| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


121 - 130 / 448
First pagePrevious page9101112131415161718Next pageLast page
121.
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA NA KEMIJSKEM INŠTITUTU V LJUBLJANI
Nina Klatzer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili vlogo in pomen izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Raziskali smo ovire in motive zaposlenih, ki nastajajo pri izobraževanju ter ugotovili, kako pomembno je izobraževanje za celotno organizacijo in njene zaposlene. Prikazali bomo koliko pomeni izobraževanje zaposlenim na Kemijskem inštitutu in kaj jih ovira oz. spodbuja pri tem, da se odločijo za izobraževanje. Na Kemijskem inštitutu ni posebne službe, ki bi organizirala izobraževanje, zato se morajo zaposleni sami odločati in spremljati novosti ter izobraževanja povezana z njimi. Diplomska naloga prikazuje, kakšno je zadovoljstvo in motivacija zaposlenih ob takšnem načinu vključevanja v izobraževanje. V nalogi prikazujemo analizo pridobljenih podatkov, njihovo interpretacijo ter sliko stanja organizacije izobraževanja na Kemijskem inštitutu.
Keywords: zaposleni, organiziranje, izobraževanje, Kemijski inštitut
Published: 06.07.2011; Views: 896; Downloads: 76
.pdf Full text (1,29 MB)

122.
123.
REDNI LETNI RAZGOVORI NA ODDELKU ZA PSIHIATRIJO UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA MARIBOR
Aleš Zemljič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Redni letni razgovori na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo na podlagi domače in tuje literature predstavili pojem rednih letnih razgovorov, njihovo funkcijo in načine za pravilno izvajanje v praksi. Predstavili smo naloge vodje za pravilno izvajanje rednih letnih razgovorov in ugotavljali trenutno stanje izbrane organizacije za izvedbo le-teh. V povezavi s študijskim predmetom univerzitetnega študija Projekt organizacije razvoja kadrov smo predstavili nekatere dokumente, ki jih obravnavana organizacija nima in jih z uvidom na možnost izdelave, tudi izdelali in predstavili v diplomskem delu. V raziskovalnem delu smo predstavili rezultate, dobljene na podlagi anonimnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med zaposlene Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Rezultate smo statistično obdelali in jih z razlago predstavili v diplomskem delu v obliki tabel in slik. Podali smo tudi predloge za izboljšavo trenutnega stanja.
Keywords: redni letni razgovori, vodja, zaposleni, organizacija, Oddelek za psihiatrijo
Published: 20.07.2011; Views: 1645; Downloads: 198
.pdf Full text (1,83 MB)

124.
Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v poslovni enoti trgovske verige : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Darja Ellero, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Zaposleni pri delu je lahko uspešen, če je zadovoljen. Ni pa potrebno, da je posameznik tudi lojalen ali pripaden, da je uspešen in učinkovit. Vendar od pripadnega zaposlenega se lahko v kriznih trenutkih pričakuje višjo stopnjo zanesljivosti, dolgoročnejše sodelovanje, varovanje poslovnih skrivnosti in zagovarjanje kolektivnih interesov. Odgovorni za zadovoljstvo in pripadnost so zlasti nadrejeni, ki lahko veliko prispevajo k pozitivnem počutju zaposlenih. Saj je zaposleni zadovoljen, če ima ustrezne pogoje za delo, dobre odnose med sodelavci in nadrejenimi ter če je za opravljeno delo pohvaljen ter seveda, da je zadovoljen s plačilom. Diplomsko delo temelji na proučevanju teorije in praktičnega dela. Proučevali smo splošna spoznanja različnih avtorjev s področja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. Predstavljeni so rezultati merjenja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih v poslovni enoti Spar Ţalec.
Keywords: zadovoljstvo, pripadnost, motivacija, zaposleni
Published: 17.05.2011; Views: 2084; Downloads: 188
.pdf Full text (677,98 KB)

125.
KAKOVOST V PODJETJU ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D.
Luka Šmigoc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost je danes za poslovanje podjetja visokega pomena, saj s kakovostjo podjetje izpolnjuje zahteve in potrebe odjemalcev ter seveda lastnikov. V sistem kakovosti morajo biti zajeti vsi zaposleni, saj samo tako sistem dobro deluje. Podjetje je odvisno od svojih odjemalcev, zato je bistvenega pomena da zna prisluhniti in upoštevati njihove želje in pričakovanja ter jih tudi preseči. V ta namen uporabljamo model TQM oziroma celovito obvladovanje kakovosti, ki je način oziroma kultura vodenja organizacije. Osredotočen je na zadovoljevanje kupcev. Podjetja želijo nenehno izboljševati svojo kakovost in navadno zato uporabljajo proces nenehnega izboljševanja oziroma Demingovo PDCA metodo. Zavarovalnica Maribor d.d. ima vpeljan sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. Ta sistem je usmerjen v stalno izboljševanje in večjo učinkovitost. Krovni dokument v sistemu vodenja pa je Poslovnik vodenja, ki je grajen skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2008. V njem so opredeljene vse zahteve in smernice, ki jih podjetje uporablja. Vedno pa se še da kaj izboljšati, zato je potrebno zaposlene motivirati do te mere, da maksimalno izkoristijo svoje znanje, izkušnje in svojo kreativnost za določene naloge. Potrebno jih je tudi spodbujati, da se redno izobražujejo, prebirajo strokovne članke in obiskujejo seminarje.
Keywords: Kakovost, ISO standardi, Poslovnik vodenja, Management kakovosti, Zaposleni
Published: 07.07.2011; Views: 1621; Downloads: 135
.pdf Full text (412,82 KB)

126.
127.
VPLIV ČUSTVENE INTELIGENCE VODIJ NA UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI ZAPOSLENIH
Aljaša Bravc, 2011, master's thesis

Abstract: Čustva ali emocije pogojujejo človekovo zaznavanje sveta že od prazgodovine in sooblikujejo njegov odnos do okolja, v katerem živi. Človek je še danes čustveno bitje, zato je vpliv čustev na njegovo življenje pogosto večji, kot se zaveda. Čustva se odražajo na vseh področjih človekovega delovanja. Kako velika je moč čustev, v organizacijah vsakodnevno doživljajo tudi vodje: nekateri svoja čustva obvladajo bolje, saj so razvili določeno stopnjo samoobvladovanja, spet drugi kljub formalni izobrazbi pogosto povzdignejo glas in tako nikakor ne najdejo skupnega jezika z zaposlenimi; eni se vživijo v čustva zaposlenih in jih skušajo razumeti, drugi ne premorejo kančka empatije. Prvi razumejo, da imajo pomembnejše poslanstvo kot le organizirati delo, da bo korektno opravljeno. Vodje morajo zaposlene voditi, navdihovati, navduševati. Da bodo to lahko uspešno opravljali, jim morajo zaposleni zaupati, morajo jim biti pripravljeni slediti in sprejemati novosti. Le tako bodo zaposleni s svojim delom kar največ prispevali k uspehu organizacije. Da bi vodje to dosegli, morajo biti med drugim sposobni obvladati svoja čustva. To je tudi eden od pogojev, da bodo lahko prepoznali čustva drugih in ustvarili delovno okolje, v katerem se bodo zaposleni počutili cenjene in bodo zato bolj uspešni. Vodenje je v resnici čustven proces, obvladovanje čustev vodij in njihovo obvladovanje odnosov z zaposlenimi vplivata tudi na upravljanje raznolikosti zaposlenih. Z empirično raziskavo smo ugotovili, da obstaja pozitivna povezava med stopnjo čustvene inteligence vodij in stopnjo upravljanja raznolikosti zaposlenih. Dokazali smo tudi, da imajo vodje z višjo stopnjo čustvene inteligence večjo željo po izobraževanju tako s področja čustvene inteligence kot tudi s področja upravljanja raznolikosti zaposlenih. Večina anketiranih vodij se še ni izobraževala s področja čustvene inteligence in upravljanja raznolikosti zaposlenih, hkrati pa so vodje izrazili željo po tovrstnem izobraževanju. Na področju upravljanja raznolikosti zaposlenih smo v praksi zaznali pomanjkanje sistematičnosti, ki se kaže tudi v neprepoznavanju pomembnosti obravnavane teme na strateškem nivoju. Upravljanje raznolikosti zaposlenih je treba obravnavati celostno. Pri tem je lahko v pomoč model za povečevanje čustvene inteligence vodij za boljše upravljanje raznolikosti zaposlenih. Model predstavlja individualni pristop k razvijanju čustvene inteligence vodij, osredotoča se na področja čustvene inteligence, ki se po začetnem merjenju izkažejo za tista, kjer lahko vodja svoje čustvenointeligenčne sposobnosti še izboljša, s tem pa izboljša upravljanje raznolikosti zaposlenih.
Keywords: čustvena inteligenca, vodja, zaposleni, raznolikost, upravljanje raznolikosti
Published: 14.10.2011; Views: 2368; Downloads: 201
URL Link to full text

128.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V PODJETJU HIT ŠENTILJ D.D.
Matej Škodič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli preučiti zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih v podjetju Hit Šentilj d. d. Ugotavljali smo, kateri so tisti motivacijski dejavniki, ki zaposlene najbolj motivirajo, predstavili smo nekaj motivacijskih teorij in preverili, kako so dejavniki motivacije urejeni v omenjenem podjetju. S pomočjo rezultatov, pridobljenih v empiričnem delu raziskave smo ugotovili, da večina zaposlenih prihaja z veseljem na delo in delo opravlja z veliko zavzetostjo. Nadalje smo ugotovili, da so zaposleni z delom zadovoljni, čeprav obstaja nekaj dejavnikov motiviranja, kjer bi si zaposleni želeli izboljšav. Za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in uspešno motiviranje je pomembno, da vodstvo podjetja prepozna potrebe delavcev, jih ustrezno nagradi in jasno opredeli cilje njihovega dela. Ključno je, da management vzpostavi sistem nagrajevanja, ki bo temeljil na uspešnosti posameznika oziroma skupine ter zaposlenim zagotovi povratne informacije. Skozi različne opredelitve motivacije smo ugotovili, da gre v osnovi za proces usmerjanja, bolje rečeno vzpodbujanja ljudi k določenemu načinu dela z različnimi dejavniki motivacije, pri čemer bodo zaposleni opravljali svoje delo dosledno, uspešno in predvsem iz lastnih interesov. V zadnjem času pogosto zasledimo, da so zaposleni največje bogastvo podjetja. Pri tem velja poudariti, da so zadovoljni oziroma motivirani delavci pri delu učinkoviti, uspešni in predstavljajo temelj doseganja in ohranjanja konkurenčne prednosti podjetja. Gre za miselnost, ki jo morajo v svoje delovanje implementirati vsa podjetja, da bodo v poslovnem okolju delovala konkurenčno.
Keywords: Zadovoljstvo, motiviranost, zaposleni, motivacijski dejavniki, nagrajevanje, podjetje Hit Šentilj d. d.
Published: 11.07.2011; Views: 1543; Downloads: 198
.pdf Full text (1,16 MB)

129.
ZADOVOLJSTVO PRI DELU V DRUŽINSKEM PODJETJU
Maja Šrimpf, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Za odlične rezultate poslovanja poskrbijo uspešni ljudje. Le-ti pa morajo biti zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. Kajti le zadovoljni ljudje so uspešni. Bistvo torej vidimo v tem, da morajo biti zaposleni zadovoljni z vsemi elementi dela in čutiti pripadnost delovnemu mestu, če želijo ponesti organizacijo na sam vrh uspešnosti. Podjetje pa je tisto, ki ustvarja odnose in pomaga zaposlenim na poti do delovne odličnosti. Vsekakor pa mora imeti določeno vizijo in cilje, ki se lahko uresničijo le pod učinkovitim vodstvom in v ugodni organizacijski klimi. Za uspešnost in uresničevanje načrtovanih ciljev posameznikov in celotne organizacije je zelo pomembno tudi vodenje. To je usmerjeno k določenemu cilju, pri tem pa je pomembna priprava in motiviranje ljudi za izpolnjevanje določenih nalog, ki so za uspešno poslovanje potrebne. Na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju gotovo vpliva stil vodenja, ki se kaže v izvajanju vodstvenih funkcij in vedenju vodje do zaposlenih. Prav zaradi tega bi moral dober vodja imeti vse tiste lastnosti, ki zaposlene pritegnejo k učinkovitemu in kreativnemu sodelovanju. Namen diplomskega dela je predstaviti pomen motivacije in zadovoljstva pri delu, ki sta ključna za uspeh vsakega podjetja. Predvsem želimo prikazati pomembnost motivacijskih dejavnikov, ki odločilno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na doseganje ciljev uspešnosti podjetja. Z metodo pisnega anketiranja smo poskušali ugotoviti, kakšno je dejansko stanje motiviranosti zaposlenih v podjetju Slaščičarna Šrimpf s.p., ter kako stil vodenja vpliva na njihovo zadovoljstvo. Zanima nas, kako so zaposleni zadovoljni s svojim delom v tem podjetju. Ugotovili smo, da zaposlene najbolj motivira stalnost in varnost zaposlitve, malo manj pa delovne razmere, zanimivost dela in možnost uporabe lastnega znanja. Zanimivo je to, da so zaposleni, ki so člani družine in tisti, ki niso, enako ocenili vedenje in delo nadrejenega, in prav vsi so zadovoljni s svojo plačo. Podjetje jim nudi vrste izobraževanj, kar jih še dodatno motivira. Ker so s svojim delom zadovoljni, bi z delom v tem podjetju želeli nadaljevati skoraj vsi zaposleni, delo pa bi priporočili tudi svojim prijateljem. Na podlagi dobljenih rezultatov smo pripravili predloge, ki bi odpravili nezadovoljstvo in pripomogli k boljšemu vodenju in uspešnejšemu poslovanju podjetja.
Keywords: motivacija in zadovoljstvo pri delu, zaposleni, podjetje, vodenje.
Published: 12.08.2011; Views: 1466; Downloads: 137
.pdf Full text (1,07 MB)

130.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU PETROL, D. D.
Špela Žibert, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija predstavlja ključni pomen v vsakdanjem življenju. Če nismo motivirani, težko dosežemo določen cilj. Prav tako pa si brez izobraževanja danes ne znamo več predstavljati življenja. V diplomskem delu smo predstavili motivacijo za izobraževanje v podjetju Petrol, d. d. Diplomsko delo sestavljata teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo obravnavali opredelitev pojma motivacija, opredelitev motivov, vlogo nadrejenih v procesu motivacije, osebnostne tipe zaposlenih, motiviranje in nagrajevanje zaposlenih, motivacijske teorije in izobraževanje. V raziskovalnem delu pa smo najprej predstavili podjetje Petrol, d. d., njegovo zgodovino in splošne podatke podjetja. V omenjeni del smo vključili tudi raziskavo, izvedeno v podjetju Petrol, d. d., v kateri je bilo ugotovljeno, da med moškimi in ženskami ne obstajajo bistvene razlike glede motivacije za izobraževanje. Izkazalo se je tudi, da stopnja izobrazbe vpliva na motivacijo za izobraževanje in da imajo nadrejeni zelo velik vpliv na zaposlene. Za izobraževanje in usposabljanje so najbolj pripravljeni ekstravertirani tipi zaposlenih. Prav tako na motivacijo za izobraževanje vpliva tudi zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu.
Keywords: motivacija, izobraževanje, zaposleni, nadrejeni.
Published: 12.08.2011; Views: 2514; Downloads: 307
.pdf Full text (1,36 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica