| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


111 - 120 / 448
First pagePrevious page891011121314151617Next pageLast page
111.
ORGANIZACIJSKA KLIMA
Barbara Srebnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem prikazala in preučila organizacijsko klimo ter njene dimenzije. Povzela sem tudi različna mnenja avtorjev. Predstavila sem tudi različne tipe organizacijske klime, kako jo merimo, spreminjamo, kakšne so njene prednosti v podjetju in s kakšnimi problemi se lahko srečujemo pri razumevanju tega pojma. V diplomskem delu sem predstavila še sorodne pojme organizacijske klime, in sicer organizacijsko kulturo ter zadovoljstvo zaposlenih. V zadnjem poglavju sem za lažje razumevanje organizacijske klime predstavila primer, neimenovano podjetje, njihovo dejavnost, vizijo, poslanstvo in vrednote, politiko kakovosti ter njihov način soočanja s problemi. Opisala sem tudi, kako v podjetju urejajo in postavljajo ugodno organizacijsko klimo ter posledično, kako dosegajo zastavljene cilje.
Keywords: organizacijska klima, zaposleni, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, tipi organizacijske klime
Published: 16.05.2011; Views: 2558; Downloads: 356
.pdf Full text (420,13 KB)

112.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU INO D.O.O.
Barbara Lipuš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času velike konkurence na področju podjetništva je zelo pomembna kakovost proizvodov in storitev. Za doseganje le–te in posledično konkurenčnosti na trgu pa je nujen dobro usposobljen kader. Organizacije na različne načine skrbijo za usposabljanje kadra. Vsekakor pa mora podjetje poznati svoje zaposlene, njihove potrebe in želje, predhodno znanje ipd. Na podlagi tega ponudi vrsto izobraževanja, ki je zaposlenim najbližje in tako potrebno znanje najhitreje osvojijo. Za izobraževanje jih tudi motivira na različne načine, da lažje dosežejo visoko raven znanja. Tema diplomskega dela je motivacija za izobraževanje v podjetju Ino d.o.o. in obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu se usmerim v že znane teorije in vedenja na področju izobraževanja in motivacije. V empiričnem delu diplome pa govorim o motivacijskih dejavnikih in ovirah, ki nastanejo pri izobraževanju v podjetju Ino d.o.o.. Postavljam si vprašanja o motiviranosti zaposlenih v omenjenem podjetju. Odgovore sem poiskala s pomočjo anonimne ankete, razdeljene med zaposlene v podjetju.
Keywords: Motivacija, izobraževanje, znanje, zaposleni, organizacija
Published: 05.07.2011; Views: 1436; Downloads: 195
.pdf Full text (1,40 MB)

113.
STRES PRI DELU
Nina Žaler, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem predstavila stres pri delu, saj danes živimo v dobi stresa in je le-ta na delovnem mestu povsem vsakdanji. Vse hitrejši tempo življenja, pritiski doma in v službi povzročajo motnje v delovanju telesa in duševnosti. Tudi sama sem se srečevala s stresom in se na podlagi izkušenj tudi odločila, da si za diplomsko nalogo izberem naslov “Stres pri delu”. V nalogi sem najprej predstavila teoretični del, kjer sem poskušala obdelati splošni pojem stresa, predstaviti vzroke in simptome za stres pri delu, vrste stresa in stresorjev pri delu ter na kakšen način preprečujemo in obvladujemo stres. Cilj moje raziskave je bil ugotoviti dejavnike,ki spodbujajo in odpravljajo stres pri zaposlenih na Inštitutu za varovanje zdravja. Zanimalo me je tudi, kako se zaposleni izogibajo stresu pri delu in kako podjetje skrbi za odpravljanje stresa. Rezultati anket so mi potrdili določene zastavljene hipoteze, moja pričakovanja, nekatera pa so tudi zanikali. Potrdili so moja predvidevanja, kar pomeni, da je med zaposlenimi na Inštitutu za varovanje zdravja na splošno prisoten stres pri delu. Največ napetosti in stresa izvira iz neustreznega načina vodenja, preobremenjenosti z delom ter slabe komunikacije z nadrejenimi. Kadar so zaposleni pod stresom, to nanje v največji meri vpliva tako, da se težje zberejo (skoncentrirajo) in so zaradi dela čustveno izčrpani. Odziv na stres se kaže v nenehni utrujenosti. Zaposleni imajo težave s spanjem, na delovnem mestu pa z zbranostjo. Raziskava je pokazala, da večina zaposlenih skrbi za svojo psihično sprostitev tako, da se aktivno ukvarja s športom, posveča se svojim najbližjim oz. družini ter goji svoje hobije. Slaba tretjina anketiranih je menila, da IVZ včasih zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljena dela. Vendar pa delavci za dobro opravljeno delo niso posebej nagrajeni, kar pa posledično vodi v stres. Zaželena je skrb, da bi bilo na delovnem mestu negotovosti čim manj. Na koncu diplomske naloge sem na podlagi rezultatov podala možne rešitve za zmanjšanje stresnih učinkov.
Keywords: stres, zaposleni, delovno mesto
Published: 08.07.2011; Views: 1503; Downloads: 205
.pdf Full text (1,91 MB)

114.
IZBOLJŠANJE PROCESA REŠEVANJA GARANCIJ
Aleš Grm, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Hiter razvoj sodobne tehnologije in njena dostopnost, vedno večja moč kupcev ter vedno hujša svetovna konkurenca so danes glavni dejavniki, ki zahtevajo od podjetja stalno prilagajanje in izboljševanje poslovanja. Zaradi vedno večje konkurence na trgu, je potrebno dobro organiziranje ter upravljanje poslovnih procesov za ustrezno delovanje podjetij. Prednosti stalnega izboljševanja poslovnih procesov so večja usklajenost zaposlenih, specifičnih ciljev, procesov in temeljnih ciljev organizacije. Z izboljšavami procesov podjetja iščejo načine za zniževanje nepotrebnih stroškov, da bi tako povečalo lastno učinkovitost. Vsaka zamujena priložnost ali spregledana pomanjkljivost je lahko usodnega pomena. Potreba po analiziranju trenutnih procesov v podjetju se zato nenehno povečuje, kajti le tako lahko pridemo do potrebnih novih izboljšav v podjetju, katere nam zagotavljajo večjo konkurenčnost na trgu. Podjetje se mora naučiti prisluhniti potrebam svojih strank, znati mora odkriti lastne pomanjkljivosti ter jih v najkrajšem času odpraviti, hkrati pa se mora znati hitro prilagoditi spremembam na trgu. Pri vsem tem pa ne sme pozabiti na motiviranost zaposlenih, ter na njihovo počutje v podjetju. Vse to pripomore podjetju do večje konkurenčnosti ter posledično povečuje možnost preživetja na trgu.
Keywords: Ključne besede: poslovni proces, modeliranje, garancija, izboljšanje procesa, Zelena Tehnika s.p., mala kmetijska mehanizacija, zaposleni, delovni pogoji.
Published: 06.07.2011; Views: 1574; Downloads: 79
.pdf Full text (1,96 MB)

115.
Ocenjevanje uspešnosti zaposlenih v podjetju Nivo, Gradnje in ekologija, d. d. : diplomsko delo
Darko Žalik, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je opis problematike ugotavljanja uspešnosti zaposlenih in učinkovitosti ugotavljanja uspešnosti. Teoretični del naloge predstavlja osnove ugotavljanja uspešnosti, učinkovitost ugotavljanja uspešnosti, merjenje in ocenjevanje uspešnosti z različnimi metodami ter pasti ugotavljanja uspešnosti. Teoretični del naloge zaključi opis poteka in namena letnega razgovora. Drugi del naloge je osredotočen na praktični primer ocenjevanja uspešnosti in na model nagrajevanja v podjetju NIVO, d.d. Na podlagi opisov vrste del za posamezna delovna mesta, s kriteriji ocenjevanja uspešnosti zaposlenih in z modelom nagrajevanja smo izvedli kritično analizo pri ugotavljanju in ocenjevanju uspešnosti zaposlenih. Raziskovalni del naloge nas je privedel do ugotovitev, da je sistem kriterijev ocenjevanja uspešnosti zaposlenih v podjetju natančno zastavljen in je dobra osnova za izvajanje modela nagrajevanja. Z uvedbo ocenjevalnih pogovorov bi se zaradi povratnih informacij med managerji in zaposlenimi delovna storilnost in kvaliteta dela zagotovo povečali.
Keywords: zaposleni, ugotavljanje uspešnosti, podjetja, kriteriji, ocenjevanje, nagrajevanje
Published: 04.05.2011; Views: 1998; Downloads: 266
.pdf Full text (4,66 MB)

116.
REDNI LETNI RAZGOVORI V UPRAVNI ENOTI LJUTOMER
Blanka Rajh, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, teoretični in empirični del. V prvem smo predstavili teoretične osnove na temo rednih letnih razgovorov. Podrobneje smo opisali namen in koristi rednih letnih razgovorov, pogoje za njihovo učinkovito izvedbo, pripravo na letni razgovor, njegovo vsebino, potek, uspešno vodenje ter učinke, ki jih prinaša. Predstavili smo tehnike komuniciranja med samim razgovorom, opredelili pomen dokumentiranja izvedbe letnega razgovora in aktivnosti po njem. Nadalje smo predstavili Upravno enoto Ljutomer, njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo. V drugem, empiričnem delu, ki temelji na raziskavi, opravljeni v Upravni enoti Ljutomer, smo prikazali rezultate anketnega vprašalnika za vodje in zaposlene posebej. Proučevali smo dejansko stanje na področju priprave, izvedbe in učinkov letnih razgovorov. Zanimali sta nas usposobljenost vodij in zadovoljstvo zaposlenih s samim izvajanjem razgovorov ter način dokumentiranja njihove izvedbe. Na osnovi analize rezultatov in s pomočjo teoretičnih spoznanj smo na koncu podali predloge za izboljšanje izvajanja letnih razgovorov.
Keywords: -redni letni razgovor, komuniciranje, vodja, zaposleni, upravna enota
Published: 05.07.2011; Views: 1243; Downloads: 176
.pdf Full text (887,98 KB)

117.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V HIPERMARKETU MERCATOR CELJE
Zoran Gavrić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi podrobno opisujemo pomen motivacije za nadaljnje izobraževanje zaposlenih, in sicer razdeljeno na tri dele. V teoretičnem delu opisujemo izobraževanje in motivacijo, njihov pomen in vpliv na motiviranje zaposlenih. Osrednji del naloge je sestavljen iz celotne organizacijske strukture podjetja Hipermarket Mercator Celje, dejavnosti in njegovega poslovanja, zgodovine podjetja in strateškega poslanstva v prihodnosti. Poudarek je na izvedbi ankete med zaposlenimi, s pomočjo katere smo pridobili dragocene odgovore za nadaljnjo obravnavo podatkov. V nadaljevanju naloge ugotavljamo, kaj zaposlene motivira za izobraževanje, kaj jim predstavlja oviro in kako izboljšati trenutno stanje v podjetju. Način pridobivanja podatkov je bila izvedba ankete na sedežu podjetja. S pomočjo odgovorov smo lahko izločili podatke, ki so nam omogočili kasnejše rešitve za motivacijo zaposlenih.
Keywords: Zaposleni, izobraževanje, motivacija, hipermarket
Published: 06.07.2011; Views: 1392; Downloads: 96
.pdf Full text (1,49 MB)

118.
Medsebojni odnosi in zadovoljstvo zaposlenih v Zavarovalnici Maribor, d. d. : diplomsko delo
Vesna Vočanec, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjih časih vse več svojega časa preživimo v službah z ljudmi, ki si jih nismo sami izbrali, zato je zelo pomembno, kakšno je naše počutje med njimi in seveda na delovnem mestu. Na počutje oziroma zadovoljstvo na delovnem mestu vplivajo številni dejavniki, kot so delovne razmere, možnost izobraževanja in napredovanja, plača ter medsebojni odnosi med sodelavci in nadrejenimi. Slednji so za zadovoljstvo vsakega zaposlenega ključnega pomena. To, da preživimo osem ali več ur na dan v službi z ljudmi, s katerimi nimamo dobrih odnosov, lahko vodi do nezadovoljstva med zaposlenimi. Nezadovoljen delavec ni dober delavec, saj vpliva negativno tako na podjetje kot tudi na druge zaposlene. V diplomskem delu nas je zanimalo, kakšni so medsebojni odnosi in zadovoljstvo pri delu zaposlenih v podjetju Zavarovalnice Maribor, zato smo s pomočjo anketnega vprašalnika naredili raziskavo med njimi. Analiza je pokazala, da so zaposleni v Zavarovalnici Maribor nadpovprečno zadovoljni tako z medsebojnimi odnosi kot tudi z delom, ki ga opravljajo.
Keywords: zaposleni, zadovoljstvo, medsebojni odnosi, vertikalna komunikacija, horizontalna komunikacija
Published: 05.05.2011; Views: 2158; Downloads: 287
.pdf Full text (736,51 KB)

119.
Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v podjetju Vipap d. d. : diplomsko delo
Slavko Janc, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Zadovoljstvo zaposlenih je predpogoj za uspeh in učinkovitost. Zaposleni niso samodejno zadovoljni zgolj zaradi tega, ker delajo v neki uspešni organizaciji. Upravljanje zadovoljstva zaposlenih je koncept, ki ga je nujno potrebno izvajati in mora biti vanj vključen vsak zaposleni, vsak član tima in delojemalec. Samo zadovoljen posameznik bo lahko prispeval k rasti, razvoju, napredku. Le zadovoljen posameznik bo lahko uspešen in učinkovit. Pomembno je, da organizacija upravlja zadovoljstvo zaposlenih, saj s tem posredno upravlja tudi pripadnost zaposlenih, katerega namen je razvoj, vzpostavitev in trajno ohranjanje dejavnikov, ki omogočajo in povečujejo stopnjo zadovoljstva zaposlenih in bodo posledično lahko omogočali in povečevali tudi stopnjo pripadnosti zaposlenih. Končni cilj upravljanja pripadnosti zaposlenih je, da bodo pri delu na osnovi zadovoljstva tudi pripadni in lojalni.
Keywords: zaposleni, zadovoljstvo, pripadnost
Published: 05.05.2011; Views: 2211; Downloads: 286
.pdf Full text (750,73 KB)

120.
Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica