| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 448
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
MOTIVACIJA IN NAGRAJEVANJE V PODJETJU AC LOVŠE D.O.O.
Kristina Dobnikar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo preučevali motivacijo in sistem nagrajevanja v konkretnem podjetju. Želeli smo izvedeti ali ima podjetje dobro urejen sistem motiviranja in nagrajevanja. Za to temo smo se odločili, da bi bolje spoznali na kakšen način motivirati zaposlene in kako poteka sistem nagrajevanja . Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in raziskovalni del. V prvem teoretičnem delu diplomske naloge bomo predstavili teoretične osnove o tem, kako najbolje motivirati zaposlene. Pogledali si bomo motivacijske dejavnike, tako materialne kot nematerialne. Opozorili bomo na to, kje se lahko pojavijo težave pri motiviranju in na kaj je treba biti pozoren pri sistemu nagrajevanja. Dotaknili se bomo tudi različnih motivacijskih teorij, ker bomo preverili ali posameznika pri njihovem delu bolj spodbujajo denarne ali nedenarne nagrade. Poskušali bomo izvedeti kako je podjetje lahko konkurenčno in kaj je zaposlenim najbolje pomembno pri njihovem delu. Drugi, raziskovalni del bomo izvedli v podjetju AC Lovše d.o.o., kjer bomo izvedli raziskavo na področju motiviranja in nagrajevanja. S pomočjo omenjene raziskave bomo ugotovili ali so zaposleni za svoje delo dovolj motivirani in ali so zadovoljni s sistemom nagrajevanja.
Keywords: - motivacija - nagrajevanje - uspešnost - nagrade - zaposleni
Published: 29.09.2009; Views: 1781; Downloads: 274
.pdf Full text (2,90 MB)

42.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE KOT USPEŠNO PREMAGOVANJE KONKURENČNOSTI
Petra Pevec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Delo se navezuje na področje motivacije za izobraževanje, obenem pa zajema še pojem konkurenčnosti. Teoretični del zajema ponovitev motivacijskih teorij, pojem in pomen motivacije, v raziskovalni del pa je bilo vključeno podjetje s področja revizije. V obstoječem podjetju smo ugotavljali zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: motivacija, izobrževanje, zaposleni, konkurenca
Published: 29.09.2009; Views: 1310; Downloads: 127
.pdf Full text (952,74 KB)

43.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU SAVATECH, D.O.O. V PROGRAMU PRINT
Valentina Pantović, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tematika diplomskega dela je motivacija za izobraževanje v podjetju Savatech, d.o.o. v programu Print. Diplomsko delo obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili motivacijo, motivacijske teorije, motivacijske dejavnike in izobraževanje. V empiričnem delu naloge smo predstavili program Print. Prikazali smo poslanstvo in vizijo programa ter strukturo zaposlenih. Analizo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, s katerim bomo skušali odgovoriti na določena vprašanja v zvezi z motivacijo in izobraževanjem. Tako smo pridobili določene informacije, ki nam bodo v nadaljevanju služile za realnejšo spremljanje obstoječe problematike v podjetju. Na koncu smo podali določene predloge, kako v podjetju izboljšati proces motivacije za izobraževanje.
Keywords: -zaposleni -motivacija -izobraževanje
Published: 29.09.2009; Views: 1935; Downloads: 232
.pdf Full text (1,27 MB)

44.
MANAGERSKI VIDIKI ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU DEPORTIVO D.O.O.
Reni Hedžet, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času gospodarske recesije je še kako pomembno, kako se podjetje prilagaja spremembam na trgu. Danes ni dovolj, da podjetje nudi konkurenčno uslugo, ampak so pomembni dejavniki, ki vplivajo na to. Ključ do uspešnega podjetja so motivirani in zadovoljni zaposleni. Tega se zavedajo tudi uspešni slovenski managerji. Visoko motivirani zaposleni so potencialni vir podjetja. Dobri poslovni rezultati, večja produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih temeljijo na uspešno vodenem sistemu nagrajevanja in motiviranja zaposlenih. Takšno podjetje bo uspelo zadržati ključne kadre, ki k organizacijskem razvoju in uspešnosti največ pripomorejo. Pripadnost zaposlenih v podjetju dosežemo z zadovoljstvom, namreč če bomo zagotavljali zadovoljstvo pri delu, bodo zaposleni na svojem delovnem mestu uspešni. Ukrepi, ki jih uvajamo za večje zadovoljstvo zaposlenih, za zagotovitev večje uspešnosti in učinkovitosti vedno vplivajo na večjo uspešnost zaposlenih in posledično na večjo uspešnost podjetja. Managerji in zaposleni morajo biti zavezniki. Med njimi mora biti medsebojno sodelovanje. Če vsak od njih prispeva svoje ideje, znanje, prizadevanje, napore, da bi dosegli skupen cilj, pomeni, da skupaj nastopajo kot zavezniki, ki imajo skupen interes in cilj. Takšno sodelovanje sproža zadovoljstvo in omogoča skupen uspeh pri delu. Iz tega lahko sklepamo, da so motivacija, zadovoljstvo zaposlenih in primeren sistem nagrajevanja ključnega pomena za dobro poslovanje podjetja. V podjetju Deportivo d.o.o. smo izvedli raziskavo, ki je pokazala, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom in kaj bi želeli spremeniti. V podjetju se zelo zavedajo pomena zadovoljstva zaposlenih, zato jim je omenjena raziskava, pripomogla k še boljšemu sodelovanju vodstva in delavcev ter s tem še k uspešnejšemu poslovanju podjetja.
Keywords: Zadovoljstvo pri delu, podjetje, zaposleni, dejavniki zadovoljstva pri delu, motivacija, motivacijske teorije, nagrajevanje, medsebojni odnosi, managerji, uspešnost.
Published: 22.01.2010; Views: 2728; Downloads: 328
.pdf Full text (1,30 MB)

45.
KRIZA PODJETJA X
Jure Kolarič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi z naslovom Kriza podjetja X sem skozi celotno vsebino želel ugotoviti in predstaviti bistvene težave in napake, ki dejansko pripeljejo do stanja, ki mu lahko rečemo kriza podjetja. Vsi vzvodi za preprečitev oziroma omilitev krize podjetja so v rokah managementa, in ravno oni s svojim znanjem krojijo nadaljnjo usodo ali uspeh podjetja. Samo reševanje podjetja iz krize je izredno zapleten in kompleksen proces, ki zahteva veliko znanja in natančnosti pri njenem reševanju. Cilj diplomskega dela je bil opisati vse značilnosti krize od t.i. začetka do samega konca, bodisi s propadom podjetja ali z uspešno rešitvijo, ter nadaljnjim obstojem in poslovanjem. V samih poglavjih diplomskega dela sem predstavil bistvene značilnosti, ki se nanašajo na posamezen del krize podjetja. V drugem poglavju sem opisal kaj dejansko je kriza podjetja, kdaj jo je možno opaziti, ter glede na stanje, kakšne vrste kriz poznamo. Zelo pomembno v tem delu se mi je zdelo predvsem to, kako določene skupine, ki so vključene v podjetje reagirajo ob sami krizi. Tretje poglavje opisuje samo podjetje v krizi, in njegovo ravnanje. V tem delu sem povzel bistvene značilnosti kako in na kakšen način preprečiti krizo podjetja, Četrto poglavje povzema bistvene ukrepe kako prebroditi krizo in jo rešiti, ob predpostavki, da še stanje ni nerešljivo. V petem poglavju z naslovom krizni management, je predstavljeno kaj dejansko je krizni management, kdo so lahko člani tega teama, ter naloge za katere je ta team kriznega managementa zadolžen. Poudariti je potrebno, da team kriznega managementa sestavljajo ljudje, ki so izključno usposobljeni za reševanje podjetja, v normalnem delovanju podjetja pa se znajdejo in delujejo bistveno težje. Šesto in sedmo poglavje sem namenil praktičnemu delu, in sicer v šestem poglavju z naslovom Simulacija pohištvenega podjetja X, ter model reševanja. Predstavil sem omenjeno podjetje X, ter opisal znake, za katere sem prepričan, da so povod za nastalo krizo podjetja. Sedmo poglavje opisuje model reševanja pohištvenega podjetja X. Skozi različne vzroke sem predstavil svoj pogled, kako bi pripravil načrt za reševanje omenjene situacije izbranega podjetja.
Keywords: Podjetje Kriza podjetja Krizni management Organizacija Zaposleni Konkurenca Team
Published: 22.01.2010; Views: 2797; Downloads: 407
.pdf Full text (529,40 KB)

46.
ODNOS ZAPOSLENIH V VRTCU DO ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
Anja Cesarec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja temo odnos zaposlenih v vrtcu do zdravega načina življenja. Predstavili smo zdravje, dejavnike, ki vplivajo na stopnjo zdravja in dejavnike, ki vplivajo na življenjski slog, kot so kajenje tobaka, način prehranjevanja, telesno aktivnost, uživanje nedovoljenih drog in alkohola ter stres. Posebno poglavje pa je namenjeno skrbi za zdrav način življenja. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, narejene v vrtcu Rogaška Slatina, enota Izvir. V raziskavo, ki smo jo izvedli v mesecu decembru 2008, je bilo vključenih 23 zaposlenih v vrtcu. Rezultate smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 26 vprašanj. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali se zaposleni v vrtcu pravilno prehranjujejo, dovolj ukvarjajo s telesnimi aktivnostmi in kakšen odnos imajo do razvad. Ugotoviti smo želeli tudi, kako pogosto se znajdejo v stresni situaciji in ali starost zaposlenih v vrtcu vpliva na zdrav način življenja. Ugotovitve so pokazale, da se zaposleni v vrtcu večinoma pravilno prehranjujejo, da se premalo ukvarjajo s telesnimi aktivnostmi v prostem času, da večinoma ne kadijo in ne uživajo alkohola prekomerno ter da se večina občasno znajde v stresni situaciji. Ugotovitve so pokazale tudi, da starejši od 36 let živijo bolj zdravo.
Keywords: Zaposleni v vrtcu, zdravje, življenjski slog, skrb za zdrav način življenja.
Published: 25.11.2009; Views: 2426; Downloads: 347
.pdf Full text (1,27 MB)

47.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V MERCATORJU - MALOPRODAJA
Danijela Simić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem delu bomo skušali ponazoriti, kakšna je motivacija v eni izmed najvecjih trgovskih verig pri nas, v Mercatorju, pri cemer se bomo osredotocili na motivacijo zaposlenih v maloprodaji, saj ta predstavlja najvecji delež zaposlenih v tem trgovskem podjetju. S pomocjo anketnega vprašalnika bomo skušali ugotoviti, katere so tiste motivacijske metode, ki jih v podjetju uporabljajo, s cim skušajo motivirati zaposlene, s tem povecati njihovo delovno zagnanost in posledicno kakovost opravljenega dela. Z raziskavo smo prišli do naslednjih ugotovitev: V trgovski panogi med zaposlenimi še vedno ženske. Delež zaposlenih za nedolocen cas je v podjetju na zadovoljivi ravni — vec kot 80 %. Vec kot polovica anketiranih dela na enakem delovnem mestu že vec kot 5 let, kar kaže na potrebo po preucitvi možnosti in upravicenosti napredovanja le-teh. Vec kot polovica anketiranih daje enak pomen materialni in nematerialni obliki motivacije. Vecina meni, da ima zamenjava delovnega okolja pozitiven vpliv na motiviranost za delo. To kaže na nasicenost z dolocenim delom in nujno potrebo po zamenjavi delovnega okolja po dolocenem casu. Razlike v vrednotenju dela znotraj delovnega tima sicer obstajajo, vendar je vecina anketiranih mnenja, da je njihovo delo v okviru celotnega kolektiva vrednoteno enako kot delo njihovih sodelavcev. Osnovna placa je najbolj pomemben motivacijski faktor za zaposlene v maloprodaji, pri cemer se redno mesecno placilo pojmuje kot dejstvo, ki je samoumevno in se ga pricakuje, ne glede na uspešnost dela.
Keywords: - Motivacija, - motivacijski dejavniki, - zaposleni, - vodstvo.
Published: 04.12.2009; Views: 2749; Downloads: 357
.pdf Full text (3,37 MB)

48.
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA V PODJETJU TELEKOM SLOVENIJE, D. D.
Katja Klander, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na splošno predstavili vlogo in pomen izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v podjetju. Skozi učečo se organizacijo smo skušali pokazati potrebo po stalnem izobraževanju zaposlenih v podjetju, prav tako pa tudi odnos in motivacijo zaposlenih do izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj znotraj podjetja, kjer so zaposleni. Nadalje smo se osredotočili bolj na samo organiziranje izobraževanj, zato smo si najprej podrobneje ogledali stopnje organiziranja izobraževalne dejavnosti, ki potekajo v organizacijah, nato pa še primer organizacije izobraževanja zaposlenih v obravnavanem podjetju. Z raziskavo smo v nadaljevanju prikazali rezultate anketiranja zaposlenih v podjetju Telekom Slovenije, d. d., na temo izobraževanja znotraj podjetja in ugotovitve glede postavljenih raziskovalnih vprašanj. Diplomsko delo je torej razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu se po literaturi, izbrani glede na zadevno tematiko, na splošno opredeljujemo o izobraževalni dejavnosti. V empiričnem delu pa želimo, skozi anketni vprašalnik, pridobiti ustrezne odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
Keywords: organiziranje, izobraževanje, znanje, podjetje, zaposleni, strokovnost
Published: 04.12.2009; Views: 2093; Downloads: 278
.pdf Full text (964,44 KB)

49.
MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V OKOLJU X
Danica Fartek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Motivirani, usposobljeni in znanja željni zaposleni so temeljni in najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na uspešnost in konkurenčnost vsakega podjetja. Pridobivanje znanja postaja čedalje bolj usodno povezano z motivacijo. Motivacija vpliva na racionalno izrabo časa, sredstev, energije in naporov, ki jih je potrebno vložiti v izobraževanje. V diplomskem delu smo raziskali pomen motivacije za nadaljnje izobraževanje. Zanimalo nas je, kateri so tisti dejavniki in motivi, ki vplivajo na stopnjo motivacije zaposlenih, da se odločijo za izobraževanje, oziroma kateri so tisti dejavniki, ki jih ovirajo pri odločitvi za permanentno izobraževanje. V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšne so izkušnje zaposlenih v podjetjih, ali se je število organiziranih oziroma izvedenih izobraževanj, seminarjev in tečajev v času globalne finančne gospodarske krize zmanjšalo. Raziskovali smo, ali so podjetja pripravljena odobriti študijski dopust, plačati šolnino svojim zaposlenim ali jih nadrejeni in sodelavci pri izobraževanju spodbujajo in podpirajo ter jim nudijo ustrezno pomoč pri študiju. Po obdelavi podatkov raziskave smo ugotovili, da zaposleni niso zadovoljni s sedanjo stopnjo izobrazbe. Motivacija zaposlenih za dodatno izobraževanje je zelo visoka, kljub temu da so obremenjeni s pomanjkanjem časa in družinskimi obveznostmi ter jim ostane malo časa za izobraževanje. Zaposleni se zavedajo, da je znanje največji kapital za uspešno doseganje ciljev, ki so si jih zastavili. Zaposleni po uspešno opravljenem izobraževanju čutijo samozadovoljstvo in skrbijo za svoj osebni razvoj.
Keywords: motivacija, izobraževanje, zaposleni
Published: 04.12.2009; Views: 2073; Downloads: 194
.pdf Full text (658,43 KB)

50.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU BRAMAC D.O.O.
Jasna Zemljič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Preučevanje organizacijske klime je izrednega pomena, kajti klima lahko vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in na uspešnost poslovanja. Pri raziskovanju klime izhajamo iz vizije in ciljev ter se sprašujemo, ali obstoječa organizacijska klima vspodbuja ali zavira doseganje razvojnih ciljev. Naš cilj je ustvariti takšno klimo, ki pospešuje in podpira doseganje razvojnih ciljev združbe. V diplomski nalogi smo predstavili in preučili organizacijsko klimo, njen vpliv na organizacijo ter predstavili pojem zadovoljstva zaposlenih z delom v podjetju BRAMAC d.o.o.. V teoretičnem delu smo povzeli opazovanja, stališča in sklepe o organizacijski klimi ter zadovoljstvu zaposlenih, do katerih so prišli domači in tudi avtorji. Podrobneje smo predstavili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Pri sami predstavitvi podjetja BRAMAC d.o.o. pa smo se osredotočili predvsem na zgodovino in tradicijo podjetja ter na njihove cilje in vizijo v prihodnost. Praktični del je zajemal raziskavo, ki je temeljila na anketiranju zaposlenih. Kot sredstvo za zbiranje podatkov je bil uporabljen vprašalnik, sestavljen iz različnih trditev, ki se nanašajo na dimenzije in podkategorije klime. Zaposleni so s pomočjo priložene lestvice podali svoje odgovore oziroma so izrazili svoje strinjanje s trditvami oziroma njihovo ne strinjanje. Pridobljene podatke, ki so pripomogli k ugotovitvam smo statistično obdelali in sicer smo pri vsakem odgovoru izračunali povprečno vrednost, nato smo odgovore razvrstili po podkategorijah, zopet izračunali povprečne vrednosti podkategorij in jih razvrstili v šest glavnih kategorij. Trditve in vprašanja v vprašalniku so bila namerno pomešana saj smo s tem eliminirali napačne oziroma premišljene odgovore in na ta način prišli do bolj točnih podatkov za analizo. Na podlagi pridobljenih podatkov smo obrazložili hipoteze in pripravili predlagane rešitve.
Keywords: - Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo pri delu, zaposleni, BRAMAC
Published: 04.12.2009; Views: 3889; Downloads: 478
.pdf Full text (892,42 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica