in v Združenem kraljestvu. Zakonodajo na področju socialne varnosti zaposlenih in samozaposlenih oseb v državah smo podrobneje preučili, primerjali in potrdili, da so prispevki v Združenem kraljestvu v primerjavi z Republiko Slovenijo nižji, kar smo dokazali s konkretnimi izračuni.
Keywords: socialna varnost, socialno zavarovanje, prispevki za socialno varnost, zakonska obveznost, samozaposlene osebe, delodajalec, zaposleni
Published: 14.11.2016; Views: 526; Downloads: 87
.pdf Full text (562,44 KB)

80.
REDNI LETNI RAZGOVORI NA URGENTNEM KIRURŠKEM BLOKU UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA
Saša Križman, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Redni letni razgovor je pomemben sestavni del vodenja v vsaki organizaciji. To je vnaprej načrtovan pogovor med vodjo in sodelavcem in je podlaga za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih. Na rednem letnem razgovoru naj bi zaposleni izrazili svoja mnenja in ideje, vodje pa bi bolje spoznali svoje sodelavce in prisluhnili njihovim predlogom. V teoretičnem delu diplomske naloge smo opredelili, kaj je redni letni razgovor. Nato smo opisali njegov namen in cilj, vsebino, potek ter pripravo nanj. V nadaljevanju pa smo predstavili Urgentni kirurški blok. V praktičnem delu diplomske naloge smo raziskovali, kako se zaposleni (medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarke in zdravstvene administratorke) Urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pripravijo na redni letni razgovor in kako le-ta poteka. Analizirali smo različne tematske vsebine rednega letnega razgovora, ki vključujejo možnost napredovanja in izobraževanja, izboljšanje delovnih pogojev, odnos vodje do zaposlenih in pričakovanja zaposlenih po opravljenem rednem letnem razgovoru.
Keywords: redni letni razgovor, Urgentni kirurški blok, vodja, zaposleni
Published: 11.11.2016; Views: 803; Downloads: 76
.pdf Full text (1,40 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica